Logistikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Logistikk kan defineres som planlegging, administrasjon og organisering av vare- og informasjonsstrøm i næringslivet eller i militæret[1], samt i det siste om private hverdagslige gjøremål som skal kombineres. Tidligere har begrepet vært synonymt med formal logikk.

Logistikk kommer opprinnelig fra det greske ordet for «kyndig i regning og resonnering». Ordet kom til fransk som «logistique» og har sammenheng med det franske ordet «loger» som betyr «quarter» på engelsk og har sammenheng med de norske ordene «innkvartere» og «kvartal». Det franske «logis» finner vi igjen i det norske ordet «losji». Det er disse betydningene som har gjort ordet vanlig i militær sammenheng og omhandlet opprinnelig det å innkvartere tropper. Senere hen har ordet blitt vanlig å bruke om å organisere forsyninger generelt. Ordet er mye brukt i forbindelse med organisering av varer og ressurser i privat næringsliv[2][3] og har etterhvert glidd inn i dagligtalen for også å planlegge og organisere private aktiviteter.

Formal logikk[rediger | rediger kilde]

Formal logikk er den del av logikken som gjør bruk av spesielle symbolspråk[4]. Det er ikke lenger vanlig å bruke logistikk om formal logikk. Google søk på kombinasjonen logistikk og formal logikk gir 34 resultater [5]. Google søk på logistikk gir omtrent 386 000 resultater[6].

Som grunnlegger av den formale logikk regnes gjerne Aristoteles, særlig på grunn av syllogismelæren[7]. Boolsk algebra er et eksempel på formal logikk. Boolsk algebra bruker logiske operatorer for å definere sammenhenger som sanne eller usanne. Boolsk algebra er grunnlaget for alle dataspråk[8].

Militær logistikk[rediger | rediger kilde]

I dag har den norske forsvaret en egen logistikkorganisasjon. Forsvarets logistikkorganisasjon skriver om seg selv:

«Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter Forsvarets materiell. .. Rundt 60 prosent av Forsvarsbudsjettet brukes til å anskaffe og vedlikeholde materiell. Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter dette materiellet. Det betyr at organisasjonen leder investeringsprosjektene, gir operativ støtte, gjennomfører tyngre vedlikehold og sørger for forsvarlig avhending av materiellet. Forsvarets logistikkorganisasjon har også ansvar for forsyningstjenesten i Forsvaret, det vil si lagring og utlevering av materiell til brukerne. I tillegg kommer transport av personell og gods og teknologisk rådgivning. Til sammen yter organisasjonen et bredt spekter av tjenester. Forsvarets logistikkorganisasjon forvalter rundt 15 milliarder av forsvarsbudsjettet, fordelt på investeringer, drift og personell. Organisasjonen har ansvaret for innkjøp av forsvarsmateriell, alt fra personlig utstyr til fregatter. I alt teller investeringsporteføljen om lag 250 prosjekter, og i tillegg kommer i overkant av 300 rammeavtaler.»[9]

Logistikk i næringslivet[rediger | rediger kilde]

Logistikk i skoler og universitet[rediger | rediger kilde]

I dag undervises det i logistikk både på videregående skole nivå og på høyskoler og universitet.

På videregående skole nivå kan man utdanne seg til logistikkoperatør (lagerarbeider) og jobber da med transport av varer. Dette innebærer blant annet sikring av last, planlegging, lagring, produksjon og klargjøring for forsendelse av gods[10].

Høgskolen i Telemark beskriver sitt kurs i logistikk slik:

«Emnet skal gi studentene kunnskaper i å møte de utfordringene virksomhetene møter fra kundene når det gjelder krav til å få levert rett produkt til rett tid, på rett sted og til rett pris. Å utvikle gode logistikkløsninger ser ut til å bli viktigere og viktigere i en tid med stor internasjonal konkurranse. Fokus både på kostnader og gode løsninger for kundene gjør at alle virksomheter må ha gode kunnskaper innen området logistikk. Gjennom systemtankegang/-teori og ved å ta utgangspunkt i en verdikjede tar en vare på helskapssynet som er viktig for å finne optimale logistikkløsninger.»[11]

Handelshøyskolen BI har et eget institutt for strategi og logistikk[12].

Norges Handelshøyskole (NHH) beskriver ett av sine kurs i logistikk slik:

«I kursets første del introduseres begrepsgrunnlaget med utgangspunkt i grunnleggende systemteori. Videre drøftes hovedkriteriene for styring av materialstrømmene i bedriften. Logistikksystemets oppbygging blir presentert i detalj. Dette omfatter en gjennomgang av logistikksystemets ulike funksjoner: Lager, produksjon, innkjøp, distribusjon og transport. I siste del av kurset drøftes logistikk i et konkurransestrategisk perspektiv. Det blir lagt spesiell vekt på logistikksystemets rolle i virksomhetens verdiskapning.»[13]

Logistikkteorier og retninger for næringslivet[rediger | rediger kilde]

Det finnes mange teorier om hvordan logistikk skal foregå i næringslivet.

Just-in-time (JIT) er en produksjonsstrategi som søker å øke fortjenesten ved å redusere lagerstørrelsen og minske tilhørende kostnader i produksjonen. Metoden ble utviklet av bilfabrikanten Toyota mot slutten av 1930-årene. JIT brukes også av IKEA. [14]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=logistikk&begge=+&ordbok=begge
 2. ^ Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=logistikk&begge=+&ordbok=begge
 3. ^ Shorter Oxford English Dictionary, 3rd edition 1973, Oxford University Press. ISBN 0-19-861126-9.
 4. ^ Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=logikk&begge=+&ordbok=begge
 5. ^ Søk på Google 01.12.2012 http://www.google.com/search hl=no&as_q=logistikk+&as_epq=formal+logikk&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=off&as_filetype=&as_rights=
 6. ^ Søk på Google 01.12.2012 http://www.google.no/search?hl=no&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=logistikk&btnK=#hl=no&tbo=d&sclient=psy-ab&q=logistikk&oq=logistikk&gs_l=serp.12...0.0.0.217538.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.n8cp6q_j1VA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=cee61f07e6f8adca&bpcl=39314241&biw=1237&bih=548
 7. ^ Store norske leksikon på nett http://snl.no/formal_logikk
 8. ^ Store norske leksikon på nett http://snl.no/boolsk_algebra
 9. ^ Sitert fra Forsvaret sin nettside. http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/felles/flo/Sider/flo.aspx
 10. ^ Utdanning.no nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/logistikkoperator
 11. ^ Høgskolen i Telemark beskrivelse av sitt kurs i logistikk er sitert fra http://fagplaner.hit.no/nexusnor/content/view/full/29010/language/nor-NO
 12. ^ http://www.bi.no/forskning/Research-Departments/Strategy-and-Logistics/
 13. ^ Sitert fra Norges Handelshøyskole (NHH) sitt nettsted. http://www.nhh.no/no/nhh-executive/copy-of-deltidsstudier-i-bergen/fag/org109d-logistikk.aspx
 14. ^ Store norske leksikon på nett http://snl.no/Just-in-time