Regionreformen i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Regionreformen i Norge er en reform av fylkesstrukturen i Norge, hvor 19 fylker blir erstattet av 11 fylker (regioner), inkludert Oslo. Reformen er et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering og pågår parallelt med kommunereformen i Norge. En stortingsmelding som definerte antall regioner og spesifiserte de nye regionenes rolle, struktur og oppgaver ble lagt frem den 5. april 2016.[1] En tilhørende innstilling ble lagt frem 2. juni 2016,[2] og ble vedtatt i Stortinget den 8. juni 2016 med 89 mot 9 stemmer.[3] En stortingsproposisjon ble deretter lagt frem 5. april 2017,[4] med en medfølgende innstilling den 1. juni 2017. Regionreformen ble endelig vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017.

Det nye fylket Trøndelag ble opprettet den 1. januar 2018. De øvrige regionene opprettes med virkning fra 1. januar 2020.[5]

I mai 2018 gjennomførte Finnmark en folkeavstemning om sammenslåing med Troms fylke, hvor et flertall på 87 % av de som avgav stemme stemte mot sammenslåing (valgdeltakelse på 58%).[6]

Den 24. september ble Kristelig Folkeparti og regjeringen enige om 50-punktsavtale for overføring av oppgaver fra stat til regionsnivå, og forutsetter at fylkene, om nødvendig, sammenslås med tvang.[7]

Prosesser[rediger | rediger kilde]

 • Den nye Trøndelag fylke opprettes gjennom en sammenslåing av fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Den 27. april 2016 møttes fylkestingene på Stiklestad. Da vedtok Sør-Trøndelag fylkesting sammenslåing av de to fylkene med 41 mot 2 stemmer; Nord-Trøndelag fylkesting gjorde det samme med 21 mot 14 stemmer. Sammenslåingen av fylkene ble enstemmig vedtatt av Stortinget den 8. juni 2016,[8] og det nye fylket oppstod 1. januar 2018.
 • Fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder vedtok våren 2016 at de ville innlede forhandlinger om en sammenslåing.[9] Aust-Agder fylkesting vedtok sammenslåingen den 13. desember 2016 med 19 mot 16 stemmer.[10] Fylkestinget i Vest-Agder vedtok sammenslåingen den 14. desember 2016 med 17 mot 3 stemmer.[11]
 • Den 15. september 2016 inngikk Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane en intensjonsavtale om sammenslåing til en ny Vestlandsregion.[12] Sogn og Fjordane fylkesting vedtok sammenslåing den 7. desember med 19 mot 11 stemmer.[13] Rogaland fylkesting stemte enstemmig nei til sammenslåing den 13. desember 2016.[14] Hordaland fylkesting vedtok sammenslåing med 41 mot 4 stemmer den 14. desember; fylkestinget vedtok også å starte videre forhandlinger om sammenslåing med Sogn og Fjordane og utbryterkommuner i Rogaland.[15] Kommunene er Haugesund, Vindafjord, Karmøy, Tysvær og Bokn.
 • Den 3. november 2016 inngikk de tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold en intensjonsavtale om sammenslåing av de tre fylkene til det nye Viken fylke.[16] Østfold fylkesting behandler saken 7. desember.
 • Stortinget behandlet Regionreformen 8. juni 2017 og vedtok følgende sammenslåinger av fylkeskommuner fra 1. januar 2020:[17]
  • Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. (166 mot 2 stemmer)
  • Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. (96 mot 73 stemmer)
  • Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. (95 mot 73 stemmer)
  • Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. (96 mot 73 stemmer)
  • Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. (96 mot 73 stemmer)
  • Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. (96 mot 73 stemmer)

Liste over regioner[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 5. april 2016
 2. ^ Innst. 377 S (2015–2016) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2. juni 2016
 3. ^ Stortinget - Møte onsdag den 8. juni 2016 kl. 10 Sak nr. 8 {14:26:10} Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. Meld. St. 22 (2015–2016); Innst. 377 S (2015–2016)
 4. ^ Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 5. april 2017
 5. ^ Regjeringen vil ha om lag 10 regioner, Stortinget, pressemelding, 5. april 2016
 6. ^ NRK. «Folkeavstemningen i Finnmark: 87 prosent stemte nei». NRK. Besøkt 24. september 2018. 
 7. ^ Befring, Åse Marit. «Enighet om oppgavefordeling mellom KrF og regjeringspartiene i regionreformen». NRK. Besøkt 24. september 2018. 
 8. ^ «Nå er det vedtatt. Trøndelag er samlet.». Adresseavisen. 8. juni 2016. Besøkt 9. juni 2016. 
 9. ^ Saksfremlegget som startet hele prosessen, regionagder.no
 10. ^ Aust-Agder fylkesting: Flertall for et samlet Agder Arkivert 20. desember 2016 hos Wayback Machine., 13. desember 2016, Aust-Agder fylkeskommune
 11. ^ Sier klart ja til ett Agder, NRK Sørlandet, 14. desember 2015
 12. ^ Intensjonsplan for ny Vestlandsregion klar, Rogaland fylkeskommune, 15. september 2016
 13. ^ Sigrid Skjerdal: Her seier fylkespolitikarane ja til Vestlandsregionen, NRK Sogn og Fjordane, 7. desember 2016
 14. ^ Rogaland kan revne etter nei til storregion, NRK Rogaland, 13. desember 2016
 15. ^ Plan B for Vestlandsregionen: Hordaland inviterer delar av Rogaland, NRK Hordaland, 14. desember 2016
 16. ^ Drøyt tre år igjen til Viken erstatter Akershus, Buskerud og Østfold, NRK, 3. november 2016
 17. ^ Stortinget: Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå - Voteringsoversikt 8. juni 2017 sak nr. 2

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]