Noaidi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Noaide også omtalt som noaidi (nordsamisk), noajdde (lulesamisk), nåjjde (pitesamisk), nåejtie (sørsamisk), nōjjd ( skoltesamisk), niojte (tersamisk), noojd/nuojd (kildinsamisk) – er en samisk sjaman. Noaiden var en svært viktig person i den førkristne samiske religionen, fordi han/hun var bindeleddet mellom mennesker og guder. Han/hun skulle sørge for at samene fikk god avling, helbrede syke, være lege, prest og vismann.[1]

Allerede fra tidlig på 1700-tallet la storsamfunnet stor vekt på å kristne samene og tilpasse dem et liv etter storsamfunnets regler og normer. Noaidene forsvant dermed gradvis utover på 1700-tallet. Runebommer ble beslaglagt i stor stil og noaidene måtte gå «under jorden» for ikke å bli forfulgt av rettsapparatet. Idag er den førkristne samiske religionen utdødd, og protestantisk kristendom, især dens læstadianske variant, er den dominerende religionen blant samene.[2]

Runebomme og transe[rediger | rediger kilde]

Et av noaidens viktigste redskaper var runebomma. På denne slo han/hun rytmisk og intenst med en hammer formet som en T eller F av reinhorn. Joik ble også brukt. Deretter falt han/hun i transe eller ekstase, og la ut på reise i en form for åndeverden. Noaiden kunne angivelig se inn i både fremtiden og fortiden, i tillegg til å snakke med de døde. Han/hun fikk beskjed fra gudene om hvor det var dyr å jakte på, hvor det var bjørn og ulv og hvor det var andre farer som truet. I transe kunne han/hun utføre helbredelser, sjelebefrielser og spådommer. Han/hun kunne også få beskjed om å ofre noe til gudene, og da måtte han/hun dra til offerplassen. Noen ofringer var enkle, for eksempel: Peive (solguden) skulle ha en slaktet hvit rein og Tiermes (tordenguden) skulle ha en slaktet reinokse som var begravd, slik at bare gevirene stakk opp. Til Væralden-olmai (fruktbarhetsguden) ofret samene kjønnsorganene fra rein. Runebomma var like viktig for noaiden som alteret for en prest. Runebomma ble blant annet brukt når noaiden skulle sette seg i ekstase.

Noaidens oppgaver[rediger | rediger kilde]

 1. Helbreder: stille diagnose og gjennomføre behandling
  1. sjelen er mistet eller stjålet og må gjenfinnes
  2. identifisering og fjerning av fiendtlig objekt som volder skade
 2. Spåmann: avdekker skjulte eller fremtidige forhold, finner tapte ting
  1. bruk av trommen som arbeidsredskap
  2. andre redskaper (steiner, bein, etc.)
 3. Ledsager sjelen fra livet til dødsriket
 4. Magiker som utøver jaktmagi, finner og fortroller byttet
 5. Offerprest ved offerhandlinger.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]