Europavei 16 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Norge)
Stamvei E16.svg
{{{navn}}}
Lærdalstunnelen
Strekning
Bergen – (arm til Sandvika) – Riksgrensen

Alternativt kart

Europavei 16 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E16 gjennom Norge
Map E16 (Norway).svg
E16 gjennom fylkene
Data
Lengde630 km
- motorvei26 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg Stamvei E39.svg
Riksvei 2.svg Riksvei 4.svg Riksvei 5.svg Riksvei 7.svg Riksvei 13.svg Riksvei 52.svg Riksvei 350.svg Riksvei 555.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Filefjell

Europavei 16 (Norge) (E16) er en norsk riksvei som går mellom Bergen og svenskegrensen, med en arm fra Hønefoss til Sandvika i Bærum vest for Oslo. Veien, som er en del av europavei 16, er en av Norges hovedveier øst–vest, og hele strekningen ligger nord for Oslo (med unntak av armen Hønefoss–Sandvika). Veien inngår i tverrforbindelsene mellom veiruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen), og den endte på Lærdalsøyri der det var båtforbindelse til Bergen.

Veien har siden 2000 ikke hatt ferjestrekninger, da traséen ikke lenger krysser noen fjorder. Veien er kjent for sine lange tunneler, og verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen på 24 509 meter, ligger på E16. Det gjør også den over 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen, Norges tredje lengste. E16 er den veien i Norge med mest tunneler målt i lengde og blant riksveier målt i andel av veiens samlede lengde.[2]

Mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane deler veien trasé med europavei 39. Mellom Ringerike og Gardermoen omtales E16 som del av en tenkt eller fremtidig ytre ringvei («ring 4») rundt Oslo.[3][4]

Lengde og standard[rediger | rediger kilde]

Anleggsarbeid sommeren for ny trase Bjørum i Bærum til Skaret i Hole (passering av Sollihøgda).

E16 har en samlet lengde i Norge på 630,5 km (per august 2015) mellom Bergen og svenskegrensen[5], armer ikke medregnet, fordelt på:

Veiarmer som er del av E16 i tillegg til hovedstrekningen:

 • Hønefoss–Sandvika 46,5 km
 • arm til Oslo lufthavn, 2,3 km
 • gjennom Voss sentrum: 3,3 km
 • Stalheimskleivi: 1,9 km
 • Strøm–Kongsvinger: 17 km
 • og noen andre, de fleste i Bergen sentrum, til dels med envegskjøring

Standard[rediger | rediger kilde]

motorvei Strekninger med motorveistandard
motortrafikkvei Strekninger med motortrafikkvei
 • Forlengelse av motorveien ved Bjørum over Isielva (ca. 0,5 km)
 • Elgtangen–Nedre Nes (ca. 6 km)
 • Kleggerud–Olum (ca. 10 km)
 • RoaGrua (ca. 4,4 km, delt trasé med riksvei Riksvei 4.svg)
 • Røgler–Lufthavnvegen (ca. 600 m)
 • Kløfta–Nybakk (10,4 km, firefeltsvei)
 • Slomarka–Kongsvinger (16,5 km, firefeltsvei)

Tunneler[rediger | rediger kilde]

Carpelans fremstilling av utsikten fra Den bergenske kongeveis høyeste punkt mot Støgonøse der Filefjelltunnelen går, Nystøen og Otrøvatnet nedenfor

E16 har 60 av tunnelene på liste over veitunneler i Norge, i alt 95 km eller vel 15 % av E16s samlede lengde i Norge. Av 1039 km veitunnel på listen er over 9 % på E16. Av disse tunnelene er 51 (med samlet lengde 89 km) i Vestland fylke, over en strekning på omkring 240 km. På strekningen mellom Bergen og fylkesgrensen på Filefjell går 36,5 % av E16 i tunnel, strekningen har omkring 8,5 % av Norges veitunneler målt i lengde. Mellom Gudvangen og Lærdal er det 51,5 km, og av det 43,0 km i tunnel.

Mellom Bergen og Filefjell har E16 (per 2014) 55 tunneler på 270 kilometer slik at 1/3 av vegen, 91 kilometer, går i tunnel. Årlig drift og vedlikehold av disse tunnelen koster rundt 75 millioner kroner. Mellom Bergen og Filefjell er det 55 tunneler og 20 av disse er over 1 km. Mellom Bergen og Voss er 40 tunneler over en strekning på 90 kilometer, noe som i gjennomsnitt innebærer en tunnel annenhver kilometer. Av de 55 tunnelen Bergen-Filefjell er 33 anlagt på 1970-1980-tallet.[7]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Trafikkmengde[rediger | rediger kilde]

Trafikktall for 2005-2012
Sted Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Nygårdstangen (Bergen)[8] 31 000 9 % Gjennom hele trafikkmaskinen passerer 88 000 (E16/E39/Rv555)
Bjørkhaugtunnelen 15 000 12 % tall for 2018,[9] i juli var trafikken 17 000[10]
Indre Arna 12 000 12 %
Songstadtunnelen (vest for krysset på Trengereid) 10 000 13 % tall for 2017[10]
Trengereidtunnelen (øst for Trengereid) 5 600 18 % tall for 2018,[11] i juli var trafikken 7700[10]
Bulken 6 000 17 % Tall for 2018, mest trafikk i juli 8000, minst i desember 5000.[12]
Voss (Skulestadmo) 4 500 17 % Trafikken i juli 2017 var på nær 7000[10]
Gudvangatunnelen 1900 23 % Tungtrafikk økt 20 til 26 %, 10 år
Lærdalstunnelen 2000 26 % Tall for 2017, tall for juli 3500
Borgundtunnelen[13] 1900 27 % 3500 i juli
Filefjell[14] 700 20 % Trafikken dobles i juli
Begnadalen[15] 2200 13 % 3500 i juli
Sollihøgda[15] 10 500 12 %
Sandvika[16] 35 000 10 % Ved Franzefoss, Bærum
Gardermoen 26 000 7 % Tidligere Rv 35
Strøm ved Skarnes 9 200 12,5 % Tall for daværende Rv 2, tungtrafikk i 2014 økt til 14,5 %[17]
Øyermoen (4 km fra svenskegrensen) 700 11 % tall for 2017[10]

I forbindelse med påskeutfarten har det i ettermiddagstimene (13–15) ved Sollihøgda blitt registrert opptil 1000 til 1100 kjøretøy i timen (én hver 3,3 sekund).[18]

Regularitet[rediger | rediger kilde]

Arna–Voss[rediger | rediger kilde]

Vegvesenet rangerte i 2020 E16 Bergen–Voss som den fjerde mest rasutsatte av alle offentlige veier i Norge. Det er eneste europavei på listen over de 20 mest rasutsatte.[19]

Fra 2000 til 2017 gikk det 338 skred på strekningen Arna–Voss.[20] I perioden 2000–2014 var strekningen stengt 66 ganger av skred.[21] Ifølge NRK har E16 mellom Trengereid (i Bergen kommune) og Voss vært stengt 200 ganger i perioden 2014–2018, i alt 999 timer.[22] Veien ble i 2015 to ganger stengt flere dager i strekk på grunn av ras og rasfare mellom Vaksdal og Trengereid.[23] E16 mellom Bergen og Voss har vært stengt 40 ganger i perioden 2000 til 2015 på grunn av ras.[24]

Alternativ rute på fylkesvei 7 (senere fylkesvei 49 og fylkesvei 79) gjennom Hardanger har liten kapasitet.[25] I juni 2016 ble veien sperret av et stein- og jordras ved Hyvingstunnelen i Voss kommune,[26] og i tillegg til fylkesvei 7 var omkjøring mulig på gamleveien over Bergsdalen og om Eksingedalen.[27] Veien var i 2017 stengt i to dager etter at steiner løsnet fra taket i Nakkagjelstunnelen.[28] I april 2018 ble veien stengt noen timer etter steinras ved Hjørnevik der et kjøretøy ble truffet.[29] I desember 2021 var vegen stengt en dag etter steinskred mellom Evanger og Bolstad, mens trafikken ble omdirigert via Hardanger.[30]

I august 2019 gikk det jord- og steinras på begge sider av Bolstadtunnelen, slik at 16 kjøretøy ble sperret inne i nær 12 timer mens veien var stengt. I alt 19 personer ble innestengt mellom de to rasene inne i tunnelen. Omkjøringsmuligheten på fylkesvei 314 (nå fv5400) gjennom Bergsdalen ble også stengt av ras.[31][32][33]

Vegvesenet satte i 2015–2016 opp nettinggjerder (fanggjerder) i de rasutsatte skråningene for å hindre stein og jord i å nå veibanen.[34]

Voss-Lærdal[rediger | rediger kilde]

I august 2013 var Gudvangatunnelen stengt i seks uker etter brann i en lastebil og alternative veier og noen ferjesamband ble sterkt belastet. I august 2015 brant en turistbuss i tunnelen som ble stengt i tre uker med økt belastning på alternative veier. I mars 2019 brant et vogntog inne i tunnelen som ble stengt. Alternative ruter øst–vest når Gudvangatunnelen er stengt, er riksvei 7 over Hardangervidda eller E134 over Haukelifjell.[35][36][37] Alternativ rute til Sogn er riksvei 13 over Vikafjellet (for personbiler) og E39 for annen trafikk. I 2015 ble det også satt inn ferge mellom Flåm og Gudvangen.[38] I juli 2016 ble veien stengt mellom Gudvangen og Stalheim i fire dager av et 300 meter bredt steinras i Nærøydalen.[39][40] I september 2016 ble veien stengt et par dager av steinras mellom Stalheimstunnelen og Sivletunnelen. Personbiler ble dirigert om Stalheimskleiva (gamleveien).[41]

Filefjell[rediger | rediger kilde]

E16 over Filefjell er den av fjellovergangene (riksvei 7, riksvei 52, E134) mellom Oslo og Bergen som er minst stengt på grunn av dårlig vær.[42] Vinteren 2019-2020 (etter at flere utbedringer var fullført) var strekningen stengt 34 timer. Til sammenligning var riksvei over Hardangervidda stengt over 1000 timer, E134 Haukelifjell stengt 279 timer, riksvei 52 Hemsedalsfjellet var stengt 92 timer og riksvei 15 Strynefjellet 544 timer.[43]

Avstanden Oslo–Bergen er omtrent 56 km lenger over Filefjell enn over Hardangervidda (riksvei 7).

Sommeren 2021 var veien stengt flere dager etter ras ved Vangsmjøsa og Øye.[44]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Stiftsstøtta på Filefjell reist 1797 på Murklopphøgda ved Kongevegen av 1793.

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Vestland)

Lærdal og Valdres[rediger | rediger kilde]

Over Filefjell er en gammel ferdselsvei mellom øst og vest, særlig for bøndene i Valdres som hadde sin nærmest havn i Lærdal. Fjellstuen Maristova ble trolig etablert så tidlig som omkring 1300. Bøndene i Lærdal og Borgund hadde ansvar for vedlikehold av «landsveien» gjennom Lærdal og dessuten skyssplikt både i dalen og på fjellet, for denne tunge plikten var de lenge fritatt for militærtjeneste og hadde redusert skatt. I 1793 ble den «Bergenske Hovedvei» lagt over Hadeland, Valdres, Filefjell og til Lærdalsøyri der var båtskyss videre til Gudvangen eller Bergen. Denne «Kongeveien 1793» var den første kjørbare vei mellom øst og vest. Traseen gikk først fra Randsfjorden, gjennom Etnedal og over Tonsåsen (omtrent samme trasé som dagens fylkesvei 33).[45][46] Over selve Filefjell gikk traseen frem til 1843 over Murkløpphøgda (Murklopphaugen) og nådde dermed på sitt høyeste rundt 1250 moh, mens dagens E16 går nede i dalen langs Smedsdalsvatnene. Mellom Kyrkjestølane og Maristova er derfor veien uberørt av senere anleggesarbeid og ligger omtrent som da den ble bygget.[47] I selve Lærdal har det vanskelige partiet mellom Borgund stavkirke og Seltun (Vindhella og Galdane) vært omlagt flere ganger siden 1700-tallet, og flere generasjoner vei ligger der ved siden av hverandre.[45]

Stortinget vedtok i 1992 at stamveien mellom Oslo og Bergen skulle gå over Filefjell. Et viktig argument fra samferdselsminister Kjell Opseth var at denne traseen har best regularitet.[45]

Bergen-Voss[rediger | rediger kilde]

Frem til 1960-tallet var flere bygder langs Vossebanen mellom Trengereid og Bulken uten veiforbindelse. Mellom Vaksdal og Dale var det bare jernbane, og kjørende fra Dale eller Stanghelle til Bergen måtte reise om Voss og Hardanger – en strekning på over 200 km sammenlignet med 40 km med toget. Bergensbanen ble med Trollkona tunnel i 1987 flyttet langt inn i berget, og en del gamle jernbanetunneler ble utvidet til veitunneler da hovedveien Bergen–Voss ble lagt langs Bolstadfjorden. Veien ble til dels lagt i rettere linje enn Vossebanen, og veitraseen krysset den gamle jernbanetraseen flere ganger. Kluftafjellstunnelen går i fjellet like innenfor Kløftefjell jernbanetunnel som ble tatt ut av bruk. Kvålsåsen tunnel på Bergensbanen ble åpnet i 1990 og erstattet en svingete strekning langs Vangsvatnet. Traseen langs Vangsvatnet ble brukt til E16.[48] Veien Dale–Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund og Hardanger, dagens fylkesvei 7.[49][50]

NRK holdt i 2018 en uoffisiell kåring av «Norges verste vei». E16 på strekningen Bergen–Voss vant både den folkelige avstemningen og fagjuryens vurdering. Fagjuryen nevnte blant annet at veien har dårlige omkjøringsmuligheter (særlig for tungtrafikk), veien er rasutsatt, og at det har vært mange ulykker.[51]

Ringerike og Bærum[rediger | rediger kilde]

Til 1977 gikk veien gjennom Hønefoss sentrum, og omkjøringsveien utenfor sentrum ble da åpnet.[52] Til 2012 hadde veien endepunkt i Sandvika (Bærum) i kryss med E18. I 2012 ble veier mellom Hønefoss og riksgrensen omskiltet slik at veinummer E16 nå går videre fra Hønefoss via Gardermoen og Kongsvinger til grensen. Strekningen mellom Hønefoss og Sandvika ble da en arm.

Forlengelse i 2012[rediger | rediger kilde]

På grunn av ønsker om å forlenge E16 til Gävle i Sverige (via Kongsvinger), gjennom omklassifisering av eksisterende veier, utredet Vegdirektoratet i august 2008 ulike ruteføringer for en forlenging av E16 mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Kongsvinger:

For ruteføringen via Dokka og Gjøvik var det også vurdert et delalternativ med ruteføring vest for Mjøsa, langs rv. 33 og rv. 177 til rv. 2.

Utredningen konkluderte[53]:

«Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen. Ruteføringen gir god betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra Bergen og Vestlandet. Samtidig er ruta kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å kjøre via Sandvika og Oslo. Omskiltingskostnader og økte kostnader til drift og vedlikehold på ruta er beskjedne. Ved en eventuell ruteføring parallelt med E18 og E6 gjennom Oslo vil omskiltingsutfordringene være betydelig større.»

«Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. En beholder da sammenhengende europavegforbindelse mellom Oslo og Bergen. Mellom Gardermoen og rv. 2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv. 2 i stedet for rv. 174.»

Uavhengig av hvilket av disse alternativene man falt ned på ville man benytte seg av riksvei 200 videre fra Kongsvinger til Svenskegrensen. For planen totalt sett anbefalte man:

«Vegdirektoratet er positive til å tydeliggjøre vegforbindelsen og at dette gjøres ved å forlenge E16 til riksgrensen, gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Forutsetningen er at svenske myndigheter går inn for en videreføring av E16 fra riksgrensen til Gävle. Vägverket i Sverige har i sin motsvarende rapport til Näringsdepartementet, stilt seg positive til en slik videreføring.»

Norges og Sveriges regjeringer søkte om forlengelse av E16 hos UNECE i Genève i oktober 2009[54], i Norge på strekningen Hønefoss – (Oslo) – Gardermoen – Kongsvinger – grensen.

Det ble godkjent, og E16 ble forlenget i mai 2011. Omskilting skjedde høsten 2012. Åpningsseremoni var 25. september 2012 i Kongsvinger.[55]

Strekningen Hønefoss–Gardermoen er foreslått som en del av en ringvei «ring 4» nord for Oslo.[56] Vegvesenet la i sin utredning av forlengelsen til grunn at forlengelsen vil tydeliggøre Hokksund–Hønefoss–Gardermoen–Kløfta som ytre ringvei.[57] Den skisserte 4 er tenkt å omfatte deler av riksvei 350, deler av europavei 134, Oslofjordtunnelen og en avlastningsvei mellom Romerike og Østfold langs Øyeren.[58]

Større ombygginger[rediger | rediger kilde]

Planlagte og pågående[rediger | rediger kilde]

Bergen–Sogn[rediger | rediger kilde]

Skisse over planlagt oppgradering av E16 og jernbanen Voss-Arna.
Skisse over trase for tunnel forbi Stalheim og det rasutsatte partiet i Nærøydalen.
 • Mellom Arna og Voss planlegges oppgradering til motorvei eller motortrafikkvei med til dels ny trasé. Veien planlegges i sammenheng med oppgradering av jernbanen Bergen–Voss som går parallelt. Liten plass til veikryss langs de bratte fjellsidene ved fjorden gjør at Vegvesenet vurderer å legge kryss i tunnel.[59][60] Anleggsstart vil tidligst være i 2021,[61] og etter planen skal strekningen Arna–Stanghelle gjennomføres først.[62][63] Fra 2000 til 2017 var det 30 dødsulykker på strekningen.[64] Fra 1993 til 2011 ble 32 personer drept i ulykker på strekningen, og det var i perioden 270 ulykker med personskader.[65] Vestland fylkesting gikk i sin foreløpig innstilling i 2020 inn for utbedring av jernbane og vei (E16) mellom Arna og Voss som det viktigste samferdselsprosjektet i fylket de neste 12 årene.[66] Fra 2010 til 2018 ble 154 personer drept eller skadet mellom Arna og Voss.[67]
  • I 2017 anslo Vegvesenet kostnaden for oppgradering av Arna–Stanghelle til 11 milliarder kroner.[68] I 2018 ble kostnaden anslått til 21 milliarder kroner.[69] I 2019 ble kostnadene anslått til 25 milliarder kroner. Samferdselsminister Jon Georg Dale uttalte da at regjeringen ville bygge ut strekningen som planlagt, selv om kostnadene blir høyere enn først antatt.[70]
  • Forbi Trengereid planlegges ny trasé i berget innenfor eksisterende trasé. Et nettverk av tunneler og sjakter fra en nedlagt kalkgruve skaper utfordringer i planleggingen.[69]
  • Gjennom Vaksdal er det aktuelt å legge veien utenfor bygdesenteret.[71]
 • Gjennom Nærøydalen er E16 utsatt for steinskred. Tunnelene gjennom Stalheimskleivi (Sivletunnelen og Stalheimtunnelen) oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Vegvesenet vurderer en lang tunnel mellom Hylland (midt i Nærøydalen) og Fyre (i Voss kommune) for å løse disse problemene. Tunnelen er planlagt i bergen sør for eksisterende trasé (til høyre sett nedover Nærøydalen).[72]
 • Mellom Tønjum og Stuvane nede i Lærdal skal det bygges tunnel på omkring 5 km på nordsiden av dalføret.[73]

Filefjell[rediger | rediger kilde]

Kart over utbedring E16 over Filefjell.
(kart: Statens vegvesen)
Veibanen nær fylkesgrensen etter utbedring i 2015, belysning satt opp.
 • Utbedring og delvis omlegging på strekningen Borlaug (i Lærdal)–Øye (ved Vangsmjøsa), 40 km, over Filefjell, ble påbegynt i 2010. Deler av strekningen var klar i 2018, med en samlet kostnad på omkring 3 milliarder kroner.[74] I 2020 hadde utbedringen av hele strekningen på 40 km kostet 3,44 milliarder kroner, 10 % mindre en budsjettert.[75]
  • Delvis ny vei fra Borlaug til Smedalsosen, inkludert Borlaugstunnelen (4100 m) ble klar i 2014.
  • Mellom Smedalsosen i Lærdal og Varpe bru i Vang er veien utbedret dels langs eksisterende trasé, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m). Strekningen stod ferdig i 2017.
  • Varpe bru–Eidsbru ble utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[76]
  • Mellom Eidsbru og Øye ble det anlagt 4,1 km helt ny vei inkludert Rødølstunnelen, åpnet september 2020. Anlegget kostet 760 millioner kroner.[77]
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[78]

Valdres–Begnadalen[rediger | rediger kilde]

 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[79]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres ble veien utbedret mellom Bagn og Klosbøle. Strekningen på 11 kilometer stod ferdig høsten 2019.[80]
 • På strekningen Bagn–Fønhus ble veien i 2014 utbedret hovedsakelig langs gammel trasé.[81] Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti, og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[82]

Ringerike–Sandvika[rediger | rediger kilde]

Trase på strekningen Bjørum-Skarettunnelen (kart: Statens vegvesen)
Trasé og fremdrift for strekningen Sandvika–Skaret (kart: Statens vegvesen)
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorvei på hele strekningen, totalt rundt 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger hvor strekningen Wøyen–Bjørum[81] ble åpnet i 2009. Hele strekningen er ventet å være ferdig i 2028.
  • Strekningen Sandvika–Wøyen (3,5 km) ble påbegynt i 2015 og ble åpnet høsten 2019. Kostnaden er anslått til 3,8 milliarder kroner.[83]
  • Bjørum–Skaret i Bærum er 8,4 kilometer og kostnaden er anslått til ca. 4 milliarder kroner.[84] Byggestart er forventet i rundt årsskiftet 2020/21.[85]
  • Skaret–Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[86] Antatt byggestart på denne strekningen er 2021/22.[87][88]
  • Høgkastet–Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Veien får fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Kostnadene for både vei og bane er anslått til minst 26 milliarder kroner. med antatt byggestart i 2021 og ferdigstillelse av veien i 2028/29.[89]

Ringerike-Hadeland[rediger | rediger kilde]

Vegvesenets skisse (fra 2014) av traseen utenom sentrumsbebyggelsen og med kryssing av Randselva litt nedenfor Kistefos.
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike bygges det tofelts vei. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og kan inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo.[90] Veien vil ifølge Statens vegvesen være viktig for å lede trafikken mellom områdene øst og vest for Oslo utenom Oslo.[91]
  • Olum–Eggemoen blir 12,4 km med en kostnad på rundt 2,65 milliarder kroner. I november 2017 startet de første arbeidene opp, med å anlegge adkomstvei for anleggsmaskiner til broen som skal gå over Randselva ferdigstilt.[92] Traseen leder trafikken utenom Jevnaker sentrum,[93] Roa–Hønefosslinjen krysses omtrent på samme sted som bro over Randselva. Deler av strekningen forbi Jevnaker sentrum ble åpnet i desember 2021, seks måneder før opprinelig plan.[94][95] Strekningen med Randselva bru ble offisielt åpnet 7. juli 2022 av statsråd Jon-Ivar Nygård.[96][97]
  • Eggemoen–Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen gjøir det enklere å kjøre E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[98] Veien vil også bedre trafikk- og miljøforholdene i Hønefoss sentrum.[99]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Nye Filefjelltunnelen ved Nystuen i arbeid juni 2015.
 • På den felles traseen med Stamvei E39.svg ble det i 2012 anlagt toplanskryss ved Nyborg i Åsane, og motorveien forlenget til Vågsbotn, der E39 og E16 deles i separate traseer.[100]
 • Veien Indre Arna–Trengereid ble åpnet i 1990.
 • Veien Dale–Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund, dagens 7.[101]
 • Ny tunnel bak Vossevangen, Vangstunnelen, ble åpnet i 2013 og førte gjennomgangstrafikken utenom sentrumsgatene.
 • Stalheimtunnelen og Sivletunnelen ble åpnet i 1980, og eliminerte Stalheimskleivi, en problematisk veistrekning.
 • Gudvangatunnelen ble åpnet i 1991 og Flenjatunnelen i 1985, men ble brukt for europaveien først da Lærdalstunnelen åpnet i 2000. Flåm/Aurland hadde vanlig ferjesamband med Gudvangen til 1991, idag går det en turistbåt på strekningen.[102]
 • Lærdalstunnelen åpnet i 2000 etter 5 års byggearbeid, tunnelen ga helårs fergefri forbindelse. Før 2000 gikk E16 med ferge mellom Revsnes og Gudvangen.
 • Stuvane–Seltun bru (4,3 km) var i 2013 ferdig utvidet til 8,5 m, ny Seltun bru og rassvoller.[103][104]
 • Seltatunnelen (2003) forbi Galdane og Borgundtunnelen (2004) forbi Vindhella forkortet veien med 5 km og erstattet et vanskelig parti.
 • En helt ny veistrekning med nye broer og Tuftåstunnelen åpnet i 2008, forkortet E16 gjennom Lærdal og førte trafikken utenom bebyggelsen.
 • Fra Borlaug i Lærdal kryss Riksvei 52.svg til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[105]
 • Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[106]
 • Ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) åpnet 26. mai 2009 (4 km firefelt). Vøyen–Kjørbo åpnet 10. oktober 2019.
 • Ny motortrafikkvei KløftaKongsvinger. Delstrekning Kløfta–Nybakk (10,4 km) åpnet oktober 2007. Delstrekning Slomarka–Kongsvinger (16,5 km) åpnet 27. november 2014.[107]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Vestland våpen.svg Vestland fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Vestland)

Bergen
Bergen
Mot Nygårdstangen

Olav Kyrres gate

 •  
585 innkjøring forbudt Olav Kyrres gate fra Bergen stasjon
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Byparken Terminal
 •  
Kv ⇒Nordahl Bruns gate til Christies gate
 • Museum KODE 1 (Vestlandske kunstindustrimuseum)
 • Lyskryss
Fv5334 ⇒Vaskerelven til Fv5347 Teatergaten (0,3 km)
Arm innkjøring forbudt Foreningsgaten fra Lars Hilles gate
 • Lyskryss
innkjøring forbudt Fv5350 Håkonsgaten fra Fv5347 Komediebakken (0,4 km)
589 stengt Olav Kyrres Gate (stengt for offentlig trafikk)

Nygårdsgaten

 • Lyskryss
Arm Christies gate til Lars Hilles gate
588 innkjøring forbudt Christies gate (stengt for offentlig trafikk)
 •  
Kv ⇒ Herman Foss' gate mot Universitetet i Bergen
 •  
Grieghallen
 • Lyskryss
Fv5332 ⇒ Nygårdsgaten til Stamvei E39.svg Fjøsangerveien

Strømgaten

 • Lyskryss
Strømgaten × Lars Hilles gate

⇓Lars Hilles gate

 • Lyskryss
Fv5332 innkjøring forbudt Lars Hilles Gate fra Fv5338 Agnes Mowinckels gate

Bjørns gate

Fra Nygårdstangen

⇑Christies gate

 • Lyskryss
577 Christies gate fra Bergen sentrum mot Sandviken
577 Kaigaten til Strømgaten
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Byparken Terminal
 • Lyskryss
Arm Foreningsgaten til Fv5334 Vaskerelven
Arm innkjøring forbudt Christies gate fra Nygårdsgaten

⇑Lars Hilles gate

 • Lyskryss
Kv Rasmus Meyers allé 
 • Lyskryss
Strømgaten × Lars Hilles gate

Strømgaten

 •  
Arm til Kaigaten (125 m)
Strømgaten
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Bergen stasjon
 •  
585 Strømgaten mot 577 Småstrandgaten, og mot 582 Paradis
577 Kaigaten mot Byparken
Fv5338 Kaigaten mot Fjøsangerveien

Fjøsangerveien

 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Bystasjonen
 • Lyskryss
Fv5338 Agnes Mowinckels gate til Fv5332 St. Jakobs plass
Fv5338 Lungegårdskaien mot 585 Strømgaten
 • Veikryss
 Nygårdstangen
E16 svinger i krysset
 •  
Riksvei 555.svg Sotraveien fra Nygårdstangen mot 560 561 Beinastaden i Øygarden
 •  
Stamvei E39.svg Fjøsangerveien mot ferge Halhjem i BjørnafjordenStamvei E134.svg i Tysvær, felles trasé til Vågsbotn

Åsaneveien

Bergen (Sandviken)
 • Veikryss
 Sandviken
ikke fra sør
 •  
577 Sandviksveien fra Sandviken mot Olav Kyrres gate/Christies gate
 • Veikryss
 Gamle Bergen
 •  
Kv Nyhavnsveien mot Breiviken
 • Veikryss
 Øyjordkrysset
 • Lyskryss
578 Helleveien fra Biskopshavn mot Eidsvåg
Blyant og Vinkelhake.svg 
Bergen (Eidsvåg)

motorvei Motorvei Eidsvåg–Åsane

 • Veikryss
 Eidsvåg
 •  
578 Eidsvågsveien mot Biskopshavn
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 • bru ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
 • Rundkjøring
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
 • Veikryss
 Hesthaugvegen
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 • Rundkjøring
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 • Veikryss
 Nyborg
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Hesthaugvegen
Kv Dalavegen til Dalabygda
motorvei slutt Vågsbotn
 • Veikryss
 Vågsbotn
 •  
Stamvei E39.svg ⇓ Vågsbotnen bru mot ferge Ytre Oppedal i GulenRiksvei 5.svg i Førde i Sunnfjord
 • Rundkjøring
Stamvei E39.svg ⇑ Eikåstunnelen fra ferge Ytre Oppedal
Stamvei E39.svg Steinestøvegen omkjøring av Eikåstunnelen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn

Arnavegen

Stamvei E16.svg langs Gaupåsvannet (i Bergen) i bakgrunnen
Arna
 •  
Fv5296 Gaupåsvegen fra Gaupåsvatnet, Ytre Arna til Tinghaugen (2,9 km)
 •  
Fv5296 Peter Jebsens Veg fra Tinghaugen mot Gaupåsvatnet
 • Rundkjøring
Fv5354 Ådnavegen fra Indre Arna mot Takvam, severdighet Gamle Vossebanen
 • Rundkjøring
587 Hardangervegen fra Indre Arna til Stamvei E39.svg Nesttun (E16 svinger i krysset)
Blyant og Vinkelhake.svg 
 • Endepunkt, planlagt motorvei, Arnatunnelen
Blyant og Vinkelhake.svg 
 • motorvei tunnel NO road sign 765.svg Motorveitunnel planlegges Indre Arna–Trengereid og 2-feltsvei Trengereid–Stanghelle, oppstart etter 2024[108]

Hardangervegen

 • bru Storelvi viadukt (Storelvi, 150 m)
 •  
Fv5354 Tunesvegen fra Takvam mot Indre Arna
 • bru Holo bru (over dalsøkk, 81 m)
 • bru Holagjel bru (Holaelva, 74 m)
 • Veikryss
 Herland
 •  
566 Osterøybrua fra Herland mot 567 i Osterøy
 • bru Songstad bru (over bekk, 24 m)
 • bru Romslo bru IV (over dalsøkk, 81 m)
 • Veikryss
 Romslovegen
 •  
Kv Romslovegen mot Fv5354 Takvam, og mot Trengereid
 • Rundkjøring
49 Hardangervegen fra Trengereid mot Riksvei 13.svg Odda i Ullensvang
Kv Trengereidsvingane mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Trengereid stasjon
rasteplass Trengereid

Uten navn

Vaksdal

Uten navn

Vaksdal
 •  
Fv5408 Botnavegen fra Vaksdal til Vaksdal stasjon (1,0 km)
 • bru Vaksdalselva bru (Vaksdalselva, 34 m)
Stanghelle
 •  
Kv Lågaskarvegen fra Stanghelle mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Stanghelle stasjon
Dale
 •  
Kv Dalevegen mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Dale stasjon
 •  
Fv5400 Bråtet fra Dale mot Bulken i Voss
 •  
569 Eidslandsvegen fra Dalseid mot Flotane i Alver
 • info Furnestreet
 • bru Treselva bru (Djupevikelva, 21 m)
E16 langs Evangervatnet

Voss

Uten navn

 •  
Kv Bolstadstrandi mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Bolstadøyri stasjon
 • bru Hjørnevik bru I (Jørnevikelvi, 40 m)
 • bru Kattagjelet bru I (over dalsøkk, 26 m)
 • bru Storevik bru II (over dalsøkk, 55 m)
 • bru Storevik bru I (over dalsøkk, 98 m)
 • info Holemark
 • bru Evanger bru II (Vosso sideløp, 48 m)
 •  
Fv5410 Teigdalsvegen fra Evanger mot 569 Eidslandsvegen i Vaksdal
Kv Hernesvegen mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Evanger stasjon
 • bru Evanger bru I (Vosso, 112 m)
 • bru Tverrelva bru (Tverrelvi, 32 m)
 • info Jorna
 • bru Flage bru I (over dalsøkk, 22 m)
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Bulken mot Vestbygde og til Djukastein → Norwegian-road-sign-774.0.svg Bulken stasjon
Fv5400 Rekvesvegen mot Dale i Vaksdal
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Djukastein via Bulken mot Vestbygde
 • Veikryss
 Kvåle
 • info Kvåle
 • bru Kvåle bru (over E16, 21 m)
 •  
Kv Honvesvegen til Fv5396 Gjukastein
Vossevangen

Evangervegen

 • Rundkjøring
Arm mot Ringheim
Svartenakken
 •  
Kv Peter Bondes veg mot Voss Folkehøgskule, Museum Lydvaloftet og Museum Finnesloftet
 •  
Fleischer’s Hotel
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Voss stasjon og Voss Gondol
 •  
Fv5402 Vangsgata fra Voss kyrkje mot Norwegian-road-sign-790.31.svg Bavallen og Museum Mølster

Uttrågata

 • Lyskryss
Riksvei 13.svg Uttrågata fra Vossevangen mot Riksvei 7.svg i Ullensvang, felles trasé til Vinje (E16 svinger i krysset)

Sverresplassen
Vangsgata

Strandavegen

 •  
Riksvei 13.svg Arm Uten navn via Tvildemoen til hovedtraséen ved Brynagjelet
 • Rundkjøring
Hovedtrasé Vangstunnelen mot Svartenakken
 • Rundkjøring
Arm Strandavegen mot sentrum og Riksvei 13.svg (E16 svinger i rundkjøringen)

Strandavegen

Skulestadmoen
 • Rundkjøring
Fv5402 Ringheimsvegen mot sentrum og mot Bavallen
 • Rundkjøring
Fv5390 Nedkvitnesvegen fra Skulestad mot Tvinne
 • Rundkjøring
Fitjavegen 
 •  
Fv5390 Reppavegen fra Tvinne mot Skulestad
Blyant og Vinkelhake.svg Ny vei planlegges Tvinne–Slæen (15 km)tunnel[109]
Bit av E16 synlig mellom Sivletunnelen og Stalheimstunnelen

Vossestrandvegen

 • bru Åsbrekke bru (Strandaelvi, 23 m)
 • info Åsbrekkegjelet
 • bru Skromle bru (Strandaelvi, 60 m)
 • bru Hole bru (Holaelvi, 22 m)
 • bru Draugsvoll bru (Strandaelvi, 23 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 13.svg Myrkdalsvegen fra Vinje mot ferge Vangsnes–Hella–Dragsvik i VikRiksvei 5.svg i Sogn og Fjordane

Vinjadalen

 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Osabrui til Haugsvik (5,9 km)

Oppheimsvegen

 • info Oppheim
 • info Haugsvik
 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Haugsvik til Osabrui
Nærøydalen (i Voss) mot øst

Haugsvikvegen

Blyant og Vinkelhake.svg Ny vei planlegges Slæen–Hylland (8 km)tunnel skredsikring, erstattning av Stalheimtunnelen og Sivletunnelen, byggestart før 2027[110]

Nærøydalsvegen

 • bru Nærøydalselva bru (Nærøydalselvi, 39 m)
 •  
Arm Stalheimskleivi til Stalheim (1,9 km)
 • bru Stalheimselv bru (Stalheimselvi, 21 m)
 • info Med 20.3% stigning bratteste riksveistrekning[111]
 •  
Kv Stalheimsvegen fra Stalheim hotell over fjellet mot Haugsvik
 • bru Holten bru II (Nærøydalselvi, 26 m)
 • bru Jordøla bru (Jordøla, 32 m, kommunegrense)
Stamvei E16.svg i Gudvangen (Aurland)
Munningen av Onstadtunnelen og E16 ved Aurlandsvangen
Lærdalstunnelen fra sør

Aurland

Nærøydalen

 • info Glashammar
 •  
Kv Nærøydalen (165 m)
 •  
Kv Jordalsvegen til Myratunet i Voss (8,2 km)

Voss
 •  
Jordalen
 •  
Myratunet
 • bru Glashammar bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 • bru Skjerping bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 •  
Fv5623 Fetagata fra Gudvangen mot Bakka (4,7 km)
 • bru Ramsøy bru (Nærøydalselvi, 68 m)
 •  
Fv5626 Undredalsvegen fra Langhuso til Undredal (6,2 km)
 • info Langhuso
 • bru Langhuso bru (Undredalselvi, 31 m)
 •  
Fv245 Flåmsdalsvegen mot Nedre Brekke bru, Flåm (0,8 km)
 • info Krekheller
 • info ⇓Otternes
 •  
Kv Otternesvegen til Museum Otternes (0,7 km)
 • Rundkjøring
50 Vassbygdevegen fra Fossheim over Hardangervidda mot Riksvei 7.svg i Hol (94,0 km)
Fv5627 Skulevegen via Aurlandsvangen over Aurlandsfjellet mot Riksvei 5.svg Lærdalsøyri (48,6 km)
E16 nær fylkesgrensen på Filefjell, før oppgraderingen 2010-2018

Lærdal
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Lærdalsvegen fra Eri mot ferge Fodnes–MannhellerRiksvei 13.svg i Sogndal

Lærdalsvegen

Blyant og Vinkelhake.svg 
 • tunnel ny tunnel (ca. 5,5 km) planlegges Tønjum–Ljøsne[73]
 •  
Fv5630 Mosvegen fra Tønjum til Mo (7,3 km)
 •  
271 Moldasida fra Lunde til Stønjum → Riksvei 5.svg
 •  
630 Seltåsen fra Seltun til Hagen og Lo
 •  
630 arm Uten navn fra Hagen → severdighet Borgund stavkirke
 •  
630 Vindhella fra Liheim mot Seltun
 •  
630 Borgundsvegen fra Hjelle til Bjoråk
 • info Steinklepp
 •  
630 Borgundsvegen fra Bjoråk til Hjelle
 • Rundkjøring
Riksvei 52.svg Uten navn fra Borlaug til Riksvei 7.svg i Gol

Smeddalsvegen

NO road sign 104.1.svg Filefjell
 • bru Honing bru (Smeddalselvi, 100 m)
 •  
Kv Maristova fra Elastølane til Maristova (1,5 km)
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Maristova til Kyrkjestølane (9,9 km)
 • bru Oddebrui (Oddedøla, 110 m)

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Innlandet)

Vang
Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
NO road sign 104.1.svg Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[112])

Filefjellvegen

 • info Grønlistølen
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Kyrkjestølane til Maristova (9,9 km)
 •  
Fv2515 Nystøgovegen fra Sandbakkadn til 53 Tyinkrysset (6,7 km)
 • info Veiens høyeste punkt 990 moh[113]
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset Fjellstue mot Riksvei 5.svg Fodnes i Lærdal (71,6 km)

Tyinvegen

 • info Grihamar
 •  
Fv2513 Tyinvegen fra Evangen mot Bjørkheim (3,5 km)
 • bru Strondafjordbrune (Begna, 215 m)
 •  
Fv2513 Øyevegen fra Bjørkheim mot Evangen
 • info Hagastrand
Veiarbeid  5 km ny vei under bygging, med 2 km tunnel tunnel, klar 2023[114]
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv2510 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
Blyant og Vinkelhake.svg 
 • Utbedring planlegges av veien Øylo–Hande (25 km). Byggestart 2020 eller 2021.[115]
 •  
Fv2516 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv2510 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv2510 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv2476 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem

Vestre Slidre
Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Kommunal vei til Kirke Lomen kirke
 •  
Fv2510 Ellestadvegen fra Lomen mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Slidre
 •  
Fv2484 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
Blyant og Vinkelhake.svg 
Røn
 •  
Fv2484 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang

Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv2484 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Riksvei 15.svg Randen i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv2442 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal (81,7 km)
 •  
Fv2482 Garlivegen fra Østensvik mot Leira
 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot Riksvei 52.svg i Gol
Fv2482 Kongsvegen mot Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv2494 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv2446 Vestringslinna fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv2450 Bagn i Sør-Aurdal
 •  
33 Tonsåslinna fra Bjørgo mot Riksvei 4.svg Hunndalen i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 •  
Fv2450 Oslovegen fra Klosbøle mot Bagn i Sør-Aurdal (6,4 km)

Sør-Aurdal

Valdresvegen

Bagn
 •  
Fv2450 Storebruvegen fra Bagn mot Klosbøle i Nord-Aurdal
 •  
Kv Dølvesvegen til Dølven (3,4 km)
 •  
Smedlund
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 •  
Fv2458 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv2458 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Kv Valdresvegen fra Tollefsrud mot Kirke Begnadalen kirke (0,3 km)
Fv2456 Hedalslinna til 243 Nerby (6,3 km)
 •  
Fv2458 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru
 •  
Sørum


Vestlig trase:

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 • info Kudalen
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot NO road sign 771.svg Eggemoen flyplass
 •  
Stamvei E16.svg hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[117][118][119]
 • inkludert tunnel tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 • bro bru over Kroksund (640 m)
 • tunnel tunnel ved Homledal (3,2 km)
 • Rundkjøring
Riksvei 7.svg Soknedalsveien fra Heradsbygda mot Riksvei 52.svg i Gol
 • Veikryss
 Styggdalskrysset
 •  
Riksvei 350.svg Askveien mot Stamvei E134.svg i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 • Rundkjøring
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
290 Osloveien fra Hvervenkastet 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
Kroksund sett i retning Norderhov

Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til severdighet Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 • Rundkjøring
rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 • Veikryss
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 • bru Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
Veiarbeid Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2024 [120]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km. Det blir bompenger.
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til Kirke Sollihøgda kapell (0,4 km)

Bærum
Se også: Liste over Bærums veier

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn
motortrafikkvei Motortrafikkvei Over Isielva

E16 ved Isi i Bærum

motorvei Motorvei Bjørum–Kjørbo

 • Veikryss 5
5 Isi
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • info Skui–Kjørbokrysset[121]
 • Veikryss 4
4 Skui
 • Rundkjøring
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss 3
3 Rud
 • Rundkjøring
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • Rundkjøring
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • Veikryss 2
2 Vebekk
 • Rundkjøring
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 • Veikryss 1
1 Kjørbokrysset
 •  
Stamvei E18.svg Drammensveien mot (→ Fv1648) Riksvei 150.svg Lysaker
Stamvei E18.svg Drammensveien mot Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier


Østlig trase:

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

 • Veikryss
 Nymoen
 •  
280 Haønengata til Stamvei E16.svg, Hønefoss
 •  
Eggemoen flyplass
 • Rundkjøring
motortrafikkvei Eggemoen–Kalvsjø (15,7 km)

Jevnaker
 • Veikryss
 Kleggerud
 •  
241 Hadelandsveien til Stamvei E16.svg Jevnaker
 •  
241 Hadelandsveien mot Stamvei E16.svg Norderhov i Ringerike
 • bro Bru over Branndalsbekken
 • bro Bru over Moselva
 • bro Bru over Svenåa
 • bro Bru over Brennaelva
 • Veikryss
 Olum
 • Rundkjøring
Gammel Stamvei E16.svg Olumslinna mot Riksvei 7.svg Hønefoss i Ringerike
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
 • Rundkjøring
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
Fv2280 Storetjernsveien mot Fv2300 Roa i Lunner


Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot Stamvei E16.svg Kleggerud (E16 svinger i krysset)

Olumslinna

 •  
240 Fjordlinna fra Vang mot 34 Brandbu i Gran
 • info Prestmoen
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 • Rundkjøring
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum under krysset
ny E16 til 231 Kleggerud (se ovenfor)

Erstattet av Fv2280


 • Rundkjøring
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum mot Fv2300 Roa i Lunner

Uten navn

Lunner

Uten navn

motortrafikkvei slutt
Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Riksvei 4.svg Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 • Rundkjøring
Riksvei 4.svg Hadelandsvegen fra Roa mot Stamvei E6.svg Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til Riksvei 4.svg Stryken
Riksvei 4.svg Uten navn felles trasé til Grua
((E16 svinger i krysset))

motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
motortrafikkvei slutt
 • Veikryss
 Grua
E16 svinger i krysset
 •  
Riksvei 4.svg Uten navn fra Grua mot Riksvei 150.svg Sinsenkrysset i Oslo
 • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 • info Leirsjøen
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.

Nannestad
 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Stamvei E6.svg Dal i Ullensaker

Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Stamvei E6.svg i Lillestrøm
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Stamvei E6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 •  
Ringveg forbi terminalbygningen
(envegskjørt)
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •  
NO road sign 771.svg Oslo lufthavn
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 •  
arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Stamvei E16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta, E16 tar av fra hovedtrasé
 •  
Stamvei E6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
Stamvei E16.svg tar av fra hovedtrasé)''
 •  
Rampe til Riksvei E 6 S.svg mot Hvam i Lillestrøm

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

Blyant og Vinkelhake.svg  Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[122]
 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad

Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Stamvei E6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen

Mal:E16 Innlandet øst

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Mal:Hovedartikkel Det finnes alternative veier til E16 for å reise fra et sted langs veien til et annet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ f.eks. fylkesvei 653 har mer tunnel som andel av veiens lengde
 3. ^ Mal:Kilde www
 4. ^ Mal:Kilde www
 5. ^ http://kart.gulesider.no/
 6. ^ Aftenposten, 26. mai 2009, s. 6 (omtales som motorvei).
 7. ^ 55 tunneler på 27 mil. Vegen og vi, nr 11, desember 2014.
 8. ^ Statens vegvesen ÅDT for Hordaland, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 9. ^ https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer besøkt 11. mai 2020
 10. ^ a b c d e Mal:Kilde www
 11. ^ https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer besøkt 16. april 2020
 12. ^ https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer besøkt 16. april 2020
 13. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Mal:Wayback lest 9. august 2014.
 14. ^ Statens vegvesen ÅDT for Sogn og Fjordane, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 15. ^ a b http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Mal:Wayback lest 9. august 2014, udatert rapport, tall for 2005-2013
 16. ^ Statens vegvesen ÅDT for Akershus, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 17. ^ Statens vegvesen: Trafikktellinger Mal:Wayback, lest 16. juli 2015.
 18. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger Mal:Wayback tall for 2011-2014
 19. ^ Mal:Kilde www
 20. ^ Mal:Kilde www
 21. ^ Mal:Kilde www
 22. ^ Mal:Kilde www
 23. ^ http://www.nrk.no/hordaland/e16-og-jernbanen-stengt-frem-til-i-morgen-1.12372046
 24. ^ NTB: Rasrammet E16 i Vaksdal endelig åpnet. 14. mai 2015.
 25. ^ http://www.ba.no/To_timer_k_-5-8-78779.html
 26. ^ Mal:Kilde www
 27. ^ Mal:Kilde www
 28. ^ https://www.nrk.no/hordaland/e16-stengt-i-to-dager-etter-lose-steiner-i-taket-1.13789084
 29. ^ Mal:Kilde www
 30. ^ Mal:Kilde www
 31. ^ Mal:Kilde www
 32. ^ Mal:Kilde www
 33. ^ Mal:Kilde www
 34. ^ Gjerdet stogga raset som kunne fått store konsekvensar på E16
 35. ^ Mal:Kilde www
 36. ^ Mal:Kilde www
 37. ^ http://www.avisa-valdres.no/e16-gudvangatunnelen-er-stengt-etter-brannen/s/5-54-37563
 38. ^ http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-fergen-veivesenet-ikke-informerer-om-3415562.html
 39. ^ Mal:Kilde avis
 40. ^ Mal:Kilde www
 41. ^ https://www.nrk.no/hordaland/e16-stengt-av-steinras-1.13120310
 42. ^ https://snl.no/Filefjell
 43. ^ Mal:Kilde www
 44. ^ https://www.nrk.no/innlandet/skred-over-e16-i-vang-kommune_-sender-helikopter-for-oversikt-1.15589760
 45. ^ a b c Statens vegvesen, Sogn og Fjordane: Frå kongeveg til stamveg. Vegen over Filefjell 1793-1993. Lærdal, 1993.
 46. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle vegar i Valdres. Vegbygging, vegvedlikehald og vegstyring i Valdres fram til slutten av 1800-talet. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum.
 47. ^ Statens vegvesen (2011): Kongevegen over Filefjell. Forprosjektet - et mulighetsstudie. Statens vegvesen i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Lærdal kommune, Vang kommune, Valdres Natur- og Kulturpark og Valdresmusea. Mai 2011.
 48. ^ Mal:Kilde bok
 49. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 Sør-Norge (1982)
 50. ^ Mal:Kilde bok
 51. ^ Mal:Kilde avis
 52. ^ Mal:Kilde bok
 53. ^ Regjeringen.no – Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige (PDF)
 54. ^ Mal:Kilde www
 55. ^ Program: Invigning av Nya E16 Gävle-Oslo 24-25/9 Mal:Wayback
 56. ^ Mal:Kilde www
 57. ^ Mal:Kilde bok
 58. ^ Mal:Kilde www
 59. ^ Mal:Kilde avis
 60. ^ Mal:Kilde avis
 61. ^ https://www.nrk.no/hordaland/ap-krever-at-e16-utbyggingen-starter-i-2021-1.13435096
 62. ^ https://www.nrk.no/hordaland/vegen-bidrog-til-dodsulukka_-_-ein-av-dei-verste-svingane-pa-e16-1.13959490
 63. ^ https://www.nrk.no/hordaland/_-forstar-at-folk-vil-ha-ny-e16-raskt-1.12994114
 64. ^ https://www.nrk.no/hordaland/hareide_-det-er-okte-kostnader-som-har-gjort-e16-bergen-voss-krevende-1.13434074
 65. ^ https://www.nrk.no/hordaland/vegen-bidrog-til-dodsulukka_-_-ein-av-dei-verste-svingane-pa-e16-1.13959490
 66. ^ Mal:Kilde www
 67. ^ Mal:Kilde www
 68. ^ Mal:Kilde avis
 69. ^ a b Mal:Kilde avis
 70. ^ https://www.nrk.no/hordaland/dale-med-nye-lofter_-avviser-kutt-i-utbyggingen-av-ny-e16-mellom-bergen-og-voss-1.14652865
 71. ^ https://www.nrk.no/hordaland/bygdesenteret-ofres-for-innsparing-pa-en-prosent-pa-ny-e16-1.13656496
 72. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16neroydalen
 73. ^ a b Blir lang tunnel Tønjum-Ljøsne
 74. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell
 75. ^ Mal:Kilde www
 76. ^ Mal:Kilde www
 77. ^ Mal:Kilde www
 78. ^ Mal:Kilde www lest 9. august 2014.
 79. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagerneshande
 80. ^ Mal:Kilde www
 81. ^ a b Mal:Kilde www
 82. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fonhusbagn lest 2. juni 2015.
 83. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum lest 6. juni 2015.
 84. ^ Mal:Kilde www
 85. ^ Mal:Kilde www
 86. ^ Mal:Kilde www
 87. ^ Mal:Kilde avis
 88. ^ Mal:Kilde www
 89. ^ Mal:Kilde www
 90. ^ Mal:Kilde www
 91. ^ Mal:Kilde www
 92. ^ Mal:Kilde www
 93. ^ https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoen-olum/
 94. ^ Mal:Kilde www
 95. ^ Mal:Kilde www
 96. ^ Mal:Kilde www
 97. ^ Mal:Kilde www
 98. ^ Mal:Kilde www
 99. ^ Mal:Kilde avis
 100. ^ http://www.bt.no/nyheter/trafikk/Slik-blir-IKEA-krysset-1787204.html BT lest 8. august 2014.
 101. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 Sør-Norge (1982)
 102. ^ Gubberud, Ivar J. og Helge Sunde: Flåmsbana - historien om en av verdens bratteste jernbaner. Bergen: John Grieg, 1992.
 103. ^ Mal:Kilde www
 104. ^ Våre veger juni 2011 skriver at den var ferdig i 2011, Bergens Tidende 31.12.2013 skriver at strekningen åpnet 2013.
 105. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 106. ^ Mal:Kilde www
 107. ^ Mal:Kilde www
 108. ^ E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle]
 109. ^ E16 Slæn–Tvinno
 110. ^ E16 Nærøydalen
 111. ^ Vegvesenets vegkart
 112. ^ Trafikkmeldinger for fjelloverganger, Vegvesenets grenser for fjellovergangen, lest 6. august 2019.
 113. ^ https://norgeskart.no/
 114. ^ E16 Kvamskleiva
 115. ^ E16 Fagernes–Øylo
 116. ^ E16 Fagernes syd-Hande
 117. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 118. ^ Mal:Kilde www
 119. ^ Mal:Kilde www
 120. ^ E16 Sandvika–Skaret
 121. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 122. ^ Mal:Kilde www

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Mal:Trafikkinformasjon

Mal:E16 Norge Mal:Riksveier

Mal:Autoritetsdata