Fylkesvei 168

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fylkesvei 168
168
{{{navn}}}
Øverland bro
Strekning
Rud i BærumOslo sentrum
Fylkesvei 168
Data
Lengde20,6 km
Statusprimær fylkesvei/fylkesvei
FylkeAkershus
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner1

Fylkesvei 168 (Fv168) går mellom Bjørumsaga i Bærum og Oslo sentrum. Veiens lengde er 26,8 km, hvorav 19,5 km i Viken og 7,3 km i Oslo.

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei, i Oslo som kommunal vei.

Per oktober 2021 var veien forlenget fra Løxa til Børgumsaga med hovedtraséen til fylkesvei 1430. Denne strekningen, 6,2 km, er fortsatt sekundær fylkesvei.[1]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Bærum

Ringeriksveien

 •  
 Ringeriksveien fra Bjørumsaga mot 285 Homledal i Hole
 Uten navn mot Økrisletta
Oslo (Kirkerud-Sollihøgda)
 •  
Skui
 •  
Kv Skuiløkka til Skui skole (0,2 km)
 •  
Skuibakken
 •  
Fv1430 Økriveien fra Skui til 160 Økrisletta (0,23 km)
 •  
Barelvi-moskéen
 • Rundkjøring
Kv Gamle Lommedalsvei fra Ringvoll til 168 Glitterud (3,0 km)
Kv Ståviveien til Stovi (1,0 km) → Vinsvoll-loftet
 • Rundkjøring
Fv1646 Skuiveien fra Vøyenenga til Fransefoss (1,5 km)

Møllerløkka

 • Rundkjøring
 Ringeriksveien fra Løxa til Kjørbokrysset
Oslo (Rud)

Lommedalsveien

 • bru Kirkerudholma bru (over E16, 180,55 m)
 • Rundkjøring
 Ringeriksveien fra Løxa mot og Hønefoss i Ringerike
 • Rundkjøring
Fv1644 Johs. Haugeruds vei fra Hagan til Fv1642 Bærumsveien (1,0 km)
 • Rundkjøring Arm til Brynsveien (0,1 km)
 • Rundkjøring
160 Brynsveien mot Skui og mot Lysakerelva i Oslo
 • bru Kolsås bru (over Fv160, 26 m)
 • bru Glitredammen bru (Lomma, 121 m)
 •  
Kv Gamle Lommedalsvei fra Gommerud til Fv1430 Ringvoll (3,0 km)
 • bru Danielsbrua (Lomma, 14 m)
Lommedalen
 • Rundkjøring
Kv Vertshusveien til Kuba (0,4 km)
 • Rundkjøring
Fv1618 Lommedalsveien fra Bærums Verk til Guriby (4,6 km)

Gamle Ringeriksvei

 • Rundkjøring
Fv1628 Gamle Ringeriksvei fra Øverland mot Blommenholm (6,2 km)

Griniveien

Oslo (Hosle/Østerås/Eiksmarka)
 •  
Nordhaug Golfklubb
 •  
Haga Golfpark
 •  
Fv1636 Nordveien fra Østerås til Fv1638 Voll (2,4 km)
 •  
Kommunal vei til Løvenskioldbanen (3,7 km)
Listuveien
 •  
Grini Golfklubb

Ankerveien
Østernvannveien

 •  
Kv Jøssingveien til Ila fengsel og forvaringsanstalt (0,7 km)

Dælimosen

 •  
Løvenskioldbanen
 •  
Fv1632 Vollsveien fra Grini til Lysaker (4,9 km)

Oslo [rediger | rediger kilde]

Sørkedalsveien ved Borgen stasjon

Griniveien

Oslo (Røabyen/Huseby/Borgen)
 •  
Kv Vækerøveien fra Røa til Kirke Røa kirke, og (→ Røa stasjon) til 160 Lilleaker
 •  
Kv Sørkedalsveien fra Røa til Skansebakken i Sørkedalen (5,7 km)

Sørkedalsveien

 •  
Huseby skole
 •  
Kv Gamle Hovsetervei fra Huseby (→ Hovseter stasjon) mot Slemdal
Huseby leir
 •  
Persbråten videregående skole
 •  
USAs ambassade
 •  
Njårdhallen
 •  
Kv Øvre Smestadvei fra Makrellbekken mot Holmen stasjon
 •  
Kv Holmenkollveien fra Smestad til Frognerseteren
 •  
Kv Viggo Hansteens vei fra Smestadkrysset til øst → Ulven
Kv Ullernchausseen til vest → Lysaker i Bærum
 •  
Smestad stasjon
 •  
Borgen stasjon
 • Rundkjøring
Kv Diakonveien fra Volvat til Det norske Diakonhjem
 • Rundkjøring
Kv Thaulows vei fra Majorstua politistasjon 
Kv Fridtjof Nansens vei mot Frogner

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]