Europavei 6 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Europavei 6 (Norge)
Riksvei E 6.svg
Strekning
KirkenesSvinesund

Skift kart

Europavei 6 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E 6 gjennom Norge
Map E6 (Norway).svg
E 6 gjennom fylkene
Data
Lengde 2627,9 km
- motorvei 189 km
Status riksvei
Ferger Bognes–Skarberget 8,0 km[1]
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 8.svg Riksvei E 10.svg Riksvei E 12.svg Riksvei E 14.svg Riksvei E 16.svg Riksvei E 18.svg
Riksvei E 39.svg Riksvei E 69.svg Riksvei E 75.svg Riksvei E 105.svg Riksvei E 136.svg
Riksvei 3.svg Riksvei 4.svg Riksvei 12.svg Riksvei 15.svg Riksvei 19.svg Riksvei 21.svg Riksvei 22.svg Riksvei 23.svg Riksvei 25.svg
Riksvei 70.svg Riksvei 77.svg Riksvei 85.svg Riksvei 92.svg Riksvei 93.svg Riksvei 94.svg
Riksvei 111.svg Riksvei 120.svg Riksvei 150.svg Riksvei 159.svg Riksvei 163.svg Riksvei 191.svg
Riksvei 706.svg Riksvei 827.svg Riksvei 853.svg Riksvei 881.svg Riksvei 887.svg Riksvei 892.svg Riksvei 893.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner 16
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Gratangsfjellet
Kvænangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell
Nattestenging
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Saltfjellet

Europavei 6 (Norge) (E 6) er en norsk riksvei som går mellom Svinesund og Kirkenes. Veiens lengde er rundt 2 630 km, og den er del av europavei 6.

På norsk jord følger E 6 traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så videre opp over Hamarøya med ferge fra Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Lengder[rediger | rediger kilde]

E 6 er den lengste veistrekningen i Norge med tilsammen 2 627,9 km. Av dette er 83,4 km i 76 tunneler, 3,2 % av veiens lengde går i tunnel. Av 76 tunneler på E6 er 34 i Nordland fylke, der er 5,9 % av veiens lengde i tunnel (per juli 2015).

Gjennom de enkelte fylkene[rediger | rediger kilde]

E6 går gjennom ti av landets 19 fylker (tabell oppdater juli 2015).

Fylke km av dette motorvei motorvei av dette motortrafikkvei motortrafikkvei av dette i tunnel tunnel
Finnmark 653,7 0 0 2,6
Troms 386,9 0 0 6
Nordland 644,0 0 0 38,2
Nord-Trøndelag 266,2 0 24 3,3
Sør-Trøndelag 186,5 0 54 9,3
Oppland 221,7 0 54 4,3
Hedmark 69 24 49 1,1
Akershus 113,8 113,8 0 13,6
Oslo 24,3 12,5 8,6 4
Østfold 61,8 61,8 0 1
Hele landet 2627,9 212,1 185,6 83,4

Standard[rediger | rediger kilde]

E6 har varierende standard. Deler av veien er anlagt som motorvei eller motortrafikkvei, med fartsgrenser 90, 100 eller 110 km/t.[2]

motorvei Strekninger med motorveistandard
 • Kolomoen-Ulvenkrysset 105,8 km
 • Nordre Fjellhus–Sørenga 6,9 km (arm til Sørenga)
 • Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km
motortrafikkvei Strekninger med motortrafikkvei
 • Levanger - Branes 6 km
 • Skogn - Gullberget 13 km
 • Stjørdalshalsen – Storler (Klett) 43 km
 • Jaktøyen–Skjerdingstad (innenfor Melhus) 6,9 km
 • Gyllan – Liøya (forbi Støren) 9,3 km
 • Tretten – Kolomoen 103 km
 • Ryen–Operatunnelen 1,7 km

Fartsgrenser[rediger | rediger kilde]

info Strekninger med fartsgrense 90 km/t
(det kan være noen veikryss og passasjer forbi tettsteder med lavere grense)
info Strekninger med fartsgrense 100 km/t
 • Kolomoen–Dal (Hedmark)
 • Grankrysset–Akershus/Oslo grense (Akershus)
 • Eidettunnelen–Fredrikstad (Østfold)
 • Horgenkrysset–Patterødkrysset (Akershus)
info Strekninger med fartsgrense 110 km/t
 • Dal–Grankrysset (Akershus)
 • Patterødkrysset–Galteryggenkrysset (Østfold)
 • Fredrikstad–Svinesund bomstasjon (Østfold)

Sommerfartsgrenser

 • info Tangen–Dal (Hedmark, Akershus)
 • info Horgenkrysset–Patterødkrysset (Akershus)

Historikk[rediger | rediger kilde]

Hovedveien gjennom Gudbrandsdalen ved Sinclairstøtten omkring 1900

Nummer[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen E 6 ble innført 1. juni 1965 for strekningen Roma - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde veien for dårlig standard, blant annet fantes det strekninger med grusvei, og ble skiltet riksvei 6 (og gikk over Ifjordfjellet). I det gamle systemet, før 1965, var veien i Norge skiltet med riksvei 1 sør for Oslo og riksvei 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 ble E 6 skiltet til Nordkjosbotn og i 1983 via Karasjok til Kirkenes.[3] I 1986 fikk den siste delen av E 6 i Finnmark fast dekke.

UNECE besluttet i 1983 å reformere systemet. Veien Helsingborg-Oslo-Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet bli en del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E 6 skulle gå strekningen Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet ble skiltet fra 1985 i de fleste land. Et unntak var E 6 og E4 i Sverige og Norge, hvor regjeringene forhandlet med UNECE fordi de ikke ønsket å skilte om hele disse lange strekningene. De fikk forlenget E 6 fra Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fikk da Helsingborg som sitt nordlige endepunkt. Sverige og Norge godtok å skilte om de øvrige europaveiene til det nye systemet.

Bygging[rediger | rediger kilde]

Veien forbi Morskogen i 1924. foto: Carl Normann

Første firefelts motorvei i Norge var strekningen Berger–Hvam (5,5 km) på E6 i Akershus som ble åpnet for trafikk høsten 1964.[4]

Da Mjøsbrua åpnet 16. november 1985 ble E6 flyttet til vestbredden mellom Biri og Lillehammer til erstatning for en parsell av E6 med lav standard mellom Moelv og Lillehammer, på østsiden av Mjøsa. Gamle E6 langs østbredden ble da nedklassifisert til vanlig riksvei (Fylkesvei 213 fra 2010).[5]

Strekningen Mjøsbrua-Biri-Vingrom fikk midtrekkverk og forbikjøringsfelt i 2015.

Nordvendte ramper i Kverndalenkrysset (kryss nr 50 ved Gardermoen der E16 knyttes til E6) ble åpnet i 2016.[6]

Ferjer[rediger | rediger kilde]

Da riksvei 50 ble åpnet gjennom Nordland i 1941 var det ni ferjer på strekningen gjennom fylket, ti på hele riksveien. Åtte av disse ble frem til 1986 erstattet av fjelloverganger, broer og tunneler. De var Elsfjord–Hemnesberget, Rognan–Fauske, Røsvik–Bonåsjøen (senere Sommerset–Bonåsjøen), Sætran–Forså, Skjærvik–Grindjord, Ankenes–Narvik, Narvik–Øyjord. Bognes-Skarberget brukes fortsatt. I Troms var det en ferje og det var Lyngseidet–Olderdalen. Før 1941 var det ikke mulig å kjøre til Nord-Norge nord for Rana. Det var ikke vei over Saltfjellet og en del ferjestrekninger mellom Fauske-Narvik eksisterte ikke. Reiser måtte gjøres med Hurtigruten, ikke bil.

Motorvei Gardermoen-Minnesund-Kolomoen[rediger | rediger kilde]

Anleggsområdet ved Mjøsa (desember 2013).

Strekningen nord til Kolomoen er motorvei med unntak av noen kilometer innenfor Oslo kommunes grenser, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Strekningen fra Skaberud til Kolomoen ble åpnet i oktober 2009, mens strekningen fra Dal til Minnesund var ferdig oppgradert til firefelts veg med midtdeler i november 2011. Strekningen langs Mjøsa fra Minnesund til Skaberud var ferdig som firefelts motorveg i 2015.[7] Oppgradering til motorvei mellom Gardermoen og Kolomoen kostet 10 milliarder kroner og arbeidet pågikk over syv år. Strekningen var tidligere motortrafikkvei.[8]

Byggearbeider og planer[rediger | rediger kilde]

Alta[rediger | rediger kilde]

Strekningen fra Storsandnes og til Alta fra vest har fra 2009 vært under oppgradering med flere lange tunneler. Hele strekningen er på 48 km. Deler av ny vei er åpnet. Gjenstående delstrekninger åpnes etter planen 2016 og 2017.[9]

Nord-Troms[rediger | rediger kilde]

To lange tunneler, Reisafjelltunnelen og Nordnestunnelen og en del ny vei bygges og åpnes 2017.

Narvik-området[rediger | rediger kilde]

Hålogalandsbrua ventes ferdig i 2017 og vil korte inn E6 med 18 km mellom Narvik og Bjerkvik.

Nordland[rediger | rediger kilde]

Mer enn 100 km vei planlegges bygget eller utbedret til stamveistandard i perioden 2015-2025. Se også E6 Helgeland nord, men det er prosjekter også i Sør-Helgeland.

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Sentervegen–Jaktøyen (8 km) under bygging (1,3 km 4-feltsveg Sentervegen-Tillermyra åpnet 24. oktober 2013), byggestart Tillermyra–Jaktøyen 2015, planlagt ferdig 2019. Nye toplanskryss på Hårstad og Klett, ombygging av kryss på Sandmoen.
 • motorvei Skjerdingstad–Prestteigen (kryss med Fv30) (27,5 km) under planlegging, byggestart ikke bestemt, tidligst 2018, bompenger.
  • Ny bru parallelt med Gaulabrua, to nye bruer over Gaula og tunnel 5,6 km tunnel forbi Lundamo (vest for Gaula) inngår i prosjektet. Det blir også ny(e) tunnel(er) mellom Gaulabrua og Håggån.[10]
 • motortrafikkvei Prestteigen–Ulsberg (43,5 km) under planlegging som to-/trefeltsveg med midtdeler.
  • Reguleringsplaner foreligger for hele strekningen, som inkluderer nytt kryss med Riksvei 3.svg på Ulsberg, nye kryss nord og sør for Berkåk, ved Løklia og Soknedal, fem tunneler (den lengste den 3,7 km lange Soknedaltunnelen) og flere bruer. Delstrekningen Korporalsbrua-Vindåsliene skal bygges i regi av Statens vegvesen, resten av Nye Veier AS.[11]
 • Gjennom Oppdal ble 3,5 km av E6 i 2015 lagt delvis utenom sentrum. Traséen ligger nær Dovrebanen. Det ble anlagt tre rundkjøringer og underganger for gående og syklende. Arbeidet begynte i 2013 til kostnader på 345 millioner kroner.[12] 19. oktober 2015 ble den nye traséen åpnet.[13]

Lillehammer–Biri[rediger | rediger kilde]

På strekningen Biri–Vingrom utvides i 2014–2015 veien med forbikjøringsfelt og det settes opp midtrekkverk. Utvidelsen skal etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri–Lillehammer.[14]

Gudbrandsdalen[rediger | rediger kilde]

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger.[15]

 • motortrafikkvei Øyer–Tretten oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, samt Øyertunnelen.
 • Fåvang–Elstad: Utvidelse og høyere standard planlegges (midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger)
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges ny trase utenom Ringebu sentrum, mulig anleggsstart i 2017.
 • motortrafikkvei Frya–Vinstra: Veien legges i tunnel under Hundorp og flyttes til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[16]
 • motortrafikkvei Vinstra–Sjoa: Legges utenom Kvam inkludert en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2014, ferdig 2016.
 • motortrafikkvei Otta–Sjoa (ca. 12 km), planfase, mulig byggestart 2017/2018.

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 milliarder kroner. På strekning Frya-Sjoa økes dimensjonene på veibane og kulverter for å ta høyde for fremtidig flom.[17]

Biri–Kolomoen[rediger | rediger kilde]

Kolomoen–Moelv er en strekning på 43 kilometer og E6 har vekselsvis to- og tre felt. Statens vegvesen planlegger å utvide strekningen til en firefelts veg med midtdeler. Det er utarbeidet kommunedelplaner for strekningen. Anleggsstart tidligst etter 2018.[18] Mellom Biri og Moelv er det strekning på 2 km, inkludert Mjøsbrua. Ringsaker og Gjøvik kommuner arbeider (i 2015) med planer for området. Strekningen kan komme med i revisjon av nasjonal transportplan 2018–2027.[19]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Finnmark våpen.svg Finnmark fylke[rediger | rediger kilde]

Sør-Varanger
E 6 i Kirkenes

Kaiveien

Prestøyveien

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate
Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

Uten navn

Maggadalen

E 6 ved Neiden.
Veiplan2x.png Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen

Uten navn

Nesseby

Tana
Veiplan2x.png
 • bro Ny Tana bru planlegges med byggestart 2016, klar 2019

Karasjok

Uten navn

 • bro Baíšjohka bru, (Baíšjohka, 70 m)
 • info Valjohka bru
 • bro Valjohka bru, (Váljohka, 83 m)

Deanugeaidnu

Avjovargeaidnu

Leavnnjageaidnu

 • info Jussajeaggi
 • info Doaresjávri

Porsanger

Kvalsund
E 6 over Sennalandet
Norwegian-road-sign-104.1.svg Sennalandet (Fossen bom - Leirbotnvatnet bom), 35,3 km

Alta

Stokkedalsveien

 • info Lauvås

Leirbotnvatnet bom

Sarvesveien

Rafsbotnveien

 • info Transfarelvmoen

Transfarelvmoen

Altaveien

Uten navn

Kåfjordveien Kråknesveien

Veiarbeid

Talvikbukta

Langnesveien

Veiarbeid
 • Utbedring Langnesbukt – Storsandnes planlegges, byggestart januar 2016, åpnes høsten 2017[21]
 • tunnel Áilegastunnelen, ny tunnel gjennom Lákkonjarga/Helligfjellet (≈3,8 km)

Langfjordveien

Troms våpen.svg Troms fylke[rediger | rediger kilde]

Kvænangen
Norwegian-road-sign-104.1.svg Kvænangsfjellet (Sandneselv bom - Oksfjordhamn bom
Veiplan2x.png
 • Utbedring planlegges Rakkenes–Mettevollia[23]
 • Tunnel vurderes, alternativt snøskjermer.[24]

Nordreisa

Uten navn

 • Oksfjordhamn bom

Sentrum

Hovedvegen

Jubelen

Veiarbeid

Uten navn

Kåfjord

Olderdalsveien

Uten navn

Veiarbeid
 • tunnel Nordnestunnelen (5810 m), byggestart høst 2014, klar 2017 (7 km innkortning)

Storfjord
Veiplan2x.png
 • Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[28]
Veiplan2x.png
 • Utbedring, delvis ny vei planlegges Hatteng–Nordkjosbotn, 21 km.[29]

Balsfjord
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Målselv
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverom
Minnebauta, Lapphaugen, Troms

Bardu

Uten navn

Fogd Holmboes gate

Nyveien
Uten navn

Lavangen

Gratangen

Nordland våpen.svg Nordland fylke[rediger | rediger kilde]

Narvik
Bjerkvik, der E 6 og E 10 møtes/skiller lag

Nordmoveien

Medbyveien

Uten navn

Veiarbeid
 • bro Ny bru under bygging,
Hålogalandsbrua (1.550 m),
fra Øyjord til Narvik,
byggestart februar 2013, åpnes 2017.
 
 

Rombaksveien

Kongens gate

Veiarbeidnedlegges i 2017
Veiplan2x.png
 • tunnel Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, ingen tidspunkt satt

Uten navn

Ballangen
Efjorden, med Kjerringstraumen bru helt til høyre

Sentrumsveien

Markeveien

Uten navn

Fergekaia på Skarberget

Tysfjord

Hamarøy
E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synlig fra veien

Tysfjord

Hamarøy

Sørfold

Fauske

Uten navn

Fauske «midt på E6»

Follaveien

Storgaten
Vikaveien
Kleiva

Saltdalveien

Uten navn

 • 4,2 m Tunnelene fra Kvænflågtunnelen til Saltnestunnelen har 4,2 m skiltet høyde[31]
 • tunnel Kvænflågtunnelen (1747 m)

Saltdal
Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland
Veiplan2x.png
 • Ny vei fra Borkamo og opp til Saltfjellet planlegges
Norwegian-road-sign-104.1.svgSaltfjellet (Sørelva brøytestasjon - Bolna bom, ca. 25 km)

Rana
 • Bolna bom
Veiarbeid
 • Som del av vegprosjektet "E6 Helgeland nord", skal mesteparten av E6 mellom Bolna og Fallheia bygges om, 62 km, hvorav 15 km ny vei og 47 km forbedring. Byggestart september 2015, planlagt ferdig i 2019

Uten navn

Veiarbeid
 • Ny vei bygges forbi Røssvoll med tunnel tunnel (650 m)
Veiarbeid
 • Fallheia

Uten navn

Sørlandsveien

Veiarbeid
 • Ny, bedre vei under bygging, Skamdal-Urlandå, 4 km, oppstart september 2015, åpning høsten 2017, bompenger etterpå

Hemnes

Uten navn

Europavegen

Vefsn

Uten navn

Veiplan2x.png
 • Ny, bedre vei under planlegging, Angermoen-Mjåvatn-Åkvik-Kulstad, 23 km, oppstart muligvis 2017, bompenger etterpå

Vollanvegen

Uten navn

Grane
Veiplan2x.png
 • Ny, bedre vei under planlegging, Lien-Brattåsen, 17 km, oppstart trolig 2017, bompenger etterpå[trenger oppdatering]
Veiplan2x.png
Veiplan2x.png

Nord-Trøndelag våpen.svg Nord-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Namsskogan
Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland

Grong
E 6 ved Grong i Namdalen

Snåsa

Steinkjer

Kvamsvegen

Steinkjervegen

Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)

Inderøy

Røravegen

Verdal

Uten navn

Veiplan2x.png
 • Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Fleskhus-Kjæran, 4 km, oppstart muligtvis 2018[33]

Levanger

Uten navn

motortrafikkvei LevangerBranes (ca 6 km)
motortrafikkvei SkognGullberget (ca 13 km)

Breivegen

Vuddudalen

Stjørdal

Sør-Trøndelag våpen.svg Sør-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Malvik

Uten navn

Trondheim
Erkebispegården og Nidarosdomen sett fra Elgeseter bru (E 6 trasé sentrum)
Elgeseter bru sett fra øst
Arm Trondheim sentrum

Olav Tryggvasons gate

Prinsens gate

Elgeseter gate

Holtermanns veg

Uten navn

Omkjøringsvegen

Uten navn

Veiarbeid motorvei Sentervegen-Jaktøyen (9,6 km) under bygging, planlagt klar 2019, nye bomstasjoner, nye kryss Hårstad og Klett.
 • motortrafikkvei slutt Storler
E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus

Uten navn

Veiarbeid motorvei slutt Endepunkt motorvei under anlegg.
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad (6,9 km). Fire felt til Melhuskrysset (kryss 28).

Kvålsvegen

Veiplan2x.png
motorvei Motorvei Skjerdingstad-Prestteigen (Støren) (27,5 km) under planlegging, byggestart tidligst 2018, bompenger.
 • Tre bruer over Gaula og tunnel en ca. 5,6 km lang tunnel forbi Lundamo inngår i prosjektet.[trenger referanse] Det blir etter plane også ny(e) tunnel(er) mellom Prestteigen og Håggån.

Lersvegen

motortrafikkvei Gyllan–Liøya (9,3 km)

Midtre Gauldal

Uten navn

Veiplan2x.png motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
 • Midtdeler og delvis ny vei planlegges Støren–Ulsberg
E6 ved Oppdal.

Rennebu

Uten navn

Oppdal

Trondheimsvegen

 • info Oppdalsporten

Uten navn

Dovrevegen

Norwegian-road-sign-104.1.svg

Dovrefjell (Grønbakken bom - Dombås bom), 32,7 km

Oppland våpen.svg Oppland fylke

E6 passerer Fokstugu.
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.

Dovre

Trondheimsvegen

Gudbrandsdalsvegen

Sel
Veiplan2x.png motortrafikkvei Motortrafikkvei Otta - Sjoa under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Veiplan2x.png motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.
Veiarbeid motortrafikkvei info Motortrafikkvei Sjoa – Frya (ca. 34 km) under anlegg, klar høsten 2016, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Anlegg for ny E6 kryssing av Dovrebanen og gammel E6 ved Kjørem

Nord-Fron

Uten navn

Øvregata

Gudbrandsdalsvegen

Sør-Fron

Kongsvegen

Veiarbeid
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt motortrafikkvei under anlegg.

motortrafikkvei Fryasletta, ca. 1 km

 • Veikryss 91 91 Riksvei E 6.svg Hundorp (E6 tar av i krysset)

motortrafikkvei slutt Fryasletta

Ringebu

Gudbrandsdalsvegen

 • bro Frya bru (51 m) over Frya
Veiplan2x.png motortrafikkvei Motortrafikkvei Frya - Ringebu under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Ringebu stavkirke
Veiplan2x.png
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei
Veiplan2x.png motortrafikkvei Motortrafikkvei Elstad – Tretten uder planlegging, se E6 Biri-Otta-prosjektet.
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer

Kongsvegen

Veiplan2x.png
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei

motortrafikkvei TrettenKolomoen 103 km.

Veiplan2x.png motorvei Lillehammer (Ensby) – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Lillehammer
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.
Gjøvik

Lillehammervegen

Veiplan2x.png motorvei slutt Biri, endepunkt planlagt motorvei
Veiplan2x.png

motorvei Biri – Moelv (2 km): Utredningsfase, muligvis klar 2019.[35]

Hedmark våpen.svg Hedmark fylke[rediger | rediger kilde]

Ringsaker
Veiplan2x.png

motorvei MoelvBrumunddal (13 km): Utredningsfase.[18]

Veiplan2x.png

motorvei BrumunddalKolomoen (30 km): Planfase med byggestart i 2016/17.[18]

Hamar

Stange

motorvei Kolomoen - Ulven (Oslo), (105,8 km)

Nordover fra broen der fylkesvei 224 krysser over E6.

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Eidsvoll


Minnesund bru (før utvidelsen)

Ullensaker

Sørum
E6 sør for Hvam

Skedsmo

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Skedsmo
 • En kort parsell går over gårdsnummer 100, bruksnummer 1 i Skedsmo kommune

Oslo komm.svg Oslo [rediger | rediger kilde]

Hjalmar Brantings vei i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 (Riksvei 150) og Europavei 6
Adolf Hedins vei i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 og Europavei 6

Uten navn

 • Smale kjørefelt, Veikryss 43 Tangerudkrysset til Veikryss 44 Hvamkrysset, bare i nordlig retning.
 • Veikryss 43 43 Tangerudkrysset Riksvei 163.svg Østre Aker vei mot Riksvei 150.svg Økern, bare i sydlig retning
 • Smale kjørefelt - 2,3 km, Veikryss 43 43 Tangerudkrysset til Veikryss 42 42 Karihaugen. Bare i sydlig retning.
 • bro Høybråtenveien bru (Hovedbanen, 80 m)
 • Veikryss Skogskrysset Skogskrysset Kommunal vei Starveien, bare i sydlig retning → Riksvei 159.svg Riksvei 163.svg
 • bro Starveien bru (44 m)
 • bro Karihaugen bru (Rv159 V, 66 m)
 • bro Karihaugveien bru (51 m)

Strømsveien

Uten navn

Ulvensplitten

Den tidligere Rv190 er fra 2010 del av E6
 • motorvei Veikryss 67 67 Alnakrysset, sørgående tar av fra Riksvei E 6 S.svg, nordgående flettes med Riksvei E 6 N.svg
motortrafikkvei Motortrafikkvei Nordre Fjellhus–Filipstad

Strømsveien

Uten navn

Veiplan2x.png
 • Manglerudprosjektet, 13 km ny motorvei planlagt, byggestart 2022[36]

motorvei slutt Ulven
Hjalmar Brantings vei

 • Veikryss 37 37 Hovinkrysset Riksvei 150.svg Vei Ring3.svg (E6 svinger i krysset)
 • bro Ulvensplitten bru (over krysset, 88 m)

Adolf Hedins vei

Bomstasjonen i overgangen Lambertseter til Abildsø. Sett mot sør. Bodene er senere fjernet og erstattet av automatisk bompengeinnkreving.

Europaveien

Enebakkveien

Europaveien

motorvei Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km

 • bro Klemetsrud bru (Ljabruveien, 215 m)
 • Veikryss (26) (26) Åslandkrysset, Maurtuveien

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Ski

Oppegård

Ås

Frogn

Ås

Vestby

Østfold våpen.svg Østfold fylke[rediger | rediger kilde]

E6 bygd som motorvei gjennom Råde

Moss

Rygge

Råde

Sarpsborg

Fredrikstad

Sarpsborg

Halden
Den nye broen over Svinesund under bygging

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet. Flere av dem går gjennom Sverige eller Finland.

Strekninger der E6 er mer enn dobbelt så lang som luftlinjen:

 • Skibotn–Alta 285 km / 134 km
 • Alta–Karasjok 247 km / 103 km
 • Lakselv–Kirkenes 400 km / 197 km

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 198. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 3. ^ «NAF veibok: Trondheim – Mosjøen – Kirkenes». 
 4. ^ SNL motorvei
 5. ^ NTB 15.11.1985.
 6. ^ «Flyplasskrysset åpnet». Statens vegvesen. 14.9.2016. Besøkt 17. september 2016. 
 7. ^ E6 Skaberud-Kolomoen
 8. ^ Sju års E6-ventetid er over
 9. ^ E6 Storsandnes–Alta (Alta vest)
 10. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus. 
 11. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus. 
 12. ^ E6 Oppdal (lest 17. juli 2015)
 13. ^ «Folkefest da E6 åpnet på Oppdal». Vegvesenet. 19. oktober 2015. Besøkt 21. januar 2016. 
 14. ^ E6 Biri–Vingrom
 15. ^ E6 Biri-Otta
 16. ^ E6 Ringebu-Otta
 17. ^ E6 FRYA - SJOA Kjempeflommen i 2011 utløste tidenes flomsikring langs den kommende storveien, Teknisk ukeblad, 5. juli 2015, lest 14. oktober 2015..
 18. ^ a b c E6 Kolomoen-Moelv
 19. ^ Statens vegvesen: E6 Moelv–Biri, lest 17. april 2015
 20. ^ Værmelding for Sennalandet
 21. ^ a b c d Vegvesen.no: E6 Storsandnes-Alta
 22. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 23. ^ E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia-Rakkenes
 24. ^ Nå blir det snart slutt på slike omkjøringer over Kvænangsfjellet
 25. ^ Værmelding for Kvænangsfjellet
 26. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorkjosfjellet
 27. ^ http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1290290.1386.avfdquxaaq/Lay_alternativ_1.pdf?force=1
 28. ^ Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn
 29. ^ E6 Nordkjosbotn–Hatteng
 30. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart/
 31. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart/
 32. ^ Værmelding for Saltfjellet
 33. ^ Ingen penger til midtdeler før 2018
 34. ^ Værmelding for Dovrefjell
 35. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6moelvbiri/Fakta
 36. ^ E6 Manglerudprosjektet

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]