Liste over ordførere i Norge 2003–2007

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over ordførere i Norge 2003–2007 er en sorterbar liste over norske ordførere med kommuneinformasjon for perioden 2003–2007.

Kommune Ordfører Parti Varaordfører Parti
Halden Per Kristian Dahl Arbeiderpartiet Eirik Milde Høyre
Moss Paul-Erik Krogsvold Arbeiderpartiet Knut Lindelien Sosialistisk Venstreparti
Sarpsborg Jan O. Engsmyr Arbeiderpartiet Berith Bergersen Arbeiderpartiet
Fredrikstad Ole Haabeth Arbeiderpartiet Wenja E. Ringen Arbeiderpartiet
Hvaler Paul Henriksen Arbeiderpartiet Øyvind Fjeldberg Sosialistisk Venstreparti
Aremark Tore Johansen Kristelig Folkeparti Berith Bredholt Arbeiderpartiet
Marker Stein Erik Lauvås Arbeiderpartiet Agnar Husebråten Kristelig Folkeparti
Rømskog Kari Pettersen Kristelig Folkeparti Roar Høisveen Senterpartiet
Trøgstad Ellen Løchen Børresen Senterpartiet Hans-Gunnar Raknerud Senterpartiet
Spydeberg Stein Håland Senterpartiet Martha Mjølnerød Senterpartiet
Askim Trygve Westgård Arbeiderpartiet Grethe Aasgaard Fremskrittspartiet
Eidsberg Knut Jørgen Herland Senterpartiet Einar Antonsen Arbeiderpartiet
Skiptvet Odd-Ingar Widnes Senterpartiet Svein Olav Agnalt Arbeiderpartiet
Rakkestad John Thune Kristelig Folkeparti Kari Voll Arbeiderpartiet
Råde Kjell Løkke Arbeiderpartiet Gerd Louise Myhre Molvig Senterpartiet
Rygge Aud-Kristin Løken Høyre Frode Klemp Fremskrittspartiet
Våler i Østfold Torbjørn Meyer Senterpartiet Helge Simonsen Arbeiderpartiet
Hobøl Åse Hammerhei Arbeiderpartiet Glenn Andersen Fremskrittspartiet
Vestby Tom Anders Ludvigsen Arbeiderpartiet Trygve Thorsen Fremskrittspartiet
Ski Gunvor Eldegard 2003-2005, Amund Kjernli Arbeiderpartiet Anne Marit Holene Senterpartiet
Ås Johan Alnes Arbeiderpartiet Ellen Syrstad Senterpartiet
Frogn Thore Vestby Høyre Terje Sørensen Fremskrittspartiet
Nesodden Christian Hintze Holm Sosialistisk Venstreparti Erik Adland Høyre
Oppegård Sylvi Graham Høyre Gunnar Melgaard Høyre
Bærum Odd Reinsfelt Høyre Kari Langeland Høyre
Asker Morten Gunnar Strand Høyre Ingvild Tautra Vevatne Venstre
Aurskog-Høland Karin Gulbrandsen Senterpartiet Kari Mikkelrud Fremskrittspartiet
Sørum Hans Marius Johnsen Arbeiderpartiet Ivar Egeberg Senterpartiet
Fet Lisbet Lofthus Gabrielsen Arbeiderpartiet Jon Røine Senterpartiet
Rælingen Terje Granerud Arbeiderpartiet Hanne Grimstad Sosialistisk Venstreparti
Enebakk Tore Tidemann Høyre Knut Erik Dahl Fremskrittspartiet
Lørenskog Åge Tovan Arbeiderpartiet Martin Bjerke Sosialistisk Venstreparti
Skedsmo Andreas Hamnes Arbeiderpartiet Anita Orlund Arbeiderpartiet
Nittedal Tom Christophersen Senterpartiet Hilde Thorkildsen Arbeiderpartiet
Gjerdrum Svein O. Kogstad Senterpartiet Hanne Bakke von Clemm Høyre
Ullensaker Harald Espelund Fremskrittspartiet Arnhild I. Syvertsen Kristelig Folkeparti
Nes Ole Midtlien Arbeiderpartiet Halvor Western Senterpartiet
Eidsvoll Arild Sandahl Arbeiderpartiet Torstein Owe Sosialistisk Venstreparti
Nannestad Hans Fredrik Bang Senterpartiet Anne-Ragni A. Arntzen Arbeiderpartiet
Hurdal Jorunn Larsen Glosli Sosialistisk Venstreparti Iver Solsrud Senterpartiet
Oslo Per Ditlev-Simonsen Høyre Svenn Erik Kristiansen Fremskrittspartiet
Kongsvinger Arve Bones Arbeiderpartiet Steinar Amundsen Sosialistisk Venstreparti
Hamar Einar Busterud By- og bygdelista Terje Selnes Sosialistisk Venstreparti
Ringsaker Thor Lillehovde Arbeiderpartiet Ole Johan Hjelmstad Senterpartiet
Løten Martin Skramstad Senterpartiet Kjersti Hoff Sosialistisk Venstreparti
Stange Jan Tyriberget Arbeiderpartiet Helge Bjørnsen Sosialistisk Venstreparti
Nord-Odal Asgeir Østli Arbeiderpartiet Njål S. Føsker Arbeiderpartiet
Sør-Odal Henning Myrvang Arbeiderpartiet Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
Eidskog Ivar Skulstad Arbeiderpartiet Greta Ofteland Arbeiderpartiet
Grue Niels F. Rolsdorph Høyre Åse B. Lilleåsen Senterpartiet
Åsnes Frank Bjørneset Arbeiderpartiet Aud Rensmoen Sosialistisk Venstreparti
Våler Kjell Konterud Arbeiderpartiet Elisabeth Sandbakk Sosialistisk Venstreparti
Elverum Terje Røe Arbeiderpartiet Steinar Sætervadet Sosialistisk Venstreparti
Trysil Ole Martin Norderhaug Arbeiderpartiet Gerd Elise Storvik Sosialistisk Venstreparti
Åmot Ole Gustav Narud Senterpartiet Willy Olsen Sosialistisk Venstreparti
Stor-Elvdal Sigmund Vestad Bygdelista i Stor-Elvdal Anders Kiær Høyre
Rendalen Erling Myhre Senterpartiet Anne Marie Sveipe Rendalen Frie Velgere
Engerdal Dag Rønning Senterpartiet Leif Gjessing Høyre
Tolga Marit Gilleberg Arbeiderpartiet Stein Dølmo (?) Sosialistisk Venstreparti
Tynset Dag-Henrik Sandbakken Senterpartiet Inger Lise Stubsjøen Martinsen Senterpartiet
Alvdal Svein Borkhus Arbeiderpartiet Ola Eggset Venstre
Folldal Eva Tørhaug Arbeiderpartiet Thomas Breen Arbeiderpartiet
Os Arnfinn Nergård Senterpartiet Tore Christoffersen Arbeiderpartiet
Lillehammer Synnøve Brenden Klemetrud Arbeiderpartiet Berit Bolton Arnesen Sosialistisk Venstreparti
Gjøvik Kåre Haugen Arbeiderpartiet -
Dovre Erland A. Løkken Senterpartiet Else Hole Ulekleiv Senterpartiet
Lesja Per Dag Hole Senterpartiet Berit Kristine Raanaa Senterpartiet
Skjåk Ola Stensgård Senterpartiet Lars Kvalheim Senterpartiet
Lom Simen Bjørgen Senterpartiet Odd Arne Kroken Senterpartiet
Vågå Rune Øygard Arbeiderpartiet Trond Ole Haug Arbeiderpartiet
Nord-Fron Gunnar T. Stenseng Arbeiderpartiet Tove Haugli Arbeiderpartiet
Sel Dag Erik Pryhn Arbeiderpartiet Bjørn Båtstad Sosialistisk Venstreparti
Sør-Fron Aksel Eng Arbeiderpartiet Kristen Kristiansen Arbeiderpartiet
Ringebu Anders A. Fretheim Senterpartiet Inger Bø Høyre
Øyer Ole Hageløkken Arbeiderpartiet Ingunn Skurdal Arbeiderpartiet
Gausdal Olav Olstad Senterpartiet Jan Ingar Toft Venstre
Østre Toten Hans Seierstad Senterpartiet Kai B. Aasen Høyre
Vestre Toten Stein Knutsen Arbeiderpartiet Hans Petter Olsen Sosialistisk Venstreparti
Jevnaker Hilde Brørby Fivelsdal Arbeiderpartiet Signe von Streng Sosialistisk Venstreparti
Lunner Harald N. Nessjøen Arbeiderpartiet Elin Håkonsløkken Sosialistisk Venstreparti
Gran Roald Braathen Arbeiderpartiet -
Søndre Land Reidar Eriksen Søndre land bygdeliste Kai Werner Evensen Sosialistisk Venstreparti
Nordre Land Liv Solveig Alfstad Arbeiderpartiet Tanja Olaussen Sosialistisk Venstreparti
Sør-Aurdal Knut Torgersen Arbeiderpartiet Kåre Helland Senterpartiet
Etnedal Jan Arild Berg Senterpartiet Arve Bergsbakken Arbeiderpartiet
Nord-Aurdal Svein Erik F. Hilmen Senterpartiet Eivind Kvisgaard Høyre
Vestre Slidre Eivind Brenna Bygdeliste Frank W. Mo Arbeiderpartiet
Øystre Slidre Gro Lundby Arbeiderpartiet Håkon Johs.Skarstad Venstre
Vang Knut O. Haalien Senterpartiet Tone Berit Nordland Senterpartiet
Drammen Tore Opdal Hansen Høyre Freddy Hoffmann Fremskrittspartiet
Kongsberg Vidar Lande Arbeiderpartiet Anne Berger Senterpartiet
Ringerike Kolbjørn Kværum Arbeiderpartiet Terje Kjemperud Sosialistisk Venstreparti
Hole Per R. Berger Høyre Sjur Tandberg Høyre
Flå Hans Bekken Flå Bygdeliste Ole Johnny Stavn Fellesliste for Senterpartiet, Kristelig Folkeparti OG Høyre
Nes Audun Aasheim Arbeiderpartiet Asbjørn Lein Høyre
Gol Jan-Halvard Brekko Arbeiderpartiet Mona Norhaug Faleide Senterpartiet
Hemsedal Oddvar Grøthe Senterpartiet Hege Nerland Sosialistisk Venstreparti
Ål Torleif T. Dalseide Venstre Tore Bøygard Arbeiderpartiet
Hol Erik Kaupang Arbeiderpartiet Harald Aagaard Fremskrittspartiet
Sigdal Knut Tore Eidal Senterpartiet Runolv Stegane Venstre
Krødsherad Olav Skinnes Tverrpolitisk bygdeliste Eli Marie Hanserud Fremskrittspartiet
Modum Odd Flattum Arbeiderpartiet Torill Bjølgerud Hæhre Senterpartiet
Øvre Eiker Anders B. Werp Høyre Arne H. Moen Fremskrittspartiet
Nedre Eiker Rolf Bergersen Arbeiderpartiet Tor Orsteen Sosialistisk Venstreparti
Lier Ulla Nævestad Høyre Trond Johansen Kristelig Folkeparti
Røyken Rune Kjølstad Høyre Lasse Thue Venstre
Hurum Roger Ryberg Arbeiderpartiet Brit Riise Fredheim Sosialistisk Venstreparti
Flesberg Egil Langgård Arbeiderpartiet Oddvar Garås Senterpartiet
Rollag Steinar Berthelsen Arbeiderpartiet Torun Andersen Hoff Arbeiderpartiet
Nore og Uvdal Eli Hovd Prestegården Senterpartiet Lars Erik Jacobsen Senterpartiet
Horten Nils Henning Hontvedt Arbeiderpartiet Arve Høiberg Arbeiderpartiet
Holmestrand Gerd M. Monsen Arbeiderpartiet Linda M. Rustad Sosialistisk Venstreparti
Tønsberg Per Arne Olsen Fremskrittspartiet Petter Berg Høyre
Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch Høyre Vidar Andersen Fremskrittspartiet
Larvik Øyvind Riise Jenssen Høyre Inger Johanne Gran Larvikslista
Svelvik Knut Erik Lippert Høyre Sidsel Kjeldseth Jensen Arbeiderpartiet
Sande Karl Einar Haslestad Arbeiderpartiet Aud Gunnestad Arbeiderpartiet
Hof Olav Bjørnli Høyre Thorolf Kalager Senterpartiet
Re Thorvald Hillestad Senterpartiet Morten Stordalen Fremskrittspartiet
Andebu Hans Hilding Hønsvall Kristelig Folkeparti Jan Skaug Venstre
Stokke Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet Elisabeth Larsen Senterpartiet
Nøtterøy Bjørn Kåre Sevik Fremskrittspartiet Erik Holmelin Høyre
Tjøme Per Hotvedt Nielsen Fremskrittspartiet Per Ove Width Fremskrittspartiet
Lardal Nils Røsholt Senterpartiet Bjarne Steen Høyre
Porsgrunn Øystein Beyer Arbeiderpartiet Helge Mæland Sosialistisk Venstreparti
Skien Rolf Erling Andersen Arbeiderpartiet Heidi Hamadi Sosialistisk Venstreparti
Notodden Bjarne Bakken Arbeiderpartiet Asgeir Drugli Solidaritetslista
Siljan Finn Tallakstad Arbeiderpartiet Marit Mjøen Arbeiderpartiet
Bamble Anne Margrete Blaker Arbeiderpartiet Andreas Kjær Senterpartiet
Kragerø Erling Laland Arbeiderpartiet Arnfinn Jensen Sosialistisk Venstreparti
Drangedal Nils Tore Føreland Arbeiderpartiet Tore Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Nome Jan Thorsen Senterpartiet Magne Andersen Fremskrittspartiet
Bø i Telemark Arne Storhaug Arbeiderpartiet Tor Johan Hynne Arbeiderpartiet
Sauherad Hans Sundsvalen Arbeiderpartiet Sveinung Lindtveit Senterpartiet
Tinn Erik Haatvedt Arbeiderpartiet Turid Opedal Arbeiderpartiet
Hjartdal Olav Tho Senterpartiet Audun Dølen Arbeiderpartiet
Seljord John Kleivstaul Senterpartiet Halfdan Haugan Arbeiderpartiet
Kviteseid Torstein Tveito Senterpartiet Jonn Foldøy Kristelig Folkeparti
Nissedal Øyvind Tveit Kristelig Folkeparti Jon Inge Nordbø Senterpartiet
Fyresdal Saamund Gjersund Bygdelista Hilde Martini Momrak Bygdelista
Tokke Birger Nygård Senterpartiet Olav Seltveit Urbø Senterpartiet
Vinje Arne Vinje Sosialistisk Venstreparti Aslak Ofte Senterpartiet
Risør Lars Lauvhjell Senterpartiet Randi Gunsteinsen Arbeiderpartiet
Grimstad Svein Harberg Høyre Lars Magne Tønnesøl Senterpartiet
Arendal Torill Rolstad Larsen Arbeiderpartiet Tormod Vågsnes Kristelig Folkeparti
Gjerstad Odvar Voie Eikeland Senterpartiet Jon Olav Gryting Kristelig Folkeparti
Vegårshei Maja T. Berli Arbeiderpartiet Tjostolv P. Colbjørnsen Kristelig Folkeparti
Tvedestrand Jan Dukene Tvedestrand Tverrpolitiske Liste (TTL) Siri K. Berthelsen Høyre
Froland Sigmund Pedersen Senterpartiet Ove Gundersen Kristelig Folkeparti
Lillesand Arne Thomassen Høyre Arve Danielsen Kristelig Folkeparti
Birkenes Harald Vestøl Høyre Ole Tobias Haugland Arbeiderpartiet
Åmli Tellef Olstad Senterpartiet Sveinung Seljås Kristelig Folkeparti
Iveland Ole Magne Omdal Senterpartiet Viggo Aasheim Fremskrittspartiet
Evje og Hornnes Bjørn Alfred Ropstad Kristelig Folkeparti Endre Refsnes Senterpartiet
Bygland Knut A. Austad Senterpartiet Harry Andersen Kristelig Folkeparti
Valle Steinar Kyrvestad Senterpartiet Olaf Henrik Homme Arbeiderpartiet
Bykle Kay Jeiskelid Høyre Anne Ellen Senum Bykle Bygdeliste
Kristiansand Jan Oddvar Skisland Kristelig Folkeparti Bjarne Ugland Arbeiderpartiet
Mandal Åse Lill Kimestad Arbeiderpartiet Inga Fjeldsgaard Arbeiderpartiet
Farsund Margit Brøvig Høyre Magne Havaas Kristelig Folkeparti
Flekkefjord Sigmund Kroslid Kristelig Folkeparti Reidar Gausdal Venstre
Vennesla Torhild Bransdal Kristelig Folkeparti Line Vennesland Fremskrittspartiet
Songdalen Johnny Greibesland Senterpartiet John Sverre Hjemlestad Høyre
Søgne Eli D. Løite Høyre Torfinn Kleivset Kristelig Folkeparti
Marnardal Ånen Trygsland Arbeiderpartiet Ole Sigurd Fidjestøl Senterpartiet
Åseral Jørgen Åsland Tverrpolitisk bygdeliste Betsy Folkvord Arbeiderpartiet
Audnedal Tønnes Seland Bygdelista for øvre del av Audnedal Eva Tove Fuglestveit Arbeiderpartiet
Lindesnes Ivar Lindal Kristelig Folkeparti Janne Fardal Kristoffersen Høyre
Lyngdal Hans Fredrik Grøvan Kristelig Folkeparti Ingunn Foss Høyre
Hægebostad Ånen Werdal Høyre Johnny Stokkeland Tverrpol. liste
Kvinesdal Odd Omland Arbeiderpartiet Kjell Ivar Larsen Fremskrittspartiet
Sirdal Thor Jørgen Tjørhom Senterpartiet Helge M. Tonstad Høyre
Eigersund John Skaara Høyre Sigvart Bilstad Fremskrittspartiet
Sandnes Jostein W. Rovik Høyre Pål Morten Borgli Fremskrittspartiet
Stavanger Leif Johan Sevland Høyre Bjørg Tysdal Moe Kristelig Folkeparti
Haugesund Petter Steen jr. Høyre Jostein Havnerås Fremskrittspartiet
Sokndal Gudmund Holmen Arbeiderpartiet Jorunn P. Hegdal Fremskrittspartiet
Lund Kjell Erfjord Kristelig Folkeparti Ragnhild Kjørmo Fremskrittspartiet
Bjerkreim Asbjørn Ramsli Senterpartiet Kjell.G. Helland Kristelig Folkeparti
Terje Mjåtveit Nærbølista (U.politisk) Magnar Mattingsdal Senterpartiet
Klepp Elfin Lea Høyre Håvard Erga Fremskrittspartiet
Time Arnfinn Vigrestad Kristelig Folkeparti Ståle Økland Høyre
Gjesdal Karl Edvard Aksnes Kristelig Folkeparti Knut Fjeldheim Arbeiderpartiet
Sola Håkon Rege Høyre Rein Osmundsen Arbeiderpartiet
Randaberg Tom Tvedt Arbeiderpartiet Leif Egil Torkelsen Kristelig Folkeparti
Forsand Ingeborg Søyland Senterpartiet Arne Maudal Høyre
Strand Odd William Bøe Arbeiderpartiet Tor Egil Fjelde Kristelig Folkeparti
Hjelmeland Terje Thornquist Kristelig Folkeparti Nils Jarl Nessa Arbeiderpartiet
Suldal Andreas Drarvik Senterpartiet Hans Sæter Arbeiderpartiet
Sauda Laura Seltveit Arbeiderpartiet Ida Gauthun Djuv Arbeiderpartiet
Finnøy Jorunn Strand Vestbø Senterpartiet Magnus Mathiesen Sosialistisk Venstreparti
Rennesøy Jostein Eiane Kristelig Folkeparti Ivar T Finnesand Senterpartiet
Kvitsøy Ole Olsen Kristelig Folkeparti Leif Ydstebø Høyre
Bokn Svein Ove Alvestad Høyre Kleng Mathias Våga Senterpartiet
Tysvær Reidar Pedersen Arbeiderpartiet Svein Terje Brekke Kristelig Folkeparti
Karmøy Kjell Arvid Svendsen Kristelig Folkeparti Helga Rullestad Arbeiderpartiet
Utsira Geir Helge Rasmussen Bygdalista for Utsira Tormod Kvalvik Lokalpolitisk Liste for Utsira
Vindafjord Reidar Håvås Arbeiderpartiet Per Bakkedal Senterpartiet
Ølen[1] Arne Bergsvåg Senterpartiet Peder Lothe Høyre
Bergen Herman Friele Høyre Kristian Helland Kristelig Folkeparti
Etne Amund Enge Høyre Siri Klokkerstuen Arbeiderpartiet
Sveio Jorunn Skåden Arbeiderpartiet Mathias Vikse Senterpartiet
Bømlo Inge Reidar Kallevåg Høyre Ola Ersland Kristelig Folkeparti
Stord Magne Rommetveit Arbeiderpartiet Magnhild Furdal Kristelig Folkeparti
Fitjar Agnar Aarskog Arbeiderpartiet Annbjørg Stjern Tvedt Kristelig Folkeparti
Tysnes Helge Hauge Senterpartiet Aud Kaldefoss Kristelig Folkeparti
Kvinnherad Bjarne Berge Tverrpol. samlingsl. Otto Benjaminson Kristelig Folkeparti
Jondal John Skogseth Arbeiderpartiet Sigrid Brattabø Senterpartiet
Odda Toralv Mikkelsen Arbeiderpartiet Hilde Gjester Hoel Arbeiderpartiet
Ullensvang Solfrid Borge Senterpartiet Arne Ystanes Arbeiderpartiet
Eidfjord Ola B Hereid Tverrpolitisk Bygdeliste Knut Johan Medhus Arbeiderpartiet
Ulvik Jon Olav Heggseth Senterpartiet Bjørn Inge Aarsand Arbeiderpartiet
Granvin Olav Seim Senterpartiet Jan Ivar Rødland Arbeiderpartiet
Voss Bjørn Christensen Arbeiderpartiet Kjellaug Ekse Brekkhus Senterpartiet
Kvam Astrid Kristin Selsvold Arbeiderpartiet Lars Ragnvald Djupevåg V
Fusa Hans S. Vindenes Senterpartiet Atle Kvåle Arbeiderpartiet
Samnanger Marit A. Aase Kristelig Folkeparti Jon Magne Bogevik Fremskrittspartiet
Os Terje Søviknes Fremskrittspartiet Lisbeth Axelsen Høyre
Austevoll Helge Andre Njåstad Fremskrittspartiet Edvard Johannes Stangeland Senterpartiet
Sund Albrigt Sangolt Høyre Ivar Steinsland Arbeiderpartiet
Fjell Jan Utkilen Sotralista Espen Villanger Arbeiderpartiet
Askøy Kari Manger Arbeiderpartiet Åge R. Rosnes Sosialistisk Venstreparti
Vaksdal Øivind Olsnes Høyre Anneli Vatle Lilletvedt Bygdalista for Stamnes/Eidslandet
Modalen Knut Moe Samlingslista Ove Eidsnes Samlingslista
Osterøy Kari Foseid Aakre Arbeiderpartiet Ingemar Tepstad Høyre
Meland Solbjørg Åmdal Sandvik Høyre Helge Bauge Arbeiderpartiet
Øygarden Olav Martin Vik Tverrpol. valliste for Øygarden Britt Kjersti Hansen TVØ
Radøy Olav Steinar Namtvedt Senterpartiet Ragnar Floen Arbeiderpartiet
Lindås Tove Linnea Brandvik Arbeiderpartiet Kaare Gaulen Kristelig Folkeparti
Austrheim Ole Lysø Arbeiderpartiet Rolf Sandstad Kristelig Folkeparti
Fedje Erling Walderhaug Høyre Ottar Tangen Fremskrittspartiet
Masfjorden Håkon Matre Høyre Ivar Holmaas Venstre
Flora Bente Frøyen Steindal Arbeiderpartiet Bente Nilsen Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Gulen Trude Brosvik Kristelig Folkeparti Hallvard S. Oppedal Senterpartiet
Solund Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Jon Kåre Larsen Fremskrittspartiet
Hyllestad Harry Mowatt Arbeiderpartiet Hans Emil Dale Samlingsliste
Høyanger Kjartan Longva Arbeiderpartiet Monica Oppedal Arbeiderpartiet
Vik Erik Lidal Senterpartiet Marta Finden Halset Arbeiderpartiet
Balestrand Erland Fagermoen Kristelig Folkeparti Odd Atle Linde Arbeiderpartiet
Leikanger Olav Lunden Arbeiderpartiet Jarle Andersen Senterpartiet
Sogndal Karen Marie Hjelmeseter Senterpartiet Bjørg Rimeslaatten Venstre
Aurland Olav Ellingsen Senterpartiet Hallgeir Høydal Arbeiderpartiet
Lærdal Knut O. Aarethun Arbeiderpartiet Anna Jorunn Avdem Sosialistisk Venstreparti
Årdal Arild Ingar Lægreid Arbeiderpartiet Andreas Bakken Arbeiderpartiet
Luster Torodd Urnes Kristelig Folkeparti Kjellfred Weum Senterpartiet
Askvoll Aud Kari Steinsland Arbeiderpartiet Bjørn Arne Mjåseth Senterpartiet
Fjaler Arve Helle Arbeiderpartiet Jan Ulltang Senterpartiet
Gaular Jenny Følling Senterpartiet Per Magne Bell Sosialistisk Venstreparti
Jølster Gerd Dvergsdal Senterpartiet Kari Støfringsdal Senterpartiet
Førde Nils Gjerland Senterpartiet Norvall Nøringset Sosialistisk Venstreparti
Naustdal Jan Magne Herstad Senterpartiet Harald Kvame Høyre
Bremanger Kåre Olav Svarstad Arbeiderpartiet Isak Berle Sosialistisk Venstreparti
Vågsøy Roger Silden Arbeiderpartiet Nils Holvik Venstre
Selje Gunn Helgesen Kristelig Folkeparti Liv Stave Høyre
Eid Sonja Edvardsen Arbeiderpartiet -
Hornindal Bjørn Lødemel Høyre Anders Hjellbakk Senterpartiet
Gloppen Anders Ryssdal Senterpartiet Sverre Folkestad Sosialistisk Venstreparti
Stryn Nils P. Støyva Arbeiderpartiet Johanna Nygjerd Kristelig Folkeparti
Molde Jan Petter Hammerø Høyre Toril Hovdenak Høyre
Kristiansund Dagfinn Ripnes Høyre Geir Gjengstø Fremskrittspartiet
Ålesund Arve Tonning Høyre Knut V Fylling Fremskrittspartiet
Vanylven Jan Helgøy Kristelig Folkeparti Tormod Hvattum Senterpartiet
Sande Jon Garen Senterpartiet Torbjørn Rekdal Fremskrittspartiet
Herøy Arnulf Goksøyr Høyre Bjarne Kvalsvik Folkelista
Ulstein Hannelore Måseide Arbeiderpartiet Olav Sæter Kristelig Folkeparti
Hareid Gunn Berit Gjerde Venstre Willy Nesset TvP
Volda Ragnhild Aarflot Kalland Senterpartiet Gunnar Strøm Sosialistisk Venstreparti
Ørsta Hans Olav Myklebust Fremskrittspartiet Ola Perry Saure Senterpartiet
Ørskog Sigmund Stene Høyre Thorbjørn Fylling Fremskrittspartiet
Norddal Arne Sandnes Senterpartiet Merete Løvoll Rønneberg Senterpartiet
Stranda Frank Sve Fremskrittspartiet Jostein Hole Høyre
Stordal Charles Tøsse Høyre Jonas Falch Fremskrittspartiet
Sykkylven Jan Kåre Aurdal Kristelig Folkeparti Olav Harald Ulstein Fremskrittspartiet
Skodje Terje Vadset Fremskrittspartiet Helge Haram Arbeiderpartiet
Sula Ronny Harald Blomvik Fremskrittspartiet Oddbjørn Øien Høyre
Giske Knut Støbakk Kristelig Folkeparti Ove Paulsen Venstre
Haram Oddbjørn Vatne Senterpartiet Torleiv Rogne Uavhengig valliste for Haram
Vestnes Knut Flølo Fremskrittspartiet Jan Rune Jacobsen Høyre
Rauma Torbjørn Rødstøl Senterpartiet Eva Karin Gråberg Arbeiderpartiet
Nesset Kasper Mittet Senterpartiet Eivind Torvik Arbeiderpartiet
Midsund Helge Orten Høyre Ann Elin Høgset Senterpartiet
Sandøy Nils Magne Abelseth Høyre Oddvar Myklebust Arbeiderpartiet
Aukra Aud Mork Kristelig Folkeparti Bernhard Riksfjord Arbeiderpartiet
Fræna Arve Hans Otterlei Fremskrittspartiet Liv Anne Stavik Høyre
Eide Arnfinn Storvik Høyre Kolbjørn Gaustad Senterpartiet
Averøy Kjell Magne Sandø Arbeiderpartiet Kristen Leithe Fremskrittspartiet
Frei Maritta B. Ohrstrand Senterpartiet Tor Inge Ulvund Arbeiderpartiet
Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Kristelig Folkeparti Ola Bjarte Orset Senterpartiet
Tingvoll Kristin Marie Sørheim Senterpartiet Ole Morten Sørvik Høyre
Sunndal Knut Reinset Senterpartiet Bjørn Flemmen Steinland Kristelig Folkeparti
Surnadal Bergsvein Brøske Senterpartiet Jenny Klinge Senterpartiet
Rindal Tove Nerbu Baalsrud Senterpartiet -
Aure knut baardset Høyre Per Roksvåg Senterpartiet
Halsa Margrete Seter Tverrpolitisk Bygdeliste Rolf Maridal Høyre
Tustna[2] Ingunn Golmen Senterpartiet Ola Stigsrud Venstre
Smøla Iver Nordseth Venstre Eli S. Rokstad Venstre
Trondheim Rita Ottervik Arbeiderpartiet Knut Fagerbakke Sosialistisk Venstreparti
Hemne Gunnar N. Hynne Senterpartiet Kjell Øyasæter Hemnelista
Snillfjord Anders Johan Krokstad Senterpartiet Arild Johan Monsen Arbeiderpartiet
Hitra Egil Hestnes Høyre Per Ervik Fremskrittspartiet
Frøya Arvid Hammernes Venstre Marit Norborg Høyre
Ørland Hallgeir Grøntvedt Senterpartiet Svein Brevik Fremskrittspartiet
Agdenes Oddvar Indergård Felleslista for bygdeutvikling Hans Bernhard Meland Arbeiderpartiet
Rissa Per Kristian Skjærvik Arbeiderpartiet Per Brovold Sosialistisk Venstreparti
Bjugn Arnfinn Astad Arbeiderpartiet Hans Eide Senterpartiet
Åfjord Oddbjørn Rømma Senterpartiet Johan Kjennerud Sosialistisk Venstreparti
Roan Albert Larsen Høyre Magnar Nilssen Arbeiderpartiet
Osen Julla Engan Arbeiderpartiet Jørund Strand Sosialistisk Venstreparti
Oppdal Ola Røtvei Arbeiderpartiet Johan Jensen Kristelig Folkeparti
Rennebu Trond Jære Senterpartiet Rita Remetun Senterpartiet
Meldal Ingrid Skarstein Arbeiderpartiet Bård Bergsrønning Arbeiderpartiet
Orkdal Gunnar H. Lysholm Orkdalslista Oddbjørn Bang Senterpartiet
Røros John Helge Andersen Arbeiderpartiet Lone Sundt Kokkvold Arbeiderpartiet
Holtålen Ivar P. Volden Arbeiderpartiet Kjell Sundt Arbeiderpartiet
Midtre Gauldal Erling Lenvik Arbeiderpartiet Kristin Gunhildsøien Høyre
Melhus Erling Bøhle Arbeiderpartiet Jorolf Rindli Kristelig Folkeparti
Skaun Jon P. Husby Senterpartiet Hilde Jørgensen Sosialistisk Venstreparti
Klæbu Ivar Skei Sosialistisk Venstreparti Olav Gaustad Høyre
Malvik Gudmund Olav Beitland Høyre Per Walseth Malviklista 2003
Selbu Karin Galaaen Senterpartiet Oddvar Raaen Høyre
Tydal Rolf Almåsbakk Arbeiderpartiet Anne Karin Brandsfjell Arbeiderpartiet
Steinkjer Per Sverre Rannem (valgt ved direktevalg) Arbeiderpartiet Anne Irene Myhr Senterpartiet
Namsos Kåre Aalberg Sosialistisk Venstreparti Kjersti Tommelstad Sosialistisk Venstreparti
Meråker Bård Langsåvold Arbeiderpartiet Dag Lyseid Arbeiderpartiet
Stjørdal Johan Arnt Elverum Senterpartiet Einar Anton Fløttum Høyre
Frosta Lars Myraune Høyre Sverre Skogly Kristelig Folkeparti
Leksvik Borghild Husdal Buhaug Senterpartiet Jahn Kåre Winge Høyre
Levanger Odd E. Thraning Arbeiderpartiet Olav Norberg Høyre
Verdal Bjørn Iversen Arbeiderpartiet Tomas Iver Hallem Senterpartiet
Mosvik Carl Ivar Køppen Senterpartiet Trine Berg Fines Høyre/Uavhengig gruppe
Verran Kåre Ove Olsen Arbeiderpartiet Ingrid Blekastad Sosialistisk Venstreparti
Namdalseid Steinar Lyngstad Senterpartiet Kåre Heggdal Arbeiderpartiet
Inderøy Svein Jørum Arbeiderpartiet Margareth Halle Sosialistisk Venstreparti
Snåsa Vigdis Hjulstad Belbo Senterpartiet Anders Dalland Mona Venstre
Lierne Arnodd Lillemark Senterpartiet John Olav Vestgård Lierne Bygdeliste
Røyrvik Marianne Ornæs Senterpartiet Hans Oskar Devik Senterpartiet
Namsskogan Knut Berger Arbeiderpartiet Kari Ystgård Sosialistisk Venstreparti
Grong Erik Seem Senterpartiet Anne Birgitte Steinsli Sklet Senterpartiet
Høylandet Lars Otto Okstad Senterpartiet Johannes Aun Okstad Kretsliste for Øvre Høylandet og Kongsmoen
Overhalla Jostein Hildrum Senterpartiet Anne Marit Mevassvik Arbeiderpartiet
Fosnes Kristen I. Dille Senterpartiet Jarle Elden Senterpartiet
Flatanger Reidar Lindseth Venstre Lillian Dombu Sosialistisk Venstreparti
Vikna Karin Søraunet Kristelig Folkeparti Stig Myhre Arbeiderpartiet
Nærøy Steinar Aspli Senterpartiet Runbjørg Bremset Hansen Sosialistisk Venstreparti
Leka Arve Haug Senterpartiet Per Helge Johansen Senterpartiet
Bodø Odd-Tore Fygle Arbeiderpartiet Kirsten Hasvoll Sosialistisk Venstreparti
Narvik Olav S. Alstad Arbeiderpartiet Per Henrik Mørk Sosialistisk Venstreparti
Bindal Magne Paulsen Arbeiderpartiet Arne Hildring Bindal Alternative liste
Sømna Edmund Dahle Senterpartiet Steinar Westerberg Senterpartiet
Brønnøy Kjell H. Trælnes Senterpartiet Merete Paulsen Arbeiderpartiet
Vega Einar Silseth Senterpartiet Einar Moen Høyre
Vevelstad Ken-Richard Hansen Senterpartiet Ronald Bjøru Kommunelista
Herøy Arnt Frode Jensen Arbeiderpartiet Laila Furu Vold Arbeiderpartiet
Alstahaug Magne Greger Arbeiderpartiet Ann Karin Edvardsen Senterpartiet
Leirfjord Ivan Haugland Arbeiderpartiet Jan Ove Bråten Leirfjord Bygdeliste
Vefsn Jann-Arne Løvdahl Arbeiderpartiet Johanne Skjølberg Sosialistisk Venstreparti
Grane Bjørn Ivar Lamo Arbeiderpartiet Britt Aune Olsen Arbeiderpartiet
Hattfjelldal Asgeir Almås Arbeiderpartiet Linda Brennbakk Arbeiderpartiet
Dønna Steinar Horsgård Senterpartiet Yngve Skei Sosialistisk Venstreparti
Nesna Anne-Lise Wold Arbeiderpartiet Halvor Hilmersen Sosialistisk Venstreparti
Hemnes Kjell Idar Juvik Arbeiderpartiet Eirin Johnsen Myran Sosialistisk Venstreparti
Rana Inge Myrvoll Sosialistisk Venstreparti Liv Hauknes Sosialistisk Venstreparti
Lurøy Steinar Joakimsen Arbeiderpartiet Carl Einar Isachsen jr. Senterpartiet
Træna Aina Willumsen Arbeiderpartiet Johannes Bøe Kystpartiet
Rødøy Olav Terje Hoff Senterpartiet Torsten Simonsen Rødøy fellesliste
Meløy Arild Kjerpeseth Arbeiderpartiet Heidi Solhaug Senterpartiet
Gildeskål Walter Pedersen Høyre Heidi Meland Gildeskål Fellesliste
Beiarn Frigg Ottar Os Beiarn Bygdeliste Asbjørn Jørgensen Senterpartiet
Saltdal Kjell Magne Johansen Arbeiderpartiet Harry Edvardsen Sosialistisk Venstreparti
Fauske Kjell Eilertsen Arbeiderpartiet Siv Anita Johnsen Brekke Arbeiderpartiet
Skjerstad[3] Sissel Jakobsen Sosialistisk Venstreparti Ingrid Lien Senterpartiet
Sørfold Lars Kr. Evjenth Arbeiderpartiet Tor Ankjell Arbeiderpartiet
Steigen Berit Woie Berg Venstre Herdis Svendsen Arbeiderpartiet
Hamarøy Jan-Folke Sandnes Høyre Edgar Kristensen Senterpartiet
Tysfjord Kurt Allan Nilsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord Ellen Verdier Pedersen Tverrpolitisk liste for Tysfjord
Lødingen Kurt Olsen Sosialistisk Venstreparti Bjørn Hegstad Venstre
Tjeldsund Bjørnar Pettersen Høyre Alf Bakkland Arbeiderpartiet
Evenes Jardar Jensen Høyre Leif Jørgen Jakobsen Høyre
Ballangen Per Kristian Arntzen Senterpartiet Stig Dahl Arbeiderpartiet
Røst Paul Rånes Kystpartiet Harjeet Jassal Felleslista
Værøy Harald Adolfsen Høyre Vidar Andreassen Felleslisten (upol.)
Flakstad Ann Helen Fjelstad Jusnes Arbeiderpartiet -
Vestvågøy Guri Ingebrigtsen Arbeiderpartiet Terje Wiik Kristelig Folkeparti
Vågan Hugo Bjørnstad Arbeiderpartiet Unni Tveiterås Sosialistisk Venstreparti
Hadsel Reidar Johnsen Senterpartiet Kjell-Børge Freiberg Fremskrittspartiet
Bø (Nordland) Viggo Johnsen Senterpartiet Anne Ma. Vik Sosialistisk Venstreparti
Øksnes Per-Ole Larsen Senterpartiet John H. Danielsen Arbeiderpartiet
Sortland Svein Roar Jacobsen Arbeiderpartiet Fred Reinsnes Senterpartiet
Andøy Jonni H. Solsvik Høyre Roy Fransplass Høyre
Moskenes Lillian Hansen Arbeiderpartiet Lillian Rasmussen Bygdelista i Moskenes
Harstad Halvar Hansen Arbeiderpartiet Kari Anne Larsen Arbeiderpartiet
Tromsø Herman Kristoffersen Arbeiderpartiet Pia Svensgaard Sosialistisk Venstreparti
Kvæfjord Lillian Hessen Venstre Odd Arne Thunberg Arbeiderpartiet
Skånland Svein Berg Arbeiderpartiet Elisabeth Øien Sosialistisk Venstreparti
Bjarkøy Jorunn Berg Sandsøy og Fenes/Skjellesvik Bygdeliste Ottar Fenes Sandsøy og Fenes/Skjellesvik bygdeliste
Ibestad Arne Ekman Høyre Marit Johansen Ibestad fellesliste (Arbeiderpartiet)
Gratangen Eva Helene Ottesen Arbeiderpartiet Agnar Eilifsen Arbeiderpartiet
Lavangen Bernhardt Halvorsen Senterpartiet Eva Chr. Solvoll Høyre
Bardu Oddvar Bjørnsen Senterpartiet Per Inge Kristiansen Arbeiderpartiet
Salangen Ivar B. Prestbakmo Senterpartiet Karin Haugli Zakariassen Høyre
Målselv Viggo Fossum Arbeiderpartiet Vidkunn Haugli Venstre
Sørreisa Magnor Olsen Arbeiderpartiet Ulf Tore Larsen Arbeiderpartiet
Dyrøy Rolf Espenes Arbeiderpartiet Ronny Nordahl Arbeiderpartiet
Tranøy Odd Arne Andreassen Arbeiderpartiet Herbjørg Valvåg Sosialistisk Venstreparti
Torsken Hans Pedersen Senterpartiet Fred Ove Flakstad Gryllefj. bygdeliste
Berg Trond Abelson Arbeiderpartiet Roy-Willy Hansen Tverrpol.liste
Lenvik Arne Bergland Arbeiderpartiet Rolf Andersen Høyre
Balsfjord Gunda Johansen Arbeiderpartiet Lars Klaus Mosli Fellesliste Kystpartiet/Venstre
Karlsøy Thor Tøllefsen Kystpartiet Mari-Ann Myrvang Fremskrittspartiet
Lyngen Werner Kiil Arbeiderpartiet Sølvi Gunn Jensen Arbeiderpartiet
Storfjord Hanne Braathen Senterpartiet Tove Einebakken Dreyer Sosialistisk Venstreparti
Kåfjord Bjørn Inge Mo Arbeiderpartiet Karl-Idar Berg Senterpartiet
Skjervøy Roy Waage Kristelig Folkeparti Åshild Simonsen Arbeiderpartiet
Nordreisa John Karlsen Fremskrittspartiet Terje Olsen Høyre
Kvænangen Harald Olsen Høyre Odd Hansen Senterpartiet
Vardø Rolf Einar Mortensen Arbeiderpartiet Sissel Irene Holt Arbeiderpartiet
Vadsø Hauk Johnsen Arbeiderpartiet Bjørn Pedersen Høyre
Hammerfest Alf E. Jakobsen Arbeiderpartiet Kristine Jørstad Bock Arbeiderpartiet
Kautokeino Klemet Erland Hætta Samefolkets liste Aslak Anders Tornensis Høyre
Alta Geir Ove Bakken Arbeiderpartiet Kåre Simensen Arbeiderpartiet
Loppa Arne Dag Isaksen Arbeiderpartiet Marie Pedersen Arbeiderpartiet
Hasvik Geir Adelsten Iversen Senterpartiet Bjørnar Roald Hågensen Senterpartiet
Kvalsund Ragnar Olsen Arbeiderpartiet Magne Medlie Kristelig Folkeparti
Måsøy Ingalill Olsen Arbeiderpartiet Bård Mortensen Sosialistisk Venstreparti
Nordkapp Ulf Syversen Arbeiderpartiet Tore Fosse Sosialistisk Venstreparti
Porsanger Bjørn Kåre Søderholm Høyre Kjetil Hanssen Arbeiderpartiet
Karasjok Kjell H. Sæther Arbeiderpartiet Johanne E. Gaup Senterpartiet
Lebesby Harald Larssen Arbeiderpartiet Stine Akselsen Arbeiderpartiet
Gamvik Roger Hansen Arbeiderpartiet Per Carstens Arbeiderpartiet
Berlevåg Erik Brøske Sosialistisk Venstreparti Janne Andreassen Arbeiderpartiet
Deatnu - Tana Ingrid Smuk Rolstad Arbeiderpartiet Frank Martin Ingilæ Arbeiderpartiet
Nesseby Ann-Jorid Henriksen Arbeiderpartiet Nils A. Gaup Samefolkets parti
Båtsfjord Geir Knutsen Arbeiderpartiet Ann-Solveig Sørensen Arbeiderpartiet
Sør-Varanger Tone Hatle Høyre Cecilie Hansen Senterpartiet

Merknader[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fra 1. januar 2006 en del av nye Vindafjord kommune
  2. ^ Fra 1. januar 2006 en del av nye Aure kommune
  3. ^ Fra 1. januar 2005 en del av Bodø kommune

Kilder[rediger | rediger kilde]