Europavei 16 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Norge)
Riksvei E 16.svg
{{{navn}}}
Lærdalstunnelen
Strekning
Bergen – (arm til Sandvika) – Riksgrensen

Alternativt kart

Europavei 16 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E16 gjennom Norge
Map E16 (Norway).svg
E16 gjennom fylkene
Data
Lengde630 km
- motorvei16 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 6.svg Riksvei E 18.svg Riksvei E 39.svg
Riksvei 2.svg Riksvei 4.svg Riksvei 5.svg Riksvei 7.svg Riksvei 13.svg Riksvei 35.svg Riksvei 52.svg Riksvei 555.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Filefjell

Europavei 16 (Norge) (E16) er en norsk riksvei som går mellom Bergen og svenskegrensen, med en arm fra Hønefoss til Sandvika i Bærum vest for Oslo. Veien, som er en del av europavei 16, er en av Norges hovedveier øst-vest, og hele strekningen ligger nord for Oslo (med unntak av armen Hønefoss-Sandvika). Veien inngår i en tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen) og den endte på Lærdalsøyra der det var båt til Bergen.

Veien har siden år 2000 ikke hatt ferjesamband, da traseen ikke lenger krysser noen fjorder, men er kjent for sine lange tunneler: Verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen med en lengde på 24 509 meter, ligger på E16. Det gjør også den over 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen, Norges nest lengste. E16 er den veien i Norge med mest tunneler både målt i lengde og målt i andel av veiens samlede lengde.

Mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane deler veien trasé med europavei 39.

Lengde og standard[rediger | rediger kilde]

E16 har en samlet lengde i Norge på 630,5 km (pr. august 2015) mellom Bergen og svenskegrensen[2], armer ikke medregnet, fordelt på:

Veiarmer som er del av E16 i tillegg til hovedstrekningen:

 • Hønefoss–Sandvika 46,5 km, fordelt på Buskerud 32,8 km og Akershus 13,7 km
 • arm til Oslo lufthavn, 2,3 km
 • gjennom Voss sentrum: 3,3 km
 • Stalheimskleivi: 1,9 km
 • Strøm–Kongsvinger: 17 km
 • og noen andre, de fleste i Bergen sentrum, til dels med envegskjøring

Standard[rediger | rediger kilde]

motorvei Strekninger med motorveistandard
motortrafikkvei Strekninger med motortrafikkvei
 • Elgtangen–Nedre Nes (ca. 6 km)
 • RoaGrua (ca. 4,4 km, delt trasé med riksvei Riksvei 4.svg)
 • Røgler–Lufthavnvegen (ca. 600 m)
 • Kløfta–Nybakk (10,4 km, firefeltsvei)
 • Slomarka–Kongsvinger (16,5 km, firefeltsvei)

Tunneler[rediger | rediger kilde]

Carpelans fremstilling av utsikten fra Den bergenske kongeveis høyeste punkt mot Støgonøse der Filefjelltunnelen går, Nystøen og Otrøvatnet nedenfor

E16 har 60 av tunnelene på liste over veitunneler i Norge, i alt 95 km eller vel 15 % av E16s samlede lengde i Norge. Av 1039 km veitunnel på listen er over 9 % på E16. Av disse tunnelene er 51 (med samlet lengde 89 km) i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, over en strekning på omkring 240 km. På strekningen mellom Bergen og fylkesgrensen på Filefjell går 36,5 % av E16 i tunnel, strekningen har omkring 8,5 % av Norges veitunneler målt i lengde. Mellom Gudvangen og Lærdal er det 51,5 km, og av det 43,0 km i tunnel.

Mellom Bergen og Filefjell har E16 (per 2014) 55 tunneler på 270 kilometer slik at 1/3 av vegen, 91 kilometer, går i tunnel. Årlig drift og vedlikehold av disse tunnelen koster rundt 75 millioner kroner.[4]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Trafikktall for 2005-2012
Sted Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Nygårdstangen (Bergen)[5] 31 000 9 % Gjennom hele trafikkmaskinen passerer 88 000 (E16/E39/Rv555)
Indre Arna 12 000 12 %
Songstadtunnelen 10 000 13 % tall for 2017[6]
Trengereidtunnelen 5 600 17 % tall for 2017, i juli er trafikken 7000[7]
Voss (Skulestadmo) 4500 17 % Trafikken i juli 2017 var på nær 7000[8]
Gudvangatunnelen 1900 23 % Tungtrafikk økt 20 til 26 %, 10 år
Lærdalstunnelen 2000 26 % Tall for 2017, tall for juli 3500
Borgundtunnelen[9] 1900 27 % 3500 i juli
Filefjell[10] 700 20 % Trafikken dobles i juli
Begnadalen[11] 2200 13 % 3500 i juli
Sollihøgda[11] 10 500 12 %
Sandvika[12] 35 000 10 % Ved Franzefoss, Bærum
Gardermoen 26 000 7 % Tidligere Rv 35
Strøm ved Skarnes 9200 12,5 % Tall for daværende Rv 2, tungtrafikk i 2014 økt til 14,5 %[13]

I forbindelse med påskeutfarten har det i ettermiddagstimene (13-15) ved Sollihøgda blitt registrert opp til 1000 til 1100 kjøretøy i timen.[14]

Regularitet[rediger | rediger kilde]

Fra 2000 til 2017 gikk det 338 skred på strekningen Arna-Voss.[15] Veien ble i 2015 to ganger stengt flere dager i strekk på grunn av ras og rasfare mellom Vaksdal og Trengereid.[16] E16 mellom Bergen og Voss har vært stengt 40 ganger i perioden 2000 til 2015 på grunn av ras.[17] Alternative rute på fylkesvei 7 gjennom Hardanger har liten kapasitet.[18] I juni 2016 ble veien sperret av et stein- og jordras ved Hyvingstunnelen i Voss kommune,[19] og i tillegg til fylkesvei 7 var omkjøring mulig på gamleveien over Bergsdalen og om Eksingedalen.[20] Veien var i 2017 stengt i to dager etter at steiner løsnet fra taket i Nakkagjelstunnelen.[21] I april 2018 ble veien stengt noen timer etter steinras ved Hjørnevik der et kjøretøy ble truffet.[22]

I 2013 var Gudvangatunnelen stengt i seks uker etter brann i en lastebil. I 2015 brant en turistbuss i tunnelen som ble stengt igjen. Alternative ruter øst-vest når Gudvangatunnelen er stengt er riksvei 7 over Hardangervidda eller E134 over Haukelifjell.[23] Alternativ rute til Sogn er riksvei 13 over Vikafjellet (for personbiler) og E39 for annen trafikk. I 2015 ble det også satt inn ferge mellom Flåm og Gudvangen.[24] I juli 2016 ble veien stengt mellom Gudvangen og Stalheim i 4 dager av et 300 meter bredt steinras i Nærøydalen.[25][26] I september 2016 ble veien stengt et par dager av steinras mellom Stalheimstunnelen og Sivletunnelen. Personbiler ble dirigert om Stalheimskleiva (gamleveien).[27]

E16 over Filefjell er den av fjellovergangen (riksvei 7, riksvei 52, E134) mellom Oslo og Bergen som er minst stengt på grunn av dårlig vær.[28] Avstanden Oslo-Bergen er omtrent 56 km lenger over Filefjell enn over Hardangervidda (riksvei 7).

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Stiftsstøtta på Filefjell reist 1797 på Murklopphøgda ved Kongevegen av 1793

Over Filefjell er en gammel ferdselsvei mellom øst og vest, særlig for bøndene i Valdres som hadde sin nærmest havn i Lærdal. Fjellstuen Maristova ble trolig etablert så tidlig som omkring 1300. Bøndene i Lærdal og Borgund hadde ansvar for vedlikehold av «landsveien» gjennom Lærdal og dessuten skyssplikt både i dalen og på fjellet, for denne tunge plikten var de lenge fritatt for militærtjeneste og hadde redusert skatt. I 1793 ble den «Bergenske Hovedvei» lagt over Hadeland, Valdres, Filefjell og til Lærdalsøyri der var båtskyss videre til Gudvangen eller Bergen. Denne «Kongeveien 1793» var den første kjørbare vei mellom øst og vest. Traseen gikk først fra Randsfjorden, gjennom Etnedal og over Tonsåsen (omtrent samme trasé som dagens fylkesvei 33).[29][30] Over selve Filefjell gikk traseen frem til 1843 over Murkløpphøgda (Murklopphaugen) og nådde dermed på sitt høyeste rundt 1250 moh, mens dagens E16 går nede i dalen langs Smedsdalsvatnene. Mellom Kyrkjestølane og Maristova er derfor veien uberørt av senere anleggesarbeid og ligger omtrent som da den ble bygget.[31] I selve Lærdal har det vanskelige partiet mellom Borgund stavkirke og Seltun (Vindhella og Galdane) vært omlagt flere ganger siden 1700-tallet, og flere generasjoner vei ligger der ved siden av hverandre.[29]

Veien Dale-Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund, dagens fylkesvei 7.

Stortinget vedtok i 1992 at stamveien mellom Oslo og Bergen skulle gå over Filefjell. Et viktig argument fra samferdselsminister Kjell Opseth var at denne traseen har best regularitet.[29]

Til 2012 hadde veien endepunkt i Sandvika (Bærum) i kryss med E18. I 2012 ble veier mellom Hønefoss og riksgrensen omskiltet slik at veinummer E16 nå går videre fra Hønefoss via Gardermoen og Kongsvinger til grensen. Strekningen mellom Hønefoss og Sandvika ble da en arm.

NRK holdt i 2018 en uoffisiell kåring av «Norges verste veg». E16 på strekningen Bergen-Voss vant både den folkelige avstemningen og fagjuryens vurdering. Fagjuryen nevnte blant annet at veien har dårlige omkjøringsmuligheter (særlig for tungtrafikk), veien er rasutsatt og at det har vært mange ulykker.[32]

Forlengelse i 2012[rediger | rediger kilde]

På grunn av ønsker om å forlenge E16 til Gävle i Sverige (via Kongsvinger), gjennom omklassifisering av eksisterende veier, utredet Vegdirektoratet i august 2008 ulike ruteføringer for en forlenging av E16 mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Kongsvinger:

For ruteføringen via Dokka og Gjøvik var det også vurdert et delalternativ med ruteføring vest for Mjøsa, langs rv. 33 og rv. 177 til rv. 2.

Utredningen konkluderte[33]:

«Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen. Ruteføringen gir god betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra Bergen og Vestlandet. Samtidig er ruta kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å kjøre via Sandvika og Oslo. Omskiltingskostnader og økte kostnader til drift og vedlikehold på ruta er beskjedne. Ved en eventuell ruteføring parallelt med E18 og E6 gjennom Oslo vil omskiltingsutfordringene være betydelig større.»

«Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. En beholder da sammenhengende europavegforbindelse mellom Oslo og Bergen. Mellom Gardermoen og rv. 2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv. 2 i stedet for rv. 174.»

Uavhengig av hvilket av disse alternativene man falt ned på ville man benytte seg av riksvei 200 videre fra Kongsvinger til Svenskegrensen. For planen totalt sett anbefalte man:

«Vegdirektoratet er positive til å tydeliggjøre vegforbindelsen og at dette gjøres ved å forlenge E16 til riksgrensen, gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Forutsetningen er at svenske myndigheter går inn for en videreføring av E16 fra riksgrensen til Gävle. Vägverket i Sverige har i sin motsvarende rapport til Näringsdepartementet, stilt seg positive til en slik videreføring.»

Norges og Sveriges regjeringer søkte om forlengelse av E16 hos UNECE i Genève i oktober 2009[34], i Norge på strekningen Hønefoss - (-Oslo) – Gardermoen – Kongsvinger – grensen.

Det ble godkjent og E16 ble forlenget i mai 2011. Omskilting skjedde høsten 2012. Åpningsseremoni var 25 september 2012 i Kongsvinger.[35]

Strekningen Hønefoss-Gardermoen er foreslått som en del av en ringvei «ring 4» nord for Oslo.[36] Vegvesenet la i sin utredning av forlengelsen til grunn at forlengelsen vil tydeliggøre Hokksund-Hønefoss-Gardermoen-Kløfta som ytre ringvei.[37]

Større ombygginger[rediger | rediger kilde]

Planlagte og pågående[rediger | rediger kilde]

Bergen-Sogn[rediger | rediger kilde]

Skisse over planlagt oppgradering av E16 og jernbanen Voss-Arna.
 • Mellom Arna og Voss planlegges oppgradering til motorvei eller motortrafikkvei med til dels ny trasé. Veien planlegges i sammenheng med oppgradering av jernbanen Bergen-Voss som går parallelt. Liten plass til veikryss langs de bratte fjellsidene ved fjorden gjør at Vegvesenet vurderer å legge kryss i tunnel.[38][39] Anleggsstart vil tidligst være i 2021,[40] og etter planen skal strekningen Arna-Stanghelle gjennomføres først.[41][42] Fra 2000 til 2017 var 30 dødsulykker på strekningen.[43] Fra 1993 til 2011 ble 32 personer drept i ulykker på strekningen og det var i perioden 270 ulykker med personskader.[44]
  • I 2017 anslo Vegvesenet kostnaden for oppgradering av Arna-Stanghelle til 11 milliarder kroner.[45] I 2018 ble kostnaden anslått til 21 milliarder kroner.[46]
  • Forbi Trengereid planlegges ny trase i berget innenfor eksisterende trase. Et nettverk av tunneler og sjakter fra en nedlagt kalkgruve skaper utfordringer i planleggingen.[46]
  • Gjennom Vaksdal er det aktuelt å legge veien utenfor bygdesenteret.[47]
 • Gjennom Nærøydalen er E16 utsatt for steinskred. Tunnelene gjennom Stalheimskleivi (Sivletunnelen og Stalheimtunnelen) oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Vegvesenet vurderer en lang tunnel mellom Hylland (midt i Nærøydalen) og Fyre (i Voss kommune) for å løse disse problemene.[48]
 • Mellom Tønjum og Stuvane nede i Lærdal skal det bygges tunnel på omkring 5 km på nordsiden av dalføret.[49]

Filefjell[rediger | rediger kilde]

Kart over utbedring E16 over Filefjell
(kart: Statens vegvesen)
 • Forbedring Borlaug – Øye, 40 km, over Filefjell, påbeynt 2010, klar 2018. Samlet kostnad omkring 3 milliarder kroner.[50]
  • Delvis ny vei fra Borlaug til Smedalsosen, inkludert Borlaugstunnelen (4100 m) ble klar 2014.
  • Mellom Smedalsosen i Lærdal og Varpe bru i Vang utbedres veien dels langs eksisterende trase, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m), ble ferdig i 2017.
  • Varpe bru–Eidsbru ble utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[51]
  • Mellom Eidsbru og Øye bygges Rødølstunnelen, antatt åpnet 2018.
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[52]

Valdres-Begnadalen[rediger | rediger kilde]

 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[53]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres planlegges utbedring av veien i kleiva ovenfor Bagn, blant annet med ny tunnel på vel 4 km fra Bagn sentrum til gården Klosbøle.[54]
 • På strekningen Bagn-Fønhus ble vegen i 2014[55] utbedret hovedsakelig langs gammel trasé. Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[56]

Ringerike-Bærum[rediger | rediger kilde]

Trase og fremdrift for strekningen Sandvika-Skaret (kart: Statens vegvesen)
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger hvor strekningen Wøyen-Bjørum[55] ble åpnet i 2009. Hele strekningen er ventet å være ferdig i 2028.
  • Strekningen Sandvika-Wøyen (3,5 km) ble påbegynt i 2015 og avsluttes etter planen i 2020. Kostnaden er anslått til 3,8 milliarder kroner.[57]
  • Bjørum-Skaret i Bærum er 8,4 kilometer og kostnaden er anslått til ca. 4 milliarder kroner.[58] Byggestarten er forventet i rundt årskifte 2018/19, og ferdigstilt i 2023.[59]
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[60] Antatt byggestart på denne strekningen er 2021/22.[61]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Veien vil bestå av fire felt og hastighetsgrense på 110 km/t. Kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med antatt byggestart i 2021 og ferdigstillelse av veien i 2026.[60]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart i 2018. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil ifølge Statens vegvesen være viktig for å lede trafikken mellom områdene øst og vest for Oslo utenom Oslo.[62]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I november 2017 påbegyntes de første arbeidene, med å anlegge adkomstvei for anleggsmaskiner til broen som skal gå over Randselva ferdigstilt.[63]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[64] Veien vil også bedre trafikk- og miljøforholdene i Hønefoss sentrum.[65]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Nye Filefjelltunnelen ved Nystuen i arbeid juni 2015.
 • På den felles traseen med Riksvei E 39.svg ble det i 2012 anlagt toplanskryss ved Nyborg i Åsane, og motorveien forlenget til Vågsbotn der E39 og E16 deles i separate traseer.[66]
 • Veien Indre Arna-Trengereid ble åpnet i 1990.
 • Veien Dale-Evanger ble åpnet i 1992. Før det gikk europavei 68 over Norheimsund, dagens 7.[67]
 • Ny tunnel bak Vossevangen, Vangstunnelen, ble åpnet i 2013 og førte gjennomgangstrafikken utenom sentrumsgatene.
 • Stalheimtunnelen og Sivletunnelen ble åpnet i 1980, og eliminerte Stalheimskleivi, en problematisk veistrekning.
 • Gudvangatunnelen ble åpnet i 1991 og Flenjatunnelen i 1985, men ble brukt for europaveien først da Lærdalstunnelen åpnet i 2000. Flåm/Aurland hadde vanlig ferjesamband med Gudvangen til 1991, idag går det en turistbåt på strekningen.[68]
 • Lærdalstunnelen åpnet i 2000 etter 5 års byggearbeid, tunnelen ga helårs fergefri forbindelse. Før 2000 gikk E16 med ferge mellom Revsnes og Gudvangen.
 • Stuvane-Seltun bru (4,3 km) var i 2013 ferdig utvidet til 8,5 m, ny Seltun bru og rassvoller.[69][70]
 • Seltatunnelen (2003) forbi Galdane og Borgundtunnelen (2004) forbi Vindhella forkortet veien med 5 km og erstattet et vanskelig parti.
 • En helt ny veistrekning med nye broer og Tuftåstunnelen åpnet i 2008, forkortet E16 gjennom Lærdal og førte trafikken utenom bebyggelsen.
 • Fra Borlaug i Lærdal kryss Riksvei 52.svg til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[71]
 • Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[72]
 • Ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) åpnet 26. mai 2009.
 • Ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger. Delstrekning Kløfta–Nybakk (10,4 km) åpnet oktober 2007. Delstrekning Slomarka–Kongsvinger (16,5 km) åpnet 27. november 2014.[73]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Hordaland våpen.svg Hordaland fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Hordaland)

Bergen
Bergen
Mot Nygårdstangen

Olav Kyrres gate

 •  
585 Norwegian-road-sign-302.0.svg Olav Kyrres gate fra Sandviken
 • Lyskryss
Fv257 Vaskerelven til Riksvei 555.svg Teatergaten (0,3 km)
Arm Norwegian-road-sign-302.0.svg Foreningsgaten fra Lars Hilles gate
 • Lyskryss
Fv271 Håkonsgaten til Riksvei 555.svg Komediebakken (0,4 km)
555 stengt Olav Kyrres Gate (stengt for offentlig trafikk)

Nygårdsgaten

 • Lyskryss
Arm Christies gate til Lars Hilles gate
555 Norwegian-road-sign-302.0.svg Christies gate (stengt for offentlig trafikk)
 • Lyskryss
Fv256 Nygårdsgaten til Riksvei E 39.svg Fjøsangerveien

Strømgaten

 • Lyskryss Strømgaten × Lars Hilles gate

Lars Hilles gate

 • Lyskryss
Fv256 Lars Hilles Gate fra Fv260 Agnes Mowinckels gate

Bjørns gate

Fra Nygårdstangen

Christies gate

 • Lyskryss
585 Christies gate fra Bergen sentrum mot Sandviken
585 Kaigaten til Strømgaten
 • Lyskryss
Arm Foreningsgaten til Fv257 Vaskerelven
Arm Norwegian-road-sign-302.0.svg Christies gate fra Nygårdsgaten

Lars Hilles gate

 •  
Fv256 Nygårdsgaten til Riksvei E 39.svg Fjøsangerveien
 • Lyskryss Strømgaten × Lars Hilles gate

Strømgaten

 • Arm Strømgaten 
 •  
585 Strømgaten mot 555 Torget, og mot 582 Paradis
585 Kaigaten mot Byparken
Fv260 Kaigaten mot Fjøsangerveien

Fjøsangerveien

 • Lyskryss
Fv260 Agnes Mowinckels gate til Fv256 St. Jakobs plass
Fv260 Lungegårdskaien mot 585 Strømgaten
 • Veikryss
 Nygårdstangen
(E16 svinger i krysset)
 •  
Riksvei 555.svg Sotraveien fra Nygårdstangen mot 555 i Fjell kommune
 •  
Riksvei E 39.svg Fjøsangerveien mot ferge Halhjem i OsRiksvei E 134.svg i Tysvær, felles trasé til Vågsbotn

Åsaneveien

 • bru Nygårdstangen viadukt (over Bergen stasjon og Fv585, ⇓477 m, ⇑486 m)
Bergen (Sandviken)
 • Veikryss
 Sandviken
ikke fra sør
 •  
585 Sandviksveien fra Sandviken mot Olav Kyrres gate/Christies gate
 • Veikryss
 Gamle Bergen
 • bru Øyjordkrysset bru (over Fv267, 101 m)
 • Veikryss
 Øyjordkrysset
 • Lyskryss
Fv267 Helleveien fra Biskopshavn mot Eidsvåg
Veiplan2x.png 
Bergen (Eidsvåg)

motorvei Motorvei Eidsvåg–Åsane

 • Veikryss
 Eidsvåg
 •  
Fv267 Eidsvågsveien mot Biskopshavn
 •  
Fv267 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 • bru ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
 • Rundkjøring
Fv267 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv241 Tertnesveien
Fv267 Åsamyrane mot Åsane Senter
 • Veikryss
 Hesthaugvegen
 • Rundkjøring
Fv267 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
Fv267 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 • Rundkjøring
Fv240 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 • Veikryss
 Nyborg
 • Rundkjøring
Fv267 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv242 Liamyrane mot Flaktveit
 • Rundkjøring
564 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Salhus
Kv Dalavegen til Dalabygda
motorvei slutt Vågsbotn
 • Veikryss
 Vågsbotn
 •  
Riksvei E 39.svg ⇓ Vågsbotnen bru mot ferge Ytre Oppedal i GulenRiksvei 5.svg i Førde
 • Rundkjøring
Riksvei E 39.svg ⇑ Eikåstunnelen fra ferge Ytre Oppedal
Riksvei E 39.svg Steinestøvegen omkjøring av Eikåstunnelen
Fv267 Åsamyrane mot Biskopshavn

Arnavegen

Riksvei E 16.svg langs Gaupåsvannet (i Bergen) i bakgrunnen
Arna
 •  
Fv238 Gaupåsvegen fra Gaupåsvatnet, Ytre Arna til Tinghaugen (2,9 km)
 •  
Fv238 Peter Jebsens Veg fra Tinghaugen mot Gaupåsvatnet
 • Rundkjøring
Fv276 Ådnavegen fra Indre Arna mot Takvam, severdighet Gamle Vossebanen
 • Rundkjøring
580 Hardangervegen fra Indre Arna til Riksvei E 39.svg Nesttun (E16 svinger i krysset)
Veiplan2x.png 
 • Endepunkt, planlagt motorvei, Arnatunnelen

Hardangervegen

 • bru Storelvi viadukt (Storelvi, 150 m)
 •  
Fv276 Tunesvegen fra Takvam mot Indre Arna
 • bru Holo bru (over dalsøkk, 81 m)
 • bru Holagjel bru (Holaelva, 74 m)
 • Veikryss
 Herland
 •  
566 Osterøybrua fra Herland mot 567 i Osterøy
 • bru Songstad bru (over bekk, 24 m)
 • bru Romslo bru IV (over dalsøkk, 81 m)
 • Veikryss
 Romslovegen
 •  
Kv Romslovegen mot Fv276 Takvam, og mot Trengereid
 • Rundkjøring
7 Hardangervegen fra Trengereid mot Riksvei 13.svg i Granvin
Kv Trengereidsvingane mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Trengereid stasjon
info Trengereid

Uten navn

Vaksdal

Uten navn

Vaksdal
 •  
Fv343 Botnavegen fra Vaksdal til Vaksdal stasjon (1,0 km)
 • bru Vaksdalselva bru (Vaksdalselva, 34 m)
Stanghelle
 •  
Kv Lågaskarvegen fra Stanghelle mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Stanghelle stasjon
Dale
 •  
Kv Dalevegen mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Dale stasjon
 •  
Fv314 Bråtet fra Dale mot Bulken i Voss
 •  
569 Eidslandsvegen fra Dalseid mot Flotane i Lindås
 • info Furnestreet
 • bru Treselva bru (Djupevikelva, 21 m)
E16 langs Evangervatnet

Voss

Uten navn

 •  
Kv Bolstadstrandi mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Bolstadøyri stasjon
 • bru Hjørnevik bru I (Jørnevikelvi, 40 m)
 • bru Kattagjelet bru I (over dalsøkk, 26 m)
 • bru Storevik bru II (over dalsøkk, 55 m)
 • bru Storevik bru I (over dalsøkk, 98 m)
 • info Holemark
 • bru Evanger bru II (Vosso sideløp, 48 m)
 •  
Fv313 Teigdalsvegen fra Evanger mot Fv344 Nesheim i Vaksdal (23,3 km)
Hernesvegen mot Norwegian-road-sign-774.0.svg Evanger stasjon
 • bru Evanger bru I (Vosso, 112 m)
 • bru Tverrelva bru (Tverrelvi, 32 m)
 • info Jorna
 • bru Flage bru I (over dalsøkk, 22 m)
 •  
Fv312 Rekvesvegen fra Bulken mot Vestbygde og til Djukastein
Fv314 Rekvesvegen mot Dale i Vaksdal
 •  
Fv312 Rekvesvegen fra Djukastein via Bulken mot Vestbygde
 • Veikryss
 Kvåle
 • info Kvåle
 • bru Kvåle bru (over E16, 21 m)
 •  
Kv Honvesvegen til Fv312 Gjukastein
Vossevangen

Evangervegen

 • Rundkjøring
Arm Evangervegen fra Svartenakken mot Ringheim
 •  
Fv315 Vangsgata fra Voss kyrkje mot Bavallen → severdighet Mølster

Uttrågata

 • Lyskryss
Riksvei 13.svg Uttrågata fra Vossevangen mot Riksvei 7.svg i Ullensvang, felles trasé til Vinje (E16 svinger i krysset)

Sverresplassen
Vangsgata

Strandavegen

 •  
Riksvei 13.svg Arm Uten navn via Tvildemoen til hovedtraséen ved Brynagjelet
 • Rundkjøring
Hovedtrasé Vangstunnelen mot Svartenakken
 • Rundkjøring Arm Strandavegen mot sentrum og Riksvei 13.svg (E16 svinger i rundkjøringen)

Strandavegen

Skulestadmoen
 • Rundkjøring
Fv315 Ringheimsvegen mot sentrum og mot Bavallen
 • Rundkjøring
Fv309 Nedkvitnesvegen fra Skulestad mot Tvinne
 • Rundkjøring
Fitjavegen 
 •  
Fv309 Reppavegen fra Tvinne mot Skulestad
Bit av E16 synlig mellom Sivletunnelen og Stalheimstunnelen

Vossestrandvegen

 • bru Åsbrekke bru (Strandaelvi, 23 m)
 • info Åsbrekkegjelet
 • bru Skromle bru (Strandaelvi, 60 m)
 • bru Hole bru (Holaelvi, 22 m)
 • bru Draugsvoll bru (Strandaelvi, 23 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 13.svg Myrkdalsvegen fra Vinje mot ferge Vangsnes–Hella–Dragsvik i VikRiksvei 5.svg Riksvei 55.svg i Sogn og Fjordane

Vinjadalen

 •  
Fv317 Vasstrondvegen fra Osabrui til Haugsvik (5,9 km)

Oppheimsvegen

 • info Oppheim
 • info Haugsvik
 •  
Fv317 Vasstrondvegen fra Haugsvik til Osabrui
Nærøydalen (i Voss) mot øst

Haugsvikvegen

Nærøydalsvegen

 • bru Nærøydalselva bru (Nærøydalselvi, 39 m)
 •  
Arm Stalheimskleivi til Stalheim (1,9 km)
 • bru Stalheimselv bru (Stalheimselvi, 21 m)
 •  
Kv Stalheimsvegen fra Stalheim hotell over fjellet mot Haugsvik
 • bru Holten bru II (Nærøydalselvi, 26 m)
 • bru Jordøla bru (Jordøla, 32 m, kommunegrense)

Sogn og Fjordane våpen.svg Sogn og Fjordane fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Sogn og Fjordane)

Riksvei E 16.svg i Gudvangen (Aurland)
Munningen av Onstadtunnelen og E16 ved Aurlandsvangen
Lærdalstunnelen fra sør

Aurland

Nærøydalen

 • info Glashammar
 • bru Glashammar bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 • bru Skjerping bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 •  
Fv241 Gudvangen fra Gudvangen mot Bakka
 • bru Ramsøy bru (Nærøydalselvi, 68 m)
 •  
601 Uten navn fra Langhuso til Undredal
 • info Langhuso
 • bru Langhuso bru (Undredalselvi, 31 m)
 •  
Fv245 Flåmsdalsvegen mot Nedre Brekke bru, Flåm (0,8 km)
 • info Krekheller
 • info ⇓Otternes
 • Rundkjøring
50 Vassbygdevegen fra Fossheim over Hardangervidda mot Riksvei 7.svg i Hol
Fv243 Skulevegen via Aurlandsvangen over Aurlandsfjellet mot Riksvei 5.svg Lærdalsøyri
E16 nær fylkesgrensen på Filefjell

Lærdal
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Uten navn fra Eri mot ferge Fodnes–MannhellerRiksvei 55.svg i SogndalFlora
Veiplan2x.png 
 • tunnel ny tunnel (ca. 5,5 km) planlegges Tønjum–Ljøsne[49]
 •  
Fv272 Uten navn fra Tønjum til Mo (7,3 km)
 •  
Fv271 Uten navn fra Lunde til Stønjum → Riksvei 5.svg
 •  
630 Gamle E16 fra Seltun til Hagen og Lo
 •  
630 arm Uten navn fra Hagen → severdighet Borgund stavkirke
 •  
630 Uten navn fra Liheim mot Seltun
 •  
630 Uten navn fra Hjelle til Bjoråk
 • info Steinklepp
 • bru Nygardsbrui (over Fv273, 26 m)
 •  
630 Uten navn fra Bjoråk til Hjelle
 • Rundkjøring
Riksvei 52.svg Uten navn fra Borlaug til Riksvei 7.svg i Gol
 • bru Honing bru (Smeddalselvi, 100 m)
 • bru Oddebrui (Oddedøla, 110 m)

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Oppland)

Vang
Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
Norwegian-road-sign-104.1.svg Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[74])

Filefjellvegen

 • Arm gammel trasé forbi Filefjelltunnelen
Nystøgovegen
 • info Veiens høyeste punkt, Filefjell, 1 004 moh.
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset mot Riksvei 5.svg i Lærdal

Tyinvegen

 • Hovedtraséen ved Tyinkrysset Fjellstue
 • Gammel trase, Tyinkrysset Fjellstue

Tyinvegen

 • info Grihamar
Veiarbeid  Ny veg Eidsbru–Øye, 29 km, klar våren 2019.[75]
 •  
Fv293 Vennisvegen fra Eidsbru mot Lome i Vestre Slidreseverdighet Høre stavkirke
Veiarbeid 
 • bro Bru over Begna (ca. 150 m)
Endepunkt for ny veg Eidsbru–Øye
 • info Hagastrand
Veiplan2x.png  5 km ny vei under planlegging, med 2 km tunnel tunnel[76]
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv293 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
 •  
Fv302 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv293 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv293 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv261 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem

Vestre Slidre
Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Fv293 Ellestadvegen fra Lome mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Fv265 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
Veiplan2x.png 
Røn
 •  
Fv265 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang

Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv265 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Riksvei 15.svg i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv204 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal
 •  
Fv264 Garlivegen fra Østensvik til Leira
 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot Riksvei 52.svg i Gol
Fv264 Uten navn til Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv271 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv220 Vestringslinna, fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv222 Bagn
 •  
33 Uten navn fra Bjørgo mot Riksvei 4.svg i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 • info Klosbøle
Veiarbeid 
 • Ny vei bygges fra Bjørgo til Bagn, 11 km, byggestart sommeren 2016, klar 2019[78]
 • tunnel Bagnskleivtunnelen (4,3 km)
 • Norwegian-road-sign-765.0.svg Bompenger når veien er klar

Sør-Aurdal

Valdresvegen

 • Kyrkjebjørgo

Bagnskleive

Bagn
 •  
Fv222 Storebruvegen fra Bagn til Nordre Voll → severdighet Reinli stavkirke

Valdresvegen

 • bru Bagnsbrua (Begna, 156 m)
 •  
Fv222 Storebruvegen fra Nordre Voll til Bagn kryss
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 • bru Hølera bru (Hølera, 24 m)
 •  
Fv226 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv226 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Fv225 Hedalslinna fra Tollefsrud til 243 Nerby (6,3 km), severdighet Hedal stavkirke
 •  
Fv226 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru

Buskerud våpen.svg Buskerud fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Buskerud)

Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til Fv223 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv184 Vassendveien fra Bjonevika til fylkesgrensen → Fv47 (Oppland) til 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv172 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv172 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 35 Meieriet
 • info Kudalen
 • bru Vågård bru (Vågårdsveien, 41 m)
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
35 Hønengata fra Hov via Hønefoss Sentrum mot Riksvei E 16.svg Riksvei 35.svg Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv180 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
Veiplan2x.png motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km[79][80]
 • Rundkjøring
Riksvei 7.svg Soknedalsveien fra Heradsbygda mot Riksvei 52.svg i Gol
 • Veikryss
 Bærenga
 •  
Riksvei 35.svg Askveien mot Riksvei E 134.svg i Øvre Eiker
 •  
35 Askveien mot Ådalsveien
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 • Rundkjøring
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
35 Osloveien fra Hvervenkastet til Hønefoss
Kommunal vei Arnegårdsveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv158 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik, Hole
Kroksund sett i retning Norderhov

Hole

Holeveien

 •  
Fv157 Vollgata fra Steinssletta til Fv156 Kalkverket (3,1 km) i Ringerike
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kommunal vei Viksveien til Fv158 Vik
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv158 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike
 • Rundkjøring info Vik
Sundvollen
 •  
Fv156 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg (14,2 km) i Ringerike

Veikryss Rørvik

 • motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv155 Utstranda fra Sønsterud mot Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Furuhaugen
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Riksvei E 18.svg i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare fra sørarm
 •  
285 arm Lierveien 
Veiplan2x.png Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2019, klar 2023 [81]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Akershus)

Bærum
Se også: Liste over Bærums veier
Veiplan2x.png Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2019, klar 2023 [81]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Ringeriksveien

 •  
Fv182 Ringeriksveien fra Hvile til Vøyenenga

Uten navn

E16 ved Isi i Bærum
Oslo
 • Veikryss
 Isiveien
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien til Isi og mot Fv182 Holmen
 • info Skui–Vøyen (4 km)[82]
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • Veikryss
 Skui
 • Rundkjøring
Fv182 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
Veiarbeid 
Firefeltsvei bygges fra Vøyen til Sandvika, 3,5 km, byggestart februar 2015, klar 2019[trenger oppdatering], kostnad 3,8 mdr kr[83]
inkludert tunnel Bjørnegårdtunnelen (2,3 km)
 • info Vøyenenga
Oslo
 • Rundkjøring
Fv182 Ringeriksveien fra Vøyenenga til Hvile
 • info Vøyenenga

Ringeriksveien

 • bru Kirkerudholma bru (over rampe til Fv160, 35 m)
 • Veikryss
 Rud
 •  
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • bru Vebekk bru (over Fv616, 41,5 m)
 • Veikryss
 Vebekk
bare fra sør/mot nord
 •  
Fv616 Bærumsveien til Fv617 Franzefossveien, og til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss
 Grinienga
bare pårampe mot sør
 •  
Fv617 Franzefossveien fra Fv182 Vøyenenga
 • bru Kalkmølla bru (over dalsøkk, 56 m)
 • bru Ødehamang bru (over E16 arm, 48 m)
 • Veikryss
 Hamang øst, arm til Hamang vest (0,3 km)
bare i nordlig retning
 •  
Fv607 Johan Grauers Gate fra Sandvika mot Fv163 Haslum

Johan Grauers Gate

 • Rundkjøring
164 Brynsveien fra Øde Hamang til 160 Levre, og mot Riksvei E 18.svg Blommenholm

Brynsveien

 •  
Fv600 Industriveien fra Bjørnegård til Fv201 Gyssestad

Industriveien

 • E16 Hamang vest
 • bru Birkheim bru (Sandvikselva, 37 m)
 • Veikryss
 Hamang vest, mot Hamang øst
bare i sydlig retning
 • Veikryss
 Kjørbokrysset
 •  
Riksvei E 18.svg Drammensveien mot (→ Fv618) Riksvei 150.svg Lysaker
Riksvei E 18.svg Drammensveien mot Riksvei E 134.svg Kjellstad i Lier


Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Oppland)

Jevnaker

Uten navn

Veiplan2x.png Ny vei (motortrafikkvei) planlegges mellom Eggemoen og Olum (12 km).[84]
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot Riksvei E 16.svg Norderhov i Ringerike (E16 svinger i krysset)

Uten navn

 •  
240 Uten navn fra Vang til 34 Brandbu i Gran
 • info Prestmoen
 •  
Fv2 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •  
Fv4 Storetjernsveien fra Olum mot Fv16 Sand i LunnerRiksvei 4.svg
 • bru Olimb bru (over Fv4, 36 m)

Lunner
Lunner
 •  
Fv5 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Fv3 Vestern
Roa
 •  
Fv15 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 • Rundkjøring
Riksvei 4.svg Hadelandsvegen  fra Roa  mot Riksvei E 6.svg Sandvoll i Gjøvik
Fv16 Uten navn til Riksvei 4.svg Stryken
Riksvei 4.svg Uten navn felles trasé til Grua
(E16 svinger i krysset)

motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv16 arm Uten navn fra Roa 
motortrafikkvei slutt
 • Veikryss
 Grua
(E16 svinger i krysset)
 •  
Riksvei 4.svg Uten navn fra Grua mot Riksvei 150.svg Sinsenkrysset i Oslo
 • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 • info Leirsjøen

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Akershus)

Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.

Nannestad
 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv528 Slettmovegen mot Fv527 Kringlerdal
Fv528 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
Maura
 • Rundkjøring
120 Nannestadvegen fra Maura mot 180 Hurdal
120 Nannestadvegen mot Riksvei E 6.svg i Skedsmo
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv529 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv529 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Riksvei E 6.svg Dal i Ullensaker

Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Riksvei E 6.svg i Skedsmo
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv469 Gardermovegen fra Røgler mot Riksvei E 6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
 • motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 • motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 • Ringveg forbi terminalbygningen
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

 • motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 • arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv469 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Riksvei E 16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta (E16 tar av fra hovedtrasé)
 •  
Riksvei E 6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Jessheim
 •  
Fv454 Trondheimsvegen fra Langeland mot Sørum
 •  
Fv454 Trondheimsvegen mot Riksvei E 6.svg Stensrud
Kjøfta
 • Veikryss 48
48 Kløfta
(Riksvei E 16.svg tar av fra hovedtrasé)

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv452 Kongsvingervegen fra Skibak mot Sørum
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv450 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Borgen
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv450 Kongsvingervegen fra Borgen til Skibakk, og til Dal
 •  
Fv458 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Riksvei E 6.svg Riksvei E 16.svg Valhallkrysset
Fv450 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad
Veiplan2x.png  Firefelts vei Nybakk - Herbergåsen (15 km), bygging kan muligens starte i 2018[85]

Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv477 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv480 Røavegen fra Rød mot Vormsund bru og mot Eidsvoll
 •  
Fv477 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes, felles trasé til Vormnes
Fv480 Vestsidavegen til Breen → 181 Eidsvoll
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Riksvei E 6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv481 Bygdevegen fra Opakermoen til Vangen
 •  
Fv482 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv482 Skogbygdavegen fra Herbergåsen til Ingeborgrud
Veiplan2x.png Endepunkt ny vei
 •  
Fv482 Holsvegen fra Løkkevoll mot Husåsen

Hedmark våpen.svg Hedmark fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Hedmark)

Sør-Odal

Oslovegen

 •  
Fv287 Ullernvegen fra Ullern til Fv286 Spigset
 •  
Fv286 Togstadvegen fra Sandnesmoen til fylkesgrensen ved Togstad → Fv482 (Akershus) til Hol i Nes
Skarnes
 • Rundkjøring
Sykehusvegen 
 • Rundkjøring
24 Nord-Odalsvegen  fra Skarnes mot Riksvei 3.svg i Stange
24 Glomvegen til 175 Skarnes sentrum

Kongsvingervegen

 •  
Fv284 Osvegen fra Os til Fv285 Kjølstad (5 km)

motortrafikkvei Motortrafikkvei (fire felt, 14 km)

 • Veikryss
 Slomarka
 • Rundkjøring
Fv250 Kongsvingervegen fra Slomarka (gammel trasé) mot Fulu
 • Rundkjøring
209 Storsjøvegen til 24 Sand i Nord-Odal
 • bru Sloa bru (Sloa, 28 m)
 • info Sloa bru
 • Veikryss
 Sander
 • Rundkjøring
Fv296 Odals Verk-vegen til Fv250 Sundby
 • Rundkjøring
Fv285 Dølisjøvegen fra Leikvang til 24 Vetterud
Fv296 Odals Verk-vegen mot 175 Sander
 • bru Fulusaga bru (Sageråa, 71 m)
 • bru Kjølset bru (over Kjølsetbakken, 30 m)
 • Veikryss
 Fulu
 • Rundkjøring
Fv250 Kongsvingervegen fra Fulu mot Slomarka
Fv298 Kraftverkvegen til 175 Åsum i Kongsvinger (2 km)
 • Rundkjøring
Fv250 Kongsvingervegen fra Fulu mot Kongsvinger sentrum

Kongsvinger
Gjemselund bru, rundkjøringen på E16 nederst til høyre
Øst for Kongsvinger skiller europaveien lag med riksvei 2 og dreier øst mot Sverige.
Ved riksgrensen
 • bru Åsum bru (over Fv175, 32 m)
 • info Sisselrudmoen
motortrafikkvei slutt
 • Rundkjøring
175 Galterudvegen fra Sisselrud mot 171 Rennespellet i Sørum
Kongsvinger
 • Rundkjøring
Fv396 Glommengata til Riksvei E 16.svgRiksvei 2.svg Arkovegen rundkjøring
Fv391 Bæreiavegen 
 • Rundkjøring
Fv250 Gjemselund bru mot sentrum (1,2 km)
 • bru Elvebredden bru (langs Glomma, 196 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 2.svg Arkovegen mot Riksgrensen i Eidskog, felles trasé til Nor skanse
Fv396 Glommengata til 175 (1,4 km)
(E16 svinger i krysset)

Østre Solørveg

 •  
Fv395 Kongevegen fra Norsenga til Riksvei 2.svg Rasta
 •  
Riksvei 2.svg Østre Solørveg fra Nor skanse mot Riksvei 25.svg i Elverum (E16 svinger i krysset)

Masterudvegen

 • info Nor skanse
 • Omkjøring for store kjøretøy (ca. 200 m)
 •  
Fv367 Granlivegen fra Overud til Fv345 Granli
 •  
Fv367 Brøderudvegen fra Skinnarbøl til 205 Roverud
 •  
202 Finnskogvegen fra Masterud mot Riksvei 2.svg Skotterud i Eidskog (E16 svinger i krysset)

Finnskogvegen

 •  
Fv377 Homsjøvegen fra Jammerdal til Fv376 Homsjøen (11 km)
 •  
202 Øyermovegen fra Øyermoen til 206 Holtet i Åsnes (E16 svinger i krysset)

Torsbyvegen

 •  
Fv380 Rotnemovegen fra Riksåsen til 201 202 Gjevert i Grue (19 km)
 • Ingen tollstasjon ved E16. Forbudt å ta med varer som må deklareres over grensen. Mulighet til deklarering på førhånd.
 • riksgrense Riksgrensen, Riksåsen. Vänster - grön.svgE - grön.svg1 - grön.svg6 - grön.svgHöger - grön.svg fortsetter videre i Sverige mot Torsby og til slutt Gävle.

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Veiruter mellom Bergen og Oslo

Det finnes alternative veier til E16 for å reise fra et sted langs veien til et annet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ http://kart.gulesider.no/
 3. ^ Aftenposten, 26. mai 2009, s. 6 (omtales som motorvei).
 4. ^ 55 tunneler på 27 mil. Vegen og vi, nr 11, desember 2014.
 5. ^ Statens vegvesen ÅDT for Hordaland, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 6. ^ https://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger
 7. ^ https://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger
 8. ^ https://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger
 9. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger lest 9. august 2014.
 10. ^ Statens vegvesen ÅDT for Sogn og Fjordane, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 11. ^ a b http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger lest 9. august 2014, udatert rapport, tall for 2005-2013
 12. ^ Statens vegvesen ÅDT for Akershus, udatert rapport, lest 4.juli 2012
 13. ^ Statens vegvesen: Trafikktellinger, lest 16. juli 2015.
 14. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Nokkeltall+transport/Trafikk/Trafikktellinger tall for 2011-2014
 15. ^ https://www.nrk.no/hordaland/hareide_-det-er-okte-kostnader-som-har-gjort-e16-bergen-voss-krevende-1.13434074
 16. ^ http://www.nrk.no/hordaland/e16-og-jernbanen-stengt-frem-til-i-morgen-1.12372046
 17. ^ NTB: Rasrammet E16 i Vaksdal endelig åpnet. 14. mai 2015.
 18. ^ http://www.ba.no/To_timer_k_-5-8-78779.html
 19. ^ «E16 blir stengt i lang tid etter kjemperas». VG. Besøkt 9. juni 2016. 
 20. ^ «Stort steinras sperrer E16». Bergens Tidende. Besøkt 9. juni 2016. 
 21. ^ https://www.nrk.no/hordaland/e16-stengt-i-to-dager-etter-lose-steiner-i-taket-1.13789084
 22. ^ https://www.nrk.no/hordaland/bil-truffet-av-steinras-pa-e16-1.14006021
 23. ^ http://www.avisa-valdres.no/e16-gudvangatunnelen-er-stengt-etter-brannen/s/5-54-37563
 24. ^ http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-fergen-veivesenet-ikke-informerer-om-3415562.html
 25. ^ «E16 i Gudvangen sperret av kampesteiner». Bergens Tidende. 26. juli 2016. 
 26. ^ NRK (29. juli 2016). «Opnar E16 i Nærøydalen på laurdag». Besøkt 30. juli 2016. 
 27. ^ https://www.nrk.no/hordaland/e16-stengt-av-steinras-1.13120310
 28. ^ https://snl.no/Filefjell
 29. ^ a b c Statens vegvesen, Sogn og Fjordane: Frå kongeveg til stamveg. Vegen over Filefjell 1793-1993. Lærdal, 1993.
 30. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle vegar i Valdres. Vegbygging, vegvedlikehald og vegstyring i Valdres fram til slutten av 1800-talet. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum.
 31. ^ Statens vegvesen (2011): Kongevegen over Filefjell. Forprosjektet - et mulighetsstudie. Statens vegvesen i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Lærdal kommune, Vang kommune, Valdres Natur- og Kulturpark og Valdresmusea. Mai 2011.
 32. ^ «Stor NRK-kåring: E16 Bergen-Voss kåra til «Noregs verste veg»». NRK (norsk nynorsk). 1. mai 2018. Besøkt 1. mai 2018. 
 33. ^ Regjeringen.no – Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige (PDF)
 34. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 17. mars 2012. Besøkt 20. januar 2011. 
 35. ^ Program: Invigning av Nya E16 Gävle-Oslo 24-25/9 Arkivert 21. september 2012 hos Wayback Machine.
 36. ^ «Vil ha Ring 4 rundt Oslo». Aftenposten. 2. februar 2004. Besøkt 30. juli 2016. 
 37. ^ Statens vegvesen (2008). V u rdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige (PDF). Samferdselsdepartementet. 
 38. ^ «Erna med pengedryss til Bergensbanen, E16 og E39». NRK (norsk nynorsk). 28. februar 2017. Besøkt 15. april 2018. 
 39. ^ «For trangt for E16 mellom Arna og Stanghelle». NRK (norsk nynorsk). 29. mars 2017. Besøkt 15. april 2018. 
 40. ^ https://www.nrk.no/hordaland/ap-krever-at-e16-utbyggingen-starter-i-2021-1.13435096
 41. ^ https://www.nrk.no/hordaland/vegen-bidrog-til-dodsulukka_-_-ein-av-dei-verste-svingane-pa-e16-1.13959490
 42. ^ https://www.nrk.no/hordaland/_-forstar-at-folk-vil-ha-ny-e16-raskt-1.12994114
 43. ^ https://www.nrk.no/hordaland/hareide_-det-er-okte-kostnader-som-har-gjort-e16-bergen-voss-krevende-1.13434074
 44. ^ https://www.nrk.no/hordaland/vegen-bidrog-til-dodsulukka_-_-ein-av-dei-verste-svingane-pa-e16-1.13959490
 45. ^ Otterlei, Simen Sundfjord (18. mars 2017). «Hareide: Det er økte kostnader som har gjort E16 Bergen-Voss krevende». NRK. Besøkt 9. mai 2018. 
 46. ^ a b Bolstad, Jon (6. mai 2018). «100 år gamle gruver ligg midt i ny E16-trasé». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 9. mai 2018. 
 47. ^ https://www.nrk.no/hordaland/bygdesenteret-ofres-for-innsparing-pa-en-prosent-pa-ny-e16-1.13656496
 48. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16neroydalen
 49. ^ a b Blir lang tunnel Tønjum-Ljøsne
 50. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell
 51. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16eidsbruvarpe
 52. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. august 2014. Besøkt 9. august 2014.  lest 9. august 2014.
 53. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagerneshande
 54. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16bagnbjorgo/e16-bagn-bj%C3%B8rgo[død lenke]
 55. ^ a b «Wøyen-Bjørum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 56. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fonhusbagn lest 2. juni 2015.
 57. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum lest 6. juni 2015.
 58. ^ «Bjørum-Skaret | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 59. ^ «Startet byggeplanlegging på Bjørum- Skaret - åpner vegen i 2023 | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 15. februar 2018. 
 60. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 61. ^ «Ny milepæl i tøff E16-maraton | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 15. februar 2018. 
 62. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 63. ^ «Kistefossveien ferdig ombygd». Statens vegvesen (norsk). 17. november 2017. Besøkt 15. februar 2018. 
 64. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 65. ^ «Veiplanen for Nymoen-Eggemoen er klar». www.ringblad.no (norsk). 15. februar 2018. Besøkt 15. februar 2018. 
 66. ^ http://www.bt.no/nyheter/trafikk/Slik-blir-IKEA-krysset-1787204.html BT lest 8. august 2014.
 67. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 Sør-Norge (1982)
 68. ^ Gubberud, Ivar J. og Helge Sunde: Flåmsbana - historien om en av verdens bratteste jernbaner. Bergen: John Grieg, 1992.
 69. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16stuvaneseltun/Fakta/Prosjektomtale
 70. ^ Våre veger juni 2011 skriver at den var ferdig i 2011, Bergens Tidende 31.12.2013 skriver at strekningen åpnet 2013.
 71. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 72. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Nyhetsarkiv/trafikk-p%C3%A5-ny-e16
 73. ^ E16 Slomarka-Kongsvinger åpnes for trafikk (Vegvesenet 27.11.2014)
 74. ^ Trafikkmeldinger for fjelloverganger, Vegvesenets grenser for fjellovergangen, lest 4. juli 2016.
 75. ^ E16 Filefjell
 76. ^ E16 Kvamskleiva
 77. ^ E16 Fagernes syd-Hande
 78. ^ E16 Bagn-Bjørgo
 79. ^ Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet
 80. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 81. ^ a b E16 Sandvika–Skaret
 82. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 83. ^ Slik blir nye E16 fra Sandvika til Vøyen
 84. ^ E16 Eggemoen - Olum
 85. ^ E16 Kløfta–Kongsvinger

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]