Forlandet nasjonalpark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forlandet nasjonalpark
Nordspissen av Prins Karls Forland, Svalbard. Foto: Per Harald Olsen
LandNorge
Ligger iSvalbard
OmrådeSvalbard
Nærmeste bosetningNy-Ålesund
Areal4 647 km²
Opprettet1973
Kart
Forlandet nasjonalpark
78°33′00″N 11°07′00″Ø

Forlandet nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger på Svalbard; og dekker hele øya Prins Karls Forland samt havet rundt. Parken ble opprettet ved kongelig resolusjon 1. juni 1973, og har ramsarstatus. Opprettelsen skjedde for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt naturområde på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder sikre» øyens karakteristisk alpine fjellrekke, en stor strandslette, velutvikla steinbreer og frostjordsformer, flere større og mindre fuglefjell, verdens nordligste steinkobbebestand, samt viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst og mineralleting..[1] Nasjonalparken dekker et område på 4 626,89 km².

Forlandet nasjonalpark ligger på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen og Isfjorden; og den grenser opp til Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark.

Geografi, landskap, geologi[rediger | rediger kilde]

Prins Karls Forland er langstrakt og nesten delt i to av Forlandssletta. Nord for strandsletta ligger en alpin fjellrekke med spisse topper. Vestsiden har store strandflater, østsiden har ville og bratte isbreer som flere steder går helt ned til havet.

Geologisk består Forlandet av kaledonske, foldede og metamorfe (omdannede) bergarter, og ellers noen yngre sedimentære lagbergarter i nordøst. Strandflatene har strandvollavsetninger, og det er flere steinbreer oppover sidene av de alpine fjellene.

Flora og fauna[rediger | rediger kilde]

Området er kjerneområde for verdens nordligste bestand av steinkobbe og her finnes også verdens nordligste hekkebestand av lomvi.

Det er en rekke fuglefjell rundt øya innenfor nasjonalparksgrensen, og både Plankeholmane fuglereservat og Forlandsøyane fuglereservat ligger iverneområdet, begge med noen store hekkebestander av ærfugl og gjess.

Kulturminner[rediger | rediger kilde]

I tillegg har området flere kulturminner etter norsk og russisk jakt og hvalfangst.

Forvaltning og bruk av området[rediger | rediger kilde]

Forlandet ligger i skipsleia langs vestkysten av Spitsbergen, med en god del cruisetrafikk. Det er derimot lite ferdsel på land, og ingen bosettinger der.

Nasjonalparken og området rundt ligger i sin helhet utenfor Forvaltningsområde 10, og har derfor full meldeplikt og forsikringsplikt for tilreisende og turister.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lovdata.no: Verneforskriften – Forlandet nasjonalpark

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]