Bomvei

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Bomvei
Bompengefinansiert vei
Bomstasjon E-18 i Vestfold
Se også: Bompenger

En bomvei er en vei som er stengt med en bom eller er markert som veistrekning det skal betales for å bruke.

De fleste bomveier er private veier med liten trafikk, for eksempel skogsveier som er laget for å frakte ut tømmer. Slike veier er vanligvis ikke dimensjonert for særlig stor trafikk, og blir stengt med en bom slik at slitasjen på veien blir begrenset til et nødvendig minimum. I hvor stor grad disse veiene er åpne for annen ferdsel varierer. Noen er fysisk låst og kan kun brukes av personer som har nøkkel. Andre er ikke låst, og tillates bruk dersom man betaler en avgift ved passering av bommen.

Enkelte bomveier er offentlige eller private veier ment for allmenn ferdsel, men er stengt med bom hvor det innkreves en avgift for bruk av veien. Slike bomveier kalles også bompengefinansierte veier, siden innbetalingene er direkte knyttet opp til veianlegget, vedlikeholdet og nedbetaling av prosjektet. Flere bompengefinansierte veier kan danne en bomring. Bompengefinansierte veier har ofte en bom som sperrer veien inntil avgiften er betalt, men av praktiske årsaker har som regel disse veiene automatiske betalingssystemer i egne filer som ikke er stengt med bom.

Etter hvert er det vanligste systemet for bompengeinnkreving, at trafikken glir gjennom en sluse der registreringsnummer, eller koden på bompengebrikke blir avlest. Pengene vil så bli avkrevd per post/bank. Den tidligere ordningen med myntbetaling eller billett/klippekort til en kontrollør i egen bod finnes fortsatt, men regnes som fordyrende.

Bompengeveier finnes i flere europeiske land, vanligvis i tilknytning til motorveier av høy standard. Disse er med ujevne mellomrom forsynt med et galleri av kiosker for pengeinnkreving og sluser for andre betalingsformer, der det betales per kjørt distanse. Felles for disse, er at der finnes alternative veier som ofte er lengre (omveier) eller av forskjellige grunner tar vesentlig lengre kjøretid.

Andre veier finansieres gjennom alminnelig skatter.

Bompengeavgifter i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Bompengefinansierte veier i Norge

Finansiering av veinettet med bompenger er ikke inkludert i Finansdepartementets oversikt over særavgifter i Norge, da den ikke administreres av Skatteetaten. Ifølge Vegdirektoratet[1] har den historiske utviklingen av statens inntekter ved bompenger i perioden 2000-2016 vært:

År 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Nominell verdi (mill. kr.) 2 000 4 120 6 740 7 341 8 032 8 472 9 328 9 820
Verdi justert for konsumprisindeks (mill. 2017-kr.) 2 795 5 281 7 721 8 248 8 836 9 130 9 841 10 000

Bompengeavgifter i Norden[rediger | rediger kilde]

I Sverige er det fire bompengebroer, herav to ved grensen:

I tillegg er det to bomringer

I Danmark er det to bompengebroer, herav en ved grensen:

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]