Hopp til innhold

Riksvei 150

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Riksvei 150
Strekning
Lysaker, BærumRyen, Oslo
Riksvei 150
Data
Lengdeca. 15 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2
Miljøfartsgrense
60 km/t
RyenGranfosstunnelen
(1. november
– 19. april)

Riksvei 150 også kalt Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo. Traseen har to felt i hver retning og er skiltet Ring 3 (ikke med riksvei-skilt). Den kalles også Store ringvei, som var det offisielle navnet på traseen før ringveiene i Oslo-området ble nummerert.

Traséen fra vest mot øst: Granfosstunnelene – Ullernchausseen –Viggo Hansteens vei –Torgny Segerstedts vei –Kaj Munks vei –Tåsentunnelen – Rolf Wickstrøms vei –Storoveien –Dag Hammarskjølds vei –Hjalmar Brantings veiAdolf Hedins vei.

Det er planlagt utbedringer for strekningen Teisen/Ulven - Ryen i Oslopakke 3.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Bærum
Den søndre av de to Granfosstunnelene (nordlige åpning, på Lilleaker), sett fra nord i mars 2009
Oslo (Lysaker)

Uten navn

 •  
166 Snarøyveien fra Lysaker til Fornebu
 • Veikryss
 Lysakerkrysset
ikke pårampe fra nord
 •  
 Drammensveien mot Filipstad i Oslo
 Drammensveien mot Sandvika
 • bro ⇓Lysaker bru Vest IV (211 m) ⇑Tjernsmyr bru (130 m)
 • Veikryss
 Lysakerkrysset
avrampe fra nord - E18 pårampe mot vest
 • bru Tjernsmyr bru (rampe i trafikkmaskin, 130 m)
 •  
 Drammensveien mot Sandvika

Oslo [rediger | rediger kilde]

 • Veikryss 62
62 Mustadkrysset
 • tunnel Herligheta/Gromheta (⇓50 m, ⇑75 m), i rampe
Oslo (Lilleaker)
 • bru Madame Tullins bru (over krysset, 96 m)
 • Rundkjøring
Arm
Uten navn
 • Rundkjøring
Kv Lilleakerveien fra Lilleaker til Øraker skole
Kv Ombergveien til Sollerud
Kv Lilleakerveien til Fv1633 Lysaker bru, og til innkjøring forbudt avrampe fra øst
Oslo (Ullern/Huseby)

Ullernchausseen

 • Veikryss 61
61 Ullern
kun avrampe mot vest / pårampe fra vest
 • Rundkjøring
Kv150 Ullernchausseen mot 160 Vækerøveien
Kv Silurveien til Ullernåsen
 • Veikryss 60
60 Radiumhospitalet, Ullern
 •  
Kv Bekkefaret til Ullernveien
 • Rundkjøring
Radiumhospitalet
Oslo (Borgen)
 • Veikryss 59
59 Smestadkrysset vest
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
Kv Ullernschausseen til 168 Smestad stasjon
Kv Monolitveien mot Skøyen

Viggo Hansteens vei

 • Veikryss 59
59 Smestadkrysset øst
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Viggo Hansteens vei til 168 Smestad stasjon
Kv Dalsveien mot Gulleråsen
Oslo (Ris)
 • Veikryss 58
58 Slemdal
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Slemdalsveien til Majorstuen
 •  
Kv Slemdalsveien til Slemdal

Torgny Segerstedts vei

 • Veikryss 57
57 Universitetskrysset
 • Rundkjøring
Universitetets idrettsanlegg
 • Rundkjøring
Kv Klaus Torgårds vei til Førstehjelp Rikshospitalet
Kv Klaus Torgårds vei til Sogn
 • bru Gaustad bru (over krysset, 45 m)
Oslo (Tåsen)
 • Veikryss 56
56 Ullevaal Stadion
ingen forbindelse mellom Sognsveien nord og Sognsveien syd
 •  
Kv Sognsveien mot Blindern, kun avrampe fra vest/ pårampe mot øst
 •  
Kv Sognsveien mot Sognsvann, kun avrampe fra øst/ pårampe mot vest

Kaj Munks vei

 • Veikryss 55
55 Bergkrysset
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 • Rundkjøring
Kv Kaj Munks vei mot Tåsen

Rolf Wickstrøms vei

 • Veikryss 54
54 Maridalsveien
ingen avrampe fra øst
 •  
Kv Maridalsveien mot Bjølsen
 • Rundkjøring
Kv Rolf Wickstrøms vei mot Tåsen
Kv Maridalsveien mot Maridalen
Rolf Wickstrøms vei som Ring 3 utgjør grensen mellom Grefsen (venstre) og Nydalen (høyre).
Oslo (Grefsenlia)
 • Veikryss 53
53 Nydalen
 •  
Kv Sandakerveien (→ Nydalen jernbanestasjon) mot Torshov
 •  
Kv Betzy Kjelsbergs vei mot Grefsen

Storoveien

 • Veikryss 52
52 Storokrysset
 •  
Kv Grefsenveien fra Storo stasjon til Sandaker, og til Kjelsås
 • Sinsenkrysset bomstasjon takst 33-37,- / 62-113,- (rushtid 39-42,- / 91-150,-), timesregel, hovedtrasé og av/påramper mot/fra Hans Nielsen Hauges gate
 • Veikryss 51
51 Sinsenkrysset
 • bru Sinsenkrysset vest bru (over trikketrasé, 21 m)
 • Rundkjøring
Avrampe til Hans Nielsen Hauges gate (→ Grefsen stasjon)
 Trondheimsveien mot Grua i Lunner
 Trondheimsveien mot Sinsen
Pårampe fra Hans Nielsen Hauges gate 
Oslo (Hasle)
 •  
Arm til Løren
Dag Hammarskjølds vei
 • Rundkjøring
Kv Sinsenveien fra Løren mot Hasle
Kv Dag Hammarskjølds vei mot Økern stasjon
Kv Sinsenveien mot Refstad
 •  
Førstehjelp Oslo universitetssykehus, Aker
 • Veikryss 50
50 Økernkrysset
pårampe mot vest inne i tunnelen
 •  
tunnel Lørentunnelen arm fra Veitvet

Hjalmar Brantings vei

 • Veikryss 50
50 Økernkrysset
 •  
Avrampe fra vest
 •  
 Økerntunnelen mot Veitvet
 •  
Pårampe mot øst
 • Rundkjøring
Kv Økernveien mot Tøyen
Kv Økernveien mot Økern stasjon
 •  
Avrampe fra øst
 • Rundkjøring
Kv Økernveien mot Lørenveien
Kv Økernveien mot Økern stasjon
Hjalmar Brantings vei ved Teisen i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten.
Oslo (Ulven)
 • Veikryss 37
37 Ulvensplitten
 •  
 Ulvensplitten mot Trosterud
 •  
 Hjalmar Brantings vei mot Operatunnelen, og mot Vinterbrokrysset i Ås

Rv150 slutter nær Valle Hovin, Ring 3 langs E6 videre til Ryen.
E6 Manglerudprosjektet - E6 Klemetsrud - Ulven i Oslo kommune foreslår å legge E6 i tunnel fra Abildsø til Ulven på utsiden av dagens Ring 3, og dermed at Ring 3 får resterende strekning for seg selv i fremtiden (og blir RV150 i stedet for E6).

Adolf Hedins vei

 • Veikryss 36
36 Teisenkrysset
bare mot/fra Ekebergtunnelen
 •  
 Strømsveien mot Ekeberg
 • Veikryss 35
35 Brynsengkrysset
 • Rundkjøring
Kv Tvetenveien fra Teisen mot Helsfyr og mot Trosterud
 •  
Kv Nils Hansens vei mot Bryn og mot Tvetenveien
Adolf Hedins vei ved Manglerud i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulven-krysset.
Oslo (Østensjø)
 • Veikryss 34
34 Brynskrysset
 •  
Kv Østensjøveien fra Bryn mot E6 Helsfyr og mot Bogerud
 • Veikryss 33
33 Manglerudkrysset
 •  
Kv Traktorveien mot Plogveien, Høyenhall
 •  
Kv Beiteveien mot Plogveien, Manglerud
Oslo (Manglerud)
 • Veikryss 32
32 Ryenkrysset
Ring 3 er skiltet til Ryen og deler trasé med E6 fra Ulven
 • Rundkjøring
Kv Enebakkveien til Langerud (3,2 km)
Kv Enebakkveien til Baglerfaret (0,8 km)
Arm Solfjellshøgda mot Ekeberg

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]