Finnmarkseiendommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat
TypeSærlovorgan
VirkeområdeFinnmark
Etablert25. november 2005
Org.nummer989 480 731
DirektørJan Josef Olli
HovedkontorLakselv
Lokale leddAlta og Vadsø og Kirkenes
MisjonFormålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Dette skal skje til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
TjenesterJakt Fiske Arealforvaltning
Ansatte37
Nettsidefefo.no

Finnmarkseiendommen[1] er et norsk særlovorgan opprettet ved Finnmarksloven av 17. juni 2005 for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark.[2]

Finnmarksloven trådte i kraft 1. januar 2006 og omtrent 95 % av arealet i Finnmark ble overført fra Statskog til grunneierorganet Finnmarkseiendommen Finnmárkuopmodat (FeFo). Store deler av kystlinjen på 5 400 km forvaltes av Finnmarkseiendommen. Det er opprettet en Finnmarkskommisjon, som utreder om og hvor stor del av dette arealet som i henhold til hevd og alders tids bruk kan være eid av andre.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Finnmarkseiendommen er grunneier på vegne av alle bosatte i Finnmark og er et eget rettssubjekt. Forvaltningsorganet er selvfinansierende, er momspliktig og mottar ingen offentlig økonomisk støtte. Det står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting.[3] En kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens tre medlemmer, fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, fører tilsyn med styrets virksomhet.[4]

I sin kommunikasjon betegner Finnmarkseiendommen sine eiendommer og naturressurser som «Finnmarkseiendommen», og bruker betegnelsen «Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat» (norsk og nordsamisk) med forkortelsen «FeFo» om organet.[5]

Finnmarkseiendommen har hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta og Vadsø.

Finnmarksloven[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Finnmarksloven

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, og overført eiendomsretten til grunnen fra Statskog Finnmark til FeFo. Den ble til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerte slutten på et 25 års langt forarbeid.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]