Trekantsambandet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stordabrua sett fra Føyno
Kart over Trekantsambandet

Trekantsambandet er et veisystem i ytre Sunnhordland, som knytter sammen øykommunene Stord og Bømlo med Sveio som ligger på Haugalandet i syd.

Veianlegget ble åpnet 30. april 2001 og består av de to hengebroene Stordabrua og Bømlabrua, lavbroen Spissøybrua og den 7,8 km lange undersjøiske tunnelen Bømlafjordtunnelen. Stordabrua og Bømlabrua er blant de største hengebruene i Norge, og Bømlafjordtunnelen med sitt laveste punkt 260 muh en av de dypeste veitunnelene. Prosjektet binder også øyene Spyssøya, Nautøy og Føyno sammen med fastlandet.

Trekantsambandet erstattet de fire ferjestrekningene Valevåg–Skjersholmane, Valevåg–Mosterhamn, Sagvåg–Siggjarvåg og SkjersholmaneUtbjoa.

Bømlafjordtunnelen og Stordabrua er en del av Europavei 39, hovedveien mellom Bergen og Stavanger. Denne delen av Trekantsambandet ble åpnet 28. desember 2000. Etter hvert ble det klart at Trekantsambandet ble raskere nedbetalt enn de 15 årene som var planlagt. Bømlo kommune ønsket å videreføre bompengeinnkrevingen ut den planlagte perioden for å bruke pengene på lokale veier. Dette sa nabokommunene nei til, og disse planene ble skrinlagt. I januar 2013 ble det opplyst at det ble gratis å kjøre over Trekantsambandet fra 30. april 2013, altså akkurat 12 år etter åpningen.

Prosjektet kostet til sammen 1 814 millioner kroner da det stod ferdig, og var delvis finansiert ved hjelp av bompenger. Bomstasjonen var plassert på Føyno, veisystemets "nav", hvor alle veifarende må passere.

Historikk[rediger | rediger kilde]

27. oktober 1986 Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap ble stiftet med formål å etablere fast forbindelse mellom Stord og Bømlo, og videre forbindelse til Sveio.
9. juli 1992 Hovedplanen for Trekantsambandet ble godkjent av Vegdirektoratet
10. juni 1996 Stortingsproposisjon nr. 36 «Delvis finansiering av Trekantsambandet Sveio-Stord-Bømlo» vedtatt av Stortinget
14. februar 1997 Den første salven ble avfyrt i Trekantsambandet
2. september 1999 Gjennomslagsmarkering i tunnelen
28. desember 2000 Åpnet ny kyststamveg E 39 mellom Sveio og Stord
30. april 2001 Åpnet Trekantsambandet mellom Sveio, Stord og Bømlo
30. april 2013 Bompengeperioden avsluttet og sambandet er gratis å benytte

Bømlafjordtunnelen[rediger | rediger kilde]

Bømlafjordtunnelen

Undersjøisk tunnel på 7820 m fra Sveio til øya Føyno i Stord kommune. Tunnelens laveste punkt er 260 meter under havflaten. Tunnelen har tre kjørefelt.

Stordabrua[rediger | rediger kilde]

Hengebru over Digernessundet]], mellom Digernesklubben på Stord og øya Føyno. Lengde i alt 1076 m, hovedspenn på 677 m. Brutårna er 97 meter over vannflaten, og seilingshøyden er 18 m.

Bømlabrua[rediger | rediger kilde]

Bømlabrua

Hengebru over Spissøysundet, mellom Nautøy og Spissøy. Lengde i alt 990 m, hovedspenn på 577 m. Brutårna er 105 meter over vannflaten, og seilingshøyden er 36 m.

Spissøybrua[rediger | rediger kilde]

Lavbru over Gassasundet, 283 m, fra Spissøya til Klungervika på Bømlo. Seilingshøyden er 7 m.

Nye veier[rediger | rediger kilde]

Det er til sammen 21,5 km vei i anlegget. Det er gang- og sykkelvei mellom Bømlo og Stord.

Bomstasjonen[rediger | rediger kilde]

Bomstasjonen som tidligere sto på Føyno ble fjernet i 2013, siden trekantsambandet da var nedbetalt. Det er imidlertid med virkning fra 2. mai 2013 etablert en ny bomstasjon på Spissøya på Bømlo, som en del av Bømlopakken.

Priser[rediger | rediger kilde]

Ved åpningen av Trekantsambanet var det tre prisklasser: liten, mellomstor og stor bil. Etter hvert fant man[hvem?] ut at dette gav en utilsiktet forskjellsbehandling av kunder med AutoPASS fra eget og andre bompengeselskap, ettersom vogntog med andre selskaps abonnement betalte for mellomstor bil pga. disse bare opererer med to prisklasser. For å rydde opp i dette ble det 1. januar 2006 redusert til to prisklasser: liten og stor bil, samtidig som prisene ble justert noe for å unngå inntektstap. Med abonnementsavtale og AutoPASS oppnås det 40% rabatt på alle priser. Fra 30. april 2013 er det gratis å kjøre over Trekantsambandet.

Tidsperiode: 2000 - 2005[rediger | rediger kilde]

Kategori Vekt Lengde Kontant Abonnent
Liten bil 0 - 3500 kg 0 - 6 m 80 kr 48 kr
Mellomstor bil over 3500 kg 6 - 12,4 m 240 kr 144
Stor bil over 3500 kg over 12,4 m 480 kr 288 kr

Tidsperiode: 2006 - 2013[rediger | rediger kilde]

Kategori Vekt Kontant Abonnent
Liten bil 0 - 3500 kg 85 kr 51 kr
Stor bil over 3500 kg 270 kr 162 kr

Kostnader og finansiering[rediger | rediger kilde]

Totalkostnad for Trekantsambandet var 1.814 mill. kr. (2000) fordelt som følger:

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]