Finnmarkseiendommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Finnmarkseiendommen
Type Særlovorgan
Virkeområde Finnmark
Etablert 25. november 2005
Org.nummer 989 480 731
Direktør Jan Josef Olli
Hovedkontor Lakselv
Lokale ledd Alta og Vadsø
Ansatte 35
Nettside fefo.no

Finnmarkseiendommen[1] er et norsk særlovorgan opprettet ved finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark.[2]

Da finnmarksloven trådte i kraft 1. januar 2006 ble all statlig grunn (ca. 95 % av arealet i Finnmark) overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen. Store deler av kystlinjen på 5 400 km administreres også av Finnmarkseiendommen. Det er opprettet en kommisjon, Finnmarkskommisjonen, som utreder om og hvor stor del av dette arealet som i henhold til hevd og alders tids bruk kan være eid av andre.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt. Organet er selvfinansierende, er momspliktig og mottar ingen offentlig økonomisk støtte. Det står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting.[3] En kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens tre medlemmer, fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, fører tilsyn med styrets virksomhet.[4]

I sin kommunikasjon betegner Finnmarkseiendommen sine eiendommer og naturressurser som «Finnmarkseiendommen», og bruker betegnelsen «Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat» (norsk og nordsamisk) med forkortelsen «FeFo» om organet.[5]

Finnmarkseiendommen har hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta og Vadsø.

Finnmarksloven[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: finnmarksloven

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, og overført eiendomsretten til grunnen fra Statskog Finnmark til FeFo. Den ble til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerte slutten på et 25 års langt forarbeid.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
  2. ^ Finnmarksloven § 6
  3. ^ Finnmarksloven § 7
  4. ^ Finnmarksloven § 16
  5. ^ Om FeFo

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]