Dødsfall under andre verdenskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Figur som viser dødsfall pr. land i millioner, så vel som i prosentandel av befolkningen. Kakediagrammet viser fordelingen mellom antall militære og sivile dødsfall, for både aksemaktene og de allierte

Dødsfall under andre verdenskrig gir oversikt over militære og sivile dødsfall i verdenshistoriens mest kostbare konflikt, hvor flere titalls millioner liv gikk tapt. Tabellene nedenfor gir et detaljert bilde av antall døde, gruppert på land.

Totale tap av menneskeliv[rediger | rediger kilde]

Totalt estimeres det at andre verdenskrig krevde omtrent 72 millioner menneskeliv. Sivile tap var omtrent 47 millioner, inkludert 20 millioner på grunn av sult og sykdom. Militære tap var omtrent 25 millioner, inkludert omtrent fem millioner døde i krigsfangenskap. De allierte mistet omtrent 61 millioner, mens aksemaktene mistet 11 millioner.

Forskning i senere tid[rediger | rediger kilde]

Det er store variasjoner i statistikkene med tapstall fra andre verdenskrig. Estimatene går fra 50 - til over 70 millioner døde.[1] Nyere forskning har kastet nytt lys over tapstallene i krigen. Forskning i Russland etter kommunismens fall har gitt nye estimater over tapene i Sovjetunionen. Sovjetiske tap, gitt innenfor førkrigsgrensene, estimeres nå til 26,6 millioner, av dem døde kun 6,9 millioner soldater ved fronten.[2] Historikere i Polen anslår nå at de polske tapene påført av tyskerne var på mellom 4,9 og 5,1 millioner mennesker[3][4], ikke inkludert 120 000 til 350 000 drept av sovjeterne[4].[5][6] Den tyske militærhistorikeren dr. Rüdiger Overmans publiserte i 2000 en studie som viste at de tyske militære tapene var på 5,3 millioner døde.[7] Oversikten over Det britiske samveldets tap er i denne artikkelen hentet fra Commonwealth War Graves Commissions forsøk på å identifisere døde fra samveldeland.[8] Denne oversikten inkluderer omtrent 12 millioner døde av sult i Kina, Indonesia, Indokina og India, noe som ofte utelates fra slike oversikter.[9]

Dødsfall etter land[rediger | rediger kilde]

Tapene i andre verdenskrig var lite proporsjonalt fordelt mellom de deltagende landene. Dette gjelder spesielt sivile dødsfall. Denne tabellen viser tapstallet fordelt på de deltagende landene, sammen med opplysninger om det totale innbyggertallet slik at man kan se tapstallene i sammenheng med dette.

Tabellen inkluderer døde i den kinesisk-japanske krigen.

Land Befolkning 1939 Militære dødsfall Sivile dødsfall Jøder Holocaust dødsfall Totalt døde Døde som % av befolkning
Albania[1] 1 073 000 28 000 200 28 200 2,63 %
Australia[2] 6 998 000 39 400 700 40 100 0,57 %
Belgia[3] 8 387 000 12 100 49 600 24 400 86 100 1,02 %
Brasil[4] 40 289 000 1 000 1 000 2 000 0,00 %
Bulgaria[5] 6 458 000 22 000 3 000 25 000 0,38 %
Burma[6] 16 119 000 22 000 250 000 272 000 1,16 %
Canada[7] 11 267 000 45 300 45 300 0,40 %
Cuba[8] 4 235 000 100 100 0,00 %
Danmark[9] 3 795 000 2 100 1 000 100 3 200 0,08 %
Estland[10] 1 134 000 40 000 1 000 41 000 3,62 %
Etiopia[11] 17 700 000 5 000 95 000 100 000 0,6 %
Filippinene[12] 16 000 000 57 000 90 000 147 000 0,92 %
Finland[13] 3 700 000 95 000 2 000 97 000 2,62 %
Frankrike[14] 41 700 000 512 000 267 000 83 000 862 000 2,06 %
Fransk Indokina[15] 24 600 000 1 000 000 1 000 000 4,07 %
Hellas[16] 7 222 000 20 000 220 000 71 300 311 300 4,31 %
India[17] 378 000 000 87 000 1 500 000 1 587 000 0,42 %
Indonesia[18] 69 435 000 4 000 000 4 000 000 5,76 %
Irak[19] 3 698 000 1 000 1 000 0,03 %
Iran[20] 14 340 000 200 200 0,00 %
Irland[21] 2 960 000 200 200 0,00 %
Island[22] 119 000 200 200 0,17 %
Italia[23] 44 394 000 501 400 145 100 8 000 654 500 1,50 %
Japan[24] 71 380 000 2 600 000 580 000 3 080 000 4,31 %
Jugoslavia[25] 15 400 000 446 000 1 014 000 67 000 1 527 000 9,95 %
Kina[26] 517 568 000 3 800 000 16 200 000 20 000 000 3,86 %
Korea[27] 23 400 000 60 000 60 000 0,26 %
Latvia[28] 1 995 000 147 000 80 000 227 000 11,38 %
Litauen[29] 2 575 000 212 000 141 000 353 000 13,71 %
Luxembourg[30] 295 000 1 300 700 2 000 0,68 %
Malaysia[31] 4 391 000 100 000 100 000 2,28 %
Malta[32] 269 000 1 500 1 500 0,56 %
Mexico[33] 19 320 000 100 100 0,00 %
Mongolia[34] 819 000 300 300 0,04 %
Nederland[35] 8 729 000 7 900 88 900 106 000 202 800 2,32 %
Newfoundland[36] 300 000 1 000 100 1 100 0,37 %
New Zealand[37] 1 629 000 11 900 11 900 0,67 %
Norge[38] 2 945 000 3 000 5 800 700 9 500 0,32 %
Polen[39] 34 849 000 560 000 3 440 000 3 000 000 7 100 000 20,30 %
Portugisisk Timor[40] 500 000 55 000 55 000 11,00 %
Romania[41] 19 934 000 300 000 64 000 469 000 833 000 4,22 %
Singapore[42] 728 000 50 000 50 000 6,87 %
Sovjetunionen[43] 168 500 000 10 700 000 15 400 000 1 000 000 27 100 000 16,08 %
Spania[44] 25 637 000 4 500 4 500 0,02 %
Stillehavsøyene[45] 1 900 000 57 000 57 000 3,00 %
Storbritannia[46] 47 760 000 482 600 67 800 550 400 1,14 %
Sveits[47] 4 210 000 100 100 0,00 %
Sverige[48] 6 341 000 300 300 0,00 %
Sør-Afrika[49] 10 160 000 11 900 11 900 0,12 %
Thailand[50] 15 023 000 5 600 300 5 900 0,04 %
Tsjekkoslovakia[51] 15 300 000 25 000 43 000 277 000 345 000 2,25 %
Tyskland[52][53][54][55] 69 623 000 6 533 000 3 600 000 160 000 10 293 000 14,79 %
Ungarn[56] 9 129 000 300 000 80 000 500 000 880 000 9,64 %
USA[57] 131 028 000 516 800 1 700 518 500 0,40 %
Østerrike[58] 6 653 000 40 500 65 000 105 500 1,59 %
Totalt 1 961 913 000 27 760 000 48 975 300 6 054 400 82 689 700 4,22 %

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ En liste over forskjellige anslag er gitt i dokumentet Source List and Detailed Death Tolls for the Twentieth Century Hemoclysm
  2. ^ Michael Ellman, S. Maksudov (1994). «Soviet deaths in the Great Patriotic War: a note - World War II». Europe-Asia Studies. 
  3. ^ «Polish victims». Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Besøkt 26. desember 2007. 
  4. ^ a b «Poland World War II castualties». Project In Posterum. Besøkt 26. desember 2007. 
  5. ^ Jan T. Gross (2002). Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia,. Princeton University Press. ISBN 0691096031. 
  6. ^ Stephane Courtois (1999). The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Harvard University Press. ISBN 0674076087. 
  7. ^ Rűdiger Overmans (2000). Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Oldenbourg. ISBN 3-486-56531-1. 
  8. ^ «Annual Report 2005-06». Commonwealth War Graves Commission. Arkivert fra originalen 26. september 2007. Besøkt 26. desember 2007. «se seksjon 6, side 3» 
  9. ^ John W. Dower (1987). War Without Mercy. Pantheon Books. ISBN 0-394-75172-8.