Europavei 6 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Europavei 6 (Norge)
Riksvei E 6.svg
Strekning
KirkenesSvinesund

Skift kart

Europavei 6 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E 6 gjennom Norge
Map E6 (Norway).svg
E 6 gjennom fylkene
Data
Lengde 2627,9 km
- motorvei 189 km
Status riksvei
Ferger Bognes–Skarberget 8,0 km[1]
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 8.svg Riksvei E 10.svg Riksvei E 12.svg Riksvei E 14.svg Riksvei E 16.svg Riksvei E 18.svg
Riksvei E 39.svg Riksvei E 69.svg Riksvei E 75.svg Riksvei E 105.svg Riksvei E 136.svg
Riksvei 3.svg Riksvei 4.svg Riksvei 12.svg Riksvei 15.svg Riksvei 19.svg Riksvei 21.svg Riksvei 22.svg Riksvei 23.svg Riksvei 25.svg
Riksvei 70.svg Riksvei 77.svg Riksvei 85.svg Riksvei 92.svg Riksvei 93.svg Riksvei 94.svg
Riksvei 111.svg Riksvei 120.svg Riksvei 150.svg Riksvei 159.svg Riksvei 163.svg Riksvei 191.svg
Riksvei 706.svg Riksvei 827.svg Riksvei 853.svg Riksvei 881.svg Riksvei 887.svg Riksvei 892.svg Riksvei 893.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner 16
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Gratangsfjellet
Kvænangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell
Nattestenging
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Saltfjellet

Europavei 6 (Norge) (E 6) er en norsk riksvei som går mellom Svinesund og Kirkenes. Veiens lengde er rundt 2 630 km, og den er del av europavei 6.

På norsk jord følger E 6 traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så videre opp over Hamarøya med ferge fra Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Lengder[rediger | rediger kilde]

E 6 er den lengste veistrekningen i Norge med tilsammen 2 627,9 km. Av dette er 83,4 km i 76 tunneler, 3,2 % av veiens lengde går i tunnel. Av 76 tunneler på E6 er 34 i Nordland fylke, der er 5,9 % av veiens lengde i tunnel (per juli 2015).

Gjennom de enkelte fylkene[rediger | rediger kilde]

E6 går gjennom ti av landets 19 fylker (tabell oppdater juli 2015).

Fylke km av dette motorvei motorvei av dette motortrafikkvei motortrafikkvei av dette i tunnel tunnel
Finnmark 653,7 0 0 2,6
Troms 386,9 0 0 6
Nordland 644,0 0 0 38,2
Nord-Trøndelag 266,2 0 24 3,3
Sør-Trøndelag 186,5 0 54 9,3
Oppland 221,7 0 54 4,3
Hedmark 69 24 49 1,1
Akershus 113,8 113,8 0 13,6
Oslo 24,3 12,5 8,6 4
Østfold 61,8 61,8 0 1
Hele landet 2627,9 212,1 185,6 83,4

Standard[rediger | rediger kilde]

E6 har varierende standard. Deler av veien er anlagt som motorvei eller motortrafikkvei, med fartsgrenser 90, 100 eller 110 km/t.[2]

motorvei Strekninger med motorveistandard
 • Kolomoen-Ulvenkrysset 105,8 km
 • Nordre Fjellhus–Sørenga 6,9 km (arm til Sørenga)
 • Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km
motortrafikkvei Strekninger med motortrafikkvei
 • Levanger - Branes 6 km
 • Skogn - Gullberget 13 km
 • Stjørdalshalsen – Storler (Klett) 43 km
 • Jaktøyen–Skjerdingstad (innenfor Melhus) 6,9 km
 • Gyllan – Liøya (forbi Støren) 9,3 km
 • Tretten – Kolomoen 103 km
 • Ryen–Operatunnelen 1,7 km

Fartsgrenser[rediger | rediger kilde]

info Strekninger med fartsgrense 90 km/t
(det kan være noen veikryss og passasjer forbi tettsteder med lavere grense)
info Strekninger med fartsgrense 100 km/t
 • Kolomoen–Dal (Hedmark)
 • Grankrysset–Akershus/Oslo grense (Akershus)
 • Eidettunnelen–Fredrikstad (Østfold)
 • Horgenkrysset–Patterødkrysset (Akershus)
info Strekninger med fartsgrense 110 km/t
 • Dal–Grankrysset (Akershus)
 • Patterødkrysset–Galteryggenkrysset (Østfold)
 • Fredrikstad–Svinesund bomstasjon (Østfold)

Sommerfartsgrenser

 • info Tangen–Dal (Hedmark, Akershus)
 • info Horgenkrysset–Patterødkrysset (Akershus)

Historikk[rediger | rediger kilde]

Hovedveien gjennom Gudbrandsdalen ved Sinclairstøtten omkring 1900

Nummer[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen E 6 ble innført 1. juni 1965 for strekningen Roma - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde veien for dårlig standard, blant annet fantes det strekninger med grusvei, og ble skiltet riksvei 6 (og gikk over Ifjordfjellet). I det gamle systemet, før 1965, var veien i Norge skiltet med riksvei 1 sør for Oslo og riksvei 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 ble E 6 skiltet til Nordkjosbotn og i 1983 via Karasjok til Kirkenes.[3] I 1986 fikk den siste delen av E 6 i Finnmark fast dekke.

UNECE besluttet i 1983 å reformere systemet. Veien Helsingborg-Oslo-Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet bli en del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E 6 skulle gå strekningen Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet ble skiltet fra 1985 i de fleste land. Et unntak var E 6 og E4 i Sverige og Norge, hvor regjeringene forhandlet med UNECE fordi de ikke ønsket å skilte om hele disse lange strekningene. De fikk forlenget E 6 fra Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fikk da Helsingborg som sitt nordlige endepunkt. Sverige og Norge godtok å skilte om de øvrige europaveiene til det nye systemet.

Bygging[rediger | rediger kilde]

Veien forbi Morskogen i 1924. foto: Carl Normann

Første firefelts motorvei i Norge var strekningen Berger–Hvam (5,5 km) på E6 i Akershus som ble åpnet for trafikk høsten 1964.[4]

Da Mjøsbrua åpnet 16. november 1985 ble E6 flyttet til vestbredden mellom Biri og Lillehammer til erstatning for en parsell av E6 med lav standard mellom Moelv og Lillehammer, på østsiden av Mjøsa. Gamle E6 langs østbredden ble da nedklassifisert til vanlig riksvei (Fylkesvei 213 fra 2010).[5]

Strekningen Mjøsbrua-Biri-Vingrom fikk midtrekkverk og forbikjøringsfelt i 2015.

Nordvendte ramper i Kverndalenkrysset (kryss nr 50 ved Gardermoen der E16 knyttes til E6) ble åpnet i 2016.[6]

Ferjer[rediger | rediger kilde]

Da riksvei 50 ble åpnet gjennom Nordland i 1941 var det ni ferjer på strekningen gjennom fylket, ti på hele riksveien. Åtte av disse ble frem til 1986 erstattet av fjelloverganger, broer og tunneler. De var Elsfjord–Hemnesberget, Rognan–Fauske, Røsvik–Bonåsjøen (senere Sommerset–Bonåsjøen), Sætran–Forså, Skjærvik–Grindjord, Ankenes–Narvik, Narvik–Øyjord. Bognes-Skarberget brukes fortsatt. I Troms var det en ferje og det var Lyngseidet–Olderdalen. Før 1941 var det ikke mulig å kjøre til Nord-Norge nord for Rana. Det var ikke vei over Saltfjellet og en del ferjestrekninger mellom Fauske-Narvik eksisterte ikke. Reiser måtte gjøres med Hurtigruten, ikke bil.

Motorvei Gardermoen-Minnesund-Kolomoen[rediger | rediger kilde]

Anleggsområdet ved Mjøsa (desember 2013).

Strekningen nord til Kolomoen er motorvei med unntak av noen kilometer innenfor Oslo kommunes grenser, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Strekningen fra Skaberud til Kolomoen ble åpnet i oktober 2009, mens strekningen fra Dal til Minnesund var ferdig oppgradert til firefelts veg med midtdeler i november 2011. Strekningen langs Mjøsa fra Minnesund til Skaberud var ferdig som firefelts motorveg i 2015.[7] Oppgradering til motorvei mellom Gardermoen og Kolomoen kostet 10 milliarder kroner og arbeidet pågikk over syv år. Strekningen var tidligere motortrafikkvei.[8]

Byggearbeider og planer[rediger | rediger kilde]

Alta[rediger | rediger kilde]

Strekningen fra Storsandnes og til Alta fra vest har fra 2009 vært under oppgradering med flere lange tunneler. Hele strekningen er på 48 km. Deler av ny vei er åpnet. Gjenstående delstrekninger åpnes etter planen 2016 og 2017.[9]

Nord-Troms[rediger | rediger kilde]

To lange tunneler, Reisafjelltunnelen og Nordnestunnelen og en del ny vei bygges og åpnes 2017.

Nordland[rediger | rediger kilde]

Hålogalandsbrua ventes ferdig i 2017 og vil korte inn E6 med 18 km mellom Narvik og Bjerkvik.

Mer enn 100 km vei planlegges bygget eller utbedret til stamveistandard mellom Fauske og Trøndelagsgrensen i perioden 2015-2025. Se også E6 Helgeland nord, men det er prosjekter også i Sør-Helgeland.

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Sentervegen–Jaktøyen (8 km) under bygging (1,3 km 4-feltsveg Sentervegen-Tillermyra åpnet 24. oktober 2013), byggestart Tillermyra–Jaktøyen 2015, planlagt ferdig 2019. Nye toplanskryss på Hårstad og Klett, ombygging av kryss på Sandmoen.
 • motorvei Skjerdingstad–Prestteigen (kryss med Fv30) (27,5 km) under planlegging, byggestart ikke bestemt, tidligst 2018, bompenger.
  • Ny bru parallelt med Gaulabrua, to nye bruer over Gaula og tunnel 5,6 km tunnel forbi Lundamo (vest for Gaula) inngår i prosjektet. Det blir også ny(e) tunnel(er) mellom Gaulabrua og Håggån.[10]
 • motortrafikkvei Prestteigen–Ulsberg (43,5 km) under planlegging som to-/trefeltsveg med midtdeler.
  • Reguleringsplaner foreligger for hele strekningen, som inkluderer nytt kryss med Riksvei 3.svg på Ulsberg, nye kryss nord og sør for Berkåk, ved Løklia og Soknedal, fem tunneler (den lengste den 3,7 km lange Soknedaltunnelen) og flere bruer. Delstrekningen Korporalsbrua-Vindåsliene skal bygges i regi av Statens vegvesen, resten av Nye Veier AS.[10]
 • Gjennom Oppdal ble 3,5 km av E6 i 2015 lagt delvis utenom sentrum. Traséen ligger nær Dovrebanen. Det ble anlagt tre rundkjøringer og underganger for gående og syklende. Arbeidet begynte i 2013 til kostnader på 345 millioner kroner.[11] 19. oktober 2015 ble den nye traséen åpnet.[12]

Gudbrandsdalen[rediger | rediger kilde]

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger.[13]

 • motortrafikkvei Øyer–Tretten oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, samt Øyertunnelen.
 • Fåvang–Elstad: Utvidelse og høyere standard planlegges (midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger)
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges ny trase utenom Ringebu sentrum, mulig anleggsstart i 2017.
 • motortrafikkvei Frya–Vinstra: Veien legges i tunnel under Hundorp og flyttes til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[14]
 • motortrafikkvei Vinstra–Sjoa: Legges utenom Kvam inkludert en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2014, ferdig 2016.
 • motortrafikkvei Sjoa–Otta (ca. 12 km), planfase, mulig byggestart 2017/2018.

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 milliarder kroner. På strekning Frya-Sjoa økes dimensjonene på veibane og kulverter for å ta høyde for fremtidig flom.[15]

Lillehammer–Biri[rediger | rediger kilde]

På strekningen Biri–Vingrom ble veien i 2014–2015 utvidet med forbikjøringsfelt, og det ble satt opp midtrekkverk. Utvidelsen skal etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri–Lillehammer.[16]

Biri–Kolomoen[rediger | rediger kilde]

Kolomoen–Moelv er en strekning på 43 kilometer, og E6 har vekselsvis to og tre felt. Statens vegvesen planlegger å utvide strekningen til en firefelts veg med midtdeler. Det er utarbeidet kommunedelplaner for strekningen. Anleggsstart tidligst etter 2018.[17] Mellom Biri og Moelv er det strekning på 2 km, inkludert Mjøsbrua. Ringsaker og Gjøvik kommuner arbeider (i 2015) med planer for området. Strekningen kan komme med i revisjon av nasjonal transportplan 2018–2027.[18]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Finnmark våpen.svg Finnmark fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 6 (Finnmark)

Sør-Varanger
E 6 i Kirkenes

Kaiveien

Prestøyveien

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate
Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

Uten navn

 • Rundkjøring
Riksvei E 105.svg Bjørkheimveien fra Bjørkheimkrysset mot riksgrensen ved StorskogP21 Russland

Maggadalen

E 6 ved Neiden.
Veiplan2x.png  Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen

Uten navn

Nesseby
 • info Brannsletta
 • Fv355 Uten navn fra Brannsletta til Bugøynes i Sør-Varanger (19,7 km)
 • info Åpenvik
 • bru Nyelv bru (Nyelva, 28 m)
 • info Sirdagoppi
 • Fv311 Uten navn fra Sirddagohppi via Karlebotn til Karlebotnhøgda (2,8 km)
 • Fv311 Uten navn fra Karlebotnhøgda
 • bru Vesterelv bru (Reppenelva, 33 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 75.svg Uten navn fra Varangerbotn til Vardø, felles trasé til Roavvegieddi (E6 tar av fra hovedveien)

Tana
Veiplan2x.png 
 • bru Ny Tana bru planlegges med byggestart 2016, klar 2019 (krysser)

Karasjok

Deanugeaidnu

 • bru Baíšjohka bru (Baíšjohka, 24 m)
 • info Valjohka bru
 • info Váljohka
 • bru Valjohka bru (Valjohka, 83 m)
 • info Vuolitnjárga
 • info Jávrrašmuottkenjárga
 • Rundkjøring
Riksvei 92.svg Uten navn fra Karasjok til riksgrensen → 92 Finland, felles trasé ca. 300 m (E6 tar av fra hovedveien)

Ávjovargeaidnu

 • Rundkjøring
Riksvei 92.svg Ávjovargeaidnu fra Karasjok til Riksvei 93.svg Gievdnejávri i Kautokeino

Leavnnjageaidnu

 • info Jussajeaggi
 • info Jussajeaggi
 • info Doaresjávri

Porsanger
 • info Lávkkajávri
 • info Laukkavann
 • bru Luostejohka bru (Luostejohka, 47 m)
 • info Luostejohka
 • Rundkjøring
98 Uten navn fra Lakselv til Tana bru i Tana (210,5 km)
Riksvei 892.svg Uten navn til Norwegian-road-sign-771.0.svg Lakselv lufthavn (1,2 km)
(E6 tar av fra hovedveien)
Norwegian-road-sign-104.1.svgGuorrovággi (Olderfjord bom - Skaidi bom), 19,6 km
 • stengt Olderfjord bom for høyfjellsovergang
 • info Olderfjorddalen
 • info Olderfjorddalen
 • Kvalsund
 • info Guorrujohka bru
 • bru Guorrujohka bru (Guorrujohka, 20 m)
 • stengt Skaidi bom for høyfjellsovergang
 • Riksvei 94.svg Uten navn fra Skaidi til Hammerfest (E6 tar av fra hovedveien)
 • bru Skaidielv bru (Skaidielva, 53 m)
 • bru Doggelv bru (Doggelva, 23 m)
 • info Knottheim
 • info Trangdalen
 • info
 • info Repparfjordselva
E 6 over Sennalandet
Norwegian-road-sign-104.1.svgSennalandet (Fossen bom - Leirbotnvatnet bom), 35,3 km
 • stengt Fossen bom for høyfjellsovergang
 • info Veslemoen
 • info Áisaroaivi
 • bru Aisseroaivve bru (Repparfjordelva, 66 m)
 • bru Gjetkanas bru (Voggenesselva, 23 m)
 • bru Okselv bru (Okselva, 23 m)
 • info Sennalandet, E6 høyeste punkt i Finnmark (385 moh., 70°10′35″N 23°53′22″Ø, se værmelding[19])
 • Alta

  Stokkedalsveien

 • info Lauvås
 • stengt Leirbotnvatnet bom for høyfjellsovergang

Sarvesveien

Rafsbotnveien

 • bru Sørelv bru (Sørelva, 20 m)
 • info Rafsnes
 • info Transfarelvmoen

Transfarelvmoen

 • bru Transfarelv bru (Transfarelva, 54 m)

Altaveien

 • Rundkjøring
Fv13 Aronnesveien fra Alta bru til Granshagen (5,1 km)
 • Rundkjøring
Riksvei 881.svg Uten navn til Norwegian-road-sign-771.0.svg Alta lufthavn (0,3 km)
 • Arm Betongveien til Bukta havn (0,5 km)
 • Fv12 Buktaveien fra Bukta til Amtmannsnes (3,0 km)
 • Rundkjøring
Fv27 Bossekopveien fra Kvilekrysset, Alta til Riksvei 93.svg Gakori (Kautokeinoveien) (3,5 km)
 • Rundkjøring
Fv13 Aronnesveien fra Granshagen til Alta bru

Uten navn

Kåfjordveien

 • info Smørnes
Veiarbeid Utbedring Møllnes – Halselv bygges med to nye tunneler, byggestart våren 2014, klar høsten 2016[20][trenger oppdatering]

Kråknesveien

Talvikbukta

Langnesveien

 • info Svahella
 • bru Fornesvik bru (Forneselva, 21 m)
 • info Storberget
Veiarbeid Utbedring Langnesbukt – Storsandnes planlegges, byggestart januar 2016, åpnes høsten 2017[20]

Langfjordveien

 • info Langnes
 • info Saraset
 • info Kjerringdal
 • bru Kjerringdalelv bru (Kjerringelva, 23 m)
 • bru Melkelv bru (Melkelva, 20 m)
 • tunnel 4,0 m Skredoverbygg ved Stålneset[21] (112 m)
 • info Ytre Oldernes
 • bru Bognelv bru (Bognelva, 38 m)
 • 882 Tappeluftveien fra Langfjordbotn til Hasvik

Troms våpen.svg Troms fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 6 (Troms)

Kvænangen

Uten navn

Norwegian-road-sign-104.1.svg Kvænangsfjellet (Sandneselv bom - Oksfjordvannet bom)
Veiplan2x.png Utbedring planlegges Rakkenes–Mettevollia[22]
 • Tunnel vurderes, alternativt snøskjermer.[23]
 • Fv360 Øvergårdveien fra Mettevoll til Øvergård (4,6 km)
 • Fv359 Storengveien fra Oksfjordhamn til Storeng (6,7 km)
 • bru Oksfjord bru (Fiskelva, 65 m)
 • info Straumen

Straumfjord øst

Straumfjordeidet
Hovedveien nord
Sentrum

Hovedvegen

Jubelen

Veiarbeid 11 km ny vei bygges mellom Langslett og Sørkjosen, klar høsten 2017.[25][26]

Uten navn

Rotsundveien

Kåfjord

Uten navn

 • info Djupvik
 • bru Nordmannvik bru (Storelva, 20 m)

Olderdalsveien

Uten navn

Veiarbeid 
 • tunnel Nordnestunnelen (5 818 m), byggestart høst 2014, klar høsten 2017 (7 km innkortning)
 • info Samuelsberg
 • info Bjørkelva
 • info Nordnesodden
Veiarbeid Nordnestunnelen, vestre innslag
 • info Gattel
 • info Flosteinan

Storfjord

Uten navn

Veiplan2x.png Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[27]
Veiplan2x.png Utbedring, delvis ny vei planlegges Hatteng–Nordkjosbotn, 21 km.[28]

Balsfjord
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Uten navn

Målselv
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverom
Minnebauta, Lapphaugen, Troms

Uten navn

 • Rundkjøring
Uten navn fra Andslimoen 
 • bru Litje Krokbekken bru (Litje Krokbekken, 31 m)
 • bru Krokbekkbrua (Krokbekken, 38 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 853.svg Uten navn fra Andselv til Norwegian-road-sign-771.0.svg Bardufoss lufthavn
 • bru Andselvbrua sør (Andselva, 22 m)
 • Rundkjøring
86 Uten navn fra Andselv mot ferge 82 i Torsken
 • bru Andselv bru (Andselva, 21 m)

Bardu

Tromsøveien

Fogd Holmboes gate

 • Rundkjøring
847 Altevannsveien fra Setermoen til Fv166 Innset

Nyveien
Narvikveien

Lavangen

General Fleischers vei

Norwegian-road-sign-104.1.svg
Norwegian-road-sign-104.1.svg Gratangseidet

Nordmoveien

 • Rundkjøring
Fv763 Vassdalsveien fra Bjerkvik til Vassdalen (8,0km)
 • Rundkjøring
Riksvei E 10.svg Trollvikveien fra Bjerkvik mot Lofoten, felles trasé til Trældal
   Norwegian-road-sign-771.0.svg Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
(E6 svinger i krysset)

Medbyveien

Veiarbeid Ny trasé : fra Øyjord til Narvik, byggestart februar 2013, åpnes 2017.[29]

Uten navn

Rombaksveien

Veiarbeid ny trasé ender her

Kongens gate

Veiarbeid nedlegges i 2017
Veiplan2x.png 
 • tunnel Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, ingen tidspunkt satt

Uten navn

 • Rundkjøring
Arm Skarvenesveien til Fagernes havne- og jernbaneterminal (0,9 km)
 • Rundkjøring
Fv751 Fagernesveien fra Fagernes til Beisfjord (9,9 km)

Ballangen
Efjorden, med Kjerringstraumen bru helt til høyre

Sentrumsveien

Markeveien

Uten navn

Fergekaia på Skarberget

Tysfjord
 • info Sjellesvikskaret
 • info Skarberget

Hamarøy
E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synlig fra veien

Tysfjord

Hamarøy
 • Rundkjøring
Fv662 Uten navn fra Innhavet til Finnøya (24,2 km)
 • info Innhavet
 • 4,2 m De fleste tunneler Innhavet–Fauske har 4,2 m skiltet høyde[30]
 • info Kråkmofjellet (380 moh)

Sørfold
 • stengt Bom for fjellovergang, Mørsvik

Fauske

Uten navn

Fauske «midt på E6»
 • Arm Terminalveien

Follaveien

 • Arm Jernbanegata
 • Rundkjøring
Riksvei 80.svg Storgaten fra Fauske mot ferge Bodø havn → Riksvei E 10.svg i Moskenes (E6 svinger i krysset)

Storgaten
Vikaveien
Kleiva

Saltdalveien

Veiplan2x.png 

Uten navn

 • info Gylskjer
 • 4,2 m Tunnelene fra Kvænflågtunnelen til Saltnestunnelen har 4,2 m skiltet høyde[32]

Saltdal
Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland
 • 4,4 m Fv516 (4,4 m)
Veiplan2x.png Ny vei fra Borkamo og opp til Saltfjellet planlegges
Norwegian-road-sign-104.1.svgSaltfjellet (Sørelva brøytestasjon - Bolna bom, ca. 25 km)
 • stengt Sørelva bom for fjellovergang
Veiarbeid Som del av vegprosjektet "E6 Helgeland nord", skal mesteparten av E6 mellom Bolna og Fallheia bygges om, 62 km, hvorav 15 km ny vei og 47 km forbedring. Byggestart september 2015, planlagt ferdig i 2019
Veiarbeid Ny vei bygges forbi Røssvoll med tunnel tunnel (650 m)
Veiarbeid 
 • Fallheia
 • Rundkjøring
Selforsveien  (E6 svinger i krysset)

Uten navn

 • Rundkjøring
Riksvei E 12.svg Uten navn fra Mo i Rana mot riksgrensen ved UmbuktaVänster - grön.svgE - grön.svg1 - grön.svg2 - grön.svgHöger - grön.svg (Sverige) mot Vänster - grön.svgE - grön.svg4 - grön.svg5 - grön.svgHöger - grön.svg Storuman
Riksvei 12.svg Nesnaveien mot Toraneset kai
 • Rundkjøring
Arm Uten navn til Norwegian-road-sign-774.0.svg Mo i Rana stasjon (0,5 km) (E6 svinger i krysset)

Sørlandsveien

 • Fv351 Øverdalsveien fra Dalsgrenda via Storbruforsen til Litlforsen (9,0 km)
 • bru Andfiskå bru (Andfiskåga, 41 m)
 • bru Dalselv bru (Dalselva, 41 m)
Veiarbeid Ny, bedre vei under bygging, Skamdal-Urlandå, 4 km, oppstart september 2015, åpning høsten 2017, bompenger etterpå

Hemnes

Europavegen

Vefsn

Uten navn

Veiplan2x.png Ny, bedre vei under planlegging, Angermoen-Mjåvatn-Åkvik-Kulstad, 23 km, oppstart muligvis 2017, bompenger etterpå
 • stengt Bom for fjellovergang, Mjåvatnet nord
 • stengt Bom for fjellovergang, Sandvik

Vollanvegen

 • Rundkjøring
Fv244 Mathias Bruns gate fra Nyrud, Mosjøen via Norwegian-road-sign-771.0.svg Mosjøen lufthavn, Kjærstad til Øksendalen (15,9 km) (E6 svinger i krysset)

Uten navn

Grane
Veiplan2x.png Ny, bedre vei under planlegging, Lien-Brattåsen, 17 km, oppstart trolig 2017, bompenger etterpå[trenger oppdatering]
Veiplan2x.png Ny, bedre vei under planlegging, Brattåsen-Kappskarmo, 7 km [trenger oppdatering]
Veiplan2x.png Ny, bedre vei under planlegging, Brenna-Lille Majavatn, 18 km [trenger oppdatering]
Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland
 • info Nordlandsportalen

Nord-Trøndelag våpen.svg Nord-Trøndelag fylke[rediger kilde]

Namsskogan

Uten navn

Grong
E 6 ved Grong i Namdalen

Uten navn

Snåsa

Uten navn

Steinkjer

Kvamsvegen

 • bru Sellibrua (over krysset, 30 m)
 • bru Lundselvabrua (Lundelva, 31 m)
 • Rundkjøring
Fv285 Sør-Beitstadvegen fra Egge til 17 Østvik bru
 • Rundkjøring
763 Bogavegen fra Nordsidleiret mot Vegset i Snåsa
 • Rundkjøring
Strandvegen mot 762 Norwegian-road-sign-774.0.svg Steinkjer stasjon og til Elvehamna
 • Rundkjøring
Sjøfartsgata til Sørsidleiret
 • Rundkjøring
762 arm Fjordgata fra Sørsidleiret mot hovedtrasé, Sannan

Steinkjervegen

 • Rundkjøring
762 Uten navn fra Figga til Fv266 Støa
info Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)
 • Veikryss Sørlia
 • bru Sørlibrua ramper (til Sørlia overgangsbru, 153 m, bare mot sør)
 • bru Sørlia overgangsbru (over krysset, 34 m)
 • Rundkjøring
Fv260 Kringlavegen fra Sørlia til Fv258 Tuv (3,6 km)
 • info Sørlia
 • info Frøset
 • info Lenn
 • Veikryss
info Midtdeler og forbikjøringsfelt Vist-Sparbu, 4 km, bygget 2014.

Inderøy

Røravegen

Verdal

Uten navn

Veiplan2x.png Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Fleskhus-Kjæran, 4 km, oppstart muligtvis 2018[34]

Levanger

Mulelia

 • Rundkjøring
774 Sætersmyra fra Mule mot ferge Levanger ferjekai → Ytterøy
Fv132 Hojemsvegen mot Kolberg
motortrafikkvei LevangerBranes (ca 6 km)

Uten navn

 • info Flatåsen
 • Veikryss
motortrafikkvei slutt Branes
 • Rundkjøring
Fv119 Alstadhaugveien fra Gråmyra mot Fv125 Levanger sentrum
Fv119 Storeshøgda mot 754 Småland
motortrafikkvei SkognGullberget (ca 13 km)
 • Veikryss ikke mot sør
 • bru Holsand bru (over Fv61, 46 m)
 • bru Fiborg bru (over Fv61, 214 m)
 • info Hotran
 • Veikryss Fv61 Sjøvegen, Hotran, kun fra sør / mot nord
 • bru Hotran bru (Hotterelva, 176 m)
 • Veikryss Arm (ca. 200 m), bare fra nord / mot sør
 • bru Holte viadukt (over dalsøkk, 128 m)
 • Veikryss
 • info Nesmarka
 • info Nesvatnet
 • bru Hammermarka bru (over dalsøkk, 69 m)
 • bru Gullberget bru (over E6 rampe, 146 m)
 • Veikryss
motortrafikkvei slutt Gullberget

Breivegen

Vuddudalen

Stjørdal

Uten navn

 • bru Gråelvbrua (Gråelva, 50 m)
 • info Stjørdal havn
 • Rundkjøring
Fv34 Havnegata fra Havnekrysset til Stjørdal havn (1,0 km)
Fv35 Havnegata mot Riksvei E 14.svg Lillemoen
motortrafikkvei Motortrafikkvei Havnekrysset – Storler i Trondheim
 • Rundkjøring
Riksvei E 14.svg Uten navn fra Stjørdalshalsen til riksgrensen i Teveldal → Vänster - grön.svgE - grön.svg1 - grön.svg4 - grön.svgHöger - grön.svg (Sverige) mot Vänster - grön.svgE - grön.svg4 - grön.svg5 - grön.svgHöger - grön.svg Östersund
 • tunnel Værnestunnelen nord (⇓181 m, ⇑160 m), under rullebanen til Trondheim lufthavn, Værnes
 • tunnel Værnestunnelen sør (⇓46 m, ⇑44 m), under taksebanen til Trondheim lufthavn
 • Veikryss 48 48 Arm til Sandferhus
 • bru Værnes bru (over E6, 47 m)
 • bru Værnesbranden bru (Nordlandsbanen, 40 m)
 • Rundkjøring
705 Uten navn fra Sandferhus til 31 Brekken i Røros

Sør-Trøndelag våpen.svg Sør-Trøndelag fylke[rediger kilde]

Malvik

Uten navn

 • Kommunal veg Stavsjøvegen til Sveberg og til Raudmyra
 • info Stav Gjestegård
 • Veikryss 45 45 Storsand, arm fra Årli
 • Veikryss 44 44 Leistad

Trondheim
Erkebispegården og Nidarosdomen sett fra Elgeseter bru (E 6 trasé sentrum)
Elgeseter bru sett fra øst
Arm Trondheim sentrum
 • Rundkjøring
Fv905 Innherredsveien fra Bakklandet til Fv910 Lademoen

Olav Tryggvasons gate

 • bru Jernbanebrua (Kanalhavna, 57 m)
 • Rundkjøring
Fv910 Gryta fra Trondheim S mot Riksvei 706.svg Strindheim

Prinsens gate

Elgeseter gate

Holtermanns veg

Uten navn

 • info Revset
 • Veikryss 43A 43A Reppe, bare fra nord mot sør
 • Veikryss 43 43 Charlottenlund, mot nord
 • info Ranheim
 • Veikryss 43 43 Charlottenlund, mot sør

Omkjøringsvegen

 • bru Madsjøbrua (over E6 arm, 55 m)
 • Veikryss 40A 40A Bromstadvegen
 • Veikryss 40 40 Angelltrøa, Tungasletta
 • bru Bratsbergveibrua (over Fv885, 41 m)
 • Veikryss 37 37 Nidarvoll
 • bru Sluppen viadukt ⇓ (over E6 arm, 171 m)
 • Veikryss 36A 36A Sluppen, bare i sørlig retning
 • Veikryss 36 36 Sluppen arm sentrum, kun mot nord

Uten navn

 • bru Kroppanskogen bru (over Rv706, 25 m)
 • Veikryss 35 35 Kroppan Arm Osloveien, bare oppkjørsel fra nord
 • bru Tonstad bru (over Fv812, 54 m)
 • Veikryss 33A 33A Rosten bare mot sør
 • bru Sentervegbrua (over Sentervegen, 56 m)
 • Veikryss 33 33 Sentervegen
Veiarbeid  motorvei Sentervegen-Jaktøyen (9,6 km) under bygging, planlagt klar 2019, nye bomstasjoner, nye kryss Hårstad og Klett.
 • Veikryss 31 31 Sandmoen
 • info Sandmoen
motortrafikkvei slutt Storler
 • Rundkjøring
Riksvei E 39.svg Uten navn fra Klettkrysset, Klett mot ferge Halsanaustan i HalsaRiksvei 70.svg i Tingvoll
707 Heimdalsvegen mot 715 Flakk
(framtidig kryss 30)

Melhusvegen

E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus

Uten navn

Veiarbeid  motorvei slutt Endepunkt motorvei under anlegg.
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad (6,9 km). Fire felt til Melhuskrysset (kryss 28).
 • info Jaktøya
 • bru Ratbekkbrua (bekk, 56 m)
 • Veikryss 29 29 Melhus nord

Kvålsvegen

 • Veikryss 27 27 Skjerdingstad bare fra/mot sør
 • info Skjerdingstad
 • motortrafikkvei slutt Skjerdingstad
Veiplan2x.png 
motorvei Motorvei Skjerdingstad-Prestteigen (Støren) (27,5 km) under planlegging, byggestart tidligst 2018, bompenger.
 • Tre bruer over Gaula og tunnel en ca. 5,6 km lang tunnel forbi Lundamo inngår i prosjektet.[trenger referanse] Det blir etter plane også ny(e) tunnel(er) mellom Prestteigen og Håggån.

Lersvegen

motortrafikkvei Gyllan–Liøya (9,3 km)
 • Veikryss bare fra/mot nord

Midtre Gauldal

Uten navn

Veiplan2x.png  motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
 • Midtdeler og delvis ny vei planlegges Støren–Ulsberg
 • Veikryss Støren
 • info Liøya
 • info Liøya
motortrafikkvei slutt Liøya
E6 ved Oppdal.

Rennebu

Uten navn

Oppdal

Trondheimsvegen

 • info Oppdalsporten

Uten navn

 • Rundkjøring
O. Skasliens veg til Norwegian-road-sign-774.0.svg Oppdal stasjon
 • Rundkjøring
Riksvei 70.svg Uten navn fra Oppdal via Riksvei E 39.svg i Tingvoll og Gjemnes til Kristiansund
O. Skasliens veg til Norwegian-road-sign-774.0.svg Oppdal stasjon
 • Rundkjøring
Fv513 Ola Setroms veg fra Oppdal sentrum mot Riksvei 70.svg Hoel
 • bru Ålmbrua (Ålma, 47 m)

Dovrevegen

Norwegian-road-sign-104.1.svg Dovrefjell (Grønbakken bom - Dombås bom), 32,7 km
 • stengt Grønbakken bom for høyfjellsovergang

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: E6 Biri-Otta-prosjektet

Dovre

Trondheimsvegen

 • Rundkjøring
Riksvei E 136.svg Romsdalsvegen fra Dombås via Riksvei E 39.svg i Vestnes mot Ålesund (E6 svinger i krysset)
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.

Gudbrandsdalsvegen

Sel

Uten navn

Veiplan2x.png  motortrafikkvei Motortrafikkvei Otta - Sjoa under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Veiplan2x.png  motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.
Veiarbeid  motortrafikkvei info Motortrafikkvei Sjoa – Frya (ca. 34 km) under anlegg, klar høsten 2016[trenger oppdatering], se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Anlegg for ny E6 kryssing av Dovrebanen og gammel E6 ved Kjørem

Nord-Fron

Uten navn

Øvregata

 • Rundkjøring
Fv410 Nedregata fra Sødorp skole til 255 Byrbrua, Vinstra (1,9 km)

Gudbrandsdalsvegen

Sør-Fron

Kongsvegen

Veiarbeid 
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt motortrafikkvei under anlegg.

motortrafikkvei Fryasletta, ca. 1 km

 • Veikryss 91 91 Riksvei E 6.svg Hundorp (E6 tar av i krysset)

motortrafikkvei slutt Fryasletta

 • bru Frya bru (Frya kommunegrense, 51 m)

Ringebu

Gudbrandsdalsvegen

Veiplan2x.png  motortrafikkvei Motortrafikkvei Frya - Ringebu under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Ringebu stavkirke
Veiplan2x.png 
motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei
Veiplan2x.png  motortrafikkvei Motortrafikkvei Elstad – Tretten uder planlegging, se E6 Biri-Otta-prosjektet.
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer

Kongsvegen

Veiplan2x.png 
motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei

motortrafikkvei TrettenKolomoen 103 km. Uten navn

 • Veikryss 84 84 Granrudmoen
 • bru Ensbymoen bru (over krysset, 43 m)
Veiplan2x.png  motorvei Lillehammer (Ensby) – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Lillehammer
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.

Uten navn

 • Veikryss 81 81 Lillehammer N
 • bru Sannom bru (over E6, 42 m)
 • 213 Uten navn fra Sannom mot Lillehammer sentrum
 • bru Vingrom bru (Rinda, 36 m)

Gjøvik

Lillehammervegen

 • bru Stranda bru (over vei, 24 m)
 • bru Bjørnstad bru (over vei, 41 m)
 • info Strandengen
 • bru Strandengen bru (Kalverudelva, 56 m)
 • bru Vismunda bru (Vismunda, 29 m)
 • Veikryss 77 77 Biri
Veiplan2x.png  motorvei slutt Biri, endepunkt planlagt motorvei
Veiplan2x.png motorvei Biri – Moelv (2 km): Utredningsfase, muligvis klar 2019.[36]
 • info Biri
 • Rundkjøring
motortrafikkvei Riksvei 4.svg Lillehammervegen fra Sandvoll via Riksvei E 16.svg i Lunner mot Oslo
Fv330 Uten navn mot Biri og mot Riksvei 4.svg Skulhusodden
(E6 svinger i krysset)

Hedmark våpen.svg Hedmark fylke[rediger kilde]

Ringsaker

Uten navn

Veiplan2x.png 

motorvei MoelvBrumunddal (13 km): Utredningsfase.[17]

 • Veikryss 74 74 Økelsrud
 • Veikryss 73 73 Pellervika
 • bru Strandsaga bru (over kommunal veg, 31 m)
Veiplan2x.png 

motorvei BrumunddalKolomoen (30 km): Planfase med byggestart i 2016/17.[17]

 • Rundkjøring
Fv89 Strandvegen til Fv67 Sanden (3,1 km)

Nils Amblis veg

 • bru Granrud bru (over E6 arm, 30 m)
 • bru Nederkvern bru (Brumunda, 41 m)
 • info Brumunddal
 • bru Kjendli bru (over Dovrebanen, 41 m)
 • bru Høksrud bru (over Fv69, 42 m)
 • Veikryss 71 71 Nydal
 • Veikryss 70 70 Arnkvern

Hamar

Uten navn

 • Veikryss Vien kun oppkjørsel
 • Veikryss 69 69 Vien

Stange

Uten navn

 • Veikryss 67 67 Kåterudkrysset
 • Rundkjøring
Fv192 Kjonerudvegen fra Bekkelaget til 222 Kjonerud
 • bru Kåterud bru (over Fv192, 30 m)
 • bru Uthus bru (over Fv24, 32 m)
 • Veikryss 66 66 Uthuskrysset
 • bru Uthus bru over myr (Vestre Starelva, 138 m)

motorvei Kolomoen - Ulven (Oslo), (105,8 km)

 • bru Slåttmyra (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 64 64 Kolostuen
 • info ⇑ Kolomoen
 • bru Evenrud (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 63 63
Nordover fra broen der fylkesvei 224 krysser over E6.
 • info Kolomoen, sommerfartsgrense til Veikryss 54 54 Dal i Eidsvoll
 • bru Vikselv bru (Vikselva, 25 m)
 • bru Hougsrud (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 62 62 Skaberud
 • Rundkjøring
Kommunal vei Skaberudvegen til Fv229 Skaberud
 • bru Skabberud bru (over krysset, 60 m)
 • Rundkjøring
Kommunal vei Fløtbakkvegen til Fv226 Brenna
 • bru Labbdalsbrua (Labbelva, ⇓82 m, ⇑76 m)
 • tunnel Espatunnelen (⇓756 m, ⇑762 m)
 • Veikryss Hestnes
 • tunnel Hestneslokket (102 m), under krysset
 • info Strandlykkja
 • Veikryss Strandlykkja
 • bru Mostubrua (over Fv229, 50 m)
 • bru Budalsbekkbrua (Budalsbekken fylkesgrense, 43 m)

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger kilde]

Eidsvoll
Minnesund bru (før utvidelsen)

Uten navn

 • info ⇑ i nordgående retning gjennom Eidsvolltunnelen.
 • Veikryss 56 56 Boksrud
 • bru Holmjordet bru (over bekk, ⇓101 m, ⇑94 m)
 • bru Klaseiemåsan bru (over myr, ⇓244 m, ⇑245 m)
 • Veikryss 55 55 Eidsvoll Verk
 • info ⇑ Andelva
 • bru Andelva bru (Andelva, 172 m)
 • info ⇓ Andelva
 • info til Grankrysset
 • bru Grevlingmyra (faunapassasje, 25 m)

Ullensaker

Uten navn

Eidsvoll

Uten navn

 • bru Risa bru (Risa kommunegrense, 84 m)

Ullensaker

Uten navn

 • bru Baskop bru (Fv462, 10,8 m)
 • Veikryss 53 53 Mogreina
 • bru Mogreina bru (Fv454, 27 m)
 • bru Elstadmoen (viltovergang, 40 m)
 • bru Hauerseter (viltovergang, 56 m)
 • Veikryss 52 52 Hauerseter
 • Veikryss 51 51 Jessheim nord
 • Rundkjøring
motortrafikkveimotorvei Riksvei E 16.svg Uten navn mot Riksvei 4.svg Grua i Lunner
Fv469 Jessheimvegen mot Riksvei E 16.svg Røgler
 • bru Valhall bru (over krysset, 79 m)
 • Rundkjøring
174 Jessheimvegen mot Riksvei E 16.svg Dalstua
info Jessheim
 • Veikryss 50 50 Kverndalenkrysset
 • Veikryss 49 49 Langelandkrysset
 • Veikryss 48 48 Skibakkrysset
 • Rundkjøring
Fv452 Kongsvingervegen fra Kløfta mot Fv454 Fv455 Norwegian-road-sign-774.0.svg Kløfta stasjon
 • bru Skibakk bru (over krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
motortrafikkvei Riksvei E 16.svg Uten navn via Riksvei 2.svg i Kongsvinger til Vänster - grön.svgE - grön.svg1 - grön.svg6 - grön.svgHöger - grön.svg (Sverige)
info Skibakk

Sørum

Uten navn

 • bru Arteid bru (over Fv255 og Hovedbanen, ⇓214 m, ⇑323 m)
 • Veikryss 47 47 Grankrysset
 • info til Veikryss 44 44 Hvamkrysset
 • bru Leira bru (over Leira og Fv254, 180 m)
E6 sør for Hvam

Skedsmo

Uten navn

 • Veikryss 46 46 Bergerkrysset
 • Rundkjøring
Kommunal vei Bølerveien til Fv383 Nordre Berger
 • Rundkjøring
Kommunal vei Gneisveien til Fv383 Sandbakken
 • Rundkjøring
Kommunal vei Bølerveien til Høgslund
 • Veikryss 45 45 Skedsmovollkrysset
 • bru Brånås bru (over Fv383, 40 m)
 • bru Jogstad bru (over kommunal vei, 128 m)
 • bru Nitsund bru (Nitelva, 154 m)
 • infoinfo
 • Veikryss 44 44 Hvamkrysset
 • Smale kjørefelt - 1,1 km fra Veikryss 44 44 Hvamkrysset, bare i sydlig retning.
 • bru Melby bru (over Fv380, 26 m)

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Skedsmo
 • En kort parsell går over gårdsnummer 100, bruksnummer 1 i Skedsmo kommune

Oslo komm.svg Oslo [rediger kilde]

Hjalmar Brantings vei i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 (Riksvei 150) og Europavei 6
Adolf Hedins vei i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 og Europavei 6

Uten navn

Smale kjørefelt, Veikryss 43 Tangerudkrysset til Veikryss 44 Hvamkrysset, bare i nordlig retning.

 • Veikryss 43 43 Tangerudkrysset bare i sydlig retning

Smale kjørefelt - 2,3 km, Veikryss 43 43 Tangerudkrysset til Veikryss 42 42 Karihaugen. Bare i sydlig retning.

 • bru Tangerud bru (over Rv163, 28 m)
 • bru Høybråtenveien bru (over Hovedbanen, 80 m)
 • Veikryss Skogskrysset Skogskrysset bare i sydlig retning
 • bru Starveien bru (over kommunal vei, 44 m)
 • bru Karihaugen bru (over Rv159 V, 66 m)
 • bru Karihaugveien bru (over kommunal vei, 51 m)
 • Veikryss 42 42 Karihaugen bare i nordlig retning
 • bru Bjørnheimveien bru (over kommunal vei, 140 m)
 • info Gran
 • Veikryss 41 41 Furuset
 • bru Stubberudmyra bru (over dalsøkk, 315 m)
 • Veikryss 40 40 Trosterud
 • bru Terminalveien bru (over dalsøkk, 157 m)

Ulvensplitten

Den tidligere Rv190 er fra 2010 del av E6
motorvei
 • Veikryss 67 67 Alnakrysset
 • Sørgående tar av fra Riksvei E 6 S.svg, nordgående flettes med Riksvei E 6 N.svg
motortrafikkvei Motortrafikkvei Nordre Fjellhus–Filipstad
 • Veikryss ↑ bare nordgående
 • Kommunal vei Strømsveien til Breivoll, Alna

Strømsveien

 • Veikryss 66 66 Teisenkrysset bare nordgående
 • bru Teisenkrysset bru (Hjalmar Brantings vei, 54 m)
 • Veikryss 65 65
 • Veikryss 64 64
 • Rundkjøring
Kommunal vei Strømsveien fra Etterstad til Vei Ring2.svg Galgeberg
Kommunal vei Ensjøveien til Tøyen
 • Rundkjøring
Kommunal vei Etterstadsletta fra Etterstad til Etterstadkroken
Kommunal vei Biskop Jens Nilssøns gate til Etterstadkroken

Uten navn

 • info Lodalen
 • bru Lodals rampe fra Konows gate (over Birkebeingata, 175 m)

Konows gate

 • Rundkjøring
Konows gate fra Lodalen mot Manglerud
motortrafikkvei tunnel Operatunnelen Svartdal mot E6 Ryen (1264 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 162.svg Vei Ring1.svg Uten navn fra Sørenga mot Riksvei E 18.svg Dronning Eufemias gate