Helse Sør-Øst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Helse Sør-Øst
Offisielt navnHelse Sør-Øst RHF
Org.formAnnet foretak ifølge særskilt lov
Org.nummer991324968
BransjeSpesialisthelsetjenesten
Etablert11. mai 2007[1]
Forgjenger(e)Helse Øst, Helse Sør
Eier(e)Helse- og omsorgsdepartementet
Datterselskap
HovedkontorHamar
LandNorge
StyrelederSvein Gjedrem
Adm.dir.Terje Rootwelt
Antall ansatte 80 000[3] (2018)
Omsetning82 000 000 000 NOK (2018)[3]
Nettstedhelse-sorost.no
Hovedinngangen ved Hamar sykehus, en del av Helse Sør-Øst.
Tårnet ved inngangen til Oslo universitetssykehus, Ullevål, en del av Helse Sør-Øst.
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som eies av Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Sør-Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning var rundt 96 milliarder kroner i 2021. Med sine cirka 81 000 ansatte er Helse Sør-Øst landets største arbeidsgiver. Hovedkontoret ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsteder i Oslo, Skien og Tønsberg.

Historie[rediger | rediger kilde]

De første styret ble utnevnt 11. mai 2007, med Hanne Harlem som leder. Den 21. mai ble Bente Mikkelsen tilsatt som administrerende direktør. Det første foretaksmøtet i Helse Sør-Øst fant sted i Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 30. mai 2007.

Ansvarsområde[rediger | rediger kilde]

Som en statlig virksomhet er Helse Sør-Øst RHFs hovedoppgaver definert gjennom oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, med til sammen over tre millioner innbyggere. Helse Sør-Øst har ansvar for 57 % av den samlede spesialisthelsetjenesten i Norge.

Helse Sør-Østs to viktigste tiltak for rapportering til eier og informasjon til samfunnet for øvrig er Årlig melding[4] og Årsrapport med årsberetning og årsregnskap. Årlig melding svarer opp kravene som Helse- og omsorgsdepartementet har stilt til Helse Sør-Østs virksomhet, mens årsberetning og årsregnskap svarer opp kravene i regnskapsloven.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Virksomheten i Helse Sør-Øst er organisert i elleve underliggende datterselskaper, kalt helseforetak (HF).

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) i Helse Sør-Øst drives av Oslo universitetssykehus på vegne av Helse Sør-Øst, med ansvar for hele Helse Sør-Øst samt et nasjonalt koordinerende ansvar for legers spesialistutdanning. Senteret ledes av en egen direktør, administrativt plassert i direktørens stab ved OUS, som også rapporterer til Helse Sør-Øst. Senteret har ansvar for rundt 60% av leger i spesialisering i Norge.

Helse Sør-Øst har også avtaler med private helseleverandører, herunder Betanien Hospital, Diakonhjemmet sykehus, Friskstiftelsen, Lovisenberg diakonale sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset Lillehammer, samt om lag 950 avtalespesialister.

Akutt- og traumefunksjoner[rediger | rediger kilde]

Bedriften driver 16 sykehus med akutt- og traumefunksjon spredt over hele dekningsområdet. Sykehus med traumefunksjon er akuttsykehus med minimumskompetanse og infrastruktur for å ta imot og behandle skadde pasienter, samt kriterier for overflytting av de alvorlig skadde til traumesenter. Oslo Universitetssykehus HF er det regionale traumesenteret. Det har ansvar for fagutvikling og utvikling og vedlikehold av retningslinjer for traumesystemet og for å kvalitetssikre koordineringen og oppfølgingen av traumebehandling gjennom beskrevne behandlingsforløp. Målet er at de alvorlig skadde blir dirigert (triagert) til traumesenteret, eventuelt via stabiliserende initialbehandling ved annet sykehus med traumefunksjon.

Ambulansetjenesten var per november 2019 organisert gjennom seks avdelinger med totalt 103 ambulansestasjoner.

Det regionale helseforetaket har fem AMK-sentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Helse Sør-Øst har fem luftambulansebaser som driftes av det nasjonale selskapet Luftambulansetjenesten HF, mens aktuelle helseforetak har ansvaret for medisinsk bemanning. AMK Oslo er tillagt ansvaret for koordinering.

Styre[rediger | rediger kilde]

Styret består for tiden av[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ w2.brreg.no[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ GRID-ID grid.416950.f[Hentet fra Wikidata]
  3. ^ a b https://www.helse-sorost.no/om-oss#om-helse-sor-ost-rhf.
  4. ^ Helse Sør-Øst RHF (2016) Årlig melding 2016 Arkivert 9. november 2017 hos Wayback Machine.
  5. ^ Styret

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]