Slaget om Frankrike

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Slaget om Frankrike
Konflikt: Andre verdenskrig
Dato10. mai - 25. juni 1940[1]
StedFrankrike, Belgia, Nederland og Luxembourg
ResultatSeier til Tyskland
Stridende parter
Frankrike Frankrike
Storbritannia Storbritannia
Canada Canada
Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia
Polen Polen
Belgia Belgia
Nederland Nederland
Luxembourg Luxembourg
Nazi-Tyskland Tyskland
Italia Italia
Kommandanter og ledere
Frankrike Maurice Gamelin
Frankrike Maxime Weygand
Storbritannia Lord Gort (BEF)
Nazi-Tyskland Gerd v. Rundstedt
Nazi-Tyskland Fedor von Bock
Nazi-Tyskland W. R. von Leeb
Styrker
136[2]/ 151[3] divisjoner
11 200[4]/ 14 000[3] kanoner[note 1]
2900[5]/ 4204[3] stridsvogner
1286 + 416[6]/
4469-1453[3] fly
Alpene - Frankrike
3 divisjoner[7]
135 divisjoner[8][3]
7710[9]/ 7378[3]
kanoner
2445[10]/ 2439[3] stridsvogner
3530[11]/
3578-2589[3] fly
Alpene, Italia
22 divisjoner[12]
Tap
1 749 stridsvogner[13]
892 + 1 029 fly[14]
135 000 døde
1 200 000 fanget[15]
714 stridsvogner[16]
1 236 fly[16]
49 000 døde[16]

Slaget om Frankrike var Tysklands invasjon av Luxembourg, Nederland, Belgia og Frankrike under den andre verdenskrig. Sammen med Storbritannia erklærte Frankrike krig mot Tyskland, etter den tysk-sovjetiske invasjonen av Polen i september 1939. Frem til det tyske angrepet var det knapt noen kamphandlinger på bakken, i samtid og ettertid kjent som The Phoney War.

Den tyske invasjonen begynte 10. mai 1940 og besto av to adskilte faser. I den første angrep tyske styrker Luxembourg, Nederland og Belgia, mens den tyske hovedstyrken rykket frem mot Frankrike gjennom Ardennene. Hensikten var å omringe styrkene til de allierte, som hadde trengt inn i Belgia. Den tyske omringingen lyktes, Nederland og Belgia kapitulerte. Franske og britiske styrker i Belgia og Nord-Frankrike ble omringet, men mesteparten av den britiske ekspedisjonsstyrken BEF ble evakuert fra Dunkerque.

I den andre fasen, med start 5. juni, angrep de tyske styrkene videre sydover i Frankrike. Den franske regjeringen flyktet til Bordeaux, Paris ble erklært åpen by, Frankrike kapitulerte den 25. juni, og den tredje franske republikk ble erstattet av Vichy-regimet. For Tyskland var det en stor seier, og et tilsvarende stort tap for de allierte. Diktatoren Hitler og hans regime fikk en popularitet internt som aldri senere ble overgått. Etter Frankrikes kapitulasjon var Tysklands eneste gjenstående reelle motstander Storbritannia. Frankrike ble delt inn i en tysk okkupasjonssone i nord og vest, en liten sone i sørøst som ble annektert av Italia, og en stor restdel under Vichy-regimet som samarbeidet med aksemaktene. Alsace-Lorraine ble tilbakeført til Tyskland. For franskmenn var nederlaget et sjokk, ulike deler av samfunnet beskyldte hverandre for å ha forårsaket tapet, et gjennomgående tema var at landets innbyggere og institusjoner var blitt dekadant. Frankrikes kapitulasjon ansees av mange historikere som et vendepunkt i det 20. århundre, en opprinnelig europeisk konflikt ble en verdensomfattende krig.

Frankrike var under tysk kontroll til etter invasjonen i Normandie og invasjonen av Sør-Frankrike i 1944, mens Luxembourg, Belgia og Nederland ble befridd sent i 1944 og 1945. Alsace-Lorraine ble tilbakeført til Frankrike og den fransk-italienske grensen i Alpene nordøst for Nice, ble etter krigen flyttet litt lenger østover enn før italienerne angrep Frankrike i 1940.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Tysk gjenopprustning og fransk krigsfrykt[rediger | rediger kilde]

Etter første verdenskrig forsøkte Tyskland å omgå begrensningene på militære styrker i Versaillestraktaten. Til tross for det, var de tyske militære bevilgningene under én prosent av landets nasjonalinntekt da det nasjonalsosialistiske partiet NSDAP, under Adolf Hitler, kom til makten i 1933.[17] Hitler beordret en rask opprusting av Tyskland, og økte bevilgningene til de væpnede styrkene til rundt 10 prosent av landets nasjonalinntekt.[18] Tyske militære prosedyrer (doktrine) la vekt på overraskelse, og lokalt initiativ, såkalt oppdragstaktikk (tysk: auftragstaktik), og som en konsekvens av det, behovet for god kommunikasjon.[19]

SitatDet avgjørende gjennombruddet i moderne militær tenking var ikke et gjennombrudd med panservåpenet, men et gjennombrudd med kommunikasjonsvåpenet. [note 2][19]Sitat
Generalløytnant (tysk: General der Panzertruppe) Hermann Balck, 12. januar 1979

I mellomkrigstiden brukte Frankrike relativt mye penger på forsvaret. En god del ble imidlertid benyttet på områder hvor det hadde liten effekt, som marinen, mye gikk også til utstyr som var lite egnet ved et eventuelt tysk angrep.[20] Samtidig forsøkte landet å sikre seg med allianser for å demme opp for Tyskland, noe det hadde lite suksess med. Storbritannia var avvisende til å bli dratt inn i en ny europeisk storkrig, og ga ikke Frankrike en offisiell sikkerhetsgaranti før i februar 1939.[21]

Maginotlinjen og franske allianser[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Maginotlinjen

Kartskisse av Maginotlinjen i 1940
Maginotlinjen i 1940, den heltrukne røde linjen viser områder med sterke befestninger, de prikkede røde linjene områder med svake befestninger.

I 1930-årene bygde Frankrike en rekke med festningsverk, kalt Maginotlinjen, langs grensen mot Tyskland.[22] Tanken bak var å kunne benytte færre soldater, avskrekke en tysk invasjon, og om Tyskland uansett invaderte, sørge for at det ble gjennom Belgia, hvor de beste franske styrkene ville bli utplassert.[23][24] Krigen ville med det utkjempes utenfor fransk territorium, og en ville unngå ødeleggelsene under første verdenskrig. Hoveddelen av Maginotlinjen gikk fra grensen mot Sveits og endte i nord ved Longwy. Dels ble det antatt at skogene og åsene i Ardennene ville hindre et angrep, dels ville bygging av festningsverk i de vanntrukne områdene langs grensen mot Belgia være svært dyrt.[25][24]

SitatMine herrer, vi har valget mellom to linjer: enten søker vi en omfattende avtale med Tyskland, eller vi gjør vår pakt med Russland militært effektiv. Jeg ser ingen annen mulighet.[note 3][26]Sitat
Paul Reynaud, fransk politiker, statsminister under invasjonen i 1940, til den franske regjeringen i 1936

Denne franske strategien fikk en alvorlig knekk i 1936, da Belgia etter den tyske remilitariseringen av Rhinland sa opp forsvarsavtalen med Frankrike og erklærte seg nøytralt. Franske forsvarsplaner var da rettet mot opprusting (anskaffelse av flere og moderne fly, stridsvogner og artilleri), og det var ikke midler til forlengelse av Maginotlinjen.[25] General Philippe Pétain hevdet Ardennene var «ugjennomtrengelig» så lenge «spesielle tiltak» ble tatt for å nedkjempe en invasjonsstyrke. Den franske øverstkommanderende Maurice Gamelin antok også at området var beskyttet mot angrep, og bemerket at det «aldri favoriserte store operasjoner». Franske krigsspill avholdt i 1938, med et hypotetisk tysk panserangrep gjennom Ardennene, ga den franske armeen inntrykket at området stort sett var ugjennomtrengelig, og at det, sammen med elven Meuse, ville gi franskmennene tid til å bringe forsterkninger til området, om det ble angrepet.[27][28]

Storbritannias forsvarspolitikk var gjennom 1930-årene basert på å holde landet utenfor en konflikt på kontinentet, da denne linjen måtte oppgis i 1939 var det ikke gjort noen forberedelser i form av felles stabsmøter med franskmennene.[29] Fra midten av 1930-årene var det flere forsøk på å lage en allianse av europeiske stater, mot Tyskland under Hitler, hvor Sovjetunionen deltok. Så sent som våren og sommeren 1939 var britiske og franske forhandlere i Moskva. Det var flere grunner til at det ikke ble noen avtale, Polen nektet sovjetiske styrker passasje, og Sovjetunionen var skeptisk til vestmaktenes holdning etter deres manglende innsats for Tsjekkoslovakia.[30] Under første verdenskrig var det nettopp den fransk-russiske alliansen, og Tysklands behov for styrker mot Russland, som begrenset deres styrker i vest, og derved bidro til at Tyskland tapte krigen.[31][32] Historikeren Julian Jackson omtaler Molotov–Ribbentrop-pakten som «et forferdelig sjokk for vestmaktene», men han anser samtidig at om Frankrike hadde fått velge mellom Polen og Sovjetunionen så hadde de valgt en allianse med Polen. Den polske hæren var den fjerde største i Europa, og den sovjetiske hæren var i vestlige øyne svekket av utrenskningene under den store terroren i 1937–1938.[33] Molotov–Ribbentrop-pakten ga en umiddelbar dramatisk endring i maktforholdene i Europa, førte til deling av Polen, la grunnlag for sovjetisk og tysk okkupasjon av randstater og sovjetisk støtte for det tyske angrepet mot Vest-Europa.[34]

Andre verdenskrigs start[rediger | rediger kilde]

Kart over Øst-Europa før og etter Molotov–Ribbentrop-pakten
Kart over Øst-Europa før og etter Molotov–Ribbentrop-pakten, avtalen sikret Tyskland mot en krig på to fronter, og bidro til invasjonen av Polen én uke etterpå.[note 4][35][34]

Den andre verdenskrig i Europa startet i september 1939 med Tysklands og Sovjetunionens invasjon av Polen, det førte til at Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig. Bortsett fra å erklære Tyskland krig, et grep som var ment å forebygge krigen, ikke bli presset inn i den, hadde Frankrike og Storbritannia lite annet enn mobiliseringsplaner, det var få ideer om hva som deretter skulle skje.[36] Mens kampene i Polen pågikk, angrep den franske annen armégruppe 7. september 1939 den tyske Siegfriedlinjen i Saar-området.[37] Allerede den 16. september stanset den franske generalstaben angrepet.[38] De franske styrkene hadde uansett ingen planer om en større offensiv inn i Tyskland.[39][40] British Expeditionary Force (BEF) ble fraktet over den engelske kanal i løpet av september, under overfarten beskyttet av Royal Navy.[41]

SitatEt fransk angrep mot den svake tyske forsvarsfronten på Siegfriedlinjen... ville, så langt det er menneskelig mulig å vurdere, ha ført til et svært raskt militært nederlag for Tyskland og derfor en slutt på krigen.[note 5][42]Sitat
– Den tyske historikeren Andreas Hillgruber i 1965

I følge generaloberst Wilhelm Keitel og general i artilleriet (tysk, General der Artillerie ) Franz Halder var det kun ubetydelige tyske styrker i vest, og Tyskland ville fått svært store problemer om franske styrker hadde angrepet og besatt det industrielt svært viktige Ruhrområdet.[43] Generaloberst Wilhelm Ritter von Leeb, ansvarlig for styrkene i vest, mente det var lite han kunne gjøre om franske soldater invaderte for å ta over Ruhr-dalen.[44] Etter at Polen kapitulerte 6. oktober, trakk Frankrike seg helt tilbake fra de erobrede stillingene i begynnelsen av oktober.[45] Tysklands raske erobring av Polen var nok et sjokk for vestmaktene, særlig general Gamelin hadde forventet at det ville ta mellom 4 til 6 måneder for Tyskland, og slik gi Frankrike og Storbritannia mer tid før et tysk angrep i vest.[33] Etter at Polen var slått og okkupert av Tyskland og Sovjetunionen, fulgte en roligere periode mellom de krigførende partene, kjent som «the Phoney War», hvor begge parters styrker lå i posisjon langs den tysk-franske-belgiske grensen.[46]

Tysklands diktator Adolf Hitler håpet at Frankrike og Storbritannia ville godta den tyske erobringen av Polen, og raskt slutte fred, i tråd med appeasement-politikken de før invasjonen hadde fulgt. Dette var viktig for Tyskland, ettersom lagrene av råmaterialer var kritisk lave. Av 30 viktige råmaterialer for rustningsindustrien hadde Tyskland kun tilstrekkelige forsyninger av syv.[47] Tyskland var på dette tidspunktet avhengig av tilførsler fra sin nye allierte Sovjetunionen gjennom Molotov–Ribbentrop-pakten, noe som passet Hitler dårlig av ideologiske grunner. Den 6. oktober 1939 kom han med et fredstilbud til de to vestlige stormaktene, det ble raskt avvist av Frankrike og Storbritannia.[48][49] Før Tyskland hadde fått noe svar på dette utspillet, ble det den 9. oktober ferdigstilt et strategidokument i tilfelle svaret ble negativt, for en offensiv i vest.[50]

Utover høsten og vinteren 1939–1940 avventet de franske og britiske styrkene et forventet tysk angrep inn i Benelux-landene og det nordøstlige Frankrike, men de allierte vurderte også andre muligheter for å bekjempe Tyskland. Ved utbruddet av vinterkrigen, Sovjetunionens angrep på Finland 30. november 1939, ble det lagt planer om et britisk-fransk ekspedisjonskorps for å støtte Finland. Tanken bak var dels at Sovjetunionen særlig fra fransk side ble sett som Tysklands allierte, dels at man ved å landsette styrken i Narvik kunne bruke den for å okkupere jernmalmfeltene i Nord-Sverige.[51] De allierte antok at uten svensk jernmalm kunne Tyskland maksimalt fortsette krigen i ett år.[52] Finland måtte imidlertid be om våpenhvile før de allierte planene ble iverksatt, det førte til at den franske statsminister Édouard Daladier måtte gå av, og Édouard Daladier tok over.[53] Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 syntes å gi en ny mulighet for kamp mot Tyskland, men bortsett fra Narvik klarte de tyske styrkene raskt å få overtaket. Manglende fremgang i krigføringen ledet våren 1940 til skifte av statsminister i Storbritannia, Neville Chamberlain ble erstattet med Winston Churchill.[54]

Tysk strategi[rediger | rediger kilde]

«De hvite årgangene»

Etter nederlaget i første verdenskrig ble Tyskland, ved Versaillestraktaten, pålagt en rekke begrensninger på forsvaret. Landet kunne maksimalt ha en profesjonell hær på 100 tusen mann, pluss 15 tusen mann i marinen. Først i 1935 brøt Tyskland med Versaillestraktaten og verneplikt ble innført. Resultatet var et stort antall menn i stridsdyktig alder (rundt 4 millioner mann, årsklassene 1901 til 1913) som ikke hadde grunnleggende militær trening, omtalt som «de hvite årgangene».[55][56]

Denne ulikevekten var til fordel for Frankrike, som hadde hatt verneplikt i hele mellomkrigstiden. Ved krigens utbrudd fikk mange tyske menn tilhørende «de hvite årgangene» kun noen ukers trening før de ble sendt i felt, i motsetning til franske soldater som hadde rundt 2 års førstegangstjeneste.[55]

Den 8. september 1939 fortalte Hitler sin militære adjutant oberst Rudolf Schunmdt om sin plan for et felttog mot vest, en skrekkslagen generalstab - Oberkommando des Heeres (OKH) - ble informert 27. september.[57][58] OKH så ikke for seg offensiv mot sterke fransk-belgiske festningsverk før våren 1942.[47] Hitler hadde lenge hatt drømmer om store felttog for å slå de vesteuropeiske stormaktene forut for et angrep i øst, han ville unngå en tofrontskrig.[59][60] Disse tankene var imidlertid fraværende fra «Fører-direktiv nummer 6», utstedt 9. oktober 1939. Planen var basert på den mer realistiske antakelsen at Tysklands militære styrke måtte bygges opp under flere år. For øyeblikket var det derfor kun mulig å oppnå begrensede mål, rettet mot å sikre Tysklands overlevelse i en forlenget krig i vest, tilsvarende den som ble utkjempet under første verdenskrig. 25. november ble satt som dato for å begynne angrepet, det ble utsatt totalt 29 ganger, inntil 10. mai 1940.[61][62]

Hitler beordret en erobring av Benelux-landene. Den skulle kunne iverksettes på kortest mulig varsel. En slik erobring ville hindre Frankrike i å okkupere de tre landene, noe som ville ha truet det viktige tyske Ruhrområdet. En tysk okkupasjon av Benelux-landene ville også gi et fremskutt område for en luft- og sjøkrig mot Storbritannia. I direktivet var det ikke nevnt noe om et påfølgende angrep for å okkupere hele Frankrike, selv om så mye som mulig av grenseområdene i det nordøstlige Frankrike skulle erobres.[62][63]

Mens direktivet ble utarbeidet antok Hitler at et slikt angrep kunne iverksettes innen noen uker. Men allerede samme dag som direktivet ble utstedt ble han revet ut av denne villfarelsen. Det viste seg at han ikke var kjent med de tyske styrkenes faktiske beredskapsstatus. De pansrede styrkene trengte tre måneder på seg til å komme i orden etter felttoget i Polen; kjøretøy måtte repareres og ammunisjonsforrådene var for det meste uttømt.[64][65] Hitlers sentrale argument for å angripe raskest mulig i vest var at Tyskland hadde en overvekt i materiell, som etter hvert ville bli redusert når de allierte rustet opp. Det var korrekt på lang sikt, men ikke for kort og mellomlang sikt. Wehrmachts materiell ble vesentlig styrket i løpet av vinteren 1939–1940, og troppene gjennomgikk svært omfattende treningsprogrammer for felttoget.[66]

Halders plan[rediger | rediger kilde]

Den 10. oktober avviste Storbritannia det tyske fredsforslaget, den 12. oktober ble det også avvist av Frankrike. Den 19. oktober la Franz Halder, sjef for OKH, frem sin første utgave av «Aufmarschanweisung N°1, Fall Gelb» (plan gul), et kodenavn brukt før krigen for en invasjon av Benelux-landene. Halders plan er ofte blitt sammenlignet med Schlieffenplanen fra første verdenskrig. Felles for begge planene var et fremstøt gjennom det nøytrale Belgia. Men mens Schlieffenplanen la opp til en gigantisk knipetangsmanøver rundt den franske hæren og en avgjørende seier, planla Halder et frontalangrep. Et slikt angrep var antatt å ville koste den tyske hæren tap på en halv million soldater, og det man forventet å oppnå, var å presse de allierte tilbake til elven Somme. Den tyske angrepskapasiteten ville etter det være uttømt. Først i 1942 kunne det avgjørende angrepet mot Frankrike gjennomføres.[67][68]

Opprør i den tyske generalstaben

Hitlers plan for et felttog mot vest sjokkerte den tyske generalstaben. Generalene visste hvor store svakheter Wehrmacht hadde, og erfaringene fra første verdenskrig som de alle hadde deltatt i tilsa at et slik angrep var galskap. Generaloberst Walter von Reichenau gikk så langt som å advare myndighetene i Nederland, og gi de konkrete råd om hvordan de kunne forsvare seg. General i artilleriet, Franz Halder, anså planen som så umulig at han vurderte å ta livet av Hitler, og tok med pistol under møter med han for å kunne skyte diktatoren.[69][70]

En grunnregel for angrep var ellers at man skulle være overlegen forsvareren i et forhold 3:1,[71] og det var ikke generelt tilfelle for de tyske styrkene på vestfronten i 1939–1940. Dersom forsvareren kan kjempe fra forberedte posisjoner, som franskmennene kunne ved Maginotlinjen, blir forholdstallet for angriperen enda dårligere.[72]

Hitler var meget misfornøyd med Halders plan, da han hadde sett for seg en rask erobring av Benelux-landene og 22. oktober satte han en tidlig dato for angrepet, 12. november. Wehrmacht skulle da angripe, selv om man var dårlig forberedt var håpet at de allierte var enda dårligere forberedt.[73] Den tidlige angrepsdatoen ble stadig utsatt, enten grunnet forskjellige mangler eller dårlig vær. Hitler forsøkte også stadig å få endret planen, uten å kunne gi noen klar ramme for hvordan.[74] I hovedsak førte Hitlers endringsforsøk til en spredning av styrkene, da påfølgende angrep sør for hovedaksen inn i Belgia ble vurdert. Den 29. oktober lot Halder en revidert versjon av angrepsplanen ta inn angrepet i sør.[75]

Halders plan ble også misbilliget av Gerd von Rundstedt, sjef for armégruppe A. Svakheten ved forslaget var etter hans mening at det ikke fulgte prinsippene for manøverkrigføring. De tyske styrkene måtte sørge for et gjennombrudd som kunne avskjære de allierte troppene, for så å ødelegge dem. Det beste stedet for et gjennombrudd ville være ved Sedan, som lå i Rundstedts angrepsområde. Den 21. oktober ble Rundstedt enig med sin stabssjef, general Erich von Manstein, om at det måtte utarbeides en alternativ plan: Kjernen i angrepet måtte være armégruppe A, på bekostning av armégruppe B.[76]

SitatIngen ved hovedkvarteret tror at offensiven... har noen mulighet for å lykkes.[note 6][77]Sitat
– General Franz Halder, i sin dagbok, 3. november 1939

I et møte med 200 generaler den 23. november 1939 var Hitler svært negativ til Wehrmachts nøling overfor et angrep på Frankrike. Han minnet generalene om at de hadde vært skeptisk både ved remilitariseringen av Rhinland i 1936, Østerrike i 1938 (Anschluss), Tsjekkia samme år (Münchenavtalen) og Tysklands og Sovjetunionens invasjon av Polen tidligere på høsten 1939, alt hadde gått bra. Målet var Russland, og Tyskland kunne bare vinne over Russland når vestmaktene var nedkjempet, Russland holdt på å ruste opp, derfor var det viktig å angripe i vest mens det ennå var mulig å slå Russland.[60]

Mansteins plan[rediger | rediger kilde]

Mens Manstein arbeidet med nye angrepsplaner var general Heinz Guderian innkvartert i et hotell i nærheten. Guderian var sjef for XIX panserkorps, Tysklands elitepansertropper, underlagt armégruppe B. Manstein håpet at ved å involvere Guderian kunne han forbedre planen og samtidig få inkludert Guderians panserstyrker. Mansteins plan var da fokusert på et angrep fra Sedan mot nord, mot de alliertes bakre linjer, for å engasjere dem i et fullt slag. I uformelle diskusjoner foreslo imidlertid Guderian en radikal endring; hele panserstyrken skulle konsentreres ved Sedan og de skulle angripe mot vest, for å trenge frem mot Den engelske kanal.[78]

Angrepet skulle skje uten støtte av infanteri og tanken var at det skulle lede til strategisk sammenbrudd av de allierte styrkene, uten å involvere de tyske styrkene i et ødeleggende «Kesselschlacht». Manstein hadde god kjennskap til området ved Sedan, området var okkupert av tyske styrker under første verdenskrig og han hadde gjennomgått et lengre kurs der i 1918. Manstein skrev sitt første utkast den 31. oktober 1939. Mellom 6. november 1939 og 12. januar 1940 fulgte så seks revisjoner av angrepsplanen, og de ble gradvis dristigere. Alle ble avvist av OKH, og ingen av planene nådde Hitler.[78]

Nye endringer[rediger | rediger kilde]

Den 10. januar 1940 feilnavigerte et lite tysk fly og landet i Belgia. Om bord var to tyske offiserer. De hadde med siste utgave av den gjeldende tyske angrepsplanen, Aufmarschanweisung N°2. Uhellet (senere kjent som Mechelenhendelsen) tvang Hitler til nok en gang å utsette angrepet vestover.[79] Det har ofte vært hevdet at feilnavigeringen førte til en radikal endring i angrepsplanen, men angrepsplanen fremlagt 30. januar, Aufmarschanweisung N°3, Fall Gelb, fulgte i store linjer de foregående planene.[80] Derimot avslørte de allierte, ved sine troppedisposisjoner i etterkant av feilnavigeringen, angrepsretningen for hovedstyrken, noe som bidro til å underbygge Mansteins forslag om å foreta den tyske hovedstyrkens fremrykking gjennom Ardennene.[81] Den 27. januar ble Manstein forfremmet til sjef for et armékorps i Preussen. Han skulle tiltre sin kommando den 9. februar i Stettin. Forflytningen var et trekk fra Halder for å fjerne Manstein fra å influere utviklingen av angrepsplanene i vest. Mansteins opprørte stab lot Hitler få høre om forflytningen og Manstein ble invitert til Hitler. I et møte den 17. februar la han frem sine tanker om angrepet i vest. Hitler ble meget imponert og beordret dagen etter angrepsplanene endret i samsvar med Mansteins forslag.[82][83]

Franz Halder måtte gjennomføre endringene, men etter Mansteins forflytning endret Halder oppfatning og ble planens sentrale forsvarer.[84] Mansteins plan hadde fordelen av å være usannsynlig (sett fra de franske forsvarerne) siden Ardennene var dekket av skog, og var et kupert område med dårlige veier.[85] Et avgjørende element i planen var at de allierte styrkene handlet som forutsatt i de opprinnelige planene, at de beste britiske og franske troppene rykket nordover for å unnsette de belgiske forsvarerne mot det tyske angrepet. For å hjelpe til med å oppnå dette var det viktig at armégruppe B utførte et angrep inn i Belgia og Nederland med en tyngde som gjorde at de allierte oppfattet dette som hovedangrepet.[86] De tyske styrkene ville derved åpne for en gigantisk knipetangsmanøver, en knipetang de så ville «lukke» ved å nå Den engelske kanal i angrepet gjennom Ardennene.[78]

SitatDu vil snike deg forbi, 16 kilometer fra Maginotlinjen med flanken fra ditt gjennombrudd, og håpe at franskmennene vil være passive tilskuere! Du pakker hoveddelen av stridsvognstyrken sammen på de dårlige veiene i fjellområdene i Ardennene, som om det ikke fantes noe slik som flyvåpen! Og, så håper du å kunne lede en operasjon så langt som til kysten med en åpen sørlig flanke på 300 kilometer, hvor hoveddelen av den franske armeen står![note 7][87]Sitat
– Generaloberst Fedor von Bock kritiserer angrepsplanen (fall gelb) i samtale med general Franz Halder

Halder var imidlertid imot å fravike gjeldende doktrine ved å åpne for et selvstendig strategisk fremstøt fra de syv panserdivisjonene i armégruppe A. Denne delen ble fjernet fra den oppdaterte planen som ble lagt frem 24. februar, Aufmarschanweisung N°4, Fall Gelb. Etter denne planen skulle elven Meuse ved Sedan krysses åtte dager etter angrepets start. Bare etter mye diskusjon ble det endret til at motoriserte infanteriregimenter i panserdivisjonene skulle ta broene etter fire dager. Selv med denne endringen ville utbruddet mot Den engelske kanal først starte på den niende dagen, etter at et nødvendig antall infanteridivisjoner var blitt samlet for å rykke frem sammen med panserstyrkene, og gi nok tyngde i angrepet. I henhold til oppdragstaktikk (tysk: auftragstaktik) ble mye overlatt til enhetssjefene, og dette kom til å ha en stor effekt for utviklingen av felttoget.[88]

SitatSelv om operasjonen kun hadde 10 % sjanse for å lykkes, ville jeg gjennomført den. Den alene vil lede til fiendens utslettelse.[note 8][85]Sitat
– Svar fra general Franz Halder, etter angrepsplanen (fall gelb) hadde blitt kritisert i samtale med generaloberst Fedor von Bock

Selv etter en tilpasning til konvensjonell doktrine resulterte de nye planene i en storm av protester fra flertallet av tyske generaler. De anså det uansvarlig å samle en stor styrke i et område hvor de ikke kunne få forsyninger, mens de få forsyningsrutene som var kunne avskjæres av franske styrker. Dersom de allierte styrkene ikke handlet som forutsatt, ville det tyske angrepet ende i en katastrofe. Motstanden ble ignorert: Halder argumenterte for at Tysklands strategiske situasjon uansett var håpløs, og selv den minste sjanse for suksess var bedre enn det garanterte nederlag som uvirksomhet ville bringe.[89][90]

Tysk etterretning[rediger | rediger kilde]

Tysk etterretning forsøkte å i 1930-årene å skaffe seg en så bred oversikt som mulig over Frankrikes militære kapasitet, både når det gjaldt styrker, våpen, og doktriner (regler for bruk). Etterretningsrapporter bemerket at fransk kommandostruktur var svært byråkratisk, og krevde omstendelige planer før angrep kunne utføres. Denne innsikten var viktig ved den tyske overkommandoens vurdering av ulike angrepsplaner for invasjonen i vest.[91]

Alliert strategi[rediger | rediger kilde]

Kartskisse over utplassering av allierte og tyske styrker og planer for fremrykking under de innledende fasene av kampene i Benelux-landene og Frankrike
Utplassering av allierte og tyske styrker og planer for fremrykking under de innledende fasene av kampene i Benelux-landene og Frankrike

Den franske strategien var basert på at krigen ville bli langvarig.[92]

SitatJeg må si at på overflaten så jeg ikke noe som var feil. Generalene er alle menn med erfaring, selv om de er litt gamle, sett med våre øyne. Ingen av dem viste noen mangel på selvtillit. Ingen av liaisonoffiserene sier de har sett manglende moral etter den lange ventetiden, etter spenningen ved mobilisering. Jeg sier til meg selv at vi vil ikke få visshet før det første sammenstøtet kommer. I 1914 var det mange offiserer og menn som sviktet, men gamle Joffre styrte det hele med stor fasthet. Vil blitzkrigen, når den kommer, tillate oss å korrigere ting, hvis de er det samme? Jeg må si at jeg vet ikke. Men jeg sier til meg selv at vi må ha tiltro til den franske hæren. Den er det eneste vi kan ha tiltro til. Vår egen hær er liten og vi er avhengig av franskmennene. Vi har ikke engang den samme fine hæren vi hadde i 1914. Alt avhenger av den franske hæren og vi kan ikke gjøre noe med det. [note 9][93]Sitat
– General William Ironside, sjef for det britiske imperiets generalstab, i sin dagbok, etter et besøk i Frankrike i januar 1940

Ved utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 hadde Benelux-landene erklært seg nøytrale, for å forsøke å holde seg utenfor stridighetene. Belgia hadde etter hvert imidlertid hemmelige møter med de allierte for planlegging av felles krigføring, dersom Tyskland på tross av nøytraliteten skulle angripe, disse møtene kunne imidlertid ikke erstatte en reell allianse.[94][95] Den allierte planleggingen i Frankrike var helt og holdent overlatt til franskmennene. I stedet for en direkte offensiv inn i Tyskland, så man på ulike andre måter å ramme fienden, alt fra støtte til land på Balkan, bombing av sovjetiske oljefelt, til å stoppe eksport av svensk jernmalm.[96]

SitatDenne mannen, hvis intelligens, diskresjon og selvkontroll nådde et svært høyt nivå, hadde absolutt ingen tvil om at, i slaget som var underveis, var han garantert å til sist å vinne... Denne store lederen...[note 10][97]Sitat
– Daværende general Charles de Gaulle beskriver general Maurice Gamelin i april 1940

De allierte antok at selv uten en tofrontskrig ville Tyskland bli destabilisert ved blokade, slik landet ble det under første verdenskrig. Dersom naziregimet ikke brøt sammen, skulle 1940 brukes til kraftig opprustning og modernisering av de allierte styrkene. Storbritannias og Frankrikes overlegne produksjonskapasitet skulle utnyttes og over tyve panserdivisjoner var planlagt. Disse divisjonene skulle så gjennomføre en avgjørende offensiv inn i Tyskland sommeren 1941.[98] De allierte var selvfølgelig klar over at Tyskland kunne slå til først. Storbritannia og Frankrike var bekymret over Tysklands raske erobring av Polen, en utvikling de allierte ikke hadde forventet.[33] Etter den tyske remilitariseringen av Rhinland i 1936 gikk Frankrike vekk fra planene om å ha en strategisk reserve av styrker, og satset i stedet på å møte det man antok ville bli den tyske hovedstyrken, i Belgia.[99]

Escaut-Schelde planen[rediger | rediger kilde]

Escault planen (større kart)

Ved Frankrikes og Storbritannias krigserklæring mot Tyskland 3. september 1939 var de alliertes strategi i Vest-Europa fastlagt. Den franske hæren ville stå i forsvarsposisjon langs Maginotlinjen (høyre flanke) og ved en tysk invasjon angripe i nordvest (venstre flanke), ved å rykke inn i Belgia. Hvor langt man skulle rykke frem var avhengig av krigens utvikling, og hadde blitt vanskeliggjort ved Belgias oppsigelse av den fransk-belgiske forsvarsavtalen ved den tyske remilitariseringen av Rhinland i 1936. Før den tyske invasjonen i mai 1940 hadde det blitt utvekslet generell informasjon om franske og belgiske forsvarsplaner landene mellom, men ingen detaljplanlegging. Frankrike forventet at Tyskland først ville bryte Belgias nøytralitet, noe som ville gi Frankrike et påskudd for å rykke inn i Belga, eventuelt at Belgia ba Frankrike om hjelp. Det meste av de franske mobile styrkene var samlet langs grensen mot Belgia, klar for å møte hva man anså som den tyske hovedstyrkens angrep.[100][101]

En tidlig belgisk appell om fransk hjelp (før en tysk invasjon) kunne muligens gi de franske styrkene tid til å rykke frem til den belgisk-tyske grensen, men om det ikke var mulig var det tre brukbare forsvarslinjer lenger bak. En mulig forsvarslinje var fra Givet til Namur, over det såkalte Gembloux-gapet (fransk: la trouée de Gembloux), Wavre, Louvain og langs elven Dyle (nederlandsk Dijle) til Antwerpen, som var 70–80 km kortere enn alternativene. En andre mulighet var en linje fra den franske grensen til Condé-sur-l'Escaut, Tournai, langs elven Escaut (nederlandsk: Schelde) til Ghent og deretter til Zeebrugge, muligens videre langs Schelde til Antwerpen, som ble Escaut-Schelde planen/plan E.[102][103] Den tredje muligheten var langs befestninger i felt, fra Luxembourg til Dunkirk. De første ukene etter krigens utbrudd foretrakk øverstkommanderende, general Gamelin, plan E, grunnet den raske tyske fremrykkingen i Polen. Gamelin og de andre franske kommandantene tvilte på at de kunne klare å rykke lenger frem, før tyske styrker ankom. Sent i september 1939 ga Gamelin et direktiv til Général d'armée Gaston Billotte, kommandant for første armegruppe, hvor han fikk tillatelse til å rykke inn i Belgia og utplassere styrker langs Escaut i henhold til plan E. Den 24. oktober bestemte Gamelin at fremrykking forbi Escaut bare var mulig hvis de franske styrkene rykket frem raskt nok til å komme før tyskerne.[104]

Dyleplanen[rediger | rediger kilde]

Fransk metodisk krigføring mot tysk initiativ

De franske planene for krigføringen la opp til en svært metodisk og detaljstyrt krigføring. Sentralt i dette var begrepene metodisk krigføring (fransk: bataille conduite) og uavbrutt linje (engelsk: methodical battle/continous line). Slaget skulle være nøye planlagt og styrt fra toppen, og ved fremrykking eller retrett skulle man unngå «lommer», som kunne føre til at franske styrker ble avskjært fra hovedstyrken. Koblet med fokus på å unngå tap, bidro det til at reaksjonstiden ble forlenget, og kommandanter i kamp fikk mindre mulighet for å ta initiativ. Det franske forsvaret vektla også kommunikasjonssikkerhet, så få mekaniserte- og andre enheter var utstyrt med radio, noe som hindret rask formidling av nye ordrer.[105][106][107][108][24]

Mot dette sto Wehrmachts vekt på initiativ, improvisasjon, og å utnytte fremdrift i angrepet (engelsk: momentum) såkalt oppdragstaktikk (tysk: Auftragstaktik), med bakgrunn i stormtropper fra første verdenskrig. Før større angrep var tyske skrevne ordrer som regel generelle og korte, de anga hva som skulle oppnås, ikke hvordan det konkret skulle utføres. Typisk var general Guderians ordre for den avgjørende kryssingen av elven Meuse kun på tre sider. Sersjant Walther Rubarths innsats under kampene ved Sedan, hvor han bidro til å åpne for 10. panserdivisjons passering av elven Meuse, er et eksempel på Wehrmachts oppdragstaktikk. Samvirke mellom alle våpengrener var også sentralt, infanteri og kavaleri kunne over radio tilkalle støtte fra Luftwaffe.[109][106][107][108][24][110][111]

Mens høyere franske offiserer som regel ledet avdelingene på avstand, var tyske offiserer ofte tett på de fremrykkende styrkene.[112][113]

Utover høsten 1939 var det flere endringer som syntes å åpne for en videre alliert fremrykking i Belgia. Gamelin ville derfor sende de beste franske styrkene sammen med British Expeditionary Force (BEF) til KW-linjen (en belgisk forsvarslinje langs elven Dyle i det sentrale Belgia, derav navnet Dyleplanen). En stor fordel ved en videre fremrykking var i Gamelins øyne samarbeid med de 22 belgiske divisjonene, som ytterligere ville bidra til å stoppe et tysk angrep på på belgisk, og ikke fransk jord. Denne planen forutsatte at tyskerne ville sette inn sitt hovedstøt der, på grunn av det gode veinettet i det nordlige Belgia. Den viktigste innvendingen mot planen var at den var svært risikabel. De allierte styrkene måtte gjennomføre sin fremrykking, og etablering av stillinger før tyske styrker nådde området, tiden de hadde til rådighet ville være knapp. Når de så var i stilling ville de ha problemer med å svare på tyske strategiske overraskelser. Dyleplanen ble vedtatt av den allierte ledelsen i midten av november 1939,[114][102] historikeren David Reynolds skrev følgende: «Uavhengig av hvor uforsiktig, var plan D en genuin alliert strategi - som forsøkte å balansere franske, belgiske og britiske interesser.»[note 11][115]

Sitatplanen [er] å rykke frem til linjen Lovain-Wavre med de franske styrkene på vår høyre [flanke] og belgierne på vår venstre [flanke]. Hvis vi kan nå dit tidsnok til å organisere oss skikkelig for å møte det tyske fremstøtet er det utvilsomt den rette strategien. Det er den kortest mulige linjen gjennom Belgia, redder halvparten av landet, bør gi tid for koordinert aksjon mellom de tre landene såfremt belgiernes fremskutte styrker ved Albertkanalen, ved Liège og i Ardennene holder ut lenge nok. [note 12][116]Sitat
– General Alan Brooke, kommandant 2. korps BEF, om Dyleplanen i hans dagbok, 19. november 1939

General Gamelin møtte innvendingene med å anta at de tyske styrkene ville forsøke et gjennombrudd ved å konsentrere sine panserstyrker. De kunne ikke regne med å trenge gjennom Maginotlinjen på hans høyre flanke, og heller ikke de konsentrerte allierte styrkene på hans venstre flanke. Da var det kun sentrum av den allierte fronten som gjenstod. Men det meste av sentrum var dekket av elven Meuse (flamsk: Maas), og var således lett for de allierte å forsvare mot stridsvogner. Ved den belgiske byen Namur gjorde imidlertid elven en skarp sving mot øst. Denne svingen ga et gap mellom elvene Maas og Dyle, benevnt «Gembloux-gapet». Dette området, ideelt for panserstyrker, var et svakt punkt og Gamelin bestemte at halvparten av hans panserstyrker skulle konsentreres der.[102] De tyske styrkene kunne forsøke å trenge gjennom Ardennene og krysse Meuse nær Sedan. Men Gamelin anså at det kunne bare gjennomføres ved støtte fra et massivt artilleribombardement, det ville ta tid, og det igjen ville gi tid til å forsterke de allierte stillingene.[117]

Sitathvorfor han ikke forberedte sine infanterister på å se stridsvogner med flammekastere rykke frem mot dem, og stup-bombere. 'Dersom deres første erfaringer av denne type angrep skjer på slagmarken' sa jeg, 'er det fare for panikk ... Dersom, i stedet for, de har blitt vant til slike hendelser, så vil overraskelsen forsvinne.' 'Du har rett,' svarte han. 'Og jeg har spurt om det flere ganger ... Men svaret var at øvelser med stridsvogner ville ødelegge avlingene, og de sivile myndighetene var mot det.' [note 13][118]Sitat
– Forfatteren André Maurois i en samtale med en fransk general

Dyle-Breda planen[rediger | rediger kilde]

Kartskisse over Dyle-Breda planen, piler angir planlagt alliert fremrykking (større kart)

I de første månedene av 1940 økte størrelsen og beredskapen til den franske hæren og Gamelin følte seg sikker nok til å foreslå en mer ambisiøs strategi. Han hadde ingen planer om et frontalangrep mot den tyske Siegfriedlinjen i 1941, derimot ville han gjennomføre et flankeangrep nord for linjen. For å gjennomføre et slikt angrep ville det være gunstig å ha et fotfeste på nordsiden av Rhinen. Han endret sine planer så franske styrker skulle ha kontakt med de nederlandske styrkene nord for Antwerpen ved å rykke frem til Breda i Nederland. Gamelin avsatte elitestyrken 7. armé, til denne oppgaven, den kunne ellers fungert som en reserve for hele fronten i Nord-Frankrike. Hans eneste reserver var nå enkeltstående divisjoner. Det var motstand mot denne Dyle-Breda-planen innen den franske hæren, men Gamelin hadde sterk støtte fra den britiske regjeringen, ettersom et tysk-okkupert Nederland ville ha blitt en sterk base for tyske flyangrep mot Storbritannia.[102][103] Tidlig i januar 1940 ble de allierte kjent med de til da tyske angrepsplanene gjennom Mechelenhendelsen. Frykten for et tysk angrep gjorde at franske styrker rykket frem til den belgiske grensen, og derved avslørte sin plan. Mens tyskerne arbeidet videre på sin angrepsplan, forsterket Mechenenhendelsen Gamelins vurdering av behovet for å sende sine beste styrker inn i Belgia, når tyskerne angrep.[81]

Alliert etterretning[rediger | rediger kilde]

Av landene på alliert side hadde Frankrike det mest omfattende etterretningsapparatet rettet mot Tyskland, organisert av den franske militære etterretningstjenesten Deuxième Bureau.[119] I tillegg til agenter i Tyskland, fikk de allierte også mye informasjon fra signaletterretning, og ved hjelp av polske eksperter klarte de ofte å bryte kodene, kryptert med krypteringsmaskinen Enigma, som tyskerne brukte.[120] I tillegg mottok både nøytrale og allierte land informasjon fra høyt plasserte tyske offiserer, som oberst Hans Oster, nestkommanderende i den tyske etterretningsorganisasjonen Abwehr. Informasjon fra høytstående tyske kilder, som oberst Oster, var imidlertid et tve-egget sverd, siden den tyske diktatoren Adolf Hitler ga en rekke datoer for invasjonens start, for deretter å utsette den, det førte til at både nøytrale og allierte dels tvilte, og dels anså det som desinformasjon.[121] I ukene før det tyske angrepet i mai 1940, fikk allierte etterretningsorganisasjoner mye informasjon, som samlet pekte på at det tyske hovedfremstøtet ville komme gjennom Luxembourg og Ardennene, og ikke lenger nord, som var forutsatt av den allierte ledelsen.[122]

Den franske hæren hadde tradisjon for et tilnærmet vanntett skille mellom seksjonene for etterretning (G2) og operasjon (G3) i generalstaben, det førte til at offiserene i operasjon, som forberedte seg på et tysk angrep fra nordøst, gjennom Nederland og Belgia, primært mottok etterretning om tyske styrker på de avsnittene, og ikke var oppmerksom på den tyske styrkeoppbyggingen øst for Luxembourg. Tilsvarende var ikke etterretningsoffiserene integrert i planarbeidet til operasjon, dette i motsetning til på tysk side, hvor etterretning og operasjon samarbeidet nært.[123]

Styrker og utplassering[rediger | rediger kilde]

En grunnleggende militær regel for felttog er at en angriper bør ha en overvekt i styrker med 3:1. Hvis forsvareren kan kjempe fra vel forberedte posisjoner, som var tilfelle i Frankrike med Maginotlinjen, må angriperen sette inn enda flere soldater. Paradoksalt nok, i følge historikeren Karl-Heinz Frieser, var de tyske angriperne i mai 1940 underlegne de allierte på nesten alle områder (soldater, kanoner, stridsvogner, utstyrets kvalitet og soldatenes trening),[124][note 14] den amerikanske historikeren Ernest R. May hevdet det samme synet.[125] Professor Richard Overy hevdet at alt for mange franske tropper var bundet opp i Maginotlinjen, vekk fra områdene hvor kampene fant sted,[126] samme vurdering ga militærhistorikeren Pierre Rocolle og Alphonse Juin, senere marskalk av Frankrike.[115]

Tyske styrker[rediger | rediger kilde]

Tyskland utplasserte rundt tre millioner soldater for felttoget. Grunnet Versailles-traktatens bestemmelser innførte ikke Tyskland verneplikt før i 1935, det var derfor kun 79 infanteridivisjoner av totalt 157 som hadde fullført sin trening. Totalt 135 divisjoner med tyske soldater ble disponert for felttoget i vest.[8][3] I tillegg til de 93 frontlinjedivisjonene (ti pansrede og seks motoriserte) var det også 42 reservedivisjoner i vest; om lag en tredjedel av dem ble holdt utenfor felttoget. Rundt en fjerdedel av styrkene besto av veteraner fra første verdenskrig, og var over 40 år gamle.[127]

SitatVåren 1940 kunne en godt beskrevet den tyske hæren som semimoderne. Et veldig lite antall med de best utstyrte og trente elitedivisjonene sto i motsetning til mange annen- og tredjerangs divisjoner.[note 15][128]Sitat
– Historikeren Karl-Heinz Frieser i boken The Blitzkrieg Legend: The 1940 Campaign in the West

De tyske styrkene i vest disponerte 2445[10]/ 2439[3] stridsvogner. Av feltartilleri hadde de 7710[9]/ 7378[3] med ammunisjon for seks ukers kamp. Luftwaffe hadde totalt 3530[11]/ 3578-2589[3] jagerfly, transportfly og glidefly.

De tyske hærstyrkene ble delt i tre armégrupper:

 • Armégruppe A (i sentrum) under Gerd von Rundstedt besto av 45 divisjoner, av dem syv pansrede, og skulle utføre det avgjørende angrepet mot de allierte ved en offensiv gjennom Ardennene. Enheten besto av tre arméer, 4., 12. og 16. armé. Den hadde tre panserkorps, XV. panserkorps var avsatt til 4. armé, mens de to andre, XLI. (også kjent som XXXXI.) korps, sammen med XIX. korps opererte som pansergruppe Kleist ved gjennombruddet ved Meuse (også med to motoriserte infanteridivisjoner, som XIV korps). Etter at elven var vel passert ble de fordelt mellom 12. og 16. armé, og pansergruppe Kleist ble oppløst. Forholdet tyske og allierte styrker var 45:18.[129]
 • Armégruppe B (i nord) under Fedor von Bock besto av 29 divisjoner, av dem tre pansrede. Dens oppdrag var å trenge frem gjennom Nederland og Belgia og narre de allierte styrkene inn i en lomme, som så armégruppe A stengte. Armégruppe B besto av 6. og 18. armé. Skillet mellom de to armégruppene gikk langs en linje fra Liége til Namur. Forholdet allierte og tyske styrker var 60:29.[129]
 • Armégruppe C (i sør) under Wilhelm Ritter von Leeb besto av 19 divisjoner og var avsatt for å møte eventuelle flankeangrep. Armégruppen skulle også gjennomføre avledende angrep mot Maginotlinjen, og besto av 1. og 7. armé. Forholdet allierte og tyske styrker var 36:19.[129]

Allierte styrker[rediger | rediger kilde]

Grunnet lav fødselsrate hadde Frankrike mangel på mobiliserbare menn sett i forhold til total befolkning – og Frankrikes totale befolkning var igjen om lag halvparten av Tysklands. For å kompensere hadde Frankrike mobilisert en tredjedel av den mannlige befolkningen mellom 20 og 45. Det gjorde at Frankrike hadde en total forsvarsstyrke på over 6 millioner mot Tysklands 5,4 millioner. Av i alt 80 franske divisjoner var syv basert på soldater fra koloniene i Afrika og tre divisjoner med soldater fra andre kolonier. Afrikanere utgjorde 9 % av den franske hæren.[130]

Bare 2,2 millioner av de franske styrkene tjenestegjorde i nord. Med de britiske, nederlandske og belgiske styrkene var det totalt 3,3 millioner allierte soldater i nord. Den 10. mai 1940 var det 92 / 104 franske, 22 belgiske, 10 / 13+2 britiske og 12 / 10 nederlandske divisjoner i Nord-Frankrike, totalt 136[2] / 151[3] divisjoner. Av disse var seks panserdivisjoner og 24 motoriserte divisjoner. Ytterligere 22 divisjoner ble trent eller samlet under selve felttoget, blant dem to polske divisjoner.

Totalt hadde de allierte om lag 2900[5] / 4204[3] stridsvogner. De allierte hadde rundt 11 200[4] / 14 000[3] kanoner, både i stridsvogner og artilleri hadde de flere enheter enn tyskerne.

I flystyrker oppgir Jackson at franske Armée de l'air hadde 1286[6] fly mens RAF hadde 416[6] fly. Historikeren Frieser oppgir at de allierte totalt hadde 4469 fly av ulike typer, av de var 1453 ved fronten i nord.[3] Franske og britiske bombefly var dels ikke beregnet for, eller trent for støtte til bakkestyrker, dels anså britene at de burde brukes mot tyske våpenfabrikker, ikke sløses bort mot fremrykkende tyske bakkestyrker.[131] Det britiske Hawker Hurricane og det franske Dewoitine D.520 kunne måle seg med det tyske jagerflyet Messerschmitt Bf 109,[132] det amerikanske Curtiss P-36 Hawk (i Frankrike benevnt Hawk 75A) var også fullt på høyde.[133]

De franske hærstyrkene i Nord-Frankrike var delt opp i tre armégrupper.

 • 2. og 3. armégruppe forsvarte Maginotlinjen i øst, totalt 36 franske divisjoner, mot 19 tyske i armégruppe C,[129] Forczyk oppgir 29 divisjoner for armégruppe 2. og 10 divisjoner for armégruppe 3, totalt 39 divisjoner.[134]
 • 1. armégruppe under Gaston-Henri Billotte var plassert i nord og var disponert for et fremstøt nord-østover inn i Benelux-landene ved en tysk invasjon. Ved kysten lå 7. armé som skulle trenge frem til Breda i Nederland via Antwerpen, så var det ni britiske divisjoner som skulle i posisjon ved Dylelinjen. Den 1. armé med 10 divisjoner skulle dekke Gembloux-gapet, mens den 9. armé i sør skulle dekke elven Maas (fransk: Meuse) mellom byene Namur og Sedan. Ved Sedan skulle den 2. armé ligge i posisjon og virke som et «hengsel» som hele armégruppen skulle svinge rundt.[2] Totalt 78 allierte divisjoner, mot 74 tyske.[129]
SitatMen Meuse, Corap, interesserer meg ikke.[note 16][135]Sitat
– Øverstkommanderende, general Gamelin, til general Corap, under et besøk i 9. armés hovedkvarter 9. mars 1940

Oversikten viser at mens de allierte var overlegne i bakkestyrker langs Maginotlinjen og mot tyske styrker i Belgia, var de underlegne vest for Ardennene, mellom Namur og Sedan. General André Corap, som hadde kommando over 9. armé, klaget flere ganger til Gamelin over manglende styrker og deres kvalitet, men ble avvist. General Charles Huntziger, med kommando over 2. armé ved Sedan, var imidlertid ikke særlig bekymret.[136][137]

Mai: «Fall Gelb», Benelux og Nord-Frankrike[rediger | rediger kilde]

Krig i luften, og mot bakken

Det tyske Luftwaffe var muligens den eneste tyske våpengrenen som i en viss grad var overlegen motstanderen, selv om det er omstridt, historikeren Karl-Heinz Frieser mener at også i antall fly var de allierte overlegne. Mens Luftwaffe konsentrerte mesteparten av sine fly nær og ved fronten i vest, hadde de allierte, særlig Frankrike, mange fly i reserve,[138] eller spredd utover frontavsnitt hvor det ikke var kamp.[139]

Mens de allierte, særlig britene, var innstilt på strategisk bombing, var Luftwaffe under invasjonen på en helt annen måte tilgjengelig for bakkestyrkene i taktisk nærstøtte (CAS), tyske Stuka kunne relativt raskt tilkalles med radio for taktisk bombing.[140] Samtidig hadde tysk CAS begrenset betydning, unntatt ved Sedan.[141]

Bortsett fra mangel på moderne fly i kampområdet, var det franske flyvåpnets (AASF) største problem lav effektivitet, mens Luftwaffe og RAFs jagerfly klarte 4 sorties om dagen, lå AASF på 0,9.[142] Kun om lag 1/3 av Frankrikes moderne fly (totalt 1739) var tilgjengelig der krigshandlingene fant sted, resten var i koloniene eller andre steder.[133]

Fronten i nord[rediger | rediger kilde]

Hitler hadde etablert seg i førerhovedkvarteret Felsennest da Tyskland iverksatte «Fall Gelb» kvelden og natten til 10. mai 1940. Sent om kvelden 9. mai invaderte tyske styrker Luxembourg. I løpet av natten startet armégruppe B sin avledende offensiv mot Nederland og Belgia. Fallskjermtropper under general Kurt Student landet ved Haag og på taket av fortet Eben-Emael for å sikre broer for armégruppens fremrykking.[143]

Den tyske invasjonen førte til at både Nederland og Belgia ba om hjelp fra Frankrike og Storbritannia, og Dyle-Breda planen ble iverksatt av general Gamelin. Den franske overkommandoen reagerte raskt og beordret 1. armégruppe nordover i samsvar med Dyleplanen. Med dette ble de beste allierte styrkene satt inn, forflytningen reduserte stridsevnen og mobiliteten grunnet forbruk av drivstoff.[144] Den franske 7. armé under general Giraud nådde Breda 11. mai, men tyske fallskjermstyrker hadde tatt broene ved Moerdijk. Derved var Nederland delt i to, og nederlandske styrker trakk seg tilbake nordover, noe som fjernet hele grunnlaget for den franske fremrykkingen. Girauds 7. armé trakk seg derfor tilbake, mot Antwerpen.[145]

Nederland[rediger | rediger kilde]

Det nederlandske flyvåpenet hadde 144 kampfly, halvparten ble ødelagt invasjonsdagen, noen få ved tysk bombing av flyplasser, resten i luftkamp med det tyske Luftwaffe. Nederlandske og belgiske jagerfly og luftvern skjøt ned totalt 230 tyske fly, blant de flesteparten av tyske transportfly,[146] de hadde tap på om lag 80 %.[147] Den tyske 18. armé erobret de strategiske broene i og rundt Rotterdam,[145] med det hadde de omgått den nye hollandske vannlinjen og trengt inn i «festning Holland» – et område mellom Haarlem i nord, Utrecht i øst og Rotterdam i sør. En operasjon organisert av Luftwaffe for å ta den nederlandske hovedstaden Haag mislyktes imidlertid fullstendig. To flyplasser ved byen ble inntatt under store tap av soldater og transportfly, men ble gjenerobret samme dag av to nederlandske infanteridivisjoner tilhørende reserven. Den 13. mai trakk nederlandske styrker seg tilbake fra «Grebbelinjen» til «den nye hollandske vannlinjen», da et motangrep for å stoppe et tysk gjennombrudd mislyktes.[148]

Dagen etter, 14. mai, ble Rotterdam bombet av tyske fly i det som mange anså som et rent terrorangrep mot sivilbefolkningen. 814 sivile ble drept og 80 000 ble hjemløse, og Tyskland truet med å bombe andre nederlandske byer om landet ikke oppga motstanden. Selv om den nederlandske hæren i største delen var intakt, ble landets strategiske situasjon ansett som håpløs og det valgte å kapitulere, kapitulasjonsavtalen ble undertegnet den 15. mai. De nederlandske styrkene i Zeeland og i koloniene fortsatte imidlertid å kjempe, mens dronning Wilhelmina flyktet til Storbritannia, og etablerte en eksilregjering der.[148]

Belgia[rediger | rediger kilde]

Angripende tyske panserstyrker, mai 1940 (større kart)

Luftwaffe fikk raskt luftherredømme over Belgia, grunnet det franske flyvåpenets beslutning om å holde tilbake sine fly, for å ha de i reserve for å bekjempe strategisk tysk bombing.[149] Etter å ha gjennomført omfattende fotorekognoseringstokt, ødela de 83 av 179 belgiske krigsfly i løpet av det første døgnet av kampene. Avledningsmanøveren til den tyske armégruppe B var avhengig av at de sterke belgiske forsvarslinjene langs Albertkanalen og fortet Eben-Emael ble inntatt. De tyske styrkene brukte ukonvensjonelle midler, tidlig om morgenen 10. mai landet spesialstyrker oppå selve fortet og uskadeliggjorde kanontårnene med hulladninger. Tyske fallskjermsoldater inntok så broene over kanalen. Med landets sterkeste forsvarsverk var inntatt, trakk den belgiske hæren seg tilbake til Dylelinjen fem dager tidligere enn planlagt.[143] Den belgiske tilbaketrekningen undergravde den franske planen, det var antatt at de belgiske styrkene skulle holde ut så lenge at den franske 1. armégruppe skulle komme i posisjon.[145][150]

Da det tyske XVI panserkorps under general Erich Hoepner (bestående av 3. og 4. panserdivisjon) rykket frem over broene og mot Gemblouxgapet, syntes det for den franske overkommandoen å bekrefte at tyskerne konsentrerte angrepet der (deres Schwerpunkt). De to franske panserdivisjonene (2. DLM og 3. DLM) ble beordret frem for å møte det tyske fremstøtet og å dekke 1. armé. De påfølgende slaget ved Hannut, som utfoldet seg 12.-14. mai, var verdens første slag mellom to panserstyrker (under første verdenskrig hadde kun de allierte stridsvogner). Den franske siden mistet om lag 100 stridsvogner, mens tyskerne mistet 160. Den 15. mai, trakk den franske styrken seg tilbake, etter å ha vunnet tid så den franske 1. armé kunne sikre sine stillinger.[151][145][152] Den 15. mai forsøkte general Hoepner å trenge gjennom den franske linjen. Det var den eneste gangen under felttoget at tyske panserstyrker forsøkte et frontalangrep mot en sterkt befestet posisjon. Angrepet ble slått tilbake, og kostet de tyske styrkene et større antall ødelagte stridsvogner.[153] Denne defensive suksessen ved Dyle var imidlertid allerede irrelevant på grunn av utviklingen lenger sør, der tyske panserstyrker krysset Meuse ved Dinant og Sedan.[145]

Sentrum av fronten[rediger | rediger kilde]

Den største køen til da i Europa

Med ulike kjøretøy (stridsvogner, lastebiler, stabsbiler osv.) var de tyske panserstyrkene i pansergruppe Kleist over 40 tusen kjøretøy. Med tillagte enheter betød det en teoretisk lengde på kolonnen på 1540 kilometer. Av armégruppe A ble de tildelt kun fire fremrykkingsveier, det resulterte tidvis i enorme køer.

På det verste (om morgenen den 13. mai) var fremrykking av høyre flanke, den nordlige, en kø på 250 kilometer, fra Frankrike, gjennom deler av Belgia, Luxembourg og til elven Rhinen i Tyskland. Noe av bakgrunnen for kødannelsene var intern strid mellom panser- og infanteridivisjoner, kommandanter for de sistnevnte hadde lite tro på at panserstyrkene skulle klare å komme over Meuse alene.[154]

I sentrum av frontlinjen var den allierte planen at den tyske armégruppe A skulle oppholdes av belgisk motorisert infanteri og franske lette divisjoner fra kavaleriet (fransk: Divisions Légères de Cavalerie, DLC), som skulle avansere inn i Ardennene. Etter innledende kontakt med tyske styrker trakk de belgiske og franske styrkene seg av flere ulike grunner raskt tilbake på den andre siden av elven Meuse (flamsk/nederlandsk: Maas), så fra om kvelden den 12. mai var det kun fremrykkende tyske styrker øst for Meuse.[155]

SitatIgjen og igjen så jeg bekymret mot den strålende blå himmelen, for et mål divisjonen var, så lenge den ble tvunget til å rykke langsomt frem langs en enkelt vei. Men ikke en eneste gang viser så mye som ett fransk observasjonsfly seg. [note 17][156]Sitat
Johann von Kielmansegg, operasjonsoffiser første panserdivisjon (etter krigen general i Bundeswehr)

Fremrykking på trange veier, med kilometerlange kolonner med stridsvogner gjorde armégruppe A svært sårbar for franske luftangrep, uten at så skjedde. Dels var ikke general Gamelin klar over situasjonen, dels var allierte bombefly opptatt i Belgia.[157] Den 11. mai beordret imidlertid Gamelin en rekke divisjoner i reserve å forsterke sektoren ved Meuse. På grunn av trusselen fra Luftwaffe ble troppeforflytningene gjort om natten, franskmennene anså ikke det som problematisk da man antok at den tyske siden ville ha samme begrensninger. De første tyske enhetene nådde den franske forsvarslinjen ved elven Meuse sent på ettermiddagen den 12. mai. De tre panserkorpsene i armégruppe A, skulle krysse elven ved tre brohoder; Sedan i sør, Monthermé 20 kilometer nordvest, og ved Dinant og Houx (i Yvoir, 5 kilometer nord for Dinant), ytterligere 50 kilometer nordover.[158]

Sedan[rediger | rediger kilde]

Ved Sedan var det forsvarsverk i seks kilometers dybde, konstruert etter de moderne prinsippene for soneforsvar. Forsvarsverkene var etablert på høyder som dekket Meusedalen og forsterket av 103 bunkere, bemannet av 147. festnings infanteriregiment (147 RIF), en del av 55. infanteridivisjon (55e DI).[159][160] I det mest utsatte området, den nordlige delen av Meuse ved Sedan, var det imidlertid hverken bunkere eller minefelt.[161] Forsvaret i dybden ble holdt av 55. infanteridivisjon (55e DI), en reservedivisjon av grad B. Forsterkninger var underveis, den 13. mai ankom 71. infanteridivisjon (71e DI), også en grad B. divisjon, og ble satt inn øst for Sedan.[162] Det tillot 55e DI å forkorte sitt frontavsnitt med en tredjedel, og øke forsvaret i dybden til over 10 kilometer.[163] Den franske overkommandoen forventet intet tysk angrep før de hadde etablert styrkeoverlegenhet, noe de med hensyn til de tyske styrkenes utfordring med transport anså ikke ville skje før 20. mai.[note 18] Det var derfor en total overraskelse for de franske forsvarerne at de første tyske enhetene kom frem til elven Meuse den 12. mai, på den tredje dagen av invasjonen.[164][165][166]

De beste generalene og soldatene mot de dårligste

Før den tyske offensiven gjennom Ardennene og forseringen av elven Meuse hadde de tyske soldatene trent på det i månedsvis, under tilnærmet lignende forhold hadde de krysset tyske elver i gummibåter, med støtte fra Luftwaffe. De tyske enhetene var sammensveiset over lang tid.[167][168]

De franske forsvarerne under den tyske kryssingen av Meuse ved Sedan var i hovedsak reservister. I stedet for å trene hadde de bygd bunkere,[169] og grunnet hyppig rotasjon var de ulike delene av en divisjon ofte ikke kjent med hverandre.[167][168] Grunnen til at de dårligste soldatene i den 2. arméen var ved Sedan, var at kommandanten, general Huntzinger anså Sedan som den minst utsatte sektoren, med Mouzon (15 kilometer sørøst for Sedan) som det sannsynlige angrepsstedet, og hadde sine beste styrker der.[170]

Den franske hærledelsen hadde i krigsspill i 1930-årene anslått at tyske styrker ville bruke 9-10 dager på å nå Meuse fra Tyskland, om lag 110 kilometer. Det ville gi tid til å forsterke de svake styrkene. I 1940 brukte general Guderians panserstyrker litt over to døgn.[171]

Læring og trening var generelt manglende på alliert side, eksempelvis ble ikke erfaringene fra felttoget i Polen brukt til å forberede franske og britiske soldater.[172]

Den 13. mai gjennomførte det tyske XIX panserkorps under general Heinz Guderian tre krysninger av elven Meuse nær Sedan, 1, 2, og 10. panserdivisjon, forsterket av infanteriregimentet Großdeutschland. De tyske styrkene var underlegne i artilleri (1:3 i forhold til de franske forsvarerne). I stedet for å metodisk samle artilleri for et gjennombrudd, konsentrerte Luftwaffe sine taktiske bombefly så de slo et hull i en mindre del av den franske forsvarslinjen.[173] Luftwaffes Luftflotte 3, med støtte av Luftflotte 2, gjennomførte det kraftigste luftbombardement verden til da hadde sett.[164] Luftwaffe satte inn totalt 1500 fly (600 bombefly; He 111, Do 17, Ju 88; 250 stupbombere, Ju 87; 500 jagerfly, Me 109; 120 tunge jagerfly, Me 110) til støtte for kampgruppe Kleist, de fleste av de ved Sedan. Antall sorties er ukjent, og tapene på fransk side var beskjedne (rundt 50 mann), men den psykologiske effekten på de franske forsvarerne var avgjørende.[174][175]

SitatFranskmennene ser virkelig ut til å ha mistet all sunn fornuft! Hvis ikke, så kunne og burde de ha stoppet oss![note 19][176]Sitat
– Generaloberst Fedor von Bocks krigsdagbok, 13. mai 1940, etter pansergruppe Kleists krysning av elven Meuse ved Sedan

I begynnelsen av angrepet holdt 147 RIF sine posisjoner, regimentets bunkere var lite berørt av tysk bombing og de slo tilbake forsøkene fra den tyske 2. og 10. panserdivisjon på å krysse elven. I et område hvor elven gjorde en sving var det hull i linjen med bunkere, og sent på ettermiddagen klarte enheter fra Großdeutschland å krysse elven og trenge gjennom der. Det var for å møte nettopp slike infiltrasjoner at det dype franske soneforsvaret hadde blitt etablert, men grunnet bombingen var moralen i 55e DI svekket og stillinger forlatt. Det franske artilleriet hadde også flyktet, og det skapte en stemning blant de gjenværende enhetene av divisjonen at de var isolert og forlatt, sent på kvelden flyktet også de gjenværende enhetene.[177] Denne «panikken ved Bulson»[178] inkluderte divisjonens artilleri, slik at de tyske styrkenes overfartsområde ikke lengre kunne beskytes av fransk artilleri. Med et tap på noen hundre soldater hadde det tyske infanteriet innen midnatt avansert inntil 8 kilometer inn i den franske forsvarssonen.[179] Knappe 4 tropper (rundt 200 soldater) hadde æren for mye av suksessen, de fleste av dem ingeniørstyrker.[180]

SitatJeg spaserte nylig gjennom festningsverkene langs denne fronten, og anslo at vel organisert og bestemt motstand ville koste tyskerne tap på en halv million soldater, hvis de faktisk klarte å oppnå et gjennombrudd. Men hva skjedde? Tyskerne marsjerte gjennom 8 kilometer dype festningsverk med et tap av muligens 500 mann.[note 20][181]Sitat
– Major Philip Gribble, britisk liasonoffiser til de franske styrkene

Om morgenen den 14. mai angrep to franske stridsvognbataljoner (4. og 7. BCC) og et reserveregiment fra 55e DI i retning mot det tyske brohodet ved Sedan. De tyske styrkene på vestbredden av Meuse ved Sedan var fremdeles få, og utsatt ved et resolutt fransk angrep. Men de franske styrkene rykket forsiktig frem, og angrepet ble slått tilbake ved Bulson (en landsby 7 kilometer sør for Sedan) av tyske infanterister og stridsvognstyrker som hadde passert elven Meuse på den første tyske pongtongbroen ved Gaulier i Sedan.[182]

General Gaston Billotte, sjef for 1. franske armégruppe som var stasjonert ved Sedan, ivret for at broene over Meuse skulle ødelegges av flyangrep, og tilgjengelige allierte bombefly ble satt inn for å slå ut de tre broene. Støttet av franske og egne jagerfly angrep RAF broene med Fairey Battle og Bristol Blenheim bombefly, men på tross av RAFs største tap noensinne, om lag 62 %, ble ikke broene ødelagt.[183][184][185][note 21] I tillegg til tyske jagerfly ble broene forsvart av 303 tyske luftvernkanoner, general Guderian hadde konsentrert mesteparten av luftvernskytset til de tyske styrkene i området der.[186]

Kollaps ved Meuse[rediger | rediger kilde]

Panserslakt ved Stonne

Under de harde kampene om landsbyen og høyden Stonne, var det flere eksempler på rene slakt av tyske stridsvogner fra franske Char B1 bis. Ett eksempel var kaptein Bilotte, han satte 13 tyske stridsvogner og to panservernkanoner ut av spill, mottok 140 treff selv, men ingen av de tyske granatene trengte gjennom panseret.

Når franske panservogner var så stridsdyktige, hvordan kunne Frankrike da bli overkjørt av det underlegne tyske panservåpenet, med færre og dårligere stridsvogner? Oberst og historiker Karl-Heinz Frieser mener svaret ligger i at de franske styrkene ikke klarte å disponere sine stridsvogner samlet, hverken på det taktiske eller det operasjonelle nivået.[187]

Det mislykkede franske motangrepet ved Bulson viste hvordan franske stridsvogner, langsomt fremrykkende for å la infanteriet holde følge, ble satt ut av spill av tyske stridsvogner som reagerte raskere og brukte de åpninger som ga seg under striden, uten å avvente ordre.[182]

En annen viktig forskjell mellom tysk og fransk taktikk for bruk av stridsvogner var flystøtte. Wehrmacht anså fly og stridsvogner som tvillinger, og hadde god radiokommunikasjon som muliggjorde et tett samvirke. Fransk doktrine vektla ikke samvirke med fly, franske styrker var også dårlig utstyrt med radiosamband.[188]

Kommandant for XIX panserkorps, general Guderian, hadde allerede 12. mai antydet at han ønsket å utvide brohodet til en dybde av minst 20 kilometer. Hans overordnede, general Ewald von Kleist, beordret ham imidlertid til å begrense det til maksimum 8 kilometer og så konsolidere stillingen. Den 14. mai bekreftet generaloberst Gerd von Rundstedt, sjef for armegruppe A, denne ordren, som i praksis medførte at stridsvognene skulle etablere seg i forsvarsposisjon. Guderian ignorerte imidlertid ordren, utvidet området han kontrollerte mot sør, og begynte et selvstendig fremstøt med panserstyrker mot vest.[189]

De franske styrkene hadde den 14. mai fremdeles en mulighet for et motangrep. De tyske 1. og 2. panserdivisjonene hadde begynt fremrykking vestover, mens 10. panserdivisjon fremdeles ikke var over Meuse. Muligheten forsvant da et planlagt angrep fra 3 DCR ble utsatt, i følge Frieser ved en feilvurdering av divisjonens kommandant, general Flavigny.[190] I den opprinnelige planen Guderian hadde lagt frem for Manstein, skulle avledende angrep foretas i sørøst, bak Maginotlinjen, for å forvirre den franske overkommandoen, men dette elementet ble fjernet av Halder. Guderian valgte imidlertid på eget initiativ å sende 10. panserdivisjon sørover for å gjennomføre et slikt skinnangrep, for fremrykkingen valgte man platået over landsbyen Stonne (om lag 17 kilometer sør for Sedan). I det samme området hadde imidlertid general Charles Huntziger, sjef for den franske 2. armé, valgt å gjennomføre et motangrep for å ødelegge brohodene. Dette resulterte i en serie kamper om landsbyen Stonne, som varte fra 15. til 18. mai. Huntzinger anså slaget som en defensiv suksess, og begrenset sine styrker til å sikre arméens flanke.[191][192]

Kampene om Stonne var blant de hardeste under felttoget. Fransk seier ville gitt gode observasjonsmuligheter for kontroll med fransk artilleribeskytning av det tyske brohodet ved Sedan. Guderians ordre om fremrykking, som var et offensivt forsvar av brohodet ved Sedan, ledet til fransk feiltolkning. General Huntzinger antok at det tyske hovedfremstøtet ville gå sørover, for å ta Maginotlinjen bakfra. Etter nederlaget ved Stonne evakuerte han derfor store deler av sin 2. armé sørover mot Inor, og oppga det befestede området ved Mouzon, med det ble den tyske åpningen ved Sedan utvidet fra 6 til 30 kilometer.[193][192][194]

Den 15. mai ble forsterkninger fra den nylig opprettede franske 6. armé splittet i harde kamper ved sine samlingsområder vest av Sedan. Det tyske angrepet skar 40 kilometer inn i den franske 9. armés sørlige flanke og tvang den 102. festningsdivisjonen å evakuere stillingene som hadde blokkert tyske panserstyrker fra XV panserkorps ved Monthermé. Mens den franske 2. arméen hadde blitt maltraktert og hadde sterkt redusert kampkraft, begynte den franske 9. armé å oppløses fullstendig. Den 9. armé hadde ikke fått tid til å etablere sine styrker under fremrykkingen inn i Belgia, hadde blitt drevet tilbake av tysk infanteri, hvilket ga general Rommel en åpning for å trenge gjennom med sin 7. panserdivisjon. En fransk panserdivisjon (1. DCR) ble sendt for å blokkere det tyske fremstøtet. Den raske tyske fremrykkingen overrumplet den franske panserdivisjonen under brennstoffylling den 15. mai og splittet den, på tross av noen tap påført de tyske styrkene, av de kraftige franske stridsvognene.[195] Fremrykkingen til Rommels 7. panserdivisjon, sammen med general Kemps 6. panserdivisjon i senter av fronten og Guderians XIX panserkorps i sør, førte til fullstendig kollaps av den franske fronten ved Meuse.[196]

Alliert reaksjon[rediger | rediger kilde]

De tyske panserstyrkene var i en utsatt posisjon, var tynt fordelt, og hadde lite brennstoff. Besetningene var slitne, og mange stridsvogner hadde brutt sammen, spesielt truende var gapet mellom panserstyrkene og infanteriet (mellom 100–120 kilometer avstand). Et besluttsomt angrep fra en større panserstyrke kunne ha avskåret dem fra resten av styrken og utslettet dem.[197] Den franske overkommandoen var imidlertid lamslått av den kraftige offensiven og var preget av defaitisme. Den 15. mai om morgenen ringte den franske statsministeren Paul Reynaud til den britiske statsministeren Winston Churchill og utbrøt: «Vi er slått, vi har tapt slaget.» I et forsøk på å trøste Reynaud minnet Churchill om de ganger tyske styrker hadde brutt gjennom under første verdenskrig, bare for å bli stoppet på et senere tidspunkt.[198][199][200]

Dagen etter, den 16. mai fløy Churchill til Paris. Han forsto alvoret i situasjonen da han så at den franske regjering var i ferd med å brenne sine arkiver og klargjøre for en evakuering av hovedstaden. I møte med den franske regjeringen spurte Churchill: «Hvor er den strategiske reserven?», med henvisning til styrken som reddet Paris under første verdenskrig. «Det er ingen», svarte general Gamelin.[201][202] Senere beskrev Churchill dette som en av de største overraskelsene han hadde opplevd i sitt liv.[202] Churchill spurte general Gamelin når og hvor han ville gjennomføre et angrep mot flankene av den tyske fremrykkingen, noe Gamelin avviste ved å svare: «underlegenhet i antall, underlegenhet i utstyr, underlegenhet i metode».[199]

SitatVi hadde 3 000 stridsvogner, det samme som tyskerne. Vi brukte dem i ett tusen grupper på tre i hver, tyskerne i tre grupper på tusen i hver.[note 22][203]Sitat
– Den franske generalen Charles Delestraint (1879–1945) om årsaken til nederlaget.

Gamelin hadde rett, de fleste divisjonene i reserve var allerede blitt satt inn. Den franske overkommandoen bestemte seg for å opprette en ny reserve sør for det tyske angrepet mot den engelske kanalen, sammen med en reorganisert 7. armé under general Aubert Frère. Planen var å bruke alle enheter de kunne trekke ut fra Maginotlinjen, for å blokkere hva de antok var tyskernes fremstøt mot Paris.[204] Oberst Charles de Gaulle, som kommanderte 4. DCR, forsøkte et angrep mot de tyske styrkene fra sør, ved Montcornet. De Gaulles angrep den 17. og 19. mai hadde en viss innledende fremgang mot en mindre tysk styrke, men ble så stoppet (blant annet med tysk bruk av 8,8 cm FlaK luftvernkanoner mot franske stridsvogner) og angrepet endret ikke helhetsbildet av tysk fremrykking mot Den engelske kanal.[204][205][206]

Mot Den engelske kanal[rediger | rediger kilde]

Pressedekning, fra intetsigende til inferno

Media på begge sider var strengt kontrollert, allierte journalister ble holdt langt fra grenseområdene under liksomkrigen, fulgt av offiserer og deres rapporter ble sensurert. Britene gjorde unntak for amerikanske journalister, for å vinne USAs sympati for alliert side. Myndighetene forventet positive historier for å bygge opp moralen, flere krigskorrespondenter fant oppdraget meningsløst og ba seg overført til andre poster.[207]

Etter den tyske invasjonen 10. mai forsøkte både franske og britiske myndigheter i dagene etter å tone ned den tyske fremrykkingen. Først ved gjengivelse av tyske meldinger meldte britiske aviser den 15. mai om tyske påstander om å ha krysset elven Meuse. Den 17. mai meldte BBC at allierte styrker var i den mest utsatte posisjon siden den tyske våroffensiven i 1918. Den 28. mai ble britene gjennom 9 o'clock news på BBC forklart hvor alvorlig situasjonen var for BEF.[208]

Den 16. mai rykket totalt 6 tyske panserdivisjoner frem vestover, i en bredde på 40 kilometer, blant lederne var generalene Guderian og Rommel, de avanserte så raskt de kunne. Mesteparten av de tyske infanterisoldatene rykket frem til fots, og var 100–120 kilometer bak panserstyrkene. Det gjorde Walther von Brauchitschs (øverstkommanderende for Wehrmacht) og Gerd von Rundstedt (øverstkommanderende for armégruppe A), svært bekymret for et alliert angrep på de tyske flankene.[209] Guderians styrker nådde elven Oise, 100 kilometer vest for Sedan, mens Rommel krysset elven Sambre ved Landrecies, 100 kilometer fra hans brohode over elven Meuse, ved Dinant.[210]

Ved fortielse og bevisst ulik tolkning av ordre om å stoppe, ignorerte kommandantene for de tyske panserstyrkene sine overordnede, generalene Ewald von Kleist og Walther von Brauchitschs forsøk på å bremse fremrykkingen vestover mot Abbeville (fransk by nær den engelske kanal). Den tyske fremrykkingen ville avskjære hele den franske 1. armégruppe [med British Expeditionary Force (BEF)] fra resten av Frankrike. En rasende von Kleist fløy til Guderians kommandopost den 17. mai, og etter en opphetet diskusjon ble Guderian fristilt fra sine plikter. Gerd von Rundstedt nektet imidlertid å godkjenne von Kleists fristilling av Guderian. De fremskutte tyske panserstyrkene brukte dagene med beordret stopp, 17. og 18. mai, for å komme seg etter den raske fremrykkingen, stridsvogner ble reparert og etterfylt mens soldatene fikk mat og hvile. De allierte styrkene gjorde lite for å forstyrre dem eller forsøke å unnslippe en avskjæring fra hovedstyrken.[211]

SitatFøreren er forferdelig nervøs. Skremt av sin egen suksess, er han redd for å ta sjanser, og vil derfor holde oss igjen... [han] fortsetter å bekymre seg for den sørlige flanken. Han raser og skriker at vi er i ferd med å ødelegge hele felttoget, og at det leder oss til nederlag.[note 23][212][213]Sitat
– General Franz Halders dagbok, 17. og 18. mai 1940, om diktatoren Adolf Hitlers reaksjon på fremrykkingen

Den 19. mai vokste den tyske overkommandoens følelse av å ha et avgjørende overtak.[214] De allierte styrkene i nord fikk 16. mai ordre fra overkommandoen om å trekke seg tilbake til bak elven Escaut (nederlandsk: Schelde).[215] panserdivisjon. Omtrent på denne tiden fanget de allierte styrkene en tysk offiser, som bekreftet at målet for det tyske angrepet ikke var Paris, men å avskjære de allierte styrkene nord i Frankrike og i Belgia.[216] De tyske panserstyrkene fortsatte sin offensiv, trengte gjennom stillingen til de svake britiske 18. og 23. territorielle divisjoner og inntok Amiens. Derved sikret de den vestligste broen over elven Somme ved Abbeville og avskar de allierte styrkene i nord.[214]

De allierte virket ute av stand til å hanskes med den raske utviklingen.[217] Den 20. mai hadde sjefen for den britiske generalstaben, general Ironside, møte med general Gort, sjef for BEF, i hans hovedkvarter i Lens. General Gort rapporterte at han ikke hadde fått noen ordre fra den franske nordlige armégruppe på åtte dager. Ironside konfronterte general Billotte, sjef for den franske nordlige armégruppe med dette, og fant ham ute av stand til å ta besluttsom kommando over styrkene.[218] General Ironside hadde opprinnelig oppfordret Gort til å redde BEF ved å angripe sørvestover mot Amiens. Gort repliserte at syv av hans ni divisjoner allerede var i kamp med tyske styrker ved elven Escaut (nederlandsk: Schelde), så han hadde bare to divisjoner tilgjengelig for en offensiv.[219][220] Generalstabssjef Ironside returnerte til Storbritannia sterkt bekymret for BEFs skjebne, og beordret umiddelbare anti-invasjonstiltak.[221]

SitatAkkurat nå, ser det ut som den største militære katastrofen i historien.[note 24][222]Sitat
– General William Ironside, sjef for det britiske imperiets generalstab, om den allierte situasjonen den 17. mai 1940

Luftwaffes Fliegerkorps VIII under general Wolfram von Richthofen satte inn sine stupbombere for å støtte «kappløpet mot kanalen». Stupbomberne viste seg spesielt effektive til å bryte opp angrep langs de tyske styrkenes flanker, slå ut befestede stillinger og forstyrre forsyningstjenesten. De tyske panserstyrkene dro nytte av bakke-til-luft kommunikasjon under offensiven, liaisonoffiserer utstyrt med radio kunne beordre angrep fra stupbombere i front av angrepsaksen. I noen tilfelle ble angrepene utført bare 10-20 minutter etter forespørselen ble gitt.[110] Om kvelden den 20. mai nådde en rekognoseringsenhet fra 2. panserdivisjon Noyelles-sur-Mer, hvor de kunne se elven Somme flyte ut i Den engelske kanal,[223] derved var 16 franske og 9 britiske divisjoner i Belgia og det nordlige Frankrike isolert.[224]

Weygandplanen[rediger | rediger kilde]

Stridsvogner og infanterister

Det er en militær grunnsetning at samvirke mellom stridsvogner og infanteri trengs, både for å forsvare stillinger, og for å holde landområder. Under det tyske gjennombruddet var det få infanterister involvert, noen tyske motoriserte infanteribataljoner, og noen franske motoriserte infanterikompanier.[225]

De tyske panserdivisjonene besto dels av infanterister, oppsetningen var en tankbrigade med to regimenter, totalt 561 stridsvogner (et antall ofte var teoretisk), og to motoriserte infanteriregimenter. En panserdivisjon hadde også støtte-elementer som infanteri, soldater på motorsykkel for rekognosering, ingeniør- og sambandsstyrker.[226]

Den 20. mai ble den franske forsvarssjefen Maurice Gamelin avsatt og general Maxime Weygand overtok hans stilling.[227] For å stå mot det tyske angrepet utarbeidet han den såkalte Weygandplanen, ved kombinerte angrep fra nord og sør skulle de tyske panserstyrkene som hadde trengt frem til Den engelske kanal avskjæres.[228] På kartet så det ut som en overkommelig oppgave, korridoren hvor de to panserdivisjonene hadde trengt frem var om lag 40 kilometer bred.[209] På papiret hadde Weygand tilstrekkelige styrker til å lykkes med et slikt angrep. I nord var det tre franske DLM-divisjoner og det britiske BEF, mens sør for den tyske korridoren var de Gaulles 4. DCR. Disse enhetene hadde en styrke på totalt 1 200 stridsvogner og de tyske panserstyrkene var i en utsatt situasjon. Etter den raske fremrykkingen var mange av de tyske stridsvognene utsatt for tekniske problemer. Tilstanden til de allierte divisjonene var imidlertid enda dårligere, både i sør og nord kunne de i realiteten kun stille et mindre antall stridsvogner. Weygand fløy til Ieper den 21. mai for å forsøke å overtale de belgiske styrkene og BEF til å støtte planen.[229]

Samme dag forsøkte deler av BEF under generalmajor Harold Edward Franklyn å forsinke den tyske offensiven og muligens avskjære fronten på de tyske panserstyrkene.[230] Slaget om Arras viste styrken til den sterkt pansrede britiske stridsvognen Matilda. De tyske 37 mm anti-stridsvogn kanonene hadde liten effekt mot Matilda og den begrensede offensiven overkjørte to tyske regimenter. Panikken som fulgte (Rommel rapporterte at han hadde blitt angrepet av hundrevis av stridsvogner) forsinket den tyske offensiven. Tyskerne måtte benytte 88 mm antiluftskyts og 105 mm feltkanoner for å stoppe det allierte motangrepet. Angrepet var ikke en del av en større plan for å ødelegge de tyske panserstyrkene, men den tyske hovedkommandoen ble skremt og fryktet en stund at de hadde blitt overfalt av hundrevis av allierte stridsvogner.[231][232][233]

Den 22. mai forsøkte franske styrker å angripe sørover, mot Cambrai, og hadde innledende suksess. Det tyske infanteriet hadde nå innhentet panserstyrkene, og med støtte fra Luftwaffe ble angrepet slått tilbake av den tyske 12. infanteridivisjon.[234] Dagen etter, den 23. mai, rykket Guderians XIX panserkorps nordover mot kanalbyene Boulogne og Calais, bak de allierte styrkene i nordøst.[235]

BEF ved Dunkerque[rediger | rediger kilde]

Hvorfor stoppet de tyske panserstyrkene?

Ordren om å stoppe de tyske panserstyrkene, så de ikke angrep mot Dunkerque, har blitt mye diskutert i ettertid, da det bidro til at BEF klarte å evakuere mesteparten av sine styrker fra Frankrike.[236]

Den 23. mai var tyske panserstyrker 15 kilometer fra Dunkerque, og var over det siste naturlige hinderet, elven Aa. Noen timers fremrykking mot svake allierte styrker, og den siste alliertkontrollerte kanalhavnen var inntatt. Divisjons- og korpskommandantene i panserstyrkene ville angripe videre, men ble stoppet av general Gerd von Rundstedt, (sjef for armégruppe A) han var redd for at panserstyrkene skulle gå i en felle. Overkommandoen, ved Halder, hadde bedre oversikt og ville fortsette angrepet, men Hitler bekreftet stoppordren dagen etter, den 24. mai. Stoppordren ble løftet den 26. mai, men da var det for sent.[237]

En rekke argumenter har blitt fremsatt for å forklare Hitlers støtte til stoppordren; at Luftwaffe skulle ta seg av saken, at britene ikke skulle ydmykes, at terrenget ikke passet for panserstyrker osv. I en gjennomgang av de ulike argumentene mener historikeren Karl-Heinz Frieser den egentlige grunnen var at Hitler ønsket å vise generalene i Wehrmacht hvem som bestemte.[238]

Utdypende artikler: Operasjon Dynamo og slaget om Dunkerque

Om kvelden den 23. mai beordret general Gort retrett fra Arras, for å redde de to britiske divisjonene der fra utslettelse. Med det var Weygandplanen ikke lenger realistisk. General Weygand anså den britiske retretten som forræderi, og prøvde å legge skylden på planens manglende iverksettelse på general Gort.[239] Samme dag angrep 2. tyske panserdivisjon Boulogne-sur-Mer. Den franske garnisonen i byen overga seg den 25. mai, mens 4 368 britiske soldater ble evakuert. Den britiske beslutningen om å trekke seg tilbake fra byen ble senere sterkt kritisert av franskmennene. Den 24. mai angrep 1. tyske panserdivisjon Calais. Britiske forsterkninger hadde i all hast blitt stasjonert der ett døgn før det tyske angrepet.[235] Beleiringen av Calais varte i 3 dager. De britiske forsvarerne ble overveldet av de tyske styrkene og overga seg på ettermiddagen den 26. mai.[240] Wehrmachts 1. panserdivisjon var klar for å angripe Dunkerque den 25. mai, men Hitler beordret den til å stoppe offensiven dagen før.[241] Denne avgjørelsen er blant de mest kontroversielle og diskuterte under hele andre verdenskrig.[242][243][244][245][246][247]

SitatI løpet av de neste dagene vil vi miste praktisk talt alle våre trente soldater – med mindre et mirakel hjelper oss.[note 25][248]Sitat
– General William Ironside, sjef for det britiske imperiets generalstab, i sin dagbok, 25. mai 1940

Omringet av de tyske styrkene innså general Gort, sjef for BEF, den 25. mai at britiske styrker måtte evakueres og trekke seg tilbake til området ved Dunkerque.[249] Evakuering av BEF ble akseptert av den britiske overkommandoen dagen etter.[250][251] Sammen med franske styrker etablerte BEF en forsvarslinje (perimeter) rundt Dunkerque, hvor tyske styrker ble forsøkt holdt tilbake så flest mulig kunne evakueres.[252] De allierte begynte operasjon Dynamo og evakuerte soldater fra området ved Dunkerque, Pas-de-Calais og tilstøtende lommer på belgisk side. Fra 26. mai til 4. juni ble i alt 218 000 britiske og 120 000 franske soldater, totalt 366 162 reddet av Royal Navy,[253] de fleste av de franske returnerte til Frankrike.

SitatHadde BEF blitt utslettet i Nord-Frankrike, er det vanskelig å se hvordan Storbritannia kunne fortsatt å kjempe, og med Storbritannia ute av kampen, er det enda vanskeligere å se hva kombinasjon av hendelser som kunne forent USA og Stalins Russland i å utfordre Hitler. [note 26][254]Sitat
– Historikeren Alistair Horne, i boken To Lose a Battle

Under slaget om Dunkerque utførte RAF totalt 2 739 tokt med jagerfly,[255] mens Luftwaffe i alt fløy 1 882 tokt med bombefly og 1 997 tokt med jagerfly. En annen kilde oppgir at RAF fløy 2200 tokt med jagerfly, og mistet 87 fly, mens Luftwaffe fløy over 3000 tokt med jagerfly og mistet 36 av dem.[256] Luftwaffe feilet i forsøket på å forhindre evakuering, men de allierte styrkene ble påført store tap. Totalt 89 allierte skip ble senket med en samlet tonnasje på 126 000 bruttotonn. Totalt 9 allierte jagere ble senket, og 19 av jagere som deltok under evakueringen fikk store skader.[253] Allerede den 16. mai hadde situasjonen for de franske styrkene blitt desperat. Det tyske luftherredømmet gjorde motstand vanskelig og den franske ledelsen ba sin britiske allierte om mer jagerfly. Sjefen for RAF Fighter Command, Hugh Dowding frarådet overføring av ytterligere britiske jagerfly, hvis Frankrike kapitulerte var det behov for flyene til forsvaret av Storbritannia. Før den tyske offensiven startet var RAFs jagerflystyrke på 1 078 fly, den 5. juni var den redusert til 179 Hawker Hurricane og 201 Supermarine Spitfire i operativ stand.

Franske styrker sør for Somme[rediger | rediger kilde]

Etter sammenbruddet av Weygandplanen 23. mai,[239] forsøkte den franske overkommandoen å etablere en ny forsvarslinje sør for elven Somme. Franske styrker prøvde å drive tyske styrker tilbake fra brohoder de hadde erobret over elven, ved Abbeville og Amiens. Det første angrepet fra sør kunne ikke iverksettes før 24. mai, da 7. DIC med støtte av noen få stridsvogner mislyktes i å gjenerobre Amiens.[257] Den 27. mai forsøkte den britiske 1. panserdivisjon å angripe tyske styrker ved Abbeville, men ble slått tilbake med store tap.[258]

Juni: «Fall Rot»[rediger | rediger kilde]

De beste og mest moderne franske arméene var blitt sendt nordøstover (Nord-Frankrike og Belgia) og var gått tapt i den påfølgende tyske omringingen. General Weygand var stilt overfor oppgaven å forsvare en lang front, fra Sedan til elven Sommes utløp i Den engelske kanal, med en sterkt redusert fransk hær og med manglende alliert støtte. For å bemanne frontlinjen på 600 kilometer trengtes 60 divisjoner. Weygand hadde totalt bare 64 franske og en gjenværende britisk divisjon, og store deler av denne styrken satt fast i Maginot-linjen. Samlet hadde Wehrmacht 104 divisjoner til disposisjon, i tillegg hadde de ubrukte reservestyrker.

I motsetning til de tyske angriperne hadde han ikke noen betydelige reserver for å møte fiendtlige gjennombrudd eller avlaste troppene ved frontlinjen. Hvis frontlinjen ble presset ytterligere sørover ville den uvegerlig bli for lang til å kunne dekkes av franske styrker. I tillegg til den anstrengte situasjonen ved fronten kom at deler av den franske ledelsen hadde mistet motet, spesielt etter den britiske evakueringen fra Dunkerque.

I tillegg til den allerede vanskelige situasjonen erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia den 10. juni. Italia var imidlertid ikke forberedt på krig og de italienske Bersaglieri hadde lite fremgang i de tolv dagene krigen varte. Under ledelse av general Alfredo Guzzoni okkuperte de en liten del av den franske rivieraen.

SitatDet er bare rett og rimelig. De var på vår side i den forrige krigen.[note 27][259]Sitat
– Antatt nedlatende utsagn fra Winston Churchill, om Italias deltakelse på tysk side, i første verdenskrig hadde de bidratt på britisk side, uten suksess.

Den 5. juni fortsatte de tyske styrkene offensiven mot Somme. Angrepet brøt gjennom de sparsomme reservene general Weygand hadde til forsvar av Paris. Den 10. juni flyktet den franske regjeringen til Bordeaux, og erklærte Paris for åpen by. Churchill reiste til Frankrike, og møtte det franske krigskabinettet den 11. juni i Briar, et tettsted ca. 100 km sør for Paris. Churchill ble bedt om å sette inn alle tilgjengelige britiske jagerfly i kampen. Med bare 25 operative skvadroner avviste Churchill overføring av ytterligere jagerfly. Britene anså på dette tidspunkt at det avgjørende slaget ville utkjempes i luftrommet over Storbritannia. Under møtet forsikret den franske admiral François Darlan at den franske flåten ikke ville falle i tyske hender. Den 14. juni inntok Wehrmacht Paris, det var andre gang på under hundre år at tyske styrker erobret byen (første gang var under den fransk-tyske krig).

Sitat12. juni 1940. Jeg traff André Maurois i dag tidlig. Han forlot Paris i går. Han sa at aldri før i livet hadde han opplevd slik smerte som han gjorde ved å se Paris avslappet en fin sommerdag og innse at han kanskje aldri ville se byen igjen. Jeg har så medfølelse med franskmennene. Paris er for dem hva landlige områder er for oss. Om vi kunne sanse at landeveiene i Devonshire, klippene ved Cornwall og vårt eget uprangende England var konsentrert på ett sted og antakeligvis ville bli utslettet, ville vi følt all verdens fortvilelse. [note 28][260]Sitat
– Politikeren og forfatteren Harold Nicolson til sin dagbok

Luftwaffe fikk et stadig sterkere overtak i luftkrigen, selv om det franske Armée de l'air forsøkte å slå tilbake. Mellom 5. og 9. juni fløy Armée de l'air 1815 tokt, av dem var 518 bombetokt. Antall tokt gikk imidlertid stadig ned fordi fly og flygertap ikke lot seg erstatte. RAF forsøkte å avlede Luftwaffe ved bombetokt mot Dunkerque, men tapene var store. Bare den 21. juni ble 37 Bristol Blenheim skutt ned. Etter den 9. juni var det franske luftforsvaret i praksis slått ut. Luftwaffe hadde fritt spillerom, det angrep troppekonsentrasjoner og forsyningslinjer.

Evakuering av de gjenværende britiske ekspedisjonsstyrkene vest i Frankrike ble gjennomført av Royal Navy mellom 15. og 25. juni ved operasjon Ariel, totalt ble nær 200 tusen britiske og allierte soldater, og mye utstyr, evakuert.[261] 17. juni nådde de tyske styrkene den sveitsiske grensen, og hadde da innringet mer enn 500 000 franske soldater tilknyttet Maginotlinjen. Kampene fortsatte i dette området inntil general André Gaston Prételat, kommandant for den 2. franske armé, ble tvunget til å kapitulere den 22. juni.

Tematisk oversikt[rediger | rediger kilde]

Fransk innenrikspolitikk i mellomkrigstiden[rediger | rediger kilde]

Ved forhandlingene etter første verdenskrig som resulterte i Versaillestraktaten, var et sentralt kompromiss mellom vestmaktene USA, Storbritannia og Frankrike at sistnevnte avsto fra å skille Rhinland fra Tyskland. Til gjengjeld ble Frankrike lovet en britisk og amerikansk sikkerhetsgaranti mot et nytt angrep fra Tyskland.[92]

Sivilbefolkningen og flyktninger[rediger | rediger kilde]

Selv før krigshandlingene på fransk jord våren 1940 ble sivile rammet av krigen. Titusener ble beordret vekk fra områder nær fronten, til ofte kummerlige forhold. Det hadde sine konsekvenser i januar 1940 ble det registrert 103 500 døde, mot 62 078 for januar 1939.[262] Ved fullført mobilisering ved krigsutbruddet i september 1939 viste det seg at mange fagarbeidere som rustningsindustrien var avhengig av var utkalt som soldater, etter hvert ble om lag 1,2 millioner soldater frigjort for arbeide i rustningsfabrikker (fransk affectés spéciaux).[263]

Ved den tyske invasjonen 10. mai 1940 kom en stadig økende strøm med flyktninger, først fra Belgia, som flyktet inn i Frankrike.[264] Etter hvert som de tyske styrkene rykket inn i Frankrike flyktet også landets egne innbyggere, millioner av mennesker forsøkte å komme seg vekk fra områdene med kamper og under tysk kontroll, i hva som for ettertiden på fransk ble kjent som l’exode. Antallet flyktninger i Frankrike i 1940 har blitt anslått til mellom 8 og 10 millioner mennesker,[265][266] en by som Lille gikk fra 200 000 til 20 000 innbyggere på få dager.[267]

Media, propaganda, litteratur og film[rediger | rediger kilde]

Mens tysk propaganda overfor franske soldater ved frontlinjen fokuserte på at de ble ofret for britiske interesser, sviktet fransk innenriks propaganda når det skulle forklares hvorfor krigen ble utkjempet.[268] I den korte perioden etter det tyske angrepet 10. mai var pressen sent ute med meldinger om krigens gang, sensuren var streng og selv etter nederlaget ble det kun beskrevet i helt generelle og svevende formuleringer.[269]

Etterspill[rediger | rediger kilde]

Våpenhvilen og dens konsekvenser[rediger | rediger kilde]

Den 22. juni 1940 undertegnet Frankrike en våpenhvileavtale med Tyskland, i den samme jernbanevognen ved landsbyen Rethondes i Compiègneskogen der Tyskland i 1918 overga seg etter første verdenskrig. Våpenhvilen trådte i kraft den 25. juni.[1] Den franske statsministeren Paul Reynaud måtte trekke seg da han nektet å akseptere fransk kapitulasjon. Han ble etterfulgt av marskalk Philippe Pétain, som i en radiotale til folket den 17. juni hadde kunngjort at han ville arbeide for en våpenhvile.[270] Da han tiltrådte ble Philippe Pétain støttet av flertallet av befolkningen i Frankrike.[271] I Tyskland var seieren over Frankrike svært populær, diktatoren Hitler og hans regime nådde en topp i popularitet som senere aldri ble overgått.[272]

Sitat'Hvis en økning i følelse for Adolf Hitler fremdeles var mulig, har det blitt virkelighet med tilbakekomsten til Berlin', kommenterte en rapport fra provinsene. 'Stilt overfor en slik betydelighet,' gikk en annen kommentar, 'blir all smålighet og misnøye tyst.' Selv motstandere av regimet fant det vanskelig å motstå seiersfølelsen. Arbeidere i rustningsindustrien forsøkte å få tillatelse til å la seg innrullere i Wehrmacht. Folk trodde den endelige seieren var nært forestående. Bare Storbritannia sto i veien. Muligens for det eneste tidspunktet under det tredje riket var det genuin krigsbegeistring blant befolkningen. [note 29][273]Sitat
– Historikeren Ian Kershaw, om stemningen i Tyskland etter seieren over Frankrike sommeren 1940.

Ved våpenhvilen ble Frankrike delt i to; en tysk okkupasjonssone i nord og vest og en formelt uavhengig stat i sør, med hovedstad i kurbyen Vichy, etter hvert benevnt Vichy-regimet. I tillegg ble det franske Alsace-Lorraine lagt inn under Tyskland. Den franske hæren ble begrenset til 100 tusen mann, en klar tysk henvisning til Versaillestraktaten, hvor den tyske hæren ble begrenset til samme antall. Frankrike måtte også betale kostnaden ved å ha tyske soldater besette landet, reelt om lag 400 millioner franske franc per dag, tilsvarende kostnaden for en hær på 18 millioner mann i følge en fransk general.[274] Italienerne annekterte en liten del av det franske området i Alpene, og Rivieraen omkring byen Nice. Både Nice og Alsace-Lorraine var områder der det var henholdsvis en del italiensktalende befolkning og overveiende tysktalende befolkning, og særlig det sistnevnte område hadde skiftet hender en rekke ganger under historiens løp. Tyskerne hadde også annektert et annet område etter felttoget, det belgiske tysktalende Eupen-Malmédy-området. En formell anneksjon av Luxembourg fant ikke sted, men området ble erklært som del av det tyske stamområde og forberedelser til en formell anneksjon ble satt i gang. Likesom i de franske og belgiske annekterte områdene ble luxembourgere tvangsinnkalt til tysk militærtjeneste.

Den nye franske staten, ledet av Pétain, aksepterte sin posisjon som en slagen nasjon og forsøkte å tilpasse seg Tyskland ved passivt å godta ulike tyske betingelser. Charles de Gaulle var blitt utnevnt til undersekretær i forsvarsdepartementet av Reynaud, og nektet å godta kapitulasjonen. I en tale på BBC radio fra London 18. juni avviste han Vichy-regjeringens legitimitet og kunngjorde sitt initiativ for å danne frie franske styrker som skulle fortsette motstanden mot Tyskland.[275] Flere franske kolonier valgte å støtte de Gaulle, og soldater fra koloniene dannet etter hvert hoveddelen av soldatene i styrken. Grunnet formuleringer i våpenhvileavtalen begynte britene å tvile på admiral Darlans løfte til Churchill om at den franske flåten ikke ville falle i tyske hender. Royal Navy gikk derfor til angrep på franske marinefartøy i Afrika og Europa, det mest kjente av disse angrep var angrepet på Mers-el-Kébir, hvor 1 297 franske sjøfolk ble drept og 350 skadet. På fransk side skapte de britiske angrepene motvilje og forbitrelse, mens den offensive britiske holdningen ble i USA sett som et klart tegn på at Storbritannia ville kjempe videre.[276][277]

Det var et voldsomt sjokk for franskmenn at landet i løpet av knappe fem uker gikk fra å være en av verdens stormakter, til å tape en krig mot erkefienden Tyskland. Frankrike hadde vært en av Europas ledende militærmakter i rundt 300 år, nederlaget var en hendelse som markerte slutten på en historisk periode.[278] Den britiske historikeren Julian T. Jackson hevder at Frankrikes nederlag var et avgjørende vendepunkt i det 20. århundre, Tysklands ekspansjon ble med det endret, og konflikten omfang gikk fra en europeisk til en internasjonal dimensjon.[279] Historikerne Robert Frank, David Reynolds, Joel Blatt og Stanley Hoffmann deler Jacksons syn på nederlaget som et vendepunkt og et brudd.[280][281][282]

Tyske tap[rediger | rediger kilde]

Om lag 27 000 tyske soldater ble drept og 111 000 ble såret, i tillegg var 18 384 savnet, det ga totale tyske tap på 156 000 soldater. I perioden 10. mai til 3. juni (fall gelb), hadde Wehrmacht et tap på om lag 2500 mann per dag. I perioden 4. juni til den siste offensiven 18. juni (fall rot), tapte Wehrmacht over 5000 mann per dag. Forskjellen i tapstall synes som et paradoks, i den første perioden var de allierte styrkene uthvilt og kjempet etter sine planer, mens i den siste perioden kjempet de reduserte franske styrkene alene.[283]

Allierte tap[rediger | rediger kilde]

De allierte arméene på det kontinentale Europa hadde blitt ødelagt, totalt tapte de allierte 2 292 000, inkludert den franske armé som overgav seg. Tap for de ulike nasjoner var som følger:

 • Frankrike – 60 000 drept, 123 000 såret og om lag 1 800 000 tatt til fange, de fleste ble sendt til Tyskland, hvor de var inntil krigen sluttet i 1945.[284]
 • Storbritannia – 68 000 drept, såret eller tatt til fange.
 • Belgia – 23 300 drept, såret eller tatt til fange.
 • Nederland – 9 800 drept, såret eller tatt til fange.
 • Polen – 6 100 drept, såret eller tatt til fange.
 • Tsjekkoslovakia – 1 600 tapt, inkludert 400 drept.

Frankrikes fall, dekadanse eller forræderi?[rediger | rediger kilde]

Traume og eksil

Blant de som gikk i eksil var diplomaten og dikteren Saint-John Perse (mottok Nobelprisen i litteratur for 1960), han unnslapp til USA, men ble av Vichy-regimet fratatt fransk statsborgerskap, og utmerkelsen Æreslegionen.[285]

For André Maurois, forfatter og medlem av Académie française, var eksil ikke en ny opplevelse, familien var opprinnelig fra Alsace og flyktet da området ble overført til Tyskland i 1871 etter den fransk-tyske krig. Under kampene i 1940 var Maurois, grunnet sine kunnskaper i engelsk liaisonoffiser med britiske styrker, og ble med når de evakuerte til London. Etter et opphold i USA ble han med i de Frie franske styrker. Maurois var særlig kritisk overfor manglende trening av den franske hæren fra krigsutbruddet og de åtte månedene til den tyske invasjonen.[286]

Mange av landets innbyggere mente tapet måtte skyldes forræderi. Alt fra britene som hadde sendt for få soldater til franske kommunister, franske fascister som terrororganisasjonen La Cagoule, belgiske styrker som kapitulerte, tyske sabotører, til femtekolonner ble påstått å stå bak nederlaget.[287] Høyresiden i politikken angrep særlig Folkefronten (fransk: Front Populaire) og dets statsminister Léon Blum (de hadde hatt makten 1936–1938 og innførte radikale reformer). Blum og andre på venstresiden mente at dette dels var et forsøk på tildekking av faktiske forhold, dels at borgerlige politikere, næringslivsmenn og generaler ikke hadde klart å fornye seg og derfor var ansvarlige for tapet.[288] Både venstre- og høyresiden var samlet i angrep mot de såkalte synarches, et antatt hemmelig brorskap av teknokrater og finansmenn.[289]

Påstandene om forræderi som basis for Frankrikes nederlag har blitt tilbakevist av blant annet professor Robert Paxton, han anser at den tyske seieren må forklares med klassiske militære termer.[290]

En underliggende årsak for nederlaget ble av mange, i Frankrike og utenfor, både under krigsårene og etter 1945, forklart ved at noe var råttent, landets innbyggere hadde utviklet dekadanse.[291] Allerede i mellomkrigstidens Frankrike ble følelsen av dekadanse delt av intellektuelle fra ytre høyre, som Pierre Drieu la Rochelle, til den liberale filosofen Raymond Aron.[292] I 1940 var det særlig Vichy-regimet som hevdet at store deler av samfunnets fundament hadde vært dårlig, med støtte fra deler av den katolske kirken i landet, nederlaget ble fremstilt som en Guds straff for dårlig livsførsel.[293] Vichy-regimets syn ble delt av mange, den unge løytnant Georges Friedmann, etter krigen internasjonalt anerkjent sosiolog, beskrev den tredje franske republikk i ordelag som var nær Vichy-regimets.[294] Pierre Laval, ledende politiker under den tredje republikk og to ganger statsminister, la skylden på demokratiet generelt og folkefronten (fransk: Front Populaire) spesielt.[295] Selv den av høyresiden utskjelte Léon Blum, statsminister under folkefronten, var nær ved å gi dekadanse som årsak, da han forsøkte å forklare nederlaget, men da borgerskapets, han anså de ferdig som klasse.[296] Jacques Maritain, en katolsk filosof, var på linje med Blum i støtte til demokratiet, insisterte på at folket ikke var dekadent, men konkluderte som Blum med at roten til problemet lå i borgerskapet.[297] Den ledende franske historikeren Jean-Baptiste Duroselle utga så sent som i 1979 en bok om fransk diplomati i 1930-årene med den megetsigende tittelen La Décadence.[298][299]

Sitatdet begrepsmessige rammeverket for dekadanse ... den tredje republikken var ikke i stand til å møte utfordringen fra et stadig mer aggressivt Tyskland. Et bankerott regime, hvor parlamentarisk politikk og smale egeninteresser hadde prioritet over fellesskapet og en følelse av felles innsats for nasjonens vel, var den tredje republikk ikke i stand til å samle nasjonens styrke i forberedelse av den uunngåelige krigen med Hitlers Tyskland. Frankrike gikk derfor inn i en krig i 1939 som det hverken var materielt eller psykologisk forberedt på. Dets sivile og militære lederskap, med de sterkt feilaktige sikkerhetspolitikken de fulgte, var symptomatisk for en generelt dårlig tilstand i det franske samfunnet. Sammenlagt var det militære nederlaget og etterfølgende politisk kollaps den uunngåelige kulminasjon av en lang prosess med politisk forråtnelse. [note 30][300]Sitat
– Den britiske historikeren Peter Darron Jackson beskriver oppfatningen av dekadanse i tidsskriftet History Compass, 2006

Blant utenlandske skribenter som var nær ved å tillegge dekadanse grunnen til nederlaget var den amerikanske journalisten William L. Shirer, i boken The Collapse of the Third Republic fra 1969 peker han på hvordan hæren, regjeringen og befolkningens moral kollapset. Historikeren Alistair Horne i To Lose a Battle: France 1940, utgitt samme år, hadde mye av den samme kritikken, begge bøker ble oversatt til fransk, og hadde stor innflytelse for hvordan det franske tapet ble vurdert.[301][302] Den rumensk-amerikanske historikeren Eugen Weber gikk i sin bok fra 1995, The Hollow Years: France in the 1930s, også i retning av å peke på det franske nederlaget som et uunngåelig resultat. I sin bok fra 2010, L'Impardonnable Défaite; 1918-1940, var den franske historikeren Claude Quétel knusende i sin kritikk, han anså at nederlaget i 1940 ble varslet allerede i 1918.[303]

Krigsforbrytelser[rediger | rediger kilde]

Tyske styrker begikk flere krigsforbrytelser under slaget om Frankrike, blant de var skyting av britiske fanger ved Le Paradis og Wormhoudt 27. og 28. mai av enheter tilknyttet Waffen SS. De ordinære tyske styrkene i Wehrmacht utførte også drap av franske krigsfanger.[304] Hundrevis av franske soldater fra koloniene ble drept av tyske styrker, etter de hadde overgitt seg og var krigsfanger.[305]

Ved våpenhvilen i juni 1940 var 24 270 afrikanske soldater i fransk tjeneste savnet (hovedsakelig Tirailleurs Sénégalais), av disse var omtrent 15 000 krigsfanger hos motparten og omkring 10 000 falt på slagmarken.[130] Tyske styrker respekterte i mindre grad Genève-konvensjonen for afrikanske soldater. Et vesentlig antall krigsfanger ble henrettet eller så dårlig behandlet at de ikke overlevde fangenskap. For eksempel i Oise-distriktet ble 150 til 600 henrettet og dumpet i massegrav. Massakrene ble i liten grad forfulgt rettslig under og etter krigen. De mer lyshudete soldatene fra Nord-Afrika fikk bedre behandling.[306]

Hvorfor tapte Frankrike?[rediger | rediger kilde]

Den franske politikeren Pierre Cot anså mangelen på allianser, særlig en med Sovjetunionen, som den sentrale faktor som bidro til Frankrikes nederlag i 1940. Rett nok hadde Pierre Lavals regjering inngått en avtale med Sovjetunionen i 1935, men denne ble ikke vedlikeholdt og utvidet til en fullverdig avtale om militært samarbeid. Michael Jabara Carley mener årsaken til fransk nøling med å utvide sikkerhetssamarbeidet med Sovjetunionen var anti-kommunisme.[307]

Hstorikeren Nicole Jordan mener strategi var sentralt i det franske nederlaget i 1940, og at nederlaget ble forsøkt dekket ved å utpeke Folkefronten (fransk Front populaire, som styrte i årene 1936–1938) som ansvarlige.[308] For å unngå stridigheter og store ødeleggelser på fransk jord, skulle de franske styrkene rykke frem og møte tyske styrker i Belgia og Nederland, den såkalte Breda-varianten (navnet kom av at franske panserstyrker skulle avansere til den nederlandske byen Breda). Dette var en strategi den franske overkommandoen, ved general Gamelin, hadde stått for siden midten av 1930-årene. De franske divisjonene som tidligere hadde utgjort en strategisk reserve, rykket frem gjennom Belgia, mot Nederland, mens den tyske hovedstyrken rykket vestover, sør for de, gjennom Ardennene.[309]

Historikeren Ernest R. May viser at allierte styrker var bedre forberedt på krig enn tyskerne (flere trente soldater, mer kanoner, flere og bedre stridsvogner, mer bombe- og jagerfly). Databaserte simuleringer av felttoget viser at de allierte alltid vinner.[310] May anser at hovedårsaken til den tyske seieren var disponering av styrker; det tyske hovedangrepsstyrken gjennom Ardennene skjedde i den svakeste franske sektoren, mens de beste franske styrkene var lenger nord, mot svakere tyske styrker.[311] Utviklingen bak Tysklands suksesser utenrikspolitisk i årene 1938 til 1940 mener May bare kan forstås når en vet at ingen britisk eller fransk leder trodde Frankrike ville tape mot Tyskland, før nederlaget ved Sedan.[312]

Fransk-britisk strid - om krigen - under og etter[rediger | rediger kilde]

Både før krigsutbruddet og under selve krigføringen var det store uenigheter mellom Frankrike og Storbritannia over strategi. Etter Tysklands invasjon den 10. mai ble BEF raskt avskåret fra sine forsyningslinjer, og øverstkommanderende, general Gort, bestemte seg for å trekke sine styrker ut av kampene og tilbake mot Dunkerque, til franskmennenes forbitrelse.[313] Storbritannias påfølgende evakuering av BEF fra Dunkerque bidro ytterlig til å forsure forholdet mellom de to allierte.[314]

SitatFrankrike mistet i praksis Storbritannia som alliert ... I stedet for å inspirere franskmennene, bidro Dunkerque til å lamme dem, sendte deres ledere til å lete etter dekning, og fikk dem til å føle seg isolert. Det var to Dunkerque og de var så forskjellige som seier og nederlag. [note 31][315]Sitat
– Historikeren Theodore Draper om evakueringen av BEF fra Dunkerque i mai–juni 1940

Vichy-regimet og dets sympatisører var knusende i sin kritikk av Storbritannia, i alt fra hvor lite av fronten britiske styrker dekket (40 kilometer), til manglende innsats av RAF og rask evakuering av BEF. Churchills tilbud om en union 16. juni 1940, da Paris var erklært åpen by og Frankrike ble overrent av tyske styrker, ble sett som et sleipt britisk forsøk på å tilrane seg de franske koloniene. Selv en anglofil franskmann, som Charles Rist, var ekstremt kritisk til Storbritannia og hvordan han anså Frankrike ble brukt i et spill, rettet mot Tyskland.[316]

Royal Navys angrep på Mers-el-Kébir - den franske marinebasen i fransk Algerie, hvor størstedelen av den franske marinen var, bidro ytterligere til fransk bitterhet mot britene.[277]

Myter om krigen[rediger | rediger kilde]

I ettertid har det av mange blitt sett som uunngåelig at Tyskland vant over Frankrike, grunnet antatt bedre og større styrker, mer stridsvogner og fly, og at de allierte var klar over dette. Dette er en myte, skapt etter nederlaget, de allierte var stort sett overlegne tyskerne i antall soldater, trening, stridsvogner, artilleri, og fly, og ingen fransk eller britisk leder forventet annet enn en alliert seier, inntil det tyske gjennombruddet ved Sedan 14. mai 1940.[312][317] I tillegg til påståtte underlegne styrker og dårlig ledelse, har dårlig moral i den franske befolkningen og derved blant franske soldater blitt trukket frem som en faktor. Historikeren May avviser dette, og hevder at fransk sivilbefolkning og franske soldaters moral neppe var dårligere enn tysk moral.[318]

Blitzkrig, en myte?[rediger | rediger kilde]

Den raske tyske erobringen av Frankrike i 1940 har i ettertid blitt fremstilt som et hovedeksempel på såkalt blitzkrieg (en taktikk hvor en overvelder fienden ved strategisk omringing utført av panserstyrker, understøttet av overlegne luftstyrker som så får fiendens forsvar til å kollapse). I følge den tyske militærhistorikeren Karl-Heinz Frieser hevder de fleste studier og bøker om emnet at felttoget ble planlagt som blitzkrieg. Frieser mener at hans studier av tyske militærhistoriske arkiver, så vel som tilsvarende franske arkiver og intervjuer med tyske veteraner fra felttoget, viser at felttoget i vest ble gjennomført på en annen måte, enn det ble planlagt.[319] Frieser hevder videre at begrepet blitzkrieg ikke ble utviklet av Hitler på et strategisk nivå, og deretter ble utført taktisk via operasjonsnivået, men at det gikk motsatt vei. Grunnlaget var tyske erfaringer med såkalte stormsoldater under første verdenskrig, og blitzkrieg ble av blant andre general Heinz Guderian utviklet for bruk på det taktiske nivået.[320] Blant de som anerkjenner blitzkrieg på det operasjonelle og taktiske nivået, men avviser blitzkrieg på det strategiske nivået, er historikeren Hew Strachan.[321]

SitatBlitzkrieg, derfor, kan ha hatt en mening på et rent operasjonelt nivå, men som et overordnet strategisk og økonomisk begrep var det ikke-eksisterende.[321][note 32]Sitat
– Historikeren Hew Strachan i boken European Armies and the Conduct of War

Flere ledende tyske offiserer, som admiral Erich Raeder og generale Georg Thomas og Ludwig Beck, advarte i 1930-årene mot å tro på raske gjennombrudd, som blitzkrieg i ettertid ansees å være synonymt med. De hevdet at første verdenskrig og tiden etter hadde vist at i en storkrig vant den grupperingen som hadde størst økonomi, og tilgang på mat og råstoffer.[322] Hitler var sikker på at Tyskland kunne invadere Polen uten å risikere krig med Storbritannia og Frankrike. Han hadde sågar kategorisk nedlagt forbud mot noen krigsplan for å bekjempe de allierte, og kunne følgelig heller ikke ha noen overordnet plan for en blitzkrieg mot de.[323] Når det gjaldt mobilisering av industrien så ble den innrettet på en klar økning høsten 1940, og maksimum produksjon for å forsyne krigen i vest skulle nås høsten 1941. Det ble på ingen måte tatt høyde for at krigen skulle avsluttes i løpet av seks uker, noe som ble utfallet.[324]

Manstein hadde utvilsomt sett for seg en strategisk omringing, men de over 30 infanteridivisjonene som fulgte panserstyrkene var ikke tenkt kun for å konsolidere vunnet terreng, snarere tvert imot. Slik den tyske overkommandoen så det, hadde panserstyrkene gjennomført en omringing. Deres motoriserte infanteri hadde sikret krysningspunktene ved de store elvene og stridsvognsregimentene hadde erobret fremskutte posisjoner. Tanken var nå at panserstyrkene skulle konsolidere stillingen og la infanteridivisjonene posisjonere seg for det virkelige slaget. Det kunne bli en klassisk knipetangsmanøver om fienden holdt seg i nord, eller de to styrkene kunne støte sammen under et alliert forsøk på å trenge sørover. I begge tilfelle ville det store antall tyske divisjoner, både pansrede og infanteridivisjoner, samarbeide for å utslette fienden, i samsvar med etablerte doktriner. Det var ikke tenkt at panserstyrkene i seg selv skulle få fiendens forsvar til å kollapse.[trenger referanse]

Wehrmachts struktur var heller ikke bygd for blitzkrieg, mens de franske styrkene hadde rundt 300 tusen motoriserte kjøretøy, hadde de tyske ikke mer enn rundt 120 tusen. Av de tyske divisjonene som ble satt inn i felttoget i vest i 1940 var kun rundt 10 % fullt motorisert. Den tyske hæren var også sterkt avhengig av hester, totalt 2,7 millioner. Det var en solid økning fra første verdenskrig hvor de brukte 1,4 millioner hester.[325] Mens de 10 panserdivisjonene og de 6 motoriserte divisjonene var godt samtrent og med bra utstyr, hadde resten av hæren varierende utstyr og trening. Halvparten av den tyske hærens soldater hadde kun noen ukers trening, og én fjerdedel var over 40 år gamle.[326] Doktrinene (reglementer, direktiver osv.) for den tyske hæren ved felttoget i vest var preget av første verdenskrig, først senere i 1940 ble ideene om bruk av panser på operasjonsnivået tatt inn.[327]

Historiografi[rediger | rediger kilde]

Stort sett har det vært lite interesse i Frankrike for invasjonen i 1940, hva som har opptatt franske historikere og fransk opinion har vært resultatet: den tyske okkupasjonen, Vichy-regimet, samarbeidet med tyskerne, og den franske motstandsbevegelsen mot okkupasjonen, splittet i en borgerlig og en kommunistisk del.[328][329] Tilsvarende er det franske synet på BEFs evakuering fra Dunkerque at britene ikke hadde prioritert å kjempe i Frankrike og flyktet når de fikk anledning. Royal Navys angrep på Mers-el-Kébir er nok et symbol på fransk/britisk uenighet om synet på hendelser under krigen.[330][331] Etter andre verdenskrig satte det franske parlamentet ned en komité for å undersøke årsaken til nederlaget, to bind ble utgitt i årene 1951–1952.[332] Etter det var det begrenset interesse for felttoget fra fransk side, noe som overlot emnet til britiske og amerikanske historikere. Tre viktige verk ble publisert i 1960-årene; Guy Chapmans Why France Collapsed (1968), Alistair Hornes To Lose a Battle: France 1940 (1969) og William Shirers The Collapse of the Third Republic: An Inquiry into the Fall of France in 1940 (1969).[333] De to siste bøkene ble også oversatt til fransk og hadde en avgjørende påvirkning på hvordan felttoget ble oppfattet i opinionen. De stemte overens med tidligere franske bøker som Marc Blochs Merkelig nederlag (fransk, Étrange Défaite), utgitt posthumt i 1946,[334] og Jacques Benoist-Méchins Seksti dager som sjokkerte vestmaktene (fransk, Soixante jours qui ébranlèrent l'occident) utgitt i 1956, i beskrivelsen av Frankrike som et land i moralsk krise, med en svak ledelse og folket delt politisk. Streiker og budsjettbegrensninger hadde hindret de nødvendige forberedelser for krigen. Frankrike hadde vært i stadig tilbakegang, noe som medførte en defaitistisk og defensiv holdning i befolkningen, som igjen ble reflektert av en konservativ generalstab, ute av stand til å tilpasse seg til moderne taktikk. Denne situasjonen ble så satt opp mot den i Tyskland, hvor en antatt enighet om Blitzkrieg taktikk gjorde en tysk seier tilnærmet uunngåelig.[335]

SitatFrankrikes nederlag var resultatet av en gigantisk falsk sanseopplevelse: feilvurderingen av befolkningen, fienden, og selve historien. [note 33][336]Sitat
– Professor Carole Fink, oppsummerer Marc Blochs diagnose fra hans bok Merkelig nederlag

I Frankrike har denne tilnærmingen til emnet alltid vært populær, som vist ved Jean Baptiste Duroselles La Décadence (1979).[337] Utenfor Frankrike har det imidlertid vokst frem en reaksjon til de franske bøkene som fokuserte på dekadanse.[338] De revisjonistiske historikerne vektla på den ene siden de dype demografiske og økonomiske problemene Frankrike hadde, som uansett ville gjøre det vanskelig for landet å måle seg med Tyskland. Revisjonistene har òg sett på de usikkerhetsfaktorer som har gjort valget av én strategi, fremfor en annen, en suksessfaktor. Der den strukturelle tilnærmingen til emnet har dominert har det ofte blitt fremstilt som at Frankrikes nederlag var gitt, premissene tatt i betraktning. Revisjonistene har derimot ansett en fransk defensiv suksess som fullt mulig. Historie om franske militære styrker er ellers preget av at det stort sett skrives av forsvarsgrenenes egne historiske avdelinger, og Frankrike har heller ikke offisielle krigshistorier, som Tyskland, Storbritannia og en rekke andre land har.[339]

Et tidlig revisjonistisk verk var Adolphe Goutards La Guerre des occasions perdues (1956) (De tapte muligheters krig), som hevdet at krigen kunne vært vunnet med en annen strategi og taktikk.[340][341] I 1960-årene så den «internasjonale skolen» av historikere rundt Pierre Renouvin lave fødselstall, tapene i første verdenskrig og lav industriell innovasjonstakt som de viktigste faktorene bak nederlaget. Samtidig advarte den kanadiske historikeren John Cairns i flere artikler mot tendensen til å lese nederlaget ut av foregående begivenheter. I 1970-årene argumenterte Robert J. Young i sin In Command of France: French Foreign Policy and Military Planning, 1933-1940 (1978) for at det franske lederskapet rasjonelt tilpasset seg en lang utmattelseskrig mot Tyskland.[342] Den israelsk-amerikanske historikeren Jeffrey Gunsburg så i Divided and Conquered: The French High Command and the Defeat of the West, 1940 (1979) på manglende alliert samvirke, både før og under krigen, som det viktigste grunnlag for nederlaget.[343] Den franske historikeren Robert Frankenstein viste i sin bok Le prix du réarmement français, 1935–1939 (1982) at Frankrike gjorde en enorm innsats med gjenopprustning og passerte Tyskland både med hensyn til produksjon av fly og stridsvogner. I 1985 kom Robert Doughty med The Seeds of Disaster: The Development of French Army Doctrine, 1919–1939, hvor han forsøker å erstatte bildet av en stagnert fransk militær doktrine med en vurdering hvor han ser rasjonell tilpasning til mannskapsmangel i form av svært metodisk taktikk, dette i motsetning til tysk oppdragstaktikk (tysk: auftragstaktik).

SitatDette er naboer med to parallelle nasjonale myter om 1940 som et resultat, og to litterære beskrivelser som fortsetter hver for seg, i stedet for å forenes.[note 34][344]Sitat
– Professor Martin S. Alexander om kløften mellom fransk og britisk syn på, og interesse for, krigshandlingene i 1940

Nyere revisjonistisk historieskriving representeres særlig ved professor Julian T. Jackson, hans bok The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940 fra 2003, vektlegger militære grunner til nederlaget. Jackson avviser dekadanse som årsak til tapet mot Tyskland, og anser det kan forklare noen av konsekvensene av nederlaget, men ikke årsakene. I følge Richard Carswell er Jacksons analyse representativt for profesjonelle historikere i nåtiden (2019).[345] Den tradisjonelt ansette motsetningen mellom fransk metodisk taktikk til tysk Blitzkriegstaktikk ble det stilt spørsmål ved med Karl-Heinz Friesers Blitzkrieg-Legende (1995), som hevdet at Blitzkrieg hverken var basis for tysk geostrategi eller den taktiske basis for den tyske angrepsplanen i mai 1940.[346] Richard Carswell mener Friesers studie av slaget om Frankrike må sees som sentralt i etablering av konsensus, blant de som aksepterte Friesers teser var de anerkjente historikerne Philippe Burrin, Jean-Pierre Azéma og Nicolas Beaupré.[347] Nevnes bør også den amerikanske historikeren Ernest May, som i sin Strange Victory: Hitler’s Conquest of France (2000) viser at ved strategispill er det vanskelig å få den allierte siden til å tape felttoget. May mener derfor at mye av årsaken til nederlaget lå i de allierte etterretningstjenesters manglende evne til å avdekke den tyske strategien, mens tysk etterretning korrekt utledet at allierte styrker ville reagere sent på endrede forhold (som at den tyske hovedstyrken angrep gjennom Ardennene, og ikke Nederland og nord i Belgia.[348] Historikeren Norman Davies mener at de franske styrkene hadde like store og gode stridsvogner som det tyskerne hadde.[349]

Se også[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ De to stridende gruppers styrker varierer tildels mye, avhengig av hvordan de beregnes. I oversikten under er tall fra Jackson 2004 og Frieser 2012 brukt. Når det gjelder fly har Frieser to oppsett, for å vise totalt antall fly tilgjengelig, og antall fly ved fronten. Se også seksjon for styrker og utplassering.
 2. ^ The decisive breakthrough into modern military thinking consisted not of a breakthrough in armour weapons, but a breakthrough in the communications weapons.
 3. ^ Gentlemen, we have the choice between two policies: either we seek a general agreement with Germany, or we make our pact with Russia militarily effective. I don't see any other option.
 4. ^ «Joachim von Ribbentrop». britannica.com. Besøkt 2. februar 2021. «Ribbentrop’s greatest diplomatic coup, however, was the German-Soviet Nonaggression Pact of Aug. 23, 1939, which cleared the way for Hitler’s attack on Poland on Sept. 1, 1939, thus beginning World War II.» 
 5. ^ A French attack against the weak German defensive front on the Siegfried line... would, as far as it is humanely possibly to judge, have led to a very quick military defeat of Germany and therefore to an end of the war.
 6. ^ None of the higher headquarters think that the offensive... has any prospect of success.
 7. ^ You will be creeping by 10 miles from the Maginot Line with the flank of your breakthrough and hope the French will watch inertly! You are cramming the mass of the tank units together into the sparse roads of the Ardennes mountain country, as if there were no such thing as air power! And, you then hope to be able to lead an operation as far as the coast with an open southern flank 200 miles long, where stands the mass of the French Army!
 8. ^ Even if the operation only had a 10% chance of success, I would stick to it. It alone will lead to the enemy's annihilation.
 9. ^ I must say that I saw nothing amiss with it on the surface. The Generals are all tried men, if a bit old from our view-point. None of them showed any lack of confidence. None of the liaison officers say that they have seen any lack of morale after the long wait they have had, after the excitement of mobilisation. I say to myself that we shall not know till the first clash comes. In 1914 there were many officers and men who failed but old Joffre handled the situation with great firmness. Will the Blitzkrieg when it comes allow us to rectify things if they are the same? I must say I don't know. But I say to myself that we must have confidence in the French army. It is the only thing in which we can have confidence. Out own army is just a little one and we are dependent upon the French. We have not even the same fine army we had in 1914. All depends on the French army and we can do nothing about it.
 10. ^ This man, in whom intelligence, sublety, and self-control reached a very high level, had absolutely no doubt that, in the approaching battle, he was bound eventually to win... This great chief...
 11. ^ However imprudent, Plan D was therefore a genuinely Allied strategy - attempting to balance French, Belgian and British interests.
 12. ^ the plan to go forward to the line Lovain-Wavre with the French on our right and the Belgians on our left. If we can get there in time to organize ourselves properly to meet the German onrush it is without doubt the right strategy. It is the shortest line possible through Belgium, saves half that country, should give time for coordinated action between the three countries provided the Belgian advance guards on the Albert Canal, at Liège, and in the Ardennes can hold out sufficiently enough.
 13. ^ why he was not accustoming his infantry to seeing tanks with flame-throwers advancing against them, and to dive-bombers. 'If their first experience of this kind of attack happens on the field of battle' I said, 'there is the danger of panic ... If, on the contrary, they have been used to such spectacles, the novelty will have worn off.' 'You are right,' he replied. 'And I have asked for it several times ... But the reply was that manoeuvres with tanks would ruin the harvest and the civil authorities were opposed to it.'
 14. ^ De to stridende gruppers styrker varierer til dels mye, avhengig av hvordan de beregnes. Under er tall fra Jackson 2004/Umbreit 2015 og Frieser 2012 brukt. Unntatt antall tyske divisjoner er de tre kildenes tall forskjellig, Jacksons/Umbreits tall kommer først, etter skråstrek kommer Friesers tall. Når det gjelder fly har Frieser to oppsett, for å vise totalt antall fly tilgjengelig, og antall fly ved fronten, disse tallene er da oppgitt med bindestrek mellom.
 15. ^ In the spring of 1940 one might well describe the German army as semimodern. A very small number of the best equipped and best trained elite divisions were offset by many second- and third rate divisions.
 16. ^ But the Meuse, Corap, it doesn't interest me.
 17. ^ Again and again I look with anxious eyes at the beaming blue sky; for what a target the division offers as long as it is compelled to progress by moving slowly forward along a single road. But not once does one French observation plane appear.
 18. ^ «Han (fienden) trenger tid for å føre frem sitt artilleri, sin ammunisjon samt nødvendig utrustning for denne type terreng; alt dette mens han ligger under ild fra vårt artilleri. I tillegg har deres stridsvogner en uoverstigelig hindring foran seg såsant ikke deres infanteri åpner veien for dem, og for dette (infanteriets innsats) behøves støtte av tungt artilleri. Hva skulle kunne gi dem det? Artilleri? Det har de ennå ikke. Stridsvogner? Deres bevæpning er ikke tilstrekkelig kraftig. Deres flyvåpen? Vi har full tiltro til våre jagerfly» Side 129-30 i Goutard, A. The Battle of France, 1940, Frederick Muller Ltd, 1958
 19. ^ The French seem really to have lost all common sense! Otherwise they could and would have stopped us!
 20. ^ Recently I walked through the fortifications along this front and estimated that well organized and resolute resistance would cost the Germans half a million casualties, if they actually managed to achieve their breakthrough. But what happened? The Germans marched through 8-kilometer deep fortifications with a loss of perhaps 500 men.
 21. ^ Av de totalt 71 Fairey Battle bombefly som deltok i angrepet ble 40 skutt ned, RAFs største tap (tapte fly i prosent av totalstyrken) i en operasjon noensinne. Grunnen til de store tapene var dels at Luftwaffe hadde luftherredømme, dels at jagereskorten var utilstrekkelig, at det tyske luftvernet var effektivt og at bombeflyene Fairey Battle og Bristol Blenheim viste seg å være underlegne og sårbare. Se Forczyk 2017, s. 174, Jackson 2004, s. 48
 22. ^ We had 3,000 tanks, and so did the Germans. We used them in a thousand packs of three, the Germans in three groups of a thousand.
 23. ^ The Führer is terribly nervous. Frightened by his own success, he is afraid to take any chances and so he would rather pull the reins on us... [he] keeps worrying about the south flank. He rages and screams that we are on the best way to ruin the whole campaign and that we are leading up to a defeat.
 24. ^ Right now, it looks like the biggest military catastrophe in history.
 25. ^ We shall have lost practically all our trained soldiers by the next few days—unless a miracle appears to help us.
 26. ^ Had the BEF been wiped out in northern France, it is difficult to see how Britain could have continued to fight; and with Britain out of the battle, it is even more difficult to see what combination of circumstances could have aligned America and Stalin's Russia to challenge Hitler.
 27. ^ It's only fair. They were on our side in the last war.
 28. ^ June 12, 1940. I saw André Maurois in the morning. He left Paris yesterday. He said that never before in his life had he experienced such agony as he did when he saw Paris basking under a lovely summer day and realised that he might never see it again. I do feel so deeply for the French. Paris is to them what our countryside is to us. If we were to feel the lanes of Devonshire, the rocks of Cornwall and our own unflaunting England were all concentrated in one spot and likely to be wiped out, we would feel all the pain in the world.
 29. ^ "If an increase in feeling for Adolf Hitler was still possible, it has become reality with the day of the return to Berlin", commented one report from the provinces. "In the face of such greatness," ran another, "all pettiness and grumbling are silenced." Even opponents to the regime found it hard to resist the victory mood. Workers in the armaments factories pressed to be allowed to join the army. People thought final victory was around the corner. Only Britain stood in the way. For perhaps the only time during the Third Reich there was genuine war-fever among the population.
 30. ^ the conceptual framework of décadence ... the Third Republic was incapable of meeting the challenge posed by a resurgent and aggressive Nazi Germany. A bankrupt regime, in which parliamentary politics and narrow self-interest took priority over community and a spirit of collective sacrifice for the national good, the Third Republic was unable to marshal the energies of the nation in preparation for the inevitable war with Hitler's Germany. France thus entered a war in 1939 for which it was neither materially nor psychologically prepared. Its civilian and military leadership, along with the deeply flawed security policies that they pursued, were symptomatic of a profound malaise in French society. In sum, the military disaster and subsequent political collapse were the inevitable culmination of a long process of political decay.
 31. ^ France was virtually loosing Britain as an ally ... Instead of electrifying the French people, Dunkerque stunned them, sent their leaders scurrying for alibis, and left them feeling isolated. There were two Dunkerques and they were as different as victory and defeat.
 32. ^ Blitzkrieg, therefore, may have had some meaning at a purely operational level, but as an overall strategic and economic concept it was non-existent.
 33. ^ France's defeat was the result of a gigantic false perception: the misreading of its people, the enemy, and history itself.
 34. ^ These are neighbors with two parallel national myths about 1940 as a result, and two literature's set to continue to run alongside one another rather than converge.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Carswell, Richard (2019). The Fall of France in the Second World War: History and Memory. Palgrave MacMillan. s. 92. ISBN 978-3-030-03954-7. «On 22 June, the armistice was signed in the same railway carriage that had been used in 1918 to sign the armistice with the German Empire. An armistice was signed with Italy in Rome on 24 June. The fighting ceased, when both armistices came into effect at 00.35 on 25 June, specified by the French government as a day of mourning.» 
 2. ^ a b c Franske, britiske, belgiske og nederlandske divisjoner, Jackson 2004, s. 33
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Frieser 2012, s. 56
 4. ^ a b De franske styrkene hadde totalt flere kanoner, men færre anti-stridsvogn kanoner og enda færre luftvernkanoner. Jackson 2004, s. 15
 5. ^ a b «Det var omtrent 2900 moderne stridsvogner tilgjengelig for den franske hæren nord i det nord-østlige Frankrike i 1940.». Jackson 2004, s. 13–14
 6. ^ a b c 1 286 franske fly, 416 britiske fly i Frankrike, Jackson 2004, s. 21
 7. ^ Jackson 2004, s. 33
 8. ^ a b Tyske divisjoner, Jackson 2004, s. 33
 9. ^ a b De tyske styrkene hadde færre kanoner enn de franske, men flere kanoner for bruk mot stridsvogner, og fly. Jackson 2004, s. 15
 10. ^ a b Umbreit 2015, s. 279
 11. ^ a b Jackson 2004, s. 21
 12. ^ Jowett 2000, s. 4–5
 13. ^ Zaloga 2011, s. 73
 14. ^ 892 franske og 1 029 britiske fly. Frieser 2012, s. 317–318
 15. ^ Franske, nederlandske, belgiske og britiske døde. Frieser 2012, s. 317–318
 16. ^ a b c Frieser 2012, s. 317–318
 17. ^ Stevenson 2012, s. 528–529
 18. ^ Forczyk 2017, s. 69, 74-75
 19. ^ a b Clark 2016, s. 16–17
 20. ^ Forczyk 2017, s. 44-55
 21. ^ Carswell 2019, s. 31–33, 41
 22. ^ Clayton Donnell, The Battle for the Maginot Line, 1940 (Pen and Sword, 2017).
 23. ^ May, 2000, s. 118–120
 24. ^ a b c d Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 14–16
 25. ^ a b Jackson 2004, s. 26–27
 26. ^ Carswell 2019, s. 170–171
 27. ^ Jackson 2004, s. 32–33
 28. ^ May, 2000, s. 288–289
 29. ^ Peter Caddick-Adams, «Anglo-French Co-operation During the Battle of France», i Bond og Taylor 2001, s. 36
 30. ^ Michael Jabara Carley, «Prelude to Defeat, Franco-Soviet relations, 1919–1939», i Blatt 1998, s. 187–191, 199–201
 31. ^ Michael Jabara Carley, «Prelude to Defeat, Franco-Soviet relations, 1919–1939», i Blatt 1998, s. 171, 203
 32. ^ Davies, 2008, s. 170
 33. ^ a b c Jackson 2004, s. 74–75
 34. ^ a b Davies 2014, s. 998–1003
 35. ^ Davies, 2008, s. 161–166
 36. ^ May, 2000, s. 306
 37. ^ Hastings 2011, s. 11
 38. ^ Forczyk 2017, s. 107
 39. ^ May, 2000, s. 203
 40. ^ Davies, 2008, s. 93
 41. ^ Robin Brodhurst, «The Royal Navy's Role in the Campaign», i Bond og Taylor 2001, s. 129–130
 42. ^ May, 2000, s. 277
 43. ^ Frieser 2012, s. 13
 44. ^ May, 2000, s. 17
 45. ^ Forczyk 2017, s. 114
 46. ^ Forczyk 2017, s. 114-115
 47. ^ a b Frieser 2012, s. 20
 48. ^ May, 2000, s. 22
 49. ^ Elisabeth du Réau, «Eduard Daladier: The Conduct of the war and the Beginnings of Defeat», i Blatt 1998, s. 108–109
 50. ^ Frieser 2012, s. 61
 51. ^ May, 2000, s. 328–329
 52. ^ May, 2000, s. 331–333
 53. ^ May, 2000, s. 335–336
 54. ^ May, 2000, s. 341–343
 55. ^ a b Frieser 2012, s. 23–24
 56. ^ Clark, 2016, s. 14
 57. ^ Frieser 2012, s. 55
 58. ^ May, 2000, s. 15–20
 59. ^ Frieser 2012, s. 8, 16
 60. ^ a b Evans, 2008, s. 112–113
 61. ^ Frieser 2012, s. 20, 26
 62. ^ a b Forczyk 2017, s. 118
 63. ^ May, 2000, s. 19–20
 64. ^ Forczyk 2017, s. 117–120
 65. ^ May, 2000, s. 20–22
 66. ^ Frieser 2012, s. 20–24
 67. ^ Frieser 2012, s. 57, 61
 68. ^ Davies, 2008, s. 158
 69. ^ Frieser 2012, s. 57–58
 70. ^ Evans, 2008, s. 113
 71. ^ Davies, 2008, s. 229
 72. ^ Frieser 2012, s. 54
 73. ^ May, 2000, s. 218–219
 74. ^ May, 2000, s. 224–225
 75. ^ Frieser 2012, s. 62
 76. ^ Frieser 2012, s. 63–65
 77. ^ May, 2000, s. 215
 78. ^ a b c Frieser 2012, s. 63–65
 79. ^ May, 2000, s. 225
 80. ^ Frieser 2012, s. 62–63
 81. ^ a b Frieser 2012, s. 86, 98
 82. ^ Frieser 2012, s. 66–67
 83. ^ May, 2000, s. 236, 238
 84. ^ Frieser 2012, s. 94
 85. ^ a b Frieser 2012, s. 99
 86. ^ Frieser 2012, s. 88, 90
 87. ^ Frieser 2012, s. 95
 88. ^ Frieser 2012, s. 156, 164, 172, 185, 336–337
 89. ^ May, 2000, s. 239
 90. ^ Frieser 2012, s. 90, 94–95
 91. ^ May, 2000, s. 249–251, 256, 268
 92. ^ a b Joel Blatt, «Introduction», i Blatt 1998, s. 7–8
 93. ^ Jackson 2004, s. 1
 94. ^ May, 2000, s. 305, 311
 95. ^ Jackson 2004, s. 75–76
 96. ^ Jackson 2004, s. 80–82
 97. ^ May, 2000, s. 127
 98. ^ Jackson 2004, s. 80–81
 99. ^ Nicole Jordan, «Strategy and Scapegoatism», i Blatt 1998, s. 23–24
 100. ^ Doughty 2014a, s. 5–6
 101. ^ Jackson 2004, s. 25–27
 102. ^ a b c d Jackson 2004, s. 27–30
 103. ^ a b Frieser 2012, s. 90–92
 104. ^ Doughty 2014a, s. 6–7
 105. ^ May, 2000, s. 8, 250, 255–256, 268
 106. ^ a b Frieser 2012, s. 185–186
 107. ^ a b Frieser 2012, s. 336–339
 108. ^ a b Frieser 2012, s. 345–346
 109. ^ Frieser 2012, s. 156, 164, 169–172
 110. ^ a b Davies 2008, s. 269–270
 111. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 23–25, 29
 112. ^ Mungo Melvin, «The German View», i Bond og Taylor 2001, s. 221
 113. ^ Jackson 2004, s. 221–222
 114. ^ May, 2000, s. 312–313
 115. ^ a b Carswell 2019, s. 230
 116. ^ Carswell 2019, s. 65
 117. ^ Jordan, 1998, s. 32
 118. ^ Carswell 2019, s. 229
 119. ^ May, 2000, s. 133–136
 120. ^ May, 2000, s. 355–356
 121. ^ May, 2000, s. 217, 226, 283–284, 315, 355–356, 372
 122. ^ May, 2000, s. 356–358, 360–361
 123. ^ May, 2000, s. 366–368
 124. ^ Frieser 2012, s. 29–31, 54
 125. ^ May, 2000, s. 208–209
 126. ^ Carswell 2019, s. 226
 127. ^ Frieser 2012, s. 32–33, 35–36
 128. ^ Frieser 2012, s. 31
 129. ^ a b c d e Frieser 2012, s. 89–90
 130. ^ a b Echenberg, M. (1985). ‘Morts Pour La France’; The African Soldier in France during the Second World War. The Journal of African History, 26(4), 363-380.
 131. ^ May, 2000, s. 310–311
 132. ^ Jackson 2004, s. 20
 133. ^ a b Carswell 2019, s. 231
 134. ^ Forczyk 2017, s. 143
 135. ^ Carswell 2019, s. 178
 136. ^ Jackson 2004, s. 34–35
 137. ^ May, 2000, s. 388
 138. ^ Frieser 2012, s. 44–54, 56
 139. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 119
 140. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 114–116
 141. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 123
 142. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 124
 143. ^ a b May, 2000, s. 396
 144. ^ May, 2000, s. 385
 145. ^ a b c d e Jackson 2003, s. 37–39
 146. ^ May, 2000, s. 384–385
 147. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 124
 148. ^ a b May, 2000, s. 415–416
 149. ^ May, 2000, s. 398, 401
 150. ^ Forczyk 2017, s. 161-162
 151. ^ May, 2000, s. 400–404
 152. ^ Forczyk 2017, s. 163-164
 153. ^ Forczyk 2017, s. 178-182
 154. ^ Frieser 2012, s. 110–118, 143
 155. ^ May, 2000, s. 404–407
 156. ^ May, 2000, s. 420
 157. ^ May, 2000, s. 418–422
 158. ^ Jackson 2004, s. 39–42
 159. ^ Forczyk 2017, s. 169
 160. ^ Frieser 2012, s. 145–147
 161. ^ Frieser 2012, s. 148–149
 162. ^ May, 2000, s. 409–410
 163. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 17–19
 164. ^ a b Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 20–21
 165. ^ Frieser 2012, s. 142–143
 166. ^ Forczyk 2017, s. 165
 167. ^ a b Frieser 2012, s. 150–152
 168. ^ a b Forczyk 2017, s. 171
 169. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 16–17
 170. ^ Jackson 2004, s. 43–44
 171. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 13
 172. ^ Carswell 2019, s. 189–190, 220, 228–229
 173. ^ Frieser 2012, s. 157
 174. ^ Frieser 2012, s. 157–161
 175. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 123–124
 176. ^ May, 2000, s. 459
 177. ^ Frieser 2012, s. 175–178
 178. ^ Panzer Group Kleist and the Breakthrough in France, 1940 fra Historical perspectives of the operational art, fra US Armys nettsted Center of Military History
 179. ^ Frieser 2012, s. 167, 196
 180. ^ Frieser 2012, s. 175
 181. ^ Frieser 2012, s. 195–196
 182. ^ a b Frieser 2012, s. 186–188
 183. ^ John Buckley, «The Air War in France», i Bond og Taylor 2001, s. 125
 184. ^ Forczyk 2017, s. 174
 185. ^ Jackson 2004, s. 48
 186. ^ Frieser 2012, s. 178–180
 187. ^ Frieser 2012, s. 211–213, 262
 188. ^ Frieser 2012, s. 265
 189. ^ Frieser 2012, s. 193–194, 196
 190. ^ Frieser 2012, s. 200–202
 191. ^ Forczyk 2017, s. 184–185
 192. ^ a b Frieser 2012, s. 206–210
 193. ^ Frieser 2012, s. 213–214
 194. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 30
 195. ^ Jackson 2004, s. 54
 196. ^ Frieser 2012, s. 239
 197. ^ Forczyk 2017, s. 191–192
 198. ^ Peter Caddick-Adams, «The German Breakthrough at Sedan, 12–15 May 1940», i Bond og Taylor 2001, s. 31–32
 199. ^ a b Jackson 2004, s. 9–10
 200. ^ Frieser 2012, s. 260
 201. ^ Forczyk 2017, s. 192
 202. ^ a b Frieser 2012, s. 261
 203. ^ Frieser 2012, s. 332
 204. ^ a b Jackson 2003, s. 56–58
 205. ^ Forczyk 2017, s. 69, 195-197
 206. ^ Frieser 2012, s. 263–265
 207. ^ Stephen Badsey, «British High Command and the Reporting of the Campaign», i Bond og Taylor 2001, s. 140–143
 208. ^ Stephen Badsey, «British High Command and the Reporting of the Campaign», i Bond og Taylor 2001, s. 144–150
 209. ^ a b Forczyk 2017, s. 191–192
 210. ^ Forczyk 2017, s. 194–195, 200
 211. ^ Frieser 2012, s. 253–259
 212. ^ Frieser 2012, s. 258
 213. ^ May, 2000, s. 440
 214. ^ a b Frieser 2012, s. 274
 215. ^ Forczyk 2017, s. 189
 216. ^ Forczyk 2017, s. 197–198
 217. ^ Jackson 2004, s. 56–58
 218. ^ Peter Caddick-Adams, «Anglo-French Co-operation During the Battle of France», i Bond og Taylor 2001, s. 40–41
 219. ^ Jackson 2004, s. 86
 220. ^ Forczyk 2017, s. 202
 221. ^ Neave, Airey (2003) [1972]. The Flames of Calais: A Soldiers Battle 1940, s. 31–32
 222. ^ Frieser 2012, s. 260
 223. ^ Jackson 2004, s. 59
 224. ^ Forczyk 2017, s. 207-208
 225. ^ Forczyk 2017, s. 69, 190-191
 226. ^ Clark, 2016, s. 18–19, 21
 227. ^ Jackson 2004, s. 58–59
 228. ^ Jackson 2004, s. 89
 229. ^ Forczyk 2017, s. 210-211
 230. ^ Jackson 2004, s. 88
 231. ^ May, 2000, s. 441–442
 232. ^ Forczyk 2017, s. 208-210
 233. ^ Frieser 2012, s. 275–278
 234. ^ Forczyk 2017, s. 213-214
 235. ^ a b Forczyk 2017, s. 215-216
 236. ^ Jackson 2004, s. 97
 237. ^ Frieser 2012, s. 291–295, 300
 238. ^ Frieser 2012, s. 312–314
 239. ^ a b Forczyk 2017, s. 216-217
 240. ^ Forczyk 2017, s. 221
 241. ^ Forczyk 2017, s. 217
 242. ^ Frieser 2012, s. 291–301
 243. ^ Jackson 2004, s. 97
 244. ^ May, 2000, s. 443–445
 245. ^ Beevor 2012, s. 125, 130
 246. ^ Mungo Melvin, «Repercussions: The Battle of France in History and Historioraphy: The German View», i Bond og Taylor 2001, s. 217–218, 221–222
 247. ^ Forczyk 2017, s. 217–221
 248. ^ Frieser 2012, s. 291
 249. ^ M. R. H. Piercy, «The Manoeuvre that saved the Field Force», i Bond og Taylor 2001, s. 53
 250. ^ Jeremy A. Crang, «The Defence of the Dunkirk Perimeter», i Bond og Taylor 2001, s. 73
 251. ^ John C. Cairns, «The French View of Dunkirk», i Bond og Taylor 2001, s. 87
 252. ^ Jeremy A. Crang, «The Defence of the Dunkirk Perimeter», i Bond og Taylor 2001, s. 73–82
 253. ^ a b Robin Brodhurst, «The Royal Navy's Role in the Campaign», i Bond og Taylor 2001, s. 132–135
 254. ^ Frieser 2012, s. 304
 255. ^ Frieser 2012, s. 299
 256. ^ Forczyk 2017, s. 224
 257. ^ Forczyk 2017, s. 225
 258. ^ Forczyk 2017, s. 244–263
 259. ^ May, 2000, s. 450
 260. ^ Young, Vernon «The Fine Art Of Name-Dropping: Harold Nicolson» s. 737–744, fra The Hudson Review, Volume 21, Issue #4, Winter 1968–1969 s. 742.
 261. ^ Robin Brodhurst, «The Royal Navy's Role in the Campaign», i Bond og Taylor 2001, s. 135–136
 262. ^ Carswell 2019, s. 51–52
 263. ^ Carswell 2019, s. 53
 264. ^ Carswell 2019, s. 74
 265. ^ Carswell 2019, s. 83–84, 245–246
 266. ^ «1940: PARISIAN EXODUS». Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. Besøkt 29. april 2021. «Two million men, women and children left Paris in just a few days. They joined 6 million others already in turmoil. This mass movement of people going south and west in France became so great that very quickly the Bible was invoked, and it became known as - the Exodus.» 
 267. ^ Evans, 2008, s. 131–132
 268. ^ Carswell 2019, s. 55–56
 269. ^ Carswell 2019, s. 113
 270. ^ Carswell 2019, s. 90
 271. ^ Carswell 2019, s. 262
 272. ^ Evans, 2008, s. 133–136
 273. ^ Kershaw 2002, s. 407
 274. ^ Carswell 2019, s. 93–94
 275. ^ Carswell 2019, s. 90–91
 276. ^ Carswell 2019, s. 95
 277. ^ a b Evans, 2008, s. 138
 278. ^ Davies 2014, s. 1006
 279. ^ Jackson 2004, s. 2–3, 235–238
 280. ^ Carswell 2019, s. 274
 281. ^ Joel Blatt, «Introduction», i Blatt 1998, s. 12
 282. ^ Stanley Hoffmann, «The Trauma of 1940», i Blatt 1998, s. 354
 283. ^ Peter Caddick-Adams, «Anglo-French Co-operation During the Battle of France», i Bond og Taylor 2001, s. 49
 284. ^ Carswell 2019, s. 92
 285. ^ Carswell 2019, s. 97
 286. ^ Carswell 2019, s. 97–98, 143–144, 180–181, 229
 287. ^ Carswell 2019, s. 74–75, 99–107
 288. ^ Carswell 2019, s. 123–138
 289. ^ Carswell 2019, s. 107
 290. ^ Carswell 2019, s. 108
 291. ^ Carswell 2019, s. 124
 292. ^ Jackson 2004, s. 226
 293. ^ Carswell 2019, s. 124–127
 294. ^ Carswell 2019, s. 128–129
 295. ^ Carswell 2019, s. 133
 296. ^ Carswell 2019, s. 137–138
 297. ^ Carswell 2019, s. 139–141
 298. ^ Jackson 2004, s. 194–195
 299. ^ Carswell 2019, s. 152
 300. ^ Carswell 2019, s. 148–149
 301. ^ Jackson 2004, s. 192–193
 302. ^ Carswell 2019, s. 151
 303. ^ Carswell 2019, s. 154–155
 304. ^ Forczyk 2017, s. 7, 223
 305. ^ Forczyk 2017, s. 223, 226
 306. ^ Scheck, R. (2006). Hitler's African victims: the German army massacres of Black French soldiers in 1940. Cambridge University Press.
 307. ^ Carswell 2019, s. 196–198
 308. ^ Jordan, 1998, s. 14
 309. ^ Jordan, 1998, s. 22–27
 310. ^ May, 2000, s. 5–6
 311. ^ May, 2000, s. 451–452, 455
 312. ^ a b May, 2000, s. 204–205, 455
 313. ^ Carswell 2019, s. 236–238
 314. ^ John C. Cairns, «The French View of Dunkirk», i Bond og Taylor 2001, s. 87, 100–102
 315. ^ Carswell 2019, s. 198–201
 316. ^ Carswell 2019, s. 198–201
 317. ^ Peter Caddick-Adams, «Anglo-French Co-operation During the Battle of France», i Bond og Taylor 2001, s. 37–38
 318. ^ May, 2000, s. 5–10
 319. ^ Frieser 2012, s. XII
 320. ^ Frieser 2012, s. 6–7
 321. ^ a b European Armies and the Conduct of War, Strachan 1983, s. 163
 322. ^ Frieser 2012, s. 10
 323. ^ Frieser 2012, s. 12–13, 16–18, 60
 324. ^ Frieser 2012, s. 26–27
 325. ^ Frieser 2012, s. 28–29
 326. ^ Frieser 2012, s. 32–33
 327. ^ Frieser 2012, s. 33–34
 328. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 181, 185, 191, 197, 199–200
 329. ^ Stanley Hoffmann, «The Trauma of 1940», i Blatt 1998, s. 356–357, 363
 330. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 184–186
 331. ^ Stanley Hoffmann, «The Trauma of 1940», i Blatt 1998, s. 366
 332. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 189
 333. ^ Carswell 2019, s. 216–217
 334. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 188, 199
 335. ^ Carswell 2019, s. 51, 91, 99, 114, 130–131, 164–165, 215–216
 336. ^ Carswell 2019, s. 203
 337. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 185
 338. ^ Peter Jackson, Post-War Politics and the Historiography of French Strategy and Diplomacy Before the Second World War, History Compass 4 (5), 870–905
 339. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 199
 340. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 192
 341. ^ Carswell 2019, s. 215
 342. ^ Carswell 2019, s. 33, 185, 202, 218
 343. ^ Carswell 2019, s. 200, 218
 344. ^ Martin S. Alexander, «The French View», i Bond og Taylor 2001, s. 201
 345. ^ Carswell 2019, s. 8, 209–210, 218–225
 346. ^ Frieser 2012, s. 6–10
 347. ^ Carswell 2019, s. 220–224, 226
 348. ^ May, 2000, s. 8, 457–458, 460
 349. ^ Davies, 2008, s. 37

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Beevor, Antony: Den andre verdenskrig, Cappelen Damm (2012), ISBN 978-82-02-32861-0
 • Blatt, Joel (red.); Jordan, Nicole; Fink, Carole; Bartow, Omer; Irwine, William; du Réau, Elisabeth; Caron, Vicki; Carley, Michael Jabara; Keylor, William; Young, Robert; Cairns, John; Alexander, Martin; Bankwitz, Philip Farewell; Hoffman, Stanley: The French Defeat of 1940, 1998, ISBN 1-57181-226-1
 • Bond, Brian og Taylor, Michael (red.); Alexander, Martin; Badsey, Stephen; Brodhurst, Robin; Buckley, John; Drewienkiewicz, John; Caddick-Adams, Peter; Cairns, John; Crang, Jeremy; Melvin, Mungo; Piercy, Michael: The Battle for France & Flanders: Sixty Years on, 2001, ISBN 0 85052 8119
 • Carswell, Richard: The Fall of France in the Second World War: History and Memory, Palgrave Macmillan, 2019, ISBN 978-3-030-03954-7
 • Churchill, Winston S.: Their Finest Hour. The Second World War. II. Cambridge: Houghton Mifflin. 1949, OCLC 396145
 • Clark, Lloyd: Blitzkrieg: Myth, Reality, and Hitler's Lightning War: France 1940, Grove press 2016, ISBN 978-0-8021-2721-1
 • Davies, Norman: Europa i krig : 1939-1945 : ingen enkel seier, Gyldendal, 2008, ISBN 978-82-05-38330-2
 • Davies, Norman: Europe: A History, The Bodley Head, London, 2014, ISBN 978-1-84792-290-8
 • Forczyk, Robert: Case Red: The collapse of France, 2019, Osprey, ISBN 978-1-4728-2446-2
 • Frieser, Karl-Heinz: The Blitzkrieg Legend: The 1940 Campaign in the West, 2012, Naval Institute Press, ISBN 1-59114-294-6
 • Goutard, Adolphe: La Guerre des occasions perdues, 1956 [engelsk versjon: The Battle of France, 1940, Frederick Muller Ltd, 1958]
 • Hastings, Max: All Hell Let Loose, HarperPress 2011, ISBN 978-0-00-745072-5
 • Jackson, Julian T.: The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940, Oxford University Press, ISBN 978 0 19 280550 8
 • Jackson, Peter: «Post-War Politics and the Historiography of French Strategy and Diplomacy Before the Second World War», i History Compass 4 (5), s. 870–905
 • Jowett, Philip S. 2000: The Italian Army 1940–45 (1): Europe 1940–1943. Oxford–New York: Osprey. ISBN 978-1-855-32864-8
 • Maier, Klaus A.; Rohde, Horst; Stegemann, Bernd; Umbreit, Hans (2015). Germany and the Second World War: Germany's Initial Conquests in Europe (English). II (trans. pbk. Clarendon Press, Oxford utg.). Freiburg im Breisgau: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Forskningsinstituttet for militærhistorie). ISBN 978-0-19-873834-3. 
  • Umbreit, Hans: German Victory in Western Europe, 2015
 • May, Ernest R.: Strange Victory: Hitler's Conquest of France, 2000, Hill & Wang, ISBN 0-8090-8854-1
 • Stevenson, David 2012:, 1914-1918 The History of the First World War, Penguin, ISBN 9780718197957
 • Zaloga, Steven J. 2011: Panzer IV vs Char B1 bis: France 1940. Oxford: Osprey. ISBN 978-1-84908-378-2

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]