Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Fonnfjellet i Meråker ligger på grensen til nasjonalparken
LandNorge
Ligger iSelbu kommune
Tydal
Meråker
Stjørdal
OmrådeTrøndelag
Nærmeste bosetningStjørdal
Areal441,5 km²
Opprettet2004
Kart
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
63°13′00″N 11°25′00″Ø

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i stort uberørt skog- og fjellområde i Trøndelag vest for Sylene. Parken ble opprettet i 2004, for å «ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta. »[1] og den dekker et område på 441,5 km².

Nasjonalparken ligger i kommunene Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Den grenser opp til Stråsjøen-Prestøyan naturreservat i vest.

Geografi, landskap, geologi[rediger | rediger kilde]

Landskapet i nasjonalparken består av flere landskapstyper. Nord i området ligger et fjellområde med Skarvan (1171 moh) som det høyeste punktet. Fongen (1441 moh) og Ruten (1179) er de høyeste toppene i en nord-sørgående fjellrekke sørøst i området.

Roltdalen i sørvest er den største veiløse skog- og seterdalen i Sør-Trøndelag. Her og andre steder er det myrer og våtmarksområder.

Flora og fauna[rediger | rediger kilde]

I et verneperspektiv er det det urskogaktive skogområdet i selve Roltdalen som er den største botaniske verneverdien i området. Myrvegetasjonen er også verdifull.

20 av fugleartene som er observert innenfor området står på de nasjonale rødlistene.

Kulturminner[rediger | rediger kilde]

Området har rike og varierte kulturminner: fangstanlegg, jernvinner, setergrender og spor av samisk bosetning og næringsvirksomhet.

Kvernsteinbruddet i Kvernfjellet var i drift fra middelalderen og inntil ca. 1920. Selbu Kobberverk drev bergverk i Roltdalen 1713 til 1761.

Forvaltning og bruk av området[rediger | rediger kilde]

DNT hytta Schulzhytta ligger midt i nasjonalparken.

Verneforskriftens formålsparagraf legger til rette for to typer bruk av området: «utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging», i praksis den type virksomhet som blant annet Den norske turistforening og dens regionalavdelinger driver. Trondhjems Turistforening har et nettverk av ruter i nasjonalparken, knyttet blant annet til Schulzhytta midt i nasjonalparken. Utenfor parkens grenser ligger Prestøyhytta, Græslihytta og Ramsjøhytta, med flere.

I tillegg legger forskriften opp til at «Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift». I dag beiter reinen her i sommerhalvåret.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]