Numedal og Sandsvær fogderi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Numedal og Sandsvær fogderi (Nummedal og Sandsværds Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len fra 1624, inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt, fra 1760 i Buskerud amt.

reformasjonens tid lå Numedal under Brunla len, mens Sandsvær hørte til Tunsberg len. I forbindelse med etableringen av Kongsberg Sølvverk ble Numedal og Sandsvær len etablert i 1624 under Akershus hovedlen. Fra 1660-tallet benyttes benevnelsen Numedal og Sandsvær fogderi, som viser at området ikke lenger var et privat len. Fogderiet ble i 1760 overført fra Akershus stiftamt til Buskerud amt.

Fogderiet bestod uten ytre grensereguleringer inntil fogderiene i Buskerud amt ble avviklet i 1900, men betegnelsen ble etter hvert forkortet til Numedal fogderi.

Geistlig inndeling i 1664[rediger | rediger kilde]

Under Tønsberg prosti[rediger | rediger kilde]

Under Brunlanes prosti[rediger | rediger kilde]

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet[rediger | rediger kilde]

Numedal fogderi: