Wehrmacht

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
For rockegruppen med samme navn, se Wehrmacht (band)
Det rettvinklete Balkenkreuz («bjelkekors») er en stilisert versjon av det tradisjonelle tyske Jernkorset og var Wehrmachts symbol, særlig på Deutsches Heers stridsvogner og Luftwaffes fly Det rettvinklete Balkenkreuz («bjelkekors») er en stilisert versjon av det tradisjonelle tyske Jernkorset og var Wehrmachts symbol, særlig på Deutsches Heers stridsvogner og Luftwaffes fly
Det rettvinklete Balkenkreuz («bjelkekors») er en stilisert versjon av det tradisjonelle tyske Jernkorset og var Wehrmachts symbol, særlig på Deutsches Heers stridsvogner og Luftwaffes fly
Heeresadler («Hærørn»), Wehrmacht-symbol med tysk ørn og hakekors som decal på Wehrmachts stålhjelmer

Wehrmacht eller mer formelt Deutsche Wehrmacht (tysk for «vernemakten» eller «forsvaret») var navnet på Tysklands regulære militære forsvar fra 1935 til 1945, det vil si gjennom det meste av perioden med nasjonalsosialistisk styre. Det tidligere Reichswehr ble ved lov i 1935 gitt det nye navnet Wehrmacht og samtidig ble verneplikten gjeninnført; Wehrmacht gjennomgikk en massiv opprustning frem mot andre verdenskrig. Totalt tjenestegjorde over 18 millioner menn i Wehrmacht i løpet av dets eksistens. Wehrmacht var overveiende basert på verneplikt, men hadde en liten kjerne av yrkessoldater; det er anslått at nærmere 95 % av personellet under andre verdenskrig var vernepliktige.[1] Myten om det rene Wehrmacht ble etablert av tyske generaler og politikere etter andre verdenskrig og sto sterkt i mange år, men har blitt avslørt siden 1990-årene, Wehrmacht var en fullverdig partner i regimets industrielle massemord.

Wehrmacht ble endelig demobilisert i august 1946 og ble senere som følge av den tyske gjenopprustningen i 1950-årene etterfulgt av Bundeswehr i Vest-Tyskland og Nationale Volksarmee i Øst-Tyskland. I dag, etter Tysklands gjenforening, kalles det tyske forsvaret Bundeswehr. Wehrmacht er på tysk i utgangspunktet et generelt begrep for et lands forsvar på samme måte som det norske ordet «forsvar», og ble særlig i eldre språkbruk også brukt på tysk om andre lands forsvar. Ved grunnleggelsen av Bundeswehr i 1955 ble uttrykket neue Wehrmacht først brukt som arbeidstittel.[2]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Representanter for Wehrmacht på «Dagen for de væpnede styrker» under de tyske nasjonalsosialistiske rikspartidag 1938: Fra venstre general Erhard Milch, general Wilhelm Keitel, generaloberst Walther von Brauchitsch, genraladmiral Erich Raeder og kommanderende general for det 13. armekorps friherre Maximilian von Weichs

Wehrmacht besto av Heer (hæren), Kriegsmarine (sjøforsvaret) og Luftwaffe (flyvåpenet). Waffen-SS (den militære delen av Schutzstaffel) var formelt direkte underlagt Reichsführer-SS, noe som gav en viss selvstendighet i forhold til overkommandoen for Wehrmacht, men utover krigen ble Waffen SS knyttet nærmere OKW, OKH etter som behovet for bedre operativ koordinering ble sterkere da krigen gikk dårligere for Tyskland. I tillegg var etterretningstjenesten Abwehr underlagt Wehrmacht inntil den ble oppløst etter 20. juli-attentatet mot Adolf Hitler i 1944.

Hver av forsvarsgrenene hadde sin egen Oberkommando (overkommando). Etter planen skulle Wehrmachts egen overkommando, Oberkommando der Wehrmacht (OKW), fungere som en overordnet enhet, til samordningen av våpengrenenes operasjoner, slik den gjorde under [Operasjon Weserübung, men OKW endte i praksis opp som en konkurrerende avdeling til hærens overkommando. Hærens overkommando fikk ansvaret for operasjonene på østfronten, mens OKW hadde ansvaret med å styre hærens oppdrag ved andre krigsskueplasser.

På slutten av andre verdenskrig, særlig etter 20. juli-attentatet som hadde utspring i Wehrmachts offiserskorps, ble Hitler mer og mer paranoid og stolte ikke på OKW, men mer på sin egen dømmekraft og militære innsikt som i stor grad var basert på hans personlige opplevelser i skyttergraven under første verdenskrig. Han tok derfor mer eller mindre over rollen til OKW.

Wehrmacht var den eneste institusjonen med styrke nok til å kunne velte det nasjonalsosialistiske regimet, og da krigslykken snudde, skjerpet SS disiplinen og slo hardt ned på misnøye. Det totale antall tyske soldater som ble henrettet for angivelige disiplinærbrudd, anslås til nærmere 15 000.[3]


Ordrer og instrukser[rediger | rediger kilde]

Den tyske majoren Josef Nichterlein og hans assistent hauptmann Hamel, som representerte Wehrmacht, den tyske okkupasjonsmaktens militærvesen, overgir Akershus festning til den norske hjemmefrontens representant Terje Rollem i mai 1945.

«I fremtiden er hardhet mildt i øst,» (Im Osten is Härte mild für die Zukunft) uttalte Hitler til OKW.[4][trenger referanse] 13. mai 1941 kom Lov om utøvelse av domsmyndighet i krig som opplyste at «for handlinger som begås mot fiendtlige sivilpersoner av medlemmer av Wehrmacht, består intet påbud om strafferettslig forfølgelse, heller ikke når handingen samtidig er en militær forbrytelse eller forseelse.» Dette gav i realiteten grønt lys for alle typer overgrep mot sivilbefolkning.

General Walther von Brauchitsch innså at dette ville undergrave Wehrmacht-soldatenes moral fullstendig. Da en krigsrett dømte major Salah til døden fordi han hadde drept fem polske kvinner, forlangte Brauchitsch dommen fullbyrdet. Hitler intervenerte og sørget personlig for at dommen ble omgjort til fengselsstraff.[5]

23. juni 1941 kom det for første gang en militær ordre om tiltak mot jøder. Da sendte OKW ut en ordre om å gå «hensynsløst» frem mot «kolportører av bolsjevistisk hets, franktitører, sabotører og jøder».

6. juli 1941 kom en aktiv drapsordre, Retningslinjer for behandling av politiske kommissærer: «Pågriper man slike under kamp eller motstand, skal de uten unntak straks elimineres med våpen.»[trenger referanse] Instruksen inneholdt imidlertid ingen anvisning for hvordan man kunne vite at noen blant krigsfangne faktisk var politiske kommissærer. «Kommissærordren» ble ikke opphevet før i 1942, da det ble klart at den bare styrket Den røde hærs moral.

Ingen høytstående Wehrmacht-offiser reagerte formelt på disse instruksene ved å tre tilbake fra sin stilling eller protestere, til tross for at det åpenbart ville medføre krigsforbrytelser å gjennomføre dem. Ved krigsforbrytersakene etter krigen påberopte de seg disse ordrene og at de ikke hadde noe annet valg enn å følge ordrer. OKW-sjefen Wilhelm Keitel beskrev aksjonene til Einsatzgruppen som «svært formålstjenlige».[6]

Grader og distinksjoner[rediger | rediger kilde]

Generaler[rediger | rediger kilde]

1. Generalfeldmarschall (Feltmarskalk), fra 1942; 2 Feltmarskalk (til 1942); 3 Generaloberst; 4 General; 5 Generalleutnant (Generalløytnant); 6 Generalmajor.

Offiserer[rediger | rediger kilde]

7. Oberst; 8. Oberstleutnant (Oberstløytnant), her Overfeltveterinær i Veterinærkorpset; 9. Major;, 10. Hauptmann (Kaptein);, 11. Oberleutnant (Løytnant); 12. Leutnant (Fenrik).

Underoffiserer[rediger | rediger kilde]

13. Stabsfeldwebel (Fanejunker); 14. Oberfeldwebel (Kommandersersjant); 15. Feldwebel (Furer); 16. Unterfeldwebel (Sersjant 1. klasse); 17. Unteroffizier (Sersjant).

Mannskaper[rediger | rediger kilde]

18. Stabsgefreiter (Korporal 1. klasse; 19. Obergefreiter (mehr als 6 Dienstjahre) Korporal (med mer enn 6 års tjeneste); 20. Obergefreiter (Korporal); 21. Gefreiter (Visekorporal); 22. Oberschütze (Ledende menig).

Se også[rediger | rediger kilde]

  • Heer, den tyske hæren
  • Kriegsmarine, det tyske sjøforsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland
  • Luftwaffe, det tyske luftvåpen

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ W. Wette (2009): The Wehrmacht. Side 158. Harvard University Press.
  2. ^ Hermann Vinke (2009): Die Bundesrepublik: eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen. Side. 70. ISBN 9783473552283
  3. ^ Omer Bartov: Hitler's Army, Oxford University Press, New York 1991, ISBN 0-19-506879-3
  4. ^ Peter Longerich: Hitler, Biographie, Siedler verlag 2015, ISBN-10: 3827500605.
  5. ^ Guido Knopp: Hitlers krigere (s. 108), forlaget Historie & kultur, Oslo 2008, ISBN 978-82-92870-06-8
  6. ^ Guido Knopp: Hitlers krigere (s. 114-16)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Det tredje rikestubbDenne Det tredje rikerelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.