Fjellværøyforbindelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fjellværøyforbindelsen er en 6,7 km vegstrekning på fylkesvei 714 fra AnsnesHitra til MastadFjellværøya i Hitra kommune i Trøndelag.

Prosjektet er en del av Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya og ble åpnet 10. juli 1992. De to andre prosjektene i fastlandsforbindelsen er Hitratunnelen åpnet (8. desember 1994) og Frøyatunnelen (åpnet 23. juni 2000).

Vegstrekningen går over en rekke små øyer og fyllinger over opptil 40 m vanndyp. To parseller består av to bruer, Krabbsundet bru og Mastadsvabrua. Krabbsundet bru er en 310 meter fritt frambygg-bru med et midtspenn på 150 meter. Mastadsvabrua er en 153 meter lang 5-spenns bjelkebru.

Anleggsstart for Fjellværøyforbindelsen var 25. august 1990. Prosjektet hadde en samlet kostnad på 106 millioner kroner. Da forbindelsen ble åpnet skjedde det tre måneder før prosjektert og 28 millioner kroner under budsjett.

Det lokale engasjementet for forbindelsen, særlig på Fjellværøya, var svært stor. Ved åpningsseremonien møtte det fram 2000 mennesker. På Fjellværøya startet prosjektet alt 1. januar 1985 ved etableringen av AS Fjellværøybrua som 23. oktober samme år startet bygging av en 1 km lang tilførselsvei finansiert av aksjekapital og offentlige tilskudd. Veistubben gikk lenge under navnet «Håpets vei», ettersom verken Stortinget eller andre myndigheter på dette tidspunkt hadde gjort vedtak for å få gjennomført fastlandsforbindelsen, et vedtak som først kom fem år senere.

En egen upolitisk liste ble etablert for å få fart på den lokale politiske beslutningsprosessen, samt å prioritere Fjellværøyforbindelsen foran Hitratunnelen. Lista fikk inn tre representanter i Hitra kommunestyre ved valget i 1983 og avgjorde med dette ordførervalget, og sikret de lokale politiske beslutningene for prosjektet. Fire år etter fikk lista inn to representanter, men da var de politiske målsetningene nådd og lista la seg selv ned før valget i 1991.

Utbyggingskostnadene for fastlandsforbindelsen ble delt mellom staten (51%), fylket og kommunene (11%) og bompengefinansiering (38%). Bompengeinnkreving var opprinnelig antatt å finne sted inntil 2012. Et vesentlig større trafikkgrunnlag enn beregnet samt at to av de tre prosjektene ble fullført under budsjett gir prosjektet en bedre økonomi enn forutsatt. Det ble da besluttet å nedlegge bomstasjonene på Dolmøya og Ansnes 31. januar 2003, mens bomstasjonen på Sandstad beholdes inntil hele prosjektet er nedbetalt. Bompengeinnkrevingen skjer av selskapet Hitra Frøya Fastlandssamband.

Bedre økonomi i bompengeselskapet grunnet økt trafikk, gjorde at bompengeinnkrevingen ble avviklet 20. februar 2010.

Fjellværøyforbindelsen erstattet fergesambandet Fillan–Brøttingsvåg (1967–1992) som i var betjent av M/F Fjellværøy, M/F Hemne og M/F Frøyaferja.

Se også[rediger | rediger kilde]