Trossamfunn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Noen religioner, representert ved deres religiøse symboler, med klokken: jødedom (davidstjerne), islam (Allahs navn), buddhisme (dhammahjulet), hinduisme (om), taoisme (yin og yang), kristendom (kors)

Et trossamfunn er en organisert gruppe mennesker innen en religion.

Livssynssamfunn er en organisert gruppe mennesker med en felles livsfilosofi, spesielt når det gjelder de spørsmål religioner tradisjonelt befatter seg med.

Trossamfunn i Norge[rediger | rediger kilde]

I oktober 2003 var nærmere 86 prosent av befolkningen i Norge medlemmer av Den norske kirke, et luthersk trossamfunn. Omtrent 8 prosent var medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke, og tallet øker. De fleste av disse var medlemmer av andre kristne trossamfunn. Per 2018 er andelen av befolkningen som er medlem av Den norske kirke sunket til 71 prosent av befolkningen. [1]

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan søke om registrering hos fylkesmannen i det fylket hvor trossamfunnet har sitt hovedssete. Registrerte samfunn kan søke om vigselsrett. Dessuten kan de få økonomisk støtte fra stat og kommune. Denne støtten skal tilsvare overføringene til Den norske kirke; det regnes ut hvor mye Den norske kirke har fått pr. medlem, og det samme beløp gis til tros- og livssynssamfunnene ut fra deres medlemstall. Lovverket som gjelder for tros- og livssynssamfunn er siden 1969 nedfelt i lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Flere tros- og livssynssamfunn i Norge har sluttet seg til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for å ivareta felles interesser og bedre kommunikasjonen mellom forskjellige religioner og livssyn. STL er et konsensusorgan, og kan dermed ikke binde noen deltagende trossamfunn ved uttalelser eller overenskomster uten at disse i hvert tilfelle går inn for det. Den norske kirke er med i rådet som observatør.

Liste over noen tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke[rediger | rediger kilde]

Full oversikt i artikkelen Tilskudd til tros- og livssynssamfunn i Norge

Organisasjoner merket (*) får statstilskudd.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Kirkestatistikk». Statistisk Sentralbyrå. Besøkt 28. oktober 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]