Naturminne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Eiketreet Den gamle Mester i Krødsherad ble fredet i 1914 som naturminne, mest pga sin tilknytning til Jørgen Moes dikt om treet.

Naturminner er en av de eldste formene for naturvern i Norge. Ifølge Miljøverndepartementet gjenspeiler naturminner «forrige århundreskiftes syn på naturen», gjennom sin vekt på «forekomster» av ulike slag.

Per 1. juli 2004 var det opprettet 102 naturminner i Norge. Disse var først og fremst geologiske naturminner og enkelttrær eller tregrupper. Vilkårene for å frede slike forekomster som naturminner er primært at det gjelder forekomster av geologisk, botanisk eller zoologisk art. I tillegg må forekomsten ha en vitenskapelig eller historisk interesse eller være særpreget.

Et typisk eksempel på et biologisk naturminne er et enkeltstående eller flere trær, for eksempel som Ask gods naturminne i Ringerike kommune. Der ble et eiketre og et furutre, som står på Ask gods grunn, fredet som et naturminne den 26. februar i 1954. Et eksempel på en geologisk forekomst som er fredet som et naturminne er Bjerkøya i Asker kommune.