Hopp til innhold

Europavei 134

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 134
Strekning
Haugesund lufthavn, Karmøy – Vassumkrysset, Frogn

Alternativt kart

Europavei 134

E134 gjennom fylkene
Europavei 134

Strekningen til E134
Data
Lengde469,7 km (uten fellesstrekning med E18)[1], tilsammen rundt 474,6 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Haukelifjell

Europavei 134 (E134, Haukeliveien) er en europavei som går mellom Karmøy og Frogn. Hele traseen er rundt 454 kilometer lang og går som følger: Karmøy – Haugesund – Aksdal – Skjold – Vats – Ølen – Etne – Røldal – Haukeli – Vinje – Seljord – Gvammen – Notodden – Kongsberg – Hokksund – Drammen – Drøbak – Vassum.[2]

I perioden 2015–2017 kjørte daglig 1510 kjøretøy i gjennomsnitt på E134 over Haukelifjell.[3] I 2018 var trafikken gjennom Haukelitunnelen rundt 1800 kjøretøy per dag.[4] I 2019 kjørte gjennomsnittlig 19 600 kjøretøyer daglig gjennom Strømsåstunnelen.[5]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Haukeliveien[rediger | rediger kilde]

Veien ble fastlagt i 1965 som den nye riksvei 10 mellom Drammen og Haugesund, og bestod av tre lengre parseller fra riksveisystemet før 1965:[6]

Høsten 1967 åpnet den nye mer vintersikre veien over Haukelifjell, og veien ble dermed helårsvei. I 1968 ble veien oppgradert til Europavei 76.[8] I 1992 ble veien nedgradert til stamvei 11, men fikk tilbake statusen som Europavei 134 i 2000.

Forlengelse til Karmøy[rediger | rediger kilde]

Tidligere riksvei 47 fra Haugesund til Husøy havneterminal på Karmøy og tidligere riksvei 518 fra Nygård på Karmøy til Haugesund lufthavn ble i 2011 omklassifisert slik at E134 nå går frem til Haugesund lufthavn og Karmsund havn.[9] Omskilting av strekningen startet i 2012 i rundkjøringene ved Norheim og ved den nye rundkjøringen på Bø i Karmøy.

Forlengelse til østsiden av Oslofjorden[rediger | rediger kilde]

Bilfergen Drøbak–Storsand åpnet 1939. Strekningen mellom Enga og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen i forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble åpnet i år 2000 som del av riksvei 23.

Høsten 2014 ble den manuelle bomstasjonen ved Oslofjordtunnelen byttet ut med en automatisk bomstasjon. 30. august 2016 opphørte bompengeinnkrevingen, og siden den dato er passering gratis. Før forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar 2010, hadde veien status som stamvei.

I august 2016 søkte regjeringen UNECE om forlengelse av E134 med strekningen Drammen–Drøbak–Vassum,[10] tidligere riksvei 23, og den ble godkjent i oktober 2016.[11] Forlengelsen trådte i kraft 5. desember 2017,[12] og omskiltingen startet 12. november 2018.[13]

Aktuelle prosjekter[rediger | rediger kilde]

E134 Oppgraderinger
Damåsen-Saggrenda utbygging gjennom Kongsberg
 • Prosjektet Åmot–Vinjesvingen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029. Ifølge Vinje kommune har dette prosjektet høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.[14]
 • Damåsen–Saggrenda en strekning på 13 km gjennom Kongsberg (en kort strekning i Øvre Eiker ved kommunegrensen). Omfatter Kongsbergtunnelen (2 km, to løp) fra øst mot sentrum, Svartåstunnelen (1,5 km, to løp) og Moanetunnelen (vest for sentrum, 500 meter, ett løp med midtdeler). Anlegget omfatter 16 broer og 3 kulverter samt en del støyskjerming. Saggrenda bru er en 312 meter buebro over Kobberverkselva og er anleggets største konstruksjon. Den har fire felt og er plasstøpt. Utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2014. Anlegget koster 4,38 milliarder kroner hvorav staten dekker 1,78 milliarder kroner og resten bompenger. Formålet med prosjektet er å lede trafikken utenom de kronglete veiene i sentrum der trafikken på E134 er opp mot 15 000 kjøretøy i døgnet, ved Saggrenda har det vært 9600 biler i døgnet.[15]
 • Det planlegges en ny Røldalstunnel, som vil være ca 12 km lang.[16] Mulig oppstart i 2023. Den er med i Nasjonal transportplan for perioden 2022–2027. Den nye tunnel vil gjøre strekningen ca. 7 km kortere. Reisetiden vil bli redusert med 12 min for personbiler og 18 min for tungtrafikk. Veien vil bli dimensjonert for 90 km/t.[17]
 • Stortinget har besluttet om utvidelse av Oslofjordtunnelen og andre tunneler på strekningen Drammen–Vassum, fra et til to løp og fra 2 til 4 kjørefelt. Det planlegges byggestart i 2025. Kostnadsrammen er 7,7 milliarder og veien får igjen bompenger.[18][19]

Planer og forslag[rediger | rediger kilde]

Vegvesenet har foreslått ny trasé over Haukelifjell, og forlengelse til Bergen.[20][16]

Standard og regularitet[rediger | rediger kilde]

Gjennom Etne er veibanen på deler av strekningen så smal at den ikke har gul midtstripe (per 2020).[21]

Vinteren 2014–2015 var E134 over Haukelifjell stengt 977 timer (200 timer på grunn av værforhold, ellers på grunn av vedlikehold av tunnelene), året før var den stengt 210 timer og det var 323 timer med kolonnekjøring. Riksvei 7 over Hardangervidda og E134 Haukelifjell er blant de mest stengte hovedveiene. Hardangervidda var stengt 900 timer vinteren 2013–2014.[22] Sesongen 2019–2020 var det 731 timer restriksjoner (kolonnekjøring, stenging) mens det sesongen før var 356 timer.[23]

E134 har dekkebredde på 6,0 meter eller mindre på følgende strekninger:

 • 1 km; vest for fv46-krysset
 • 1 km; øst for fv46-krysset
 • 5 km; øst for Ølen
 • 2 km; øst for Etne
 • Landsverk bru i Hjartdal, og noen andre korte steder
 • pluss en del på armer, f.eks. Åkrafjordvegen

Trafikkmengde[rediger | rediger kilde]

Trafikktall for 2022[24]
Sted Kommune Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Karmsundsbrua Karmøy 18 902
Grinde Nord Tysvær 9 398 sammen med E39
Seljestad Ullensvang 2 340
Vinje kyrkje Vinje 1 805
Mælefjelltunnelen Seljord/Hjartdal 2 070
Darbu vest Øvre Eiker 10 940
Strømsåstunnelen Drammen 20 157

Lengde[rediger | rediger kilde]

E134 har en samlet lengde på 474,9 km[1], fordelt på:

 • Rogaland: 68,4 km (uten arm)
 • Vestland: 109,0 km (uten armer)
 • Telemark: 185,8 km
 • Buskerud: 73,9 km (uten fellesstrekningen med E18)
  • Fellesstrekningen Bangeløkka – Kjellstad, her ikke medregnet: rundt 4,9 km
 • Akershus: 37,8 km

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Rogaland fylke[rediger kilde]

Karmøy

Helganesvegen

 •  
Haugesund lufthavn, Karmøy
 •  
Fv4824 Kvalavågvegen fra Kongshaugen via Kvalavåg mot Kallstø (5,7 km)
Avaldsnes
 • Rundkjøring
Arm Husøyvegen fra Nygård til Husøy havneterminal (1,9 km)
547 Karmøyvegen mot Skudeneshavn

Karmøyvegen

 • Rundkjøring
Kv Veldetunvegen til Velle
 •  
Fv4822 Kvalavågvegen fra Velde mot Fv4818 Hinderaker (2,8 km)
 • Rundkjøring
Fv4818 Visnesvegen fra Dalen (Avaldsnes) Visnes Verk
Fv4820 Kong Augvalds vei til Avaldsnes kirke (1,0 km)
 • Rundkjøring
Fv4808 Torvastadvegen fra Bøkrossen via Vik til Nordbøkrossen
Kv Bøvågen 
 •  
Fv4816 Øvrabøvegen fra Bø til Fv4808 Hauge (1,5 km)
Karmsund bru
Torvastad
 • Veikryss
 Nordbøkrysset
 • Rundkjøring
Fv4808 Storasundvegen fra Nordbø mot Bøkrossen
 • Rundkjøring
Kv Bøvegen til Bøneset
Norheim (Fastlands-Karmøy)

Karmsundgata

 • Rundkjøring
Fv4848 Norheimvegen fra Norheim mot 47 Raglamyr

Haugesund
Haugesund

Karmsundgata

 • Rundkjøring
Kv Rennesøygata 
 • Rundkjøring
47 Karmsundgata fra Rossabø mot i Sveio
Kv Haukelivegen til Fv4852 Skarpavoll

Raglamyrvegen

 • Rundkjøring
Fv4802 Spannavegen fra Rossabø til Fv4850 Storasund
Fv4802 Spannavegen til 554 Røyksund i Karmøy
 • Veikryss
 Skuggaberg
 •  
Kv Floravegen til Porshaug, og til Kvitsøygata
 • Veikryss
 Raglamyr
 •  
Kv Skonnertvegen til Brakahaug
Kv Raglamyrvegen til 554 Fv4848 Stølsmyr
 • Veikryss
 Skjenhaug
 • Rundkjøring
554 Uten navn fra Raglamyr 
 • bru Longhammer bru (over krysset, 24 m)
 •  
Kv Fyrbøtervegen til Brakahaug

Haukelivegen

 • Veikryss
 Ørpetveitkrysset
 • Rundkjøring
Fv4856 Skjoldavegen til 47 Flotmyr
 • Rundkjøring
Kv Ørpetveitvegen til 554 Kartmyr i Karmøy

Karmøy

Skjoldavegen

Skre
 •  
Fv4800 Skrevegen fra Skre til Fv4802 Aksnes (4,8 km)

Tysvær

Førresfjordvegen

Førresfjorden
 • Veikryss
 Førre
 •  
Kv Førresbrekka fra Førre til Fv4794 Førreåsen
 •  
Fv4796 Stakkestadvegen fra Førre  Arquebus krigshistorisk museum til Stakkestad
Kv Førresvegen til Bekkevoll
 • Veikryss
 Førrestjørna
 •  
Fv4794 Høievegen mot Høye
 • bru Høgahaug bru (over kommunal veg, 23 m)
 • Rundkjøring
Kv Frakkagjerdvegen fra Frakkagjerd mot Førre
Kv Frakkagjerdvegen til Fv4794 Asparhaug
Aksdal
 • Veikryss
 Aksdal, bare avrampe fra / pårampe mot vest
 •  
Kv Rådhusvegen mot Tysværtunet kulturhus og Kirke Aksdal kirke
 • bru Bongsatjørna bru (over krysset, 18 m)
 • Rundkjøring
Kv Rådhusvegen 
 • Rundkjøring
 Tysværvegen fra Aksdal mot ferge Arsvågen–Mortavika i Bokn i Sandnes, felles trasé til Vågsbotn

Grindafjordvegen

Grinde
 • Rundkjøring
515 Skjoldastraumsvegen fra Grinde til 519 Nedstrand
 • Veikryss
 Vågsbotn
 •  
 Sundførvegen fra Vågsbotn mot ferge Sandvikvåg–Halhjem i Fitjar i Bergen

Vindafjord

Haukelivegen

 •  
Fv4734 Dalavikvegen fra Vestre til Dalavik (4,0 km)
Skjold
 •  
Fv4736 Vikevegen fra Skjold til 543 Utbjoa
 • Veikryss
 Smedsvik
 • bru Flåta bru (over krysset, 60 m)
 • Rundkjøring
513 Solheimsvegen fra Nygård mot 515 Båtsvik i Tysvær
Kv Skjoldavikvegen til Fv4736 Skjold
 • info Killingbakkane
 •  
46 Saudavegen fra Knapphus til Lovraeidet i Suldal
 •  
Fv4746 Blikravegen fra Velle til 46 Vatne (8,3 km)
 • info Øvre Vats
Ølen ved Ølensfjorden
 • info Myrastrand
Ølen
 •  
514 Sandeidvegen fra Ølen til 46 Sandeid
 •  
Fv4760 Dreganesvegen fra Ølen til Ytre Hamre (3,7 km)
 •  
Skogsbilvei til Eide Gard
 • info Rødne
 • Høyeste punkt Fikse, strekningens høyeste punkt (200 moh.)


Vestland fylke[rediger kilde]

Etne

Haukelivegen

Etne
 •  
Fv5014 Strondavegen fra Etnesjøen til 548 Skånevik (27,0 km)
 •  
Fv5020 Fossavegen fra Mo til Fv5018 Auestad (4,2 km)
 • bru Moe bru (Sørelva, 20 m)
 •  
Fv5018 Litledalsvegen fra Steinshagen til Litledalen
 •  
Fv5018 arm Grindheimsvegen fra Håfoss til hovedtraséen ved Rygg
 • bru Håfoss bru (Nordelva, 20 m)
 •  
Fv5016 Stødlevegen fra Håfoss til Fv5014 Enge bru (4,0 km)
 • info Øvstebøhammaren
 •  
Arm fra Nernes til Bjørndalen
Nernesvegen
 • info Bjørndalen
 •  
Arm Stordalsvegen fra Bjørndalen  (se nedenfor)
 •  
Arm til Husaleitet
Stordalsvegen
 •  
Arm Nernesvegen fra Bjørndalen til Nernes
 •  
548 Skånevikvegen fra Håland mot ferge Skånevik–Utåker500 Persvikskard i Kvinnherad
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet til E134 hovedtrasé (210 m)
Fv5022 Frettevegen til Frette
 • bru Hålandsbrua (Hålelva, 100 m)
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet (→ sidetrase) til Frette (3,0 km)
 •  
Kv Åkrafjordvegen til Tjelmeland
 •  
Kv Kyrpingsvegen fra Tjelmeland til Kyrping
E134 arm Åkrafjordvegen til Øyri (se nedenfor)
 •  
Arm fra Øyri langs Åkrafjorden til Tjelmeland (11,2 km)
Åkrafjordvegen
 • bru Folkaberget bru (over Seljekleivgjuvet, 21 m)
 •  
Kv Åkrafjordvegen fra Tjelmeland til hovedtraséen
Kv Kyrpingsvegen til Kyrping
 • info Langefoss
 • bru Saltåna bru (Saltåna, 32 m)
 •  
Kv Fjæravegen fra Fjæra til Austarheim
 •  
Sidetrasé Rullestadjuvet mellom Rullestad og Øykjedalen (12,8 km)
Rullestadvegen
 • severdighet Rullestadjuvet
 • bru Kvernhuselva bru (Kvernhuselva, 49 m)
 •  
Sidetrasé Rullestadjuvet ender ved Langebu

Ullensvang

Uten navn

 • bru Dalelva bru (Dalelva, 23 m)
 • bru Vintertun bru (Stølselva, 52 m)
 • info Vintertun
 • info Grostøl
 •  
 Jøsendal fra Jøsendal mot Butunnelen i Ullensvang, felles trasé til Horda
 • info Stupet
 • stengt Seljestad bom for høyfjellsovergang
Bilde fra de gamle Røldalssvingene som er veien som passerer over Røldalstunnelen. Innløpet til Seljestadtunnelen vises der den korte veistubben mellom tunnelene passerer over Gorsvatnet.
Haukelitunnelens østre innløp
Haukelifjell
 
 
 • Ny vei planlegges fra Seljestad til Haukelitunnelen, 30 km (10 km innkortning), bompenger[25]
 • tunnel Nye Røldalstunnelen (12,5 km), byggestart 2023[trenger oppdatering]
 • tunnel Nye Dyrskartunnelen (12 km)
 •  
Gammel trasé forbi Seljestad- og Røldalstunnelen (9,9 km)

Røldalsfjellet

 • Høyeste punkt Strekningens høyeste punkt (876 moh., inne i tunnelen)
 •  
Røldal skisenter, gammel trasé forbi tunnelene ender
 •  
520 Uten navn fra Hordalia til 46 Ropeid i Suldal
 •  
Kv Håra fra Turtveit til Håra (1,2 km)
 • bru Turtveit bru (Håraelva, 27 m)
 • bru Hordajuvet bru (Håraelva, 23 m)
 •  
Kv Håra fra Håra til Turtveit

Håra

 •  
 Suldalsvegen fra Horda mot ferge Nesvik–Hjelmeland i Sandnes

Haukelivegen

Røldal
 •  
Kv Kyrkjevegen mot Kirke Røldal stavkirke
 • stengt Liamyrane bom for høyfjellsovergang

Uten navn

 • severdighet Gammel trasé Austmannalia til Austmannalia rasteplass (1,3 km)
 •  
Gammel trasé fra rasteplass Austmannalia
 • tunnel Svandalsflona rasoverbygg (220 m)
 • info Holbubekk
 •  
Gammel trasé fra Haukeli til Ulevåvatnet (6,7 km)
 • Høyeste punkt Dyrskaret, veiens tidligere høyeste punkt (1 148 moh., [26])
 • stengt Ulevåvatnet bom for høyfjellsovergang
 • Høyeste punkt veiens høyeste punkt langs hovedtrasé (1 085 moh., i tunnelen.[26])
 •  
Gammel trasé fra Ulevåvatnet til Haukeli

Telemark fylke[rediger kilde]

Haukeliseter om våren

Vinje

Haukelivegen

 • info Ståvatn
 •  
Gammel trasé over fjellet forbi Vågslidtunnelen fra Steinvollen til Løyning
 •  
Gammel trasé fra Løyning til Steinvollen
 •  
Haukelifjell
 • stengt Tyrvelii bom for fjellovergang
 • stengt Kolabui bom for fjellovergang
 • info Flothylåi
 •  
 Bykleheivegen fra Haukeli mot i Kristiansand
 •  
362 Storegutvegen fra Gunvaldjord mot 37 Rauland
 • bru Østre Bora bru (Bore, 31 m)
 •  
Arm til Edland (150 m)
 • Rundkjøring
Kv Storegutvegen til 362 Brufloti (1,1 km)
 • info Naustdalen
 •  
Grungedal

Vinjevegen

Forbi Vinje kirkegård
 •  
Kv Smørklepp fra Orefit til Smørklepp (2,3 km)
 •  
Sti fra Kringlegarden til Museum Vinje Biletgalleri (0,4 km)
 • info Smørklepp
 •  
Kv Smørklepp fra Smørklepp til Orefit
 •  
Fv3408 Byrteheivegen fra Vinjesvingen til 38 Liosvingen i Tokke (24,9 km)
 •  
Midtbø
 • info Vinjeåi
Åmot
 •  
37 Raulandsvegen fra Åmot mot 40 i Kongsberg
 •  
38 Dalsvegen fra Åmot mot Vrådal i Kviteseid
 • bru Leirli bru (Galthyl, 70 m)

Tokke
Gjennom Høydalsmo

Høydalsmovegen

 •  
Fv3406 Ravnejuvvegen fra Gøytil til 38 Liosvingen (13,2 km)
 •  
Skogsbilvei til Huka hoppanlegg
 • info Huka
 •  
450 Eidsborgvegen fra Høydalsmo mot i Valle
 •  
Fv3410 Øyfjellvegen fra Ofte mot 37 Nystad i Vinje
 • info Skotbukti
Mostøylbakken bru
 •  
Fv3400 Ormbrekkroken fra Mostøyl til Kviteseid (19,3 km)
 • bru Mostøylbakken bru (Kvernvasselvi, 156 m)

Kviteseid

Brunkebergvegen

Forbi Morgedal
 • info Morgedal vest
 •  
Kv Morgedalsvegen til Morgedal
 •  
 Kviteseidvegen fra Brunkeberg mot Timenes i Kristiansand (172,9 km)
 •  
Kv Ordalsvegen fra Slåtta til Haukom (5,7 km)
 • info Feggetjønni
 •  
Kv Åsgrendvegen fra Stridsmoen til Golid (4,5 km)
 •  
Åsgrend
 •  
Sv Ramskeidvegen fra Stridsmoen til Ramberg i Seljord (0,5 km))

Seljord

Bygdaråvegen

 •  
Kv Nordygdvegen fra Flatin til Brødlaus (3,2 km)
 •  
Nordbygdi
 •  
Kv Gullnesvegen til Kivledalen (5,8 km)
 •  
Kv Jakob Naadlands veg mot Seljord Folkehøgskule
Seljord
 •  
Fv3328 Mosasida fra Flatland via Sandnes til Sanda
 • bru Bygdaråi bru (Bygdaråi, 30 m)
 •  
 Manheimstrondi fra Seljord mot i Porsgrunn

Flatdalsvegen

 •  
Kv Brøløsvegen fra Bjørge til Brødlaus (1,6 km)
 •  
Seljord barneskule
 •  
Kv Gamle Gullnesveg fra Brødlaus til Gullnesvegen ved Skoland (0,7 km)
 • bru Grunne bru (Grunnåi, 58 m)
 •  
Fv3420 Flatdalsvegen fra Årtun mot Gvammen (21,5 km)
(tidligere E134)

Vallarvegen

Hjartdal
Langs Hjartsjåvatnet
Forbi Sauland kirke

Uten navn

 •  
Fv3420 Hjartdalsvegen fra Øyan mot Årtun

Hjartdalsvegen

 • info ⇓ Øyan
 • bru Gvammen bru (utløpskanal fra kraftverk, 51 m)

Saulandsvegen

 • bru Lonar bru (Raudbekk, 9,9 m)
 • bru Skorve bru (Skorva, 16,2 m)
 •  
Kv Gamle Tuddalsveg til Fv3430 Mellombø (0,8 km)
 •  
Sauland skole
 •  
Fv3430 Tuddalsvegen fra Sauland til 37 Rjukan i Tinn (47,2 km)
 • bru Landsverk bru (Omnesfossen i Heddøla, 36,5 m)
 • bru Ørvella bru (Ørvella, 28 m, ombygd 2017[27])

Notodden

Ørvella øst

 •  
361 Gransheradvegen fra Ørvella mot 37 Gransherad

Heddalsvegen

 •  
Heddal
Heddalsvegen vest for Notodden
Notodden
 • Rundkjøring
Haugmoen
 • Rundkjøring
Kommunal vei til Semsvegen
Fv3330 Reshjemvegen mot 359 i Midt-Telemark (27,3 km)
 •  
Notodden flyplass
 • Rundkjøring
Kv Tuvenbøygen 
 • info Tinnes
 •  
Fv3346 Heddalsvegen fra Tinnes mot 37 Folsland (21,4 km)
 • bru Tinnå bru (Tinne, 102 m)
 • Rundkjøring
Kv Storgata til Fv3344 Lisleheradsvegen

Sam Eydes gate

 •  
Notodden skysstasjon
 •  
Notodden nye stasjon

Kongsbergveien

 •  
360 Sauheradvegen fra Notodden mot Gvarv i Midt-Telemark
 •  
Fv3344 Lisleheradvegen fra Notodden til 37 Bolkesjø (19,5 km)
 • info Elgsjø
 • info Jerpetjønn
 • Høyeste punkt Jerpetjønn, strekningens høyeste punkt (445 moh.)

Buskerud fylke[rediger kilde]

Meheiaveien

Kongsberg

Meheiaveien

 •  
Meheia stasjon
 • info Meheia
 • info Kobbervoll
 • bru Kobbervoll interimsbru (Kobberbergselva, 33,6 m)
 •  
Fv2779 Meheiaveien fra Kopparvollane mot Saggrenda
(stengt Avkjøringen åpen kun ved tunnelstengning.)

Uten navn

Ny E134 gjennom Lassedalen sør for Saggrenda. Veien var ferdigbygget høsten 2019, men forsinkede elektroarbeider i tunnelene gjorde at åpningen ble utsatt til juli 2020.
 • bru Lassedalsbekken bru (Lassedalsbekken, 72 m)
 • bru Olsrud bru (over privat vei, 35 m)
 • Veikryss
 Saggrenda
Kongsberg
 • Rundkjøring
Fv2779 Uten navn mot Kopparvollane, og mot Trollerudmoen
 • bru Moane bru (over Fv2779, 54 m)
 • Rundkjøring
Fv2779 Uten navn fra Trollerudmoen mot Sellikdalen, og mot Saggrenda
Kongsberg
 • Rundkjøring
Fv2779 Uten navn fra Sellikdalen mot Trollerudmoen
 • Rundkjøring
40 Gomsrudveien fra Gomsrud mot Bommestad i Larvik

Gomsrudveien

 • Rundkjøring
40 Gomsrudveien fra Tislegård mot Geilo i Hol

Uten navn

 • bru Diseplassen bru (over krysset, 47,9 m)
 • Veikryss
 Diseplass
 • Rundkjøring
286 Drammensveien mot 40 Myntbrua
286 Drammensveien mot 40 Skollenborg

Øvre Eiker

Uten navn

 • bru Jørandrud bru (Fiskumelva, 110 m)
 • bru Liverud bru (Liverudbekken, 76 m)
 • bru Gulliksrud bru (over bekk og skogsbilveg, 186 m)
 • bru Nyrud bru (over bekk, 56 m)
 • Veikryss
 Dunserud
 • Rundkjøring
Kv Dunserudhagan til Dunserudhagen
 • Rundkjøring
Fv2756 Dunserudhagan mot Fv2758 Darbu
 • bru Dunserud bru (over krysset, 108 m)
 • info Kolsrud
 • bru Røed bru (over bekk, 60 m)
 • bru Mølledammen bru (Dørja, 83 m)
 • bru Leirdalen bru (over skogsbilveg og bekk, 42 m)
 • Veikryss
 Vestfossen
 • Rundkjøring
Fv2734 Aasveien fra Skjøl til Fv2736 Øvre Hoen (3,1 km)
 • bru Skjøl bru (over krysset, 60 m)
 • Rundkjøring
35 Aasveien fra Spæren mot i Tønsberg
Kv Jungerveien til Ormåsen
 • info Semsmyr
Drammen (Hokksund)
 • Rundkjøring
 Kirkealeen fra Langebru mot Hønefoss i Ringerike
Fv2732 Loesdalsveien til Fv2708 Fjerdingen i Drammen
 • bru Haug bru (Vestfosselva, 90 m)
 • Rundkjøring
Kommunal vei til Drammensveien, Losmoen

Drammen
Drammen (Steinberg)

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Steinbergveien fra Skramnes til Temtemoen
 •  
Steinberg stoppested
 • Rundkjøring
Kv Steinbergveien fra Evje til Mjøndalsbrua
Drammen (Mjøndalen)
 • Veikryss
 Mjøndalen
 • Rundkjøring
283 Uten navn mot i Øvre Eiker og mot Bragernes
 • bru Mjøndalslokket bru (over krysset, 26 m)
 • Rundkjøring
Fv2708 Uten navn til 282 Øvre Sund bru
Kv Strandveien til Mjøndalsbrua
 • info Mjøndalen
Strømsåstunnelen

Uten navn

 • info Gulskogen
 •  
stengt Sidetunnel til Einar Aass vei inne i tunnelen
Drammen
 • Rundkjøring
tunnel Kleivenetunnelen fra Austad mot Undrumsdal i Tønsberg
Arm mot Strømsø (230 m)
 • Rundkjøring
 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Austad mot Brakerøya
319 Bjørnstjerne Bjørnsons gate mot Danserud
 •  
flettes med pårampe, felles trasé til Kjellstad i Lier

motorvei

Lier
Drammen (Høvik)

Uten navn

 • Veikryss 24
24 Brakerøya
kun pårampe mot nord / avrampe fra nord
 • Rundkjøring
 Nedre Strandgate mot 319 Rundtom i Drammen
283 Bragernestunnelen mot i Øvre Eiker
282 Strandveien mot Frydenlund
 • bru Jensvoll bru (over Jensvollveien, 48 m)
 • Veikryss 23
23 Kjellstadkrysset (E134 forlater hovedtrasé)
 • Rundkjøring
 Uten navn avrampe fra nord / pårampe mot sør
285 Ringeriksveien mot i Hole
motorvei slutt

Ringeriksveien

 •  
Fv2703 Kjellstadveien til Fv2704 Sandaker
 • tunnel Kjellstadundergangen (36 m)
 •  
Arm mot Vestre Linnes
 •  
 Uten navn avrampe fra sør / pårampe mot nord
Fv2702 Sankt Hallvards vei til 282 Huseby
 Ny vei fra E18 til Linnesstranda planlegges
 • Rundkjøring
Kv Lierstranda fra Frydenlund til Bruusgaards vei
 • Rundkjøring
282 Husebysletta fra Frydenlund mot Hølaløkka
282 Strandveien mot Brakerøya i Drammen

Røykenveien

 • Rundkjøring
Kv Gilhusveien fra Gilhus mot Lierstranda terminal
 motorvei Ny motorvei (5 km) planlagt bygget fra Linnesstranda til Dagslet ved Spikkestad, [28]
 • tunnel tunnel (ca 2,2 km) planlegges
 •  
Fv2694 Tuverudveien fra Linnesstranda til 282 Lierkroa (1,9 km)
Drammen (Gullaug)
 •  
Kv Linnesstranda til Gilhusveien
 • Rundkjøring
Kv Kvernbakken fra Gullaug mot Spikkestad i Asker
 • Rundkjøring
Fv2684 Grimsrudveien fra Lahell til 281 289 Ugstad i Asker (19,3 km)

Akershus fylke[rediger kilde]

Asker
Europavei 134 (tidl. riksvei 23) vestover fra Katrineåsveiens bru
Europavei 134 (tidl. riksvei 23) østover fra Katrineåsveiens bru med rundkjøringen hvor Fylkesvei 165/Slemmestadveien starter
Drammen (Vestbygda)

Spikkestadveien

 • Rundkjøring
Kv Spikkestadveien fra Spikkestad mot Spikkestad stasjon (E134 svinger i rundkjøringen)
 motorvei slutt Ny motorvei slutter like øst for dagens rundkjøring.

Uten navn

Røyken
 • Veikryss
 Auvi
 • Rundkjøring
Fv2690 Hyggenveien til Røyken stasjon (1,1 km)
Kv Bråsetveien til Løken
 • bru Auvi bru (over krysset, 50 m)
 • Rundkjøring
Kv Hyggenveien til Fv2684 Hyggen
 • Rundkjøring
165 Slemmestadveien fra Enga mot Holmenkrysset i Asker
 • bru Midtbygda bru (over dalsøkk, 140 m)
 • Rundkjøring
Fv2692 Uten navn fra Krokodden til 289 Åsveien bru (E134 svinger i rundkjøringen)
 • Rundkjøring
Kv Smemyrveien 
 • bru Sagbakken bru (over dalsøkk, 140 m)
 • info ⇓ Skånevann
 • bru Kongensdal bru (over dalsøkk, kommunegrense, 132 m)

Uten navn

 • info ⇑ Kalvetjern
 • Rundkjøring
289 Uten navn fra Mørk til ferge Verket–Svelvik319 Drammen i Vestfold
 • bru Slingrebekk bru II (over dalsøkk, 93 m)
 • bru Slingrebekk bru III (over dalsøkk, 130 m)
 • Rundkjøring
281 Storsandveien fra Verpen mot 289 Nordjordet
 Nye løp i Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen planlegges[29]

Frogn
 • Rundkjøring
Fv1392 Holtbråtveien fra Månakrysset til Fv1398 Holtbråten (3,1 km)
152 Holtbråtveien mot Drøbak, og mot Korsegårdskrysset i Ås
 • bru Holtbråte viltbru (over viltundergang, 50 m)
 • bru Bråtan bru (over dalsøkk, 212 m)
 • Veikryss
 Vassumkrysset
avkjørsel i tunnelen
 •  
avrampe fra nord
 •  
motorvei  Uten navn mot i Moss
 • bru Vassumbrua (over E6, 126 m)
 • Rundkjøring
156 Nessetveien fra Vassumkrysset mot i Ås og mot Nesodden
Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
motorvei  Uten navn mot Vinterbro i Ås


Alternative ruter[rediger | rediger kilde]

Det finnes alternative ruter som er kortere enn å bruke E134. Her er noen eksempler:

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Riksveger - vegliste normaltransport» (PDF). Statens vegvesen. Mai 2023. Besøkt 26. august 2023. 
 2. ^ Economic Commission for Europe : Inland Transport Committee : Working Party on Road Transport (9. august 2016). «Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway» (PDF). United Nations Economic and Social Council. Besøkt 9. januar 2021. 
 3. ^ «Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017Hardangerviddatunnelene | Hardangerviddatunnelene». Besøkt 22. februar 2020. 
 4. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
 5. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
 6. ^ Welle-Strand, Erling (1965). Bilturer i Norge. Landslaget for reiselivet. s. 51–56. 
 7. ^ Røyrane, Eva (1956-) (1999). Ei reise i Hardanger. Bergen: Nord 4. s. 17. ISBN 8273260542. 
 8. ^ Alv Straumstøyl. «Soga om Haukelivegen». www.haukelivegen.no. Arkivert fra originalen 24. januar 2012. Besøkt 24.03.2019. 
 9. ^ «Vegkart». vegkart.atlas.vegvesen.no. Besøkt 9. januar 2021. 
 10. ^ ECE/TRANS/SC.1/2016/1 Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway
 11. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 111th session
 12. ^ Economic Commission for Europe : Inland Transport Committee : Working Party on Road Transport (2. november 2017). «Report of the Working Party on Road Transport on its 112th session» (PDF). United Nations Economic and Social Council. Besøkt 9. januar 2021. 
 13. ^ «Riksvei 23 blir Europavei». Statens vegvesen. 8. november 2018. Arkivert fra originalen 8. november 2018. Besøkt 8. november 2018. 
 14. ^ Vinje kommune (17. desember 2012). «E134 Åmot - Vinjesvingen : Forslag til Planprogram». Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 9. januar 2021. 
 15. ^ Veien som forandrer Kongsberg. Teknisk Ukeblad, 25. juni 2019, s. 51.
 16. ^ a b E134 Vågsli–Seljestad
 17. ^ «Ny Røldalstunnelen». e134-faktabank. Besøkt 9. januar 2021. 
 18. ^ «Stortinget med klarsignal for E134 Oslofjordforbindelsen». Vegvesen. 4. juni 2024. Besøkt 17. juni 2024. 
 19. ^ «Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker». Stortinget. 4. juni 2024. Besøkt 17. juni 2024. 
 20. ^ Lurås, Ragnar (6. september 2016). «Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo». NRK Vestfold og Telemark. Besøkt 9. januar 2021. 
 21. ^ Bjelland, Eli (2. mars 2020). «Har venta 25 år på gul midtstripe på europavegen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 3. mars 2020. 
 22. ^ Lurås, Ragnar (5. mars 2015). «Mykje stengt i fjellet». NRK. Besøkt 3. mars 2020. 
 23. ^ Johansen, Even Norheim (18. april 2020). «Årets vintersesong kan bli blant dei verste på fjellovergangane». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 20. april 2020. «731 timar med restriksjonar denne sesongen mot 356 førre vintersesong er meir enn ei dobling. Statistikken er sist oppdatert 20. mars, så talet vil truleg framleis auka.» 
 24. ^ https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/
 25. ^ Vegvesen.no: E134 over Haukeli
 26. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 17. september 2012.  Bruk tjenesten Høydeprofil.
 27. ^ Slutt for Ørvella bru
 28. ^ E134 Dagslett–kryss E18
 29. ^ E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]