Nøtterøy (kommune)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nøtterøy
Tidligere norsk kommune

Våpen

Kart over Nøtterøy Tidligere norsk kommune

FylkeVestfold
Innbyggernavnnøttlending[1]
Grunnlagt1837
Avviklet31. des. 2017
Adm. senterBorgheim (Tinghaug)
Postnummer3106–3163
Areal61 km²
Befolkning21 621[2] (2016)
Bef.tetthet354,44 innb./km²
Kart
Nøtterøy
59°12′04″N 10°24′28″Ø

Nøtterøy ligger vest i Oslofjorden og har en rik skjærgård. Bildet viser Vrengenbrua i Vrengensundet lengst sør på øya. Brua danner veiforbindelse til øykommunen Tjøme. Tjøme sees på bildet på høyre side av brua, Nøtterøy til venstre, med tettstedet Kjøpmannskjær i bakgrunnen.
Jordbrukslandskap sør for Borgheim, sentralt på Nøtterøy. En stor del av Nøtterøy er dyrket mark, og mye brukes i dag til grønnsakproduksjon.
Borgheim.
Kommuneadministrasjonen holder til på Tinghaug på Borgheim.
Teie torv.
Foynlandsbrua som binder sammen Føynland og Husøy med Nøtterøy.
Årøysund ligger sørøst på Nøtterøy. Selve tettstedet ligger på Nøtterøy-siden, til høyre på dette bildet.
Nøtterøy kirke er kommunens største. Den ligger ved Kirkeveien på Borgheim midt på øya.
Torød kirke tilhører Torød sokn, det ene av i alt tre på Nøtterøy.
Nøtterøy kulturhus.
Denne gamle, restaurerte bensinstasjonen ligger i jordbruksområdet langs Kirkeveien like sør for administrasjonssenteret Borgheim. Bensinstasjonen er ikke i drift.

Nøtterøy var en tidligere kommune i Vestfold. Kommunen besto hovedsakelig av øyene Nøtterøy, Veierland og Føynland, i tillegg til ca. 175 mindre øyer. Hoveddelen av befolkningen er bosatt på Teie og resten av den nordlige delen av øya. Kommunen grenset mot Tønsberg kommune i nord, Oslofjorden i øst, Tjøme kommune i sør og Sandefjord kommune og Tønsbergfjorden i vest.

I forbindelse med kommunereformen slo Nøtterøy seg sammen med Tjøme kommune til den nye Færder kommune i 2018.[3]

Historie[rediger | rediger kilde]

Nøtterøy kommune ble opprettet som Nøterø formannskapsdistrikt i 1837.

En del av Nøtterøy med 102 innbyggere ble overført til Tønsberg 1. januar 1877, slik at nordre del av øya Nøtterøy i dag ligger i Tønsberg kommune. Den viktigste grunnen for utvidelsen av Tønsberg i 1877 var økonomisk, ettersom det var store skatteinntekter å hente fra dette området. De var også redde for konkurransen fra andre kjøpstader. Nøtterøy kommune mista dermed både viktige skatteinntekter og et industriområde som var i vekst.[4]

Den 1. januar 1901 ble Håøya i Stokke kommune med 70 innbyggere overført til Nøtterøy. 1. juli 1915 ble en del av Nøtterøy med 12 innbyggere overført til Sem. 1. januar 1964 ble øya Veierland med 165 innbyggere overført fra Stokke til Nøtterøy. Den seneste grensereguleringen skjedde 1. januar 1980 da en ubebodd del av Nøtterøy ble overført til Tønsberg.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Nøtterøy kommune hadde et areal på 60,5 km².[5] Nøtterøy og Tjøme er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården øst for Tjøme og Nøtterøy ligger innenfor Færder nasjonalpark. Nøtterøys skjærgård består av over 100 øyer, som har et samla areal på cirka 15 km². Hvis man regner med alle øyene, hadde Nøtterøy kommune en kystlinje på 150 km.[6] De to øyene Nøtterøy og Føynland har til sammen ca. 14 km² dyrka mark, 10 km² produktiv skog og 10 km² bebygd areal.[7] Produktiv jord utgjorde ca. 20 % av arealet, mens produktiv skog utgjorde ca. 25 %.[8]

Det høyeste punktet i den tidligere kommunen er Vetan med sine 99 moh. Det nest høyeste punktet er Vardås, like ved Oserød. Nøtterøys største innsjø er Strengsdalsvannet.

Demografi[rediger | rediger kilde]

Nøtterøy kommune hadde 21 539 innbyggere i 2014. Av disse var 23,8 % 17 år eller yngre, og 4,9 % 80 år eller eldre. 2,5 % av befolkninga var innvandrere med vestlig bakgrunn, og 5,1 % var innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Befolkningstettheten var 335,4 pers./km², med 91 % av befolkninga bosatt i tettbygde strøk. Alle tallene er fra 2007. Størsteparten av befolkninga i den tidligere kommunen er bosatt nord på Nøtterøy. Arbeidsledigheten var i 2006 på 2,3 %. Samme år arbeida 4280 av Nøtterøys innbyggere i en annen kommune.[9]

Man har regna ut at folketallet på Nøtterøy var på ca. 600 i 1645. Dette var omtrent det samme tallet som i 1350, rett før svartedauden. I 1801 var det en folketelling som viste at Nøtterøys befolkning da hadde kommet opp i 2089. Hundre år seinere hadde tallet steget til 5670.[10]

Kommunesenteret[rediger | rediger kilde]

Borgheim var Nøtterøy kommunes administrasjonssentrum. Her ligger kommune- og kirkeadministrasjonen, Nøtterøy kulturhus, Wilhelmsenhallen, Borgheim postkontor og flere butikker, samt en brannstasjon som er underliggende Vestfold Interkommunale Brannvesen. Nøtterøy videregående skole ligger også på Borgheim, rett ved siden av den ene av kommunens to ungdomsskoler, Borgheim ungdomsskole. Borgheim er også sentrum for all busstrafikken på øya. Teie er forstad til byen Tønsberg, med et eget forretningssenter. På Teie er blant annet Vinmonopolet og Nøtterø Sparebank lokalisert. Her finner vi den andre ungdomsskolen på øya, Teigar ungdomsskole.

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Det meste av tettbebyggelse på Nøtterøy, helt sør til Borgheim, er en del av tettstedet Tønsberg, slik det er definert av Statistisk sentralbyrå. Av tettstedet Tønsbergs vel 47 000 innbyggere bor cirka en tredjedel (16 246) i Nøtterøy kommune. Steder som Teie, Kaldnes, Hjemseng, Føynland, Nesbrygga, Borgheim og Vestskogen ligger alle innenfor tettstedet Tønsberg.

Ifølge SSB er det to andre tettsteder på Nøtterøy. Disse er Årøysund med 2052 innbyggere og Glomstein med 415 (tall fra 2009).[11] Tettstedet Årøysund omfatter blant annet Årøysund, Torød, Strengsdal, Kjøpmannskjær og Tenvik, mens tettstedet Glomstein omfatter Tømmerholt og deler av Brattås.

Statistiske delområder[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Grunnkretser i Nøtterøy kommune

Kommunen er delt inn i sju statistiske delområder. Disse er Teie, Rosanes, Borgheim, Føynland, Bergan, Torød og Brattås. Delområdene deles i sin tur inn i til sammen 33 statistiske grunnkretser, hvorav Vestskogen er den mest folkerike, med i underkant av 1500 innbyggere.[12]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget 2015[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 30,6 +2,6 3 290 11 -1 3
Høyre 30,0 -9,8 3 217 11 -5 3
Fremskrittspartiet 13,9 +2,5 1 492 5 2
Fellelista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 6,4 -1,4 685 2 -1
Miljøpartiet De Grønne 6,3 +6,3 674 2 +2 1
Venstre 5,5 0 589 2 1
Kristelig Folkeparti 4,6 -0,1 490 2 1
Nøtterøylisten mot bomring 1,6 -0,3 175 -1
Senterpartiet 1,2 +0,3 126
Valgdeltakelse/Total 63,9 % 10 809 35 11
Ordfører: Roar Jonstang (H) Varaordfører: Bjørn Kåre Sevik (Frp)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Nøtterøy kommune

Utdanning[rediger | rediger kilde]

I Nøtterøy kommune var det i alt ni offentlige barneskoler, to ungdomsskoler og én videregående skole i 2017. I tillegg ligger Rudolf Steinerskolen i Vestfold på Nøttetøy. Mange nøttlendinger går på videregående skole i en annen kommune, enten i Tønsberg eller andre steder i Vestfold. På Nøtterøy ligger det også en privat fagskole for design og kommunikasjon ved navn Idéfagskolen.

Skoler på Nøtterøy (2017)[rediger | rediger kilde]

Kultur[rediger | rediger kilde]

Nøtterøy kulturhus ligger på Borgheim, og ble åpna 18. november 1994. Det har etablert seg som et av de fremste kulturhusene i landet, og arrangerer selv rundt 100 forestillinger i året. I tillegg leies lokalene ut til andre arrangører.[13] Skjærgården kulturskole er en interkommunal kulturskole for Nøtterøy og Tjøme som driver undervisning i en rekke ulike disipliner innen kunst for skoleelever etter vanlig skoletid.[14]

På musikkfronten er det mange tilbud. Nøtterøy musikkorps og Nøtterøy skolekorps er kommunens to musikkorps, mens Skjærgårdskoret og Kirkens korskole er to korgrupper.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ble oppretta i 1909, og ligger i dag i sentrum av Tønsberg.[15]

Idrett[rediger | rediger kilde]

Det er fire idrettsforeninger i Nøtterøy kommune: Nøtterøy IF, Teie IF, Tømmerholt IL og Husøy og Foynland IF. Den sistnevnte er bare delvis fra Nøtterøy kommune, ettersom Føynland tilhører Nøtterøy, mens Husøy tilhører Tønsberg. I tillegg til disse finnes Nøtterø Skytterlag, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb og Nøtterøy Badmintonklubb. Nøtterøy golfklubb ble stifta i 2003, da Nøtterøy golfbane ble åpna i Hella, like ved Borgheim.

Hårkollhallen, Wilhelmsenhallen og Nøtterøyhallen (to håndballbaner) er navnet på de tre idrettshallene i kommunen. I 1998 ble Torød nærmiljøanlegg kåra til Norges fineste nærmiljøanlegg av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.[16] Anlegget er bygd for både sommer- og vinteraktiviteter. Det er også nærmiljøanlegg på Kjøpmannskjær, på Vestskogen skole, i Vestliveien i Munkerekka og på Herstad skole.

Kirken[rediger | rediger kilde]

Nøtterøy prestegjeld bestod av tre kirkesogn: Torød, Teie og Nøtterøy. Det finnes totalt fire kirker i den tidligere kommunen. Torød kirke, Nøtterøy kirke (ved Borgheim), Veierland kirke og Teie kirke. Nøtterøy kirke er hovedkirke på øya. Den ble bygd rundt år 1100, i gråstein i romansk stil, og har blitt bygd på ved to anledninger. Den var opprinnelig via til jomfru Maria. Forfatterne Jens Bjørneboe og Aasmund Brynildsen er begravd på kirkegården til Veierland kirke. Veierland kirke ble reist i 1905, mens Torød kapell ble bygd fem år seinere. Teie kirke er en såkalt arbeidskirke.

Kjente nøttlendinger[rediger | rediger kilde]

Politikere og embetsmenn[rediger | rediger kilde]

Akademikere[rediger | rediger kilde]

Kunst, kultur og media[rediger | rediger kilde]

Idrett[rediger | rediger kilde]

Andre kategorier[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ http://sprakradet.no: Innbyggernamn[død lenke]
 2. ^ https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar/2016-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256001; Befolkning, 1. januar 2016.
 3. ^ Nøtterøy kommune – Færder 2018 Arkivert 22. august 2016 hos Wayback Machine.
 4. ^ Gulbrandsen, Terje Fr. (1989). Da den nordligste delen av Nøtterøy ble slukt av Tønsberg. Njotarøy – Årsskrift 1989, 25-28
 5. ^ SSB: Regional statistikk for Nøtterøy
 6. ^ Nøtterøy kommune (2002). Rundt deg blåner fjorder... vakre Nøtterøy ISBN 82-991504-2-6, 30
 7. ^ Nøtterøy kommune – Geografi Arkivert 27. september 2007 hos Wayback Machine.
 8. ^ Nøtterøy kommune (2002). Rundt deg blåner fjorder... vakre Nøtterøy ISBN 82-991504-2-6, 31
 9. ^ SSB: Regional statistikk for Nøtterøy
 10. ^ Dyrhaug, Tore (1989). Årøysund – Nøtterøys port mot Europa? Njotarøy – Årsskrift 1989, 11-14
 11. ^ SSB: Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2009 Arkivert 18. september 2009 hos Wayback Machine.
 12. ^ SSB: Folkemengde etter grunnkretser
 13. ^ Nøtterøy kommune – Nøtterøy Kulturhus Arkivert 9. juni 2008 hos Wayback Machine.
 14. ^ Skjærgården kulturskole Arkivert 30. september 2007 hos Wayback Machine.
 15. ^ Nøtterøy kommune – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Arkivert 13. juni 2008 hos Wayback Machine.
 16. ^ Nøtterøy kommune (2002). Rundt deg blåner fjorder... vakre Nøtterøy, 41 ISBN 82-991504-2-6