Finnmarkseiendommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat
TypeSærlovorgan
VirkeområdeFinnmark
Etablert25. november 2005
Org.nummer989 480 731
DirektørJan Josef Olli
HovedkontorLakselv
Lokale leddAlta og Vadsø og Kirkenes
MisjonFormålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Dette skal skje til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
TjenesterJakt Fiske Arealforvaltning
Ansatte37
Nettsidefefo.no

Finnmarkseiendommennordsamisk Finnmárkkuopmodat (FeFo) [1] er et norsk særlovorgan opprettet ved Finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark.[2]

Finnmarksloven trådte i kraft 1. januar 2006 og omtrent 95 % av arealet i Finnmark ble overført fra Statskog til grunneierorganet Finnmarkseiendommen Finnmárkuopmodat (FeFo). Store deler av kystlinjen på 5 400 km forvaltes av Finnmarkseiendommen. Det er opprettet en Finnmarkskommisjon, som utreder om og hvor stor del av dette arealet som i henhold til hevd og alders tids bruk kan være eid av andre.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

FeFo er grunneier på vegne av alle bosatte i Finnmark og er et eget rettssubjekt. Forvaltningsorganet er selvfinansierende, er momspliktig og mottar ingen offentlig økonomisk støtte. Det står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting.[3] En kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens tre medlemmer, fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, fører tilsyn med styrets virksomhet.[4]

I sin kommunikasjon betegner FeFo sine eiendommer og naturressurser som «Finnmarkseiendommen», og bruker betegnelsen «Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat» (norsk og nordsamisk) med forkortelsen «FeFo» om organet.[5]

Finnmarkseiendommen har hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta og Vadsø.

Finnmarksloven[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Finnmarksloven

Finnmarkslovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, og overførte eiendomsretten til grunnen fra Statskog Finnmark til FeFo. Loven ble til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerte slutten på et 25 års langt forarbeid.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

[1]Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • ^ «Om FeFo».