Stortingets næringskomité

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Willfred Nordlund leder Næringskomiteen i perioden 2021–2025

Stortingets næringskomité er en fagkomitéStortinget. Den behandler blant annet saker relatert til næringsvirksomhet, statlig eierskapspolitikk, reiseliv, landbruk, fiske og skipsfart.

Nåværende medlemmer[rediger | rediger kilde]

Næringskomiteen har 16 medlemmer i perioden 2021–2025:[1]

Historie[rediger | rediger kilde]

Næringspolitikk har alltid vært viktig for Stortinget. Det har imidlertid veksla hvordan dette har vært organisert komitemessig.

På det første ordentlige storting i 1815 hadde 5. komite ansvar for «kjøpstædernes økonomi, handel og sjøvæsen», mens 6. komite tok seg av «land-, skog- og bergvæsen»[2] Ved samlingene i 1818 og 1821 hadde man et system med tallrike spesialkomiteer for enkeltsaker.

I 1824 gjeninnførte Stortinget systemet med et antall faste komiteer. Blant disse var fire komiteer for de såkalte modernæringene: for jordbruk og fedrift, for berg- og skogvesen, for fiskeriene og for handel og næringsfrihet. I 1830 blei disse slått sammen til én komite, næringskomiteen (tidvis komiteen for næringsveiene.Fra 1839 var saksfeltet fordelt på to komiteer, næringskomite nr. 1 og næringskomite nr. 2.[3] Denne todelinga varte fram til 1930.

Da Stortingets bankkomite blei nedlagt i 1874, blei dens saksfelt overført til næringskomite nr. 1.[4] I forretningsordenen som gjaldt i 1924, framgår at saksfordelinga mellom de to næringskomiteene var slik:[5]

  • Komite nr. 1: fiskerier, havnevesen, fyr-. merke- og ringvesen, redningsvesen, losvesen, hypotekbanken, småbruk- og boligbanken og fiskeribanken
  • Komite nr. 2: medisinalvesen, industrielle eiendomsrett, handel og håndverk

I 1889 blei det oppretta en egen landbrukskomite, og i 1917 blei skog- og vassdragskomiteen etablert. I 1950 fikk denne utvida virkefelt under navnet skog-, vassdrags- og industrikomiteen. Komiteen blei nedlagt i 1967, og en ny «rein» industrikomite blei etablert. Ved reorganisering i 1981 fikk den navnet energi- og industrikomiteen. Sjøfarts- og fiskerikomiteen blei oppretta i 1931.

I 1993 blei så en felles næringskomite gjenetablert, sammen med en ny energi- og miljøkomite. Samtidig ble landbrukskomiteen, sjøfarts- og fiskerikomiteen og energi- og industrikomiteen nedlagt.

Tidligere ledere[rediger | rediger kilde]

Tabellen under viser komiteens ledere siden opprettelsen i 1993.

Komitéledere Parti Periode
Svein Ludvigsen Høyre 19931997
Odd Roger Enoksen Senterpartiet 19971999
Morten Lund Senterpartiet 19992001
Olav Akselsen Arbeiderpartiet 20012005
Lars Peder Brekk Senterpartiet 20052007
Ola Borten Moe Senterpartiet 20072009
Terje Aasland Arbeiderpartiet 20092013
Marit Arnstad Senterpartiet 20132014
Geir Pollestad Senterpartiet 20142021
Willfred Nordlund Senterpartiet 20212025

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Stortinget: Næringskomiteen 2021-2025
  2. ^ Lindstøl, bind 2, side 38–39.
  3. ^ Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 1, Oslo 1964, side 205.
  4. ^ Chr. Brinchmann: Norges Storting 1814–1914, Kristiania 1914, side 56.
  5. ^ O. Joh. Vasbotten: Stortingsboken, Kristiania 1924, side 33

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Tallak Lindstøl: Stortinget og statsraadet 1814–1914 (to bind), Kristiania 1914.
  • Vilhelm Haffner og Karl Bjørnstad: Stortinget og statsrådet 1915–1945 (to bind), Oslo 1949.
  • Trond Nordby (red.): Storting og regjering 1945–1985 (to bind), Oslo 1985.

Disse tre verka inneholder komplette oversikter over Stortingets sammensetning fra 1814 til 1985 og er kilde for opplysningene om hvilke komiteer som eksisterte når. For tida etter 1985 er Stortingets nettsted kilde, blant annet oversikten over historiske komiteer.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]