Hopp til innhold

Krifast

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gjemnessundbrua
Bergsøysundbrua

Krifast er Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse, som åpnet for trafikk i august 1992. Forbindelsen består av en undersjøisk tunnel, en flytebru og en hengebru, samt veiforbindelser og en bomstasjon.

De to bruene inngår i E39, kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. Riksvei 70 går gjennom Freifjordtunnelen, fra Kristiansund til Oppdal.

Freifjordtunnelen[rediger | rediger kilde]

Freifjordtunnelen er en over 5 km lang undersjøisk tunnel, fra Flatsetøya i Kristiansund, under Freifjorden til Bergsøya. Tunnelen var verdens lengste undersjøiske veitunnel da den ble åpnet. Fra tunnelen går det pumperør opp til to små holmer i fjorden. Åpnet for trafikk i juni 1992, offisiell åpning 20. august 1992

Gjemnessundbrua[rediger | rediger kilde]

Fra Bergsøya i Gjemnes er det bru over Gjemnessundet i retning Molde og Ålesund. Gjemnessundbrua var landets lengste hengebru da den ble bygd.

Bergsøysundbrua[rediger | rediger kilde]

Bergsøysundbrua er en flytebru, og er verdens første flytebru uten sideforankring. Brua gir forbindelse fra Bergsøya til Aspøya og Tingvoll-halvøya. Brua ble fredet i april 2008 som en del av Riksantikvarens bevaring av byggverk som representerer utviklingen av det norske veinettet.

Bompengefinansiert[rediger | rediger kilde]

Bompenger finansierer en andel av anlegget og bomstasjonen ligger på Bergsøya. Etter planene skulle det betales bompenger i 20 år fra 1992. Bompengene er lik fergetaksten, slik den var da Krifast åpnet + årlig økning, mens reisetiden ble redusert. I 2012 var bompengeperioden slutt.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Det var slaktermester Ansgar Løvold som lanserte ideen om en undersjøisk tunnel under Freifjorden i 1950-årene. Foreningen Kristiansunderen arbeidet i flere år med ulike løsninger. I 1969 tok Kristiansund kommune opp ideen og Knut Engdahl stilte seg i spissen for arbeidet med fastlandsforbindelsen.

A/S Fastlandsfinans ble etablert i 1973, og en fastlandsbevegelse ble dradd i gang. Parolen var "Fastlandsforbindelse NÅ".

I desember 1982 vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal å prioritere Krifast framfor andre samferdselsprosjekter i fylket. I 1983 leverte Regjeringen en stortingsmelding om Krifast og to år seinere ble prosjektet med finansieringsordning vedtatt i Stortinget. 1. september 1985 startet man med forskuddsinnbetaling på bompenger. Denne bomaviften ble tatt inn over økte takster på ferga.

Den symbolske anleggsstart skjedde 31. oktober 1988 på Aspøya: «Krifast-furua» ble felt, og arbeidet med veitrase på Aspøya var igang. Arbeidet med den undersjøiske tunnelen gikk raskere enn beregnet, mens flytebrua ga flere utfordringer enn forutsatt.

Krifast erstattet tre ferger, AngvikTingvoll, KvalvågKvisvik og KvitnesHøgset.

Gjemnesaksla[rediger | rediger kilde]

Et element som ikke ble tatt med i Krifast var tunnel gjennom fjellet Gjemnesaksla, Bompengeinnkrevingen på Krifast ble forlenget av Stoltenberg II-regjeringen for også å finansiere denne tunnelen. Se Pressemelding. Tunnelen fikk navnet Høgsettunnelen, og åpnet sommeren 2013.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Kristiansund 250 år – i stormkast og stille. Cappelen 1992.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]