Verneområder i Oslo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Oslo fylke

Verneområder i Oslo er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Oslo.[1]

Noen av verneområdene går også på tvers av fylkesgrensene og kan derfor opptre på andre fylkeslister enn denne. For Oslos del går også flere av verneområdene på tvers av bydelsgrensene.

Vernearealet som er oppgitt gjelder for hele det verna området, også når områdene går på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Arealet kan derfor ikke uten videre legges sammen for hver enkelt kommune eller fylket som sådan.

Legg også merke til at fram til 1967 ble det kun vernet punktobjekter, mest spesielle trær (foruten de første nasjonalparker andre steder i landet). Så fikk vi naturvernåret 1970, og fra da er det vernet landskapsvernområder, naturreservater og noen få naturminner, ingen punktobjekter.

Område/Sted Vernetype Vernedato Verneomfang/areal (dekar)
Anne Maries vei 16/Havna allé Naturminne 11. august 1933 Punktobjekt
Blankvann Landskapsvernområde
med plantelivsfredning
14. juni 2002 55
Blankvann Landskapsvernområde 14. juni 2002 3 342
Bleikøya Naturreservat 27. juni 2008 67,8
Drammensveien 106 Naturminne 15. mai 1956 Punktobjekt
Dronningberget Naturreservat 17. februar 2012 76,5
Ekebergskråningen Naturreservat 27. juni 2008 387
Ekebergveien 161 Naturminne 29. september 1959 Punktobjekt
Elmholtveien 3 Naturminne 9. mai 1930 Punktobjekt
Eventyrveien 16 Naturminne 2. juli 1965 Punktobjekt
Galteskjær Biotopvern etter viltloven 19. juni 2009 22,3
Gressholmen-Rambergøya Naturreservat 2. oktober 1992 449
Heggholmen Naturreservat 27. juni 2008 83
Hengsåsen Naturreservat 17. februar 2012 167,1
Hertugskjær Naturminne 2. november 1979. Innlemmet i Malmøya og Malmøykalven naturreservat 27. juni 2008 1
Hoff gård Naturminne 29. januar 1958 Punktobjekt
Hovedøya Landskapsvernområde
med plantelivsfredning
19. mai 2006 107
Hovedøya Landskapsvernområde 19. mai 2006 385
Huk Naturminne 15. januar 1988 42
John Colletts allé 6 Naturminne 2. juli 1965 Punktobjekt
Jomfrubråtveien 39 Naturminne 16. desember 1960 Punktobjekt
Kaffeskjær Dyrefredningsområde 19. juni 2009 25,9
Kaninøya Naturreservat 2. november 1979 4
Karusspytten Naturreservat 23. juni 1995 186
Kavringen Naturreservat 15. desember 1978 16
Killingen Naturminne 15. januar 1988 3
Linderud gård Plantefredningsområde 15. januar 1960 18
Lillomarka Naturreservat 20. mars 2015 3140
Lindøya Naturreservat 9. juli 1993 91
Lørensetertjern Naturreservat 4. september 1981 265
Malmøya brygge Naturminne 2. november 1979 4
Malmøya og Malmøykalven Naturreservat Deler opprettet 2. november 1979,
samlet til ett reservat 27. juni 2008
510
Maridalen Landskapsvernområde 31. august 2001 27 333
Mellomkollen Naturreservat 7. desember 2001 3 590
Nakkholmen Naturreservat Naturminne 15. januar 1988,
som naturreservat 27. juni 2008
25
Nakkeskjær Biotopvern etter viltloven 19. juni 2009 12
Nordre Malmøya Naturreservat Naturminne 2. november 1979,
som naturreservat 27. juni 2008
30
Padda Plantefredningsområde 27. juni 2008 16
Risalléen 8B Naturminne 26. juni 1953 Punktobjekt
Risbakken 22 Naturminne 1. august 1958 Punktobjekt
Røverkollen Naturreservat 9. juli 1993 1 434
Sognsveien 85 Naturminne 1. februar 1967 Punktobjekt
Sognsveien 92 Naturminne 1. februar 1967 Punktobjekt
Solveien 53A/53B (Furubraaten) Naturminne 23. januar 1957 Punktobjekt
Store Herbern Naturreservat 27. juni 2008 14,8
Triungsvann Naturreservat 2. oktober 1992 564
Ullernchausséen/Silurveien Naturminne 21. november 1959 Punktobjekt
Ullern Terrasse/Åsbakken Naturminne 21. november 1959 Punktobjekt
Ulvøya Plantefredningsområde 27. juni 2008 0,4
Vestre Hovedøya Naturreservat 19. mai 2006 56
Østensjøvannet Naturreservat 2. oktober 1992 532
Østmarka Nasjonalpark 10. november 2023 53 964,3
Østre Hovedøya Naturreservat 19. mai 2006 158
Årvollåsen Naturminne 16. november 1984 1

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata