Fulufjellet nasjonalpark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Karakteristisk karrig lavfjellslandskap.
LandNorge
Ligger iTrysil
OmrådeInnlandet
Nærmeste bosetningInnbygda
Areal82,5 km²
Opprettet2012
Kart
Fulufjellet nasjonalpark
61°24′00″N 12°47′00″Ø

Kartet viser den norske Fulufjellet nasjonalpark og den svenske Fulufjällets nasjonalpark på hver sin side av riksgrensen.

Fulufjellet nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i Fulufjellet, et næringsfattig lavfjellsområde øst i Trysil i Innlandet; på østsiden av Ljøra mot grensen til Sverige. Parken ble opprettet i 2012 for å «bevare et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog» [1][2] og den dekker et område på 82,5 km2.[3]

Nasjonalparken den grenser opp til den langt større Fulufjällets nasjonalpark i Sverige, som ble etablert i 2002, og til Fregn naturreservat som ble opprettet samtidig med den norske nasjonalparken.[4][5]

Geografi, landskap, geologi[rediger | rediger kilde]

Den svenske og den norske nasjonalparken består av et samlet fjellplatå med omliggende daler og bevokste sider. På norsk side er platået delt i tre deler av de to elvene Bergåa og Gira som skjærer seg inn i platået.

Området omfatter særpregede kvartærgeologiske forekomster og høyreliggende urskogspreget barskog med et stort naturmangfold.

Langs fjellsidene og på høyder/topper finnes det både gran- og furuskog, bekkekløfter og rasmarker med høye naturverdier. Vegetasjonen i snaufjellet er lite variert og området representerer, både nasjonalt og internasjonalt, en ekstremt artsfattig fjellvegetasjon. Området Storgnollen-Steinknøsen-Furuknøsen har landskapsmessige og kvartærgeologiske verdier.[6] Kombinasjonene av variert topografi med store høydeforskjeller, blokkmark og gjel/nedskjæringer gjør området Storgnollen – Steinknøsen – Furuknøsen spesielt interessant.[7]

Flora og fauna[rediger | rediger kilde]

Fjellene er stort sett dekket av heivegetasjon dominert av dvergbusker, gras, starr og siv. Nesten av skog i området er gran og furu. Stedvis har skogen urskogpreg med et rikt artsmangfold. Mange sjeldne lav- og sopparter er registrert innenfor nasjonalparken.[8]

Bjørn er en karakterart i området, men også ulv, jerv og gaupe finnes her. Fuglelivet er preget av tiur, orrfugl, jerpe og rype.

Forvaltning og bruk av området[rediger | rediger kilde]

Området blir mye brukt til jakt, fiske og friluftsliv, og det er åpning for det i vernebestemmelsene. Forvaltningen av parken blir lagt til et lokalt nasjonalparkstyre.

Fra norsk side er det enklest adkomst til det sørligste av de tre platåene. Bilvei forbi Fulufjellet alpinsenter fører nesten fram til nasjonalparkens grense. Merket sti opp til grensevarde inne i nasjonalparkene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]