Finnmarkseiendommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark og et eget rettssubjekt som forvalter grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven. FeFo er grunneier til 95 % av arealet i Finnmark fylke og har sin hjemmel i Finnmarksloven av 17. juni 2005. FeFo er selvfinansierende, er momspliktig og mottar ingen offentlig økonomisk støtte.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting. FeFo har hovedkontoret i Lakselv og avdelingskontorer i Alta, Vadsø og Kirkenes. En egen kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens 3 medlemmer, fra Staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, utfører tilsyn med FeFo styrets virksomhet. FeFo står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Finnmarksloven[rediger | rediger kilde]

Finnmarksloven ivaretar Finnmarks befolknings rettigheter til bruk av naturen i fylket. Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, og overført eiendomsretten til grunnen fra Statskog Finnmark til FeFo. Den ble til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerte slutten på et 25 års langt forarbeid.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]