Norske Skog Follum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Follum industriområde ved Hønefoss

Norske Skog Follum, tidligere Follum træsliberi og Follum fabrikker, var en papirfabrikk som lå ved Nedre Hofsfoss (Follumfossen) i Ådalselva (del av Begna) i Ringerike kommune, like nord for Hønefoss. Konsernet Norske Skog bestemte den 8. desember 2011 at fabrikken på Follum skulle legges ned, senest innen 31. mars 2012 og de 356 ansatte ble da oppsagt.[1]

Historie[rediger | rediger kilde]

Fabrikken ble grunnlagt som Follum træsliberi i 1873 og byttet senere navn til Follum fabrikker. Fabrikken og området har fått navn etter storgården Follum som ligger på høyden vest for elva og fabrikken.

Opprinnelig lå det flere papirfabrikker rundt fossene i Ådalselva nord for Hønefossen. Den første fossen kalles gjerne Nedre Hofsfoss eller Follumfossen. Den neste øvre fall i Hofsfossen. Follum træsliberi og Hofsfos træsliperi og Papirfabrikk lå opprinnelig på vestsiden av den første fossen, mens tidligere Hofs Brug lå på østsiden av samme fossen. Etter hvert ble imidlertid disse fabrikkene slått sammen, og slik oppsto Follum fabrikker, som i 1989 fusjonerte med Norske Skogindustrier og Tofte Industrier. Deretter ble navnet Norske Skog Follum.

Fakta[rediger | rediger kilde]

Norske Skog Follum har vært en hjørnesteinsbedrift på Ringerike helt fra starten. På det meste hadde fabrikken åtte papirmaskiner og godt over 1 200 ansatte. Per 31. desember 2006 sysselssatte den 543 personer og har tre papirmaskiner, PM1, PM2 og PM7 med en årlig kapasitet på ca. 450 000 tonn papir. Den faktiske produksjonen var på ca. 391 000 tonn papir, hvorav ca. 75 prosent ble eksportert. Fabrikken omsatte for ca. 1,7 milliarder norske kroner og hadde et overskudd på drøyt 270 millioner.

Produksjonen fordeler seg på ca. 30 ulike papirkvaliteter, som i hovedsak kan kategoriseres i tre grunnleggende grupper. Såkalte forbedrede kvaliteter utgjør den største andelen, men også såkalt bestrøket papir utgjør i dag en større andel enn standard avispapir.

Fabrikken forbruker årlig omkring 2,4 millioner grantrær i produksjonen av papir, noe som tilsvarer et skogsareal på ca. 32 000 dekar. I 2006 fordelte virkeleveransene seg slik; Buskerud (17,3%, hvorav 8,7% fra Ringerike), Oppland (55,7%), Hedmark (14,1%) og Akershus (12%). I tillegg ble det hentet noe virke fra Oslo, Østfold og Hordaland.[2]

I 2007 (des) ble planlagte investeringer på ca. 200 millioner kroner gjennomført for å gjøre produksjonen ved fabrikken 100 prosent basert på termomekanisk tremasse (TMP) og nytt rensebasseng til ca. 80 millioner kroner anlagt.

I februar 2008 ble midlertidig nedleggelse av PM 2 bestemt, pga. av Norske Skogs økonomiske situasjon. Siste papir gikk gjennom maskinen 20. juni 2008.

Fabrikken har eget jernbanespor fra Hønefoss stasjon og har tradisjonelt skipet papir via Randsfjordbanen og vogntog til Halden for omlasting til båt.

Oversikt over papirmaskiner på bruket[rediger | rediger kilde]

Papirmaskin Start/Stopp Bredde Hastighet Notat
PM 1 1920 – 1980 370 cm 430 m/min Nedlagt, gamle PM I gjenoppsto i 1983 i India
PM 1 (ny) 1981 - 2012 560 cm ca. 1200 m/min Nedlagt 30.03.2012
PM 2 1924 – 1975 556 cm 385 m/min Nedlagt, gamle PM II ble solgt til Mexico.
PM 2 (ny) 1975 - 560 cm ca. 1200 m/min nedlagt 20. juni 2008.
PM 3 (III) 1891 – 1908 ? ? Nedlagt
PM 3 (III) (ny) 1909 - 1986 ? ? Nedlagt
PM 4 (IV) 1893 - 1965 ? ? Nedlagt
PM 5 (V) 1903 - 1987 ? ? Nedlagt, solgt til Pakistan.
PM 6 (VI) 1958 – 1985 ? ?
PM 7 (VII) 1963 - 2012 560 cm ca. 1123 m/min Nedlagt 31.03.2012
PM (7)8 (VIII) 1911 - 1965 114” 150 m/min Nedlagt 1) Omdøpt til PM 8 p.g.a. "nye" PM 7

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Bedriftsforsamlingen i Norske Skog bestemte i kveld å legge ned papirfabrikken på Follum i Ringerike. Dermed mister 356 ansatte jobben.», fra artikkelen «Norske Skog Follum legges ned», NRK, 8. desember 2011
  2. ^ Norske Skog Follum Miljø og Naborapport 2006

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]