Landskapsvernområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fra Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde i Nord-Østerdalen.

Landskapsvernområde er områdevern av offentlig eller privat grunn som iverksettes i medhold av naturmangfoldloven. Et landskapsvernområde er den minst strenge formen for områdevern, nest etter naturreservat og nasjonalparker. Landskapsvernområdene har generelt større kulturpåvirkning enn nasjonalparkene. Landskapsvernområde omfatter egenartede natur- eller kulturlandskap og brukes blant annet for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. I landskapsvernområder skal alle kulturminner som preger eller har betydning for landskapet tas vare på.

Landskapsvern i Norge[rediger | rediger kilde]

Det skilles i Norge mellom generelle landskapsvernområder, landskapsvernområder med dyrelivsfredning, landskapsvernområder med plantelivsfredning og landskapsvernområder med både dyrelivsfredning og plantelivsfredning. Per 31. desember 2011 hadde Norge 202 landskapsvernområder med et samla areal på 17 321 km², noe som utgjør 5,35 % av landets areal.[1]

Landskapsvernområder opprettes med hjemmel i §36 i naturmangfoldsloven og vedtas ved kongelig resolusjon. Fylkesmennene er forvaltningsmyndighet for mange av landskapsvernverneområdene, imidlertid er de fleste større frittstående landskapsvernområder og de som er knyttet til nasjonalparker, forvaltet av nasjonalparkstyrer eller verneområdestyrer. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan skade eller forringe landskapet i slike områder. Jord- og skogbruk kan imidlertid fortsette, selv om det er bestemmelser som det må tas hensyn til.

Landskapsvernområder i Norge[rediger | rediger kilde]

Finnmark
Auskarnes, Brannsletta, Garsjøen, Oksevatnet, Sandfjorden, Straumen, Vassbotndalen, Stabbursdalen, Øvre Pasvik
Troms
Edøya, Håja-Røssholmen, Laugen, Lyngsalpan, Ráisduottarháldi, Skipsfjord, Store Risøya
Nordland
Eikefjelldalen, Gåsvatnan, Saltfjellet, Austre Tiplingan, Møysalen, Borgværet, Hysvær/Søla, Måstadfjellet, Røstøyan, Svellingsflaket, Åsvær, Favnvassdalen, Strandå/Os, Glomådeltaet, Østerdalen, Kvikkleirøyran, Sandværet, Øya/Langholmen
Trøndelag
Kjenstad, Skjækra, Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Austråttlunden, Været, Gaulosen, Nedre Hassel, Trollheimen, Budalen, Endalen, Forddalen, Øyungen, Knutshø, Åmotan-Grøvudalen, Åmotsdalen, Langtjønna, Froan, Hosensand, Ledalen, Kvitsanden, Vinstradalen
Møre og Romsdal
Hestad, Innerdalen, Trollheimen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Raudøya, Romsdalen, Tafjorden-Reindaln, Trollstigen, Veøy
Sogn og Fjordane
Vingen, Utladalen, Stølsheimen, Nærøyfjorden, Ålfotbreen, Naustdal-Gjengedal
Hordaland
Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Berge, Sævareidberget, Stølsheimen, Fjøsanger, Nærøyfjorden, Fedjemyrane, Brandvik, Gjuvslandslia, Ølveshovda, Rambjøra, Bondhusdalen, Ænesdalen, Hattebergsdalen, Buerdalen
Rogaland
Lyngaland, Urådalen, Lusaheia, Vormedalsheia, Synesvarden, Førland/Sletthei, Jærstrendene, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Søndre Frøyland, Synesvarden, Dyraheio, Kvanndalen
Vest-Agder
Havnehagen, Kalkheia, Listastrendene, Hanangervann og Kråkenesvann, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane
Aust-Agder
Hovden, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Kalvøya – Ytre Tronderøya , Raet, Hasseltangen, Auesøya, Raet (Tromlingene)
Telemark
Jomfruland, Møsvatn Austfjell, Dammane, Skrimfjella, Stråholmen, Brattefjell – Vindeggen, Møsvatn Austfjell – Hondle, Møsvasstangen
Vestfold
Øvre Rød, Bokemoa, Fritzøehus, Larvik bøkeskog, Storemyr – Fagerbakken , Bastøy
Buskerud
Tranby, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Biliåsen, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Ultvedt, Hydalen, Fødalen, Djupdalen, Skrimfjella
Oppland
Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Birisjølia, Østhagan, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Dalsida, Fokstugu, Jora, Knutshø, Dørålen, Frydalen, Finndalen Grimsdalen, Vesle Hjerkinn, Strynefjellet
Hedmark
Hodalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Knutshø, Femundslia, Dørålen, Grimsdalen
Oslo
Maridalen, Blankvann, Hovedøya
Akershus
Kolsås/Dælivann, Semsvannet, Aurmoen, Elstad, Nordbytjernet, Djupdalen, Romerike, Svartskog
Østfold
Valbrekke, Søndre Jeløy, Rokke, Eldøya-Sletter, Berby, Værne kloster

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]