Hålogaland lagmannsrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Hålogaland lagmannsretts bygg i Tromsø.
Justisbygget i Mosjøen.

Hålogaland lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter og har sitt hovedsete i Tromsø. Navnet har lagmannsretten tatt etter Hålogaland, som i gamle dager var navnet på Nord-Norge.[1]

Informasjon[rediger | rediger kilde]

Hålogaland lagmannsretts jurisdiksjon omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard og Jan Mayen, som sammen utgjør Hålogaland lagdømme. Foruten i Tromsø settes det jevnlig rett i Mosjøen, Bodø og Vadsø, samt ved behov også på andre steder i rettskretsen, for eksempel når retten må på befaring.

Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, som fra høsten 2017 er Monica Hansen Nylund. I tillegg har domstolen en lagmann, Bjørnar Eirik Stokkan, og 16 lagdommere.

Lagmannsretten behandler alle anker over avgjørelser i lagdømmets 14 tingretter. Dette gjelder både straffesaker og sivile saker. Lagmannsrettens avgjørelser kan – i begrenset utstrekning – ankes til Høyesterett. Lagmannsretten er også ankeinstans for jordskifterettene i Hålogaland jordskiftedømme, og også for noen avgjørelser som er truffet av jordskifteoverretten. Lagmannsretten er dessuten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten og man behandler i tillegg overskjønn.[1] I tillegg er Hålogaland lagmannsrett tillagt domsmyndighet på innretninger på norsk kontinentalsokkel og i Norges økonomiske sone nord for 65. breddegrad 30 minutter.[2]

På grunn av Nord-Norges store land- og havområder har lagmannsretten mange saker tilknyttet fiskeri og utmarksrettigheter. Lagdømmet preges også av de «tre stammers møte», det vil si nordmenn, samer og kvener. Kulturvariasjonene stiller særlige krav til den dømmende makt, blant annet hva angår evne til å sette seg inn i ulike leve- og tenkemåter. Også språklige forhold medfører utfordringer.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Hålogaland lagmannsrett ble grunnlagt i 1890.

Fra middelalderen og frem til 1797 hadde lagmannen i Hålogaland sete i Steigen, Nordland. Ankesaker fra Nord-Norge ble deretter behandlet i Trondhjem stiftsoverrett.

Førstelagmenn (leder av domstolen)[rediger | rediger kilde]

 • 1992-2000 Gaute Gregusson
 • 2000-2017 Arild Oskar Eidesen
 • 2017- Monica Hansen Nylund

Dommere (pr. sept. 2020)[rediger | rediger kilde]

 • Monica Hansen Nylund (førstelagmann)
 • Bjørnar Eirik Stokkan (lagmann)
 • Kjell Martin Haug
 • Nils Asbjørn Engstad
 • Vidar Stensland
 • Anders Haugestad
 • Tonje Fisknes
 • Stig-Ole Haug
 • Aksel-Bernhard Berggren
 • Brynhild Salomonsen
 • Geir Ludvigsen
 • Susann Funderud Skogvang
 • Henriette Nazarian
 • Frode Stock
 • Liv Oddveig Nergaard (jordskiftelagdommer)
 • Sidsel Sund Olsen
 • Jussi Erik Pedersen
 • Erik Eldjarn
 • Gjermund Aasbrenn (konstituert)

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]