Forvaltningsområdet for samisk språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Forvaltningsområdet for samisk språk er områder der samisk og norsk er likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk. De som bruker samisk språk i kontakt med et offentlig organ i forvaltningsområdet, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk.[1] Kongen fastsetter hvilke norske kommuner som skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.[2] Den norske kirke skal innenfor forvaltningsområdet yte individuelle kirkelige tjenester på samisk.

Ved opprettelsen 1. januar 1992 bestod forvaltningsområdet for samisk språk av fem kommuner i Finnmark og én i Troms, alle nordsamiskspråklige. I perioden 2006–17 ble forvaltningsområdet utvidet med ytterligere en nordsamiskspråklig kommune i Troms, en lulesamiskspråklig kommune i Nordland og tre sørsamiskspråklige kommuner i Nordland og Trøndelag.

Fra 1. juli 2017 inngår elleve kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk; i tillegg er de respektive fylkeskommunene omfattet av forvaltningsområdet:[3]

Finnmark – Finnmárku:

Troms – Romsa:

Nordland:

Trøndelag:

I Snåsa, Røyrvik og Hattfjelldal er det samiske språket sørsamisk, i Tysfjord er det lulesamisk, og i kommunene i Troms og Finnmark er det nordsamisk.

Sørsamiske Røros kommune søkte om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk 23. februar 2017.[4] Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag om innlemmelse av Røros på høring 6. september 2017, med høringsfrist 15. november. Departementet la i høringsbrevet til grunn at en innlemmelse av Røros burde skje med virkning fra 1. juli i det aktuelle året.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk hos regjeringen.no
  2. ^ Lovdata: LOV 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
  3. ^ Stadnamn og rettskriving. kartverket.no, 8. november 2017. Besøkt 15. januar 2018.
  4. ^ Høring om Røros som del av forvaltningsområdet for samisk språk.Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 6. september 2017. Besøkt 15. januar 2018.
  5. ^ Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 6. september 2017. Besøkt 15. januar 2018.