Tidslinjer i andre verdenskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dato Europa Norge Østfronten Afrika og Midtøsten Asia og Stillehavet
1932 1. mars: Japan opprettet marionettstaten Mandsjukuo i den kinesiske regionen Mandsjuria
1933 30. januar: Adolf Hitler ble tysk rikskansler (regjeringssjef)
27. februar: Riksdagsbrannen åpnet for nasjonalsosialistenes maktovertagelse
23. mars: Bemyndigelsesloven satte Riksdagen ut av spill
13. mai: Nasjonal Samling ble stiftet
Kinesiske styrker forsvarer Shanghai i 1932
1934 30. juni: Hitler kvittet seg med partiopposisjonen og SA i De lange knivers natt
2. august: President Paul von Hindenburg døde, Hitler erklærte seg som Fører og Rikskansler
1935 3. oktober: Italia invaderer Etiopia, okkupasjonen varer til april 1941
1936 7. mars: remilitarisering av Rhinland
17. juli: Den spanske borgerkrigen brøt ut, Hitler og Mussolini sendte hjelp til Franco
1937 26. april: bombingen av Guernica 7. juli: Japan angrep Kina
13. desember: Slaget om Shanghai
Shanghai 1937

13. desember: Nanjing-massakren
1938 Appeasement-politikk - ettergivenhet overfor Hitler
12. mars: Anschluss - Tyskland annekterte Østerrike
30. september: Münchenavtalen - sviket mot Tsjekkoslovakia
9. november: Krystallnatten - jødeforfølgelsene opptrappes
1939 15. mars: Tyskland angrep Tsjekkia
1. april: Den spanske borgerkrigen sluttet med nasjonalistisk seier
7. april: Italia invaderte Albania
1. september: Tyskland angrep Polen, andre verdenskrig var igang
3. september: Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland
17. september: Sovjetunionen angrep Polen
6. oktober: Polen kapitulert og ble som avtalt delt mellom Tyskland og Sovjet
Vintern 39/40: The Phony War - lavnivåkrig
1. september: Norge erklærte seg nøytralt
13. september: «Rhonda» av Bergen gikk på en mine utenfor Nederland, 17 omkom
9. oktober: avslo Hitler planer om å erobre ubåtbaser i Norge
18. desember: Quisling besøkte Hitler i Berlin
Hitler beordret igangsatt Studie Nord
Finske soldater

17. september: Sovjet angrep Polen
24. september-13. november: Sovjet satte press på de Baltiske statene, og Finland som avslo
30. november: Vinterkrigen - Sovjet angrep Finland
1940 9. april: Tyskland angrep Danmark og Norge
10. mai: Tyskland angrep Frankrike og Benelux-landene. Winston Churchill ble britisk statsminister
27. mai: allierte styrker ble evakuert fra Dunkerque
22. juni: Frankrike undertegnet fredsavtale med Tyskland
10. juli: startet Slaget om Storbritannia
28. oktober: Italia angrep Hellas og fikk problemer
5. februar: de allierte vedtok å okkupere deler av Norge, i starten kamuflert som en hjelp til Finland
14. februar: Altmark-saken
13. mars: slutt på vinterkrigen satte strek for allierte angrepsplaner
1. april: Hitler ga klarsignal for angrepet på Norge
3. april: Operasjon Weserübung - de første skipene forlot tysk havn med kurs for Norge
5. april: Operasjon Wilfred - britiske kriggskip forlot havn for å minelegge norske farvann
9. april: Tyskland angrep Norge
8. juni: Slaget om Narvik avsluttet etter at allierte styrker ble trukket ut
10. juni: Norge kapitulerte
25. september: Terboven avbrøt Riksrådsforhandlingene og utnevnte 13 kommissariske statsråder
22. november: Idrettsstreiken - protest mot nazifisering av idretten

13. mars: Finland måtte undertegne fredsavtale i Moskva
3. april-19. mai: Katyn-massakren -22 000 polske krigsfanger ble massakrert etter ordre fra Stalin
14. juni-17. juni: Sovjet okkuperte Estland, Latvia og Litauen
Finske skitropper 12. januar 1940
18. april-30. mai: Den anglo-irakiske krig - Storbritannia reokkuperte Irak som ble selvstendig i -32
4. august: Italia angrep Britisk Somaliland
13. september: Italia angrep Egypt fra Libya
13. desember: Storbritannia startet offensiv mot Italia
september: det franske Vichy-regimet ga Japan innpass i og etterhvert kontroll over Fransk Indokina
1941 6. april: Tyske styrker angrep Hellas og Jugoslavia 4. mars: Svolværraidet - stor SOE-ledet aksjon
20. juli: Osvald-gruppa foretok sin første sabotasjeaksjon på norsk jord
26. desember: Måløyraidet
under kongebjørka april 1940
22. juni: Operasjon Barbarossa - Tyskland angrep Sovjetunionen
23-28. juni: Finland, Ungarn, Slovakia og Albania erklærte krig mot Sovjet
25. juni: startet den finske fortsettelseskrigen, varte til sept. -44
8. september: startet beleiringen av Leningrad som varte til januar -44
2. oktober: startet slaget om Moskva, tyskerne trakk seg tilbake i januar -42
19. februar: Det tyske afrikakorpset kom italienerne til unnsetning
31. mars: startet Beleiringen av Tobruk - Tyske og italienske styrker beleiret Tobruk
7. juni: angrep allierte invaderte Vichykontrollerte Syria og Libanon
25. august: Storbritannia og Sovjet invaderer Iran og deler landet mellom seg
18. november: i Operasjon Crusader ble beleiringen av Tobruk brutt og Rommels styrker drevet på defensiven
7. desember: Japan angrep USA
12. desember: Tyskland erklærte krig mot USA
1942 20. januar: Wannsee-konferansen - NSDAP planla Den endelige løsning
19. august: Diepperaidet - mislykket alliert landgangaksjon
Ødelagte allierte kjøretøyer på stranden i Dieppe
1. februar: Vidkun Quisling - dannet regjering

14. februar: Lærerstriden - protest mot nazifisering av skolen, 1100 arrestert
1. påskedag: Kirkens grunn ble lest opp fra norske prekestoler som en del av kirkekampen
30. april: Telavågtragedien
6. september: Majavatn-affæren som endte med at 30 nordmenn ble henrettet
25. oktober-26. november: Norske jøder ble arresterte og sendt til konsentrasjonsleirer

8. januar-22. mars (-43): Rzhevkampene - en serie mislykkede offensiver nær Moskva
12-28. mai: Det andre slaget om Kharkov - mislykket sovjetisk gjenerobringsforsøk
28. juni: startet den tyske sommeroffensiven - som endte i Stalingrad
21. august-2. februar (-43): Slaget om Stalingrad - avgjørende tysk tap
19. november: Operasjon Uranus - sovjetisk knipetangsmanøver avgjorde ved Stalingrad
25. november-15. desember: Operasjon Mars - mislykket sovjetisk vinteroffensiv i moskvaområdet, del av Rzhevkampene
16. desember-25. februar (-43): Operasjon Saturn - sovjetisk vinteroffensiv, fortsettelse av Uranus
21. januar: startet Rommels andre offensiv
26. mai: Slaget ved Gazala - Rommel befestet sitt ry nær Tobruk
1. juli: Det første slaget om El Alamein - Rommels afrikakorps stoppes
13. august: General Montgomery overtok kommandoen over britenes Åttende armé
23. oktober: Det andre slaget om El Alamein - et vendepunkt, aksemakten startet tilbaketrekningen mot Tunis
8. november: Operasjon Torch - alliert landgang i Nordvest-Afrika
19. februar: Japanske fly bomber byen Darwin i Australia, første av om lag 100 angrep
15. februar: Britene tapte Slaget om Singapore
22. februar: USA må trekke seg seg ut av Filippinene
5. juni: USA vant et avgjørende sjøslag ved Midway
1943 10. juli: alliert landgang på Sicilia
3. september: alliert landgang på det italienske fastlandet

28. februar: Tungtvannsaksjonen
27. desember: Slaget ved Nordkapp - «Scharnhorst» senket
2. februar: de tyske styrkene ved Stalingrad overgav seg
16. februar-15. mars: Mansteins motoffensiv stoppet sovjets vinteroffensiv og ga grunnlaget for
4. juli-23. august: Slaget ved Kursk - stort avgjørende slag, siste store tyske offensiv på østfronten
Etter Kursk startet en sovjetisk offensiv og Hitler tillot sine styrker å trekke seg tilbake til elva Dnepnr
14. januar: Casablancakonferansen - strategimøte mellom Roosevelt, Churchill og de Gaulle
19. februar: Slaget om Kasserinepasset - amerikanske styrker møtte Rommels styrker, og tapte
6. mars: general Patton tok over USAs 2. armé og krigslykken snudde
13. mai: Aksemaktene overgav seg i Tunis
28. november: Teheran-konferansen i 1943 - allierte toppledere møttes, Iran garanteres uavhengighet
1944 17. januar-19. mai: Slaget om Monte Cassino
5. juni: de allierte erobret Roma
6. juni: den allierte invasjonen i Normandie
25. august: Paris frigjort
17. september: Operasjon Market Garden - mislykket alliert forsøk på å erobre broer over Rhinen
16. desember: Ardenneroffensiven - Tyskland utbruddsforsøk
18. oktober: krysset sovjetsoldater grensen til Norge
28. oktober: Tvangsevakueringen i Finnmark
18. januar: Beleiringen av Leningrad ble brutt
I slutten av mars var Ukraina gjenerobret og kamphandlingene stilnet inntil sommeroffensivene
22. juni-19. august: Operasjon Bagration - sovjetstyrker gjenerobret Hviterussland, tysk Armegruppe Senter ble knust
25. juni: Slaget ved Tali-Ihantala - avgjørende finsk seier i Fortsettelseskrigen
13-29. juli: Lvov-Sandomierz-offensiven - ødeleggelsen av tyske Armegruppe Syd
1. august-2. oktober: Warszawaopprøret
5. september: våpenstillstand mellom Finland og Sovjet
15. september: Lapplandskrigen - finnene drev tyskerne ut av landet
1945 13. februar: brannbombingen av Dresden
27. april: Benito Mussolini ble skutt
30. april: Hitler begikk selvmord i Førerbunkeren
7. mai: Tyskland kapitulerte
8. mai: de tyske styrkene i norge kapitulerte
30. mai: Londonregjeringen kom hjem til jubel og maktkamp
7. juni: Kong Haakon VII og kongefamilien vender tilbake til Oslo fra sitt eksil i London.
6. juli: Norge erklærte krig mot Japan
24. oktober: Quisling ble henrettet ved skyting
27. januar: Auschwitz ble frigjort
4. februar: Jaltakonferansen - Stalin, Churchill og Roosevelt delte opp Europa
20. april: Sovjetstyrker angrep Berlin
23. februar: amerikanske styrker reiste flagget på Iwo Jima
1. april: gikk USA i land på Okinawa
16. juli: Trinity - USA testet første atombombe
6. og 9. august slapp USA Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
8. august: Sovjet erklærer krig mot Japan, og starter invasjonen av Mandsjuria
15. august: Japan kapitulerte. Keiseren meddelte dette i en radiomelding senere på dagen.