Hopp til innhold

Vestre Viken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For helseforetaket, se Vestre Viken (helseforetak)
Det historiske Viken omfattet Oslofjorden og dens nærmeste områder.

Vestre Viken, Vest-Viken, Vestviken og Vesterviken er nyere betegnelser som i begrenset grad har vært brukt om områdene langs Oslofjorden på den vestlige siden, med varierende definisjoner. Begrepet ble første gang brukt av Nasjonal Samling under andre verdenskrig, og ble siden ikke lenger brukt før etter årtusenskiftet som betegnelse på sterkt varierende regioner.

Historisk bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Viken var et historisk navn i middelalderen på Oslofjorden og dens nærmeste omgivelser, med Oslo som det naturlige sentrum; Viken omfattet dagens Oslo, de delene av Akershus og Buskerud som lå nær Oslofjorden, samt Vestfold, Østfold og Båhuslen, og perifert eventuelt også det som i dag er kysten av det moderne Telemark fylke.

Vest-Viken under andre verdenskrig[rediger | rediger kilde]

Navnene «Vestre Viken» eller «Vest-Viken» er ikke etablerte geografiske navn i Norge, men nykonstruksjoner fra 1900-tallet og 2000-tallet som bare har vært i begrenset bruk. Navnet «Vest-Viken» ble første gang tatt i bruk av Quislings nasjonalsosialistiske parti Nasjonal Samling (NS) i 1942 under den tyske okkupasjonen. Navnet betegnet Buskerud og Vestfold som NS-styret slo sammen til én region.[1]

Nyere bruk av begrepene[rediger | rediger kilde]

Etter andre verdenskrig ble navnet Vest-Viken i lang tid ikke lenger brukt. I 2009 ble helseforetaket Vestre Viken, som omfatter Akershus og Buskerud, etablert. Også andre virksomheter har benyttet betegnelsen, deriblant Vestviken kollektivtrafikk, et selskap som besørget busstransport i Buskerud, Telemark og Vestfold fra 2006 til 2015.

I forbindelse med sammenslåingen av Telemark og Vestfold til et felles fylke og fylkeskommunalt forvaltningsorgan, en reform som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2017, foreslo politikere i Vestfold navnet Vest-Viken som navn på det nye fylket, men forslaget ble avvist av Telemark fylkesting og frarådet av Språkrådet. Politikerne i Telemark har særlig pekt på at begrepet er lite relevant for Telemark; det historiske Viken omfattet heller ikke det historiske Telemark og det meste av dagens fylke. Språkrådet har i stedet anbefalt Telemark og Vestfold som navn på det sammenslåtte fylket.[2][3] 10. november 2017 trakk Vestfold forslaget om Vest-Viken og gikk med på navnet Vestfold og Telemark.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata