Erna Solbergs regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Erna Solbergs regjering tiltrådte 16. oktober 2013
Coat of arms of Norway.svg
Norges politiske systemErna Solbergs regjering, også kalt Høyre-Frp-regjeringen eller den «blåblå» regjeringen,[1] er Norges regjering og tiltrådte den 16. oktober 2013 klokka 12. Den er ledet av statsminister Erna Solberg og er en mindretallsregjering med statsråder fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp), med parlamentarisk støtte fra Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF).[2]

Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed 14. oktober 2013 og fungerte som forretningsministerium frem til Solbergs regjering tok over.[3][4]

Regjeringen består av 11 statsråder fra Høyre og 7 fra Fremskrittspartiet. 17 statsråder tilhører Den norske kirke, mens samferdselsministeren ikke er medlem av noe trossamfunn.[5] Den er således den mest kompakt folkekirkelige regjering siden 1960-tallet.[5]

Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2014 den 8. november 2013.[6] Den 15. november 2013 ble et modifisert budsjett, forhandlet frem med Kristelig Folkeparti og Venstre, lagt frem for Stortinget.[7][8]

Regjeringens sammensetning[rediger | rediger kilde]

Statsråder[rediger | rediger kilde]

I statsråd 16. oktober 2013 klokka 10 ble statsrådene i Solbergs regjering utnevnt.[9] Fordeling av ansvarsområder ble gjort i statsråd samme dag klokka 12.[10] I tabellen nedenfor er statsrådene ført opp med departementsnavn slik disse ble etter endringene 1. januar 2014.

Navn Parti Rang[11] Fra
Statsminister Erna Solberg, Wesenberg, 2011 (1).jpg Erna Solberg
(1961–)
H 1 16. oktober 2013
Utenriksminister Børge Brende at the World Economic Forum on Africa 2008.jpg Børge Brende
(1965–)
H 6 16. oktober 2013
Statsråd i Navn Parti Rang Fra
Arbeids- og sosialdepartementet Robert Eriksson cropped.png Robert Eriksson
(1974–)
Frp 13 16. oktober 2013
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Solveig Horne.JPG Solveig Horne
(1969–)
Frp 11 16. oktober 2013
Finansdepartementet SivJensen2361 2E jpg DF0000062813.jpg Siv Jensen
(1969–)
Frp 2 16. oktober 2013
Forsvarsdepartementet Ine Marie Eriksen Søreide 20090830-2.JPG Ine Marie Eriksen Søreide
(1976–)
H 16 16. oktober 2013
Helse- og omsorgsdepartementet Bent Hoie 2009.jpg Bent Høie
(1971–)
H 12 16. oktober 2013
Justis- og beredskapsdepartementet Anders Anundsen 2D 3 2D 3 2E jpg DF0000301281 (crop).jpg Anders Anundsen
(1975–)
Frp 14 16. oktober 2013
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Jan Tore Sanner - 2010-05-08 at 10-34-24.jpg Jan Tore Sanner
(1965–)
H 3 16. oktober 2013
Kulturdepartementet Kulturminister Thorhild Widvey.jpg Thorhild Widvey
(1956–)
H 7 16. oktober 2013
Kunnskapsdepartementet Torbjorn01.jpg Torbjørn Røe Isaksen
(1978–)
H 18 16. oktober 2013
Landbruks- og matdepartementet Sylvi Listhaug - 2014-02-13 at 18-49-18.jpg Sylvi Listhaug
(1977–)
Frp 17 16. oktober 2013
Klima- og miljødepartementet Tine Sundtoft.jpg Tine Sundtoft
(1967–)
H 9 16. oktober 2013
Nærings- og fiskeridepartementet
(næringsminister)
31.08.2013, Monica Mæland.jpg Monica Mæland
(1968–)
H 10 16. oktober 2013
Nærings- og fiskeridepartementet
(fiskeriministrer)
Elisabeth Aspaker 2009.jpg Elisabeth Aspaker
(1962–)
H 8 16. oktober 2013
Olje- og energidepartementet Tord Lien cropped.png Tord Lien
(1975–)
Frp 15 16. oktober 2013
Samferdselsdepartementet Ketil solvik olsen.jpg Ketil Solvik-Olsen
(1972–)
Frp 5 16. oktober 2013
Statsministerens kontor Unkperson.jpg Vidar Helgesen
(1968–)
H 4 16. oktober 2013

Endringer i departementsstrukturen[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2014 ble det gjort en rekke endringer i departementsstrukturen. Det er ikke uvanlig med slike endringer ved et regjeringsskifte, men det normale er at omorganiseringene skjer først ved påfølgende årsskifte, noe som i hovedsak skyldes at en vil unngå omfattende budsjettflyttinger. Imidlertid kan en regjering beslutte at statsrådenes politiske ansvar allerede fra starten skal følge den planlagte nyordningen, noe som også skjedde ved dette skiftet. [12]

Fra regjeringsskiftet og ut 2013 var derfor det politiske ansvaret omfordelt på denne måten:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet hadde ingen egen statsråd. Fagfeltene var fordelt slik:
 • Kommunal- og regionalministeren bestyrte Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling, Administrasjonsavdelingen og Kommunikasjonsenheten.
 • Bredbåndpolitikken ble ivaretatt av samferdselsministeren.
 • Kirkesakene ble styrt av kulturministeren.
 • Nærings- og handelsdepartementet fikk ansvaret for Konkurransepolitisk avdeling.
 • Kommunal- og regionalministeren fikk også ansvaret for Planavdelingen i Miljøverndepartementet.
 • Fiskeri- og kystministeren hadde bare ansvaret for Fiskeri- og havbruksavdelingen, Sjømatavdelingen og Kommunikasjonsenheten i «sitt» departement. Kyst- og miljøavdelingen ble ivaretatt av samferdselsministeren, mens Avdeling for forskning, styring og administrasjon ble styrt av nærings- og handelsministeren.
 • Selskapslovgivningen ble overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
 • Vidar Helgesen, med posisjon som statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fikk også ansvaret for tilsvarende arbeidsoppgaver i Utenriksdepartementet.
 • Miljøvernministeren mistet altså ansvaret for departementets planavdeling, men overtok ansvaret for klima- og skogsatsingen i Utenriksdepartementet (og Norad). Hun skulle også forvalte statens kjøp av klimakvoter (tidligere i Finansdepartementet).

Fra 1. januar 2014 ble de foreløpige endringene permanente, og det ble gjort følgende forandringer i departementsstrukturen:[13]

I regjeringserklæringen fikk Thorhild Widvey tittelen kultur- og kirkeminister. Kulturministerens tittel ble likevel ikke endret, ettersom det kunne tolkes som prioritering av trossamfunn.[14]

Elisabeth Aspaker er Norges representant i Nordisk ministerråd, med ansvar for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Statssekretærer og politiske rådgivere[rediger | rediger kilde]

Tabellen nedenfor er en oversikt over statssekretærer (Stsekr) og politiske rådgivere (Polråd) for Erna Solbergs regjering. Statssekretærer utnevnes av Kongen i statsråd, mens rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.[15]

Navn Parti Departement Stilling Fra Til Merknad
Unkperson.jpg Brodtkorb, JulieJulie Brodtkorb
(1974–)
H Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg ÅyLars Øy
(1973–)
H Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg ØnesSigbjørn Aanes
(1981–)
H Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg FærberFredrik Färber
(1979–)
F Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Laila3.jpg Bokhari, LailaLaila Bokhari
(1974–)
H Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg VamråkTore Vamraak
(1980–)
H Statsministerens kontor Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Pedersen, Jon GunnarJon Gunnar Pedersen
(1962–)
H Finansdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Bjørnestad, PaalPaal Bjørnestad
(1968–)
F Finansdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Berget, OleOle Berget
(1982–)
F Finansdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Næsje, JørgenJørgen Næsje
(1972–)
F Finansdepartementet Stsekr 16.10.2013
Paul Chaffey.JPG Chaffey, PaulPaul Chaffey
(1965–)
H Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Jensen, JardarJardar Jensen
(1957–)
H Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stsekr 16.10.2013
PWAmundsen5789 2E jpg DF0000062834.jpg Amundsen, Per-WillyPer-Willy Amundsen
(1971–)
F Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Bals, AndersAnders Bals
(1973–)
H Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Jensen, Kristin HolmKristin Holm Jensen
(1974–)
H Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stsekr 25.10.2013[16]
Unkperson.jpg ØrsetJohn-Ragnar Aarset
(1973–)
H Samferdselsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Bard Hoksrud.jpg Hoksrud, BårdBård Hoksrud
(1973–)
F Samferdselsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Dale, Jon GeorgJon Georg Dale
(1984–)
F Samferdselsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Pedersen, Bård GladBård Glad Pedersen
(1976–)
H Utenriksdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Brattskar, HansHans Brattskar
(1956–)
H Utenriksdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Davidsen, Pål ArnePål Arne Davidsen
(1979–)
F Utenriksdepartementet Stsekr 16.10.2013 22.11.2013[17]
Iranian presidential election 2009 protests, Oslo - 2009-06-22 at 15-20-13.jpg Høglund, MortenMorten Høglund
(1965–)
F Utenriksdepartementet Stsekr 22.11.2013[17]
Unkperson.jpg Stub, Ingvild NæssIngvild Næss Stub
(1978–)
H Utenriksdepartementet Stsekr 16.10.2013 For statsråden for EU- og EØS-saker
Unkperson.jpg ØmåsKnut Olav Åmås
(1968–)
H Kulturdepartementet Stsekr 16.10.2013 06.06.2014[18]
Unkperson.jpg Borgundvaag , Bjørgulv VinjeBjørgulv Vinje Borgundvaag
(1975–)
H Kulturdepartementet Stsekr 06.06.2014[18]
Unkperson.jpg Ringdal, Amund DrønenAmund Drønen Ringdal
(1979–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Stsekr 16.10.2013 For fiskeriministeren
Unkperson.jpg Lunde, Lars AndreasLars Andreas Lunde
(1963–)
H Klima- og miljødepartementet Stsekr 16.10.2013
Eirik Lae Solberg.JPG Solberg, Eirik LaeEirik Lae Solberg
(1974–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Stsekr 16.10.2013 04.04.2014[19]
Unkperson.jpg Hiim, Lars JacobLars Jacob Hiim
(1971–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Stsekr 04.04.2014[19] For næringsministeren
Unkperson.jpg Ayhan, DilekDilek Ayhan
(1979–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg ØnesMaria Hoff Aanes
(1977–)
F Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Erlandsen, Anne GretheAnne Grethe Erlandsen
(1956–)
H Helse- og omsorgsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Astrid Nøklebye Heiberg - 2013-08-10 at 12-49-15.jpg Heiberg, Astrid NøklebyeAstrid Nøklebye Heiberg
(1936–)
H Helse- og omsorgsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Brein-Karlsen, CecilieCecilie Brein-Karlsen
(1982–)
F Helse- og omsorgsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Normann, LisbethLisbeth Normann
(1960–)
H Helse- og omsorgsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Hauge, Kristian DahlbergKristian Dahlberg Hauge
(1977–)
F Arbeids- og sosialdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg ØmlandTorkil Åmland
(1966–)
F Arbeids- og sosialdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Sættem, ThorThor Sættem
(1970–)
H Arbeids- og sosialdepartementet Stsekr 25.10.2013[16]
Unkperson.jpg Brein-Karlsen, VidarVidar Brein-Karlsen
(1981–)
F Justis- og beredskapsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Himanshu Gulati 2012 (crop).jpg Gulati, HimanshuHimanshu Gulati
(1988–)
F Justis- og beredskapsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg RåsjordeHans J. Røsjorde
(1941–)
F Justis- og beredskapsdepartementet Stsekr 25.10.2013[16]
Unkperson.jpg Fostervold, KåreKåre Fostervold
(1969–)
F Olje- og energidepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Øystein Bø
(1959–)
H Forsvarsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Hanne Bl C3A5 fjelldal 2D 4 2E jpg DF0000301386.jpg Blåfjelldal, HanneHanne Blåfjelldal
(1981–)
F Landbruks- og matdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Haugstad, BjørnBjørn Haugstad
(1969–)
H Kunnskapsdepartementet Stsekr 16.10.2013
Unkperson.jpg Jordahl, BirgitteBirgitte Jordahl
(1965–)
H Kunnskapsdepartementet Stsekr 25.10.2013[16]
Unkperson.jpg Tveten, Rolf ErikRolf Erik Tveten
(1987–)
H Statsministerens kontor Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Tvedt, Petter KvingePetter Kvinge Tvedt
(1985–)
F Finansdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Sjøberg, RikkeRikke Sjøberg
(1985–)
H Kommunal- og moderniseringsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg StølesenBenedicte Staalesen
(1983–)
H Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor
Polråd 12.11.2013[20] For statsråden for EU- og EØS-saker
Unkperson.jpg JohannessonReynir Jóhannesson
(1985–)
F Samferdselsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Skjøtskift, IngridIngrid Skjøtskift
(1964–)
H Utenriksdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Munthe, CatharinaCatharina Munthe
(1977–)
H Kulturdepartementet Polråd 16.10.2013
Victoria Braathen (H) (7162866635).jpg BrøthenVictoria Braathen
(1983–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Polråd 16.10.2013 For fiskeriministeren
Unkperson.jpg Holte, Jens FrølichJens Frølich Holte
(1985–)
H Klima- og miljødepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Storebø, MortenMorten Storebø
(1983–)
H Nærings- og fiskeridepartementet Polråd 16.10.2013 For næringsministeren
Unkperson.jpg RåsteRonny Røste
(1966–)
F Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Gierløff, FredrikFredrik Gierløff
(1984–)
H Helse- og omsorgsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Holmøy, UlrikkeUlrikke Holmøy
(1987–)
F Arbeids- og sosialdepartementet Polråd 11.11.2013[21]
Unkperson.jpg Kolve, André RajanAndré Rajan Kolve
(1978–)
F Justis- og beredskapsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Holmen, Elnar RemiElnar Remi Holmen
(1985–)
F Olje- og energidepartementet Polråd 04.11.2013[21]
Unkperson.jpg Halvorsen, AudunAudun Halvorsen H Forsvarsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Thue, MagnusMagnus Thue
(1980–)
H Kunnskapsdepartementet Polråd 16.10.2013
Unkperson.jpg Hanssen, Lars JoakimLars Joakim Hanssen
(1975–)
F Landbruks- og matdepartementet Polråd 30.10.2013[22]

Stortingsvalget 2013[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Stortingsvalget 2013

Regjeringen tiltrådte som følge av den borgerlige valgseieren ved Stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk 96 mandater mot de rødgrønne partienes 72 (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti). Sammen med Miljøpartiet De Grønne, som ble representert på Stortinget for første gang, fikk den rødgrønne blokken 73 mandater.

Erna Solberg under valgkampen i Bergen den 31. august 2013.

Et så stort flertall har ingen av blokkene hatt etter andre verdenskrig. Arbeiderpartiet gjorde sitt nest dårligste stortingsvalg siden Stortingsvalget 1924. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti gjorde begge sine dårligste stortingsvalg noensinne. Høyre ble valgets vinner med en framgang på 18 mandater.

Høyre fikk 48 mandater, mens Fremskrittspartiet fikk 29 mandater på Stortinget. Dette ga totalt 77 mandater. For å få det nødvendige flertall på 85 mandater, kunne de velge mellom støtte fra Kristelig Folkepartis 10 mandater eller Venstres 9 mandater. De fire partiene dannet likevel en felles regjeringsplattform.

De fire partiene innledet sonderinger om et regjeringssamarbeid den 16. september.[23] Den 30. september undertegnet de en samarbeidsavtale,[24][25] som innebar en mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti.[24] Høyre og Fremskrittspartiet innledet regjeringsforhandlingene 1. oktober på Sundvolden Hotel i Buskerud.[26] Erna Solberg og Siv Jensen presenterte en regjeringsplattform samme sted den 7. oktober 2013.[27][28]

Samarbeidsavtale og regjeringsplattform[rediger | rediger kilde]

Regjeringen stanset utredningen av oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen frem til 2017. Bildet er fra Vestfjorden i Lofoten.

Samarbeidsavtalen ga Venstre gjennomslag for stans i en konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013–2017,[25] og økt avkastning fra miljøteknologifondet. KrF fikk gjennomslag for at kristendommen skal inn igjen i grunnskolefaget religion, livssyn og etikk (RLE), som skifter navn til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), og at alkoholpolitikken i hovedsak skal stå fast.[25] Venstre og KrF fikk også gjennom et amnesti for asylbarn, mens Frp fikk gjennomslag for innstramning i innvandringspolitikken.[25] Videre fikk Frp gjennomslag for lovfestede rettigheter til heldøgns pleie og omsorg i eldreomsorgen, betydelig satsing på veibygging utover rammene i Nasjonal transportplan og fjerning av arveavgiften.[25]

Handlingsregelen beholdes, fedrekvoten settes til 10 uker, og det skal gjennomføres en kommunereform, hvor nødvendige vedtak blir fattet i perioden.[25] Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner styrkes, mens byråkratiet overfor frivillige organisasjoner skal reduseres.[25] Engangsstønaden skal økes og det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.[25] Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap og sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.[25] Det gjennomføres et lærerløft i skolen, grunnbemanningen i politiet skal økes og kampen mot svart arbeid forsterkes.[25] Behandlingstilbudet skal styrkes for rusavhengige og i psykiatrien.[25]

Jens Stoltenbergs rød-grønne regjering går av.

Regjeringsplattformen til Høyre og Frp bygger på et liberalistisk og konservativt verdigrunnlag med vekt på «frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten», på «rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og humanistiske kulturarv» og på behovet for å «skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ».[28] Videre at «alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.»[28] Deretter utredes satsingsområder som konkurransekraft for næringslivet, «en enklere hverdag for folk flest» med redusert byråkrati, mindre politisk styring og større vekt på frivillighet, satsing på skole, veibygging, politi, et velferdsløft for eldre og syke, et sterkere sosialt sikkerhetsnett og et levende lokaldemokrati.[28]

Tiltredelsen[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed 14. oktober 2013 og fungerte som forretningsministerium frem til Solbergs regjering tok over.[3][4] Erna Solbergs regjering tiltrådte den 16. oktober 2013 klokka 12, som en mindretallsregjering med 11 statsråder fra Høyre og 7 fra Fremskrittspartiet.[29]

Erna Solberg ble landets andre kvinnelige statsminister, etter Gro Harlem Brundtland (Ap) som innehadde embedet tre ganger fra 1981 til 1996. Hun ble også den første statsministeren fra Bergen, siden Johan L. Mowinckels (V) avgang i 1935.[29]

Fremskrittspartiet kom i regjering for første gang i partiets 40 år lange historie.[29]

17 statsråder tilhører Den norske kirke, mens samferdselsministeren ikke er medlem av noe trossamfunn.[5] Den er således den mest kompakt folkekirkelige regjering siden 1960-tallet.[5]

Statsbudsjettet 2014[rediger | rediger kilde]

Finansminister Siv Jensen la frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014 den 8. november 2013.

Finansminister Siv Jensen la frem en tilleggsproposisjon med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 den 8. november 2013.[30] Forslaget innebar skattelettelser på 8 milliarder kroner påløpt og 4,8 milliarder kroner bokført i 2014.[30] Deriblant ble formueskatten foreslått redusert fra 1,1 til 1,0 prosentpoeng, mens arveavgiften ble foreslått fjernet.[30]

Den 15. november 2013 ble et modifisert budsjettforslag, forhandlet frem med Kristelig Folkeparti og Venstre, lagt frem for Stortinget.[31][32] Endringene innebar at det ble flyttet på 2,2 milliarder kroner.[32] Staten skal ikke bruke mer penger – men på en annen måte, enn regjeringen la opp til. Viktige endringer er økt kontantstøtte, økt elektrisitetsavgift som gir dyrere strøm, og større satsing på vedlikehold av jernbanen.[32] Statsbudsjettet ble sanksjonert i statsråd 13. desember 2013.[33]

Revidert nasjonalbudsjett 2014[rediger | rediger kilde]

Den 14. mai 2014 la finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett for 2014.[34] Budsjettet innebærer at bruken av oljeinntekter øker med knapt 20 milliarder 2014-kroner fra 2013.[34] For 2014 og 2015 regnes det med en vekst i verdiskapingen i fastlandsøkonomien på rundt 2 prosent,[34] sysselsettingen ventes å fortsette å vokse moderat,[34] mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å svare til 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, mot et anslag på 2,9 prosent høsten 2013.[34]

Fra 1. juli 2014 foreslås det innført fleksibel tax-free, fjerning av båtmotoravgiften, redusert sats for treforedlingsindustrien og en overgangsregel for friinntektssatsen i petroleumsbeskatningen.[34]

Kommunereform[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kommunereformen i Norge

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform vil starte i 2014.[35] Den 22. november 2013 startet sonderinger med opposisjonspartiene, ettersom regjeringen ønsket et bredt politisk samarbeid om reformen.[36] Den 4. januar 2014 nedsatte kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner et utvalg for kommunereformen.[37] Utvalget møttes første gang 14. januar 2014 og ledes av professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige medlemmer er professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars-Erik Borge; forsker Bent Aslak Brantzæg, Telemarksforsking; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen.[38]

Utvalgets leder Signy Vabo presenterte første delrapport den 31. mars 2014.[37][38][39][40][41][42] Rapporten foreslo at norske kommuner bør ha minimum 15 000 – 20 000 innbyggere,[40][41][42] og at antall kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100.[40][41][42] Den 14. mai 2014 la kommunalministeren frem Kommuneproposisjonen 2015 i Stortinget, med en tidsplan for gjennomføringen.[43][44][45][46] En pressemelding ble lagt frem av departementet 3. juli 2014.[47] Landets kommuner ble gitt en frist frem til sommeren 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018.[44] En rapport fra 25. juni 2014 meldte at 110 av landets kommuner allerede var i gang med utredninger.[48] En sluttrapport fra utvalget skal leveres den 1. desember 2014.[38][42]

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Den 14. mai 2014 varslet regjeringen at den ville redusere antall bompengeselskaper fra mellom 50 og 60 til mellom 2 og 3, og sørge for en mer effektiv innkreving.[49] Bompengeselskapene hadde opparbeidet seg en gjeld på om lag 35 milliarder kroner, og mye av bompengeinntektene gikk til å dekke rente- og administrasjonsutgifter. Regjeringen foreslo å redusere lånekostnadene for selskapene, og kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet.[49]

Fra E6 gjennom Dunderlandsdalen like nord for Storforshei og sør for Saltfjellet i Rana kommune. Utbedring av veien starter høsten 2014

Nye E6 Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft, vest for Alta i Finnmark, ble åpnet for trafikk 20. desember 2013.[50] Etter planen skulle veien finansieres med bompenger frem til år 2028,[51] men bommen ble vedtatt fjernet 17. desember 2013 før den var tatt i bruk.[52] Samme dag vedtok Stortinget nedleggelse av fire andre bommer: På E39 Astad-Knutset i Møre og Romsdal (opprinnelig ment avsluttet i 2023); på Rv55 Fatlatunnelen i Sogn og Fjordane (tidligere ment avsluttet i 2025); langs Rv4 Reinsvoll-Hunndalen i Oppland (tidligere ment avsluttet i 2014) og langs Rv9 Setesdalen i Aust-Agder, hvor bompengefinansieringen tidligere var ment å vare til 2018.[52]

Fra 2015 blir det forenklet transfer ved Oslo Lufthavn. Bilde fra innsjekkingshallen.

Jens Stoltenbergs andre regjering la 4. oktober 2013 frem et forslag om finansiering av forbedring av E6Helgeland i Nordland.[53] Erna Solbergs regjering trakk tilbake proposisjonen 12. desember 2013, for å gjennomgå prosjektet på nytt.[54] Den 6. mai 2014 la Transport og kommunikasjonskomiteen frem en ny innstilling om utbygging og finansiering av E6 på strekninga KorgenBolna i kommunene Hemnes og Rana, hvor den statlige finansieringen ble foreslått økt med 300 millioner kroner.[55] Bompengefinansieringen ble foreslått redusert fra 630 til 330 millioner kroner, og gjennomført med to bommer, istedet for tre i det opprinnelige forslaget. Forslaget innebar 80,5% statlig finansiering og 19,5% bompengefinansiering,[55] og ble vedtatt av Stortinget 3. juni 2014.[56]

Den 6. juni varslet regjeringen at 12 andre vedtatte veiprosjekt, også vil kunne få lavere bompengetakster:[57] E18 Melleby – Momarken i Østfold, E6 Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark, E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark, E16 Fønhus – Bagn i Oppland, Rv7 Sokna – Ørgenvika i Buskerud, E18 Gulli – Langåker i Vestfold, E134 Stordalstunnelen i Hordaland, Askøypakka i Hordaland, E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal, Fv714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1 i Sør-Trøndelag, Fv78 Toventunnelen med tilførselsveger på Helgeland i Nordland og E6 Hålogalandsbrua, inkludert E10 Treldal – Leirvik i Ofoten i Nordland.[57]

Den 6. juni ble også Vegpakke Harstad lagt frem, med forslag om utbedringer av Rv83.[58]

Regjeringen vil åpne for private jernbaneselskaper, deriblant langs Østfoldbanen. Bildet er fra Halden stasjon.

Den 30. juni 2014 varslet regjeringen forenkling av transfer ved Oslo Lufthavn. Reisende som kommer fra utlandet via Gardermoen vil slippe å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny for sin innenriksreise, slik tilfellet er nå. Ordningen trer i kraft i 2015.[59]

I regjeringsplattformen ble Høyre og Frp enige om å arbeide for å fjerne monopolet til Norges Statsbaner (NSB). Den 19. mars 2014 signaliserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ønsket å åpne for private togselskaper på enkelte jernbanestrekninger.[60] Den 4. september 2014 varslet Transportkomiteéns leder, Linda Hofstad Helleland (Høyre), at regjeringen om drøyt et år vil være igang med å avvikle NSB-monopolet.[61] Regjeringen hadde sittet i møter med franske Keolis og Hong Kong-baserte Mass Transit Railway (som blant annet driver T-banen i Stockholm og tyske Deutsche Bahn). Helleland la frem en plan om å konkurranseutsette ni strekninger: Bergen – Voss (Bergensbanen), Stavanger – Egersund (Jærbanen), Oslo S – Kristiansand - Egersund (Sørlandsbanen), Oslo – Skien (Vestfoldbanen, InterCity-strekning #1), Steinkjer – Trondheim – Melhus (Trønderbanen), Oslo – Halden (Østfoldbanen, InterCity-strekning #2), Oslo – Lillehammer (InterCity-strekning #3), Bodø-Fauske og den allerede konkurranseutsatte Gjøvikbanen.[61]

Forenkling av offentlig forvaltning[rediger | rediger kilde]

Den 18. desember 2013 varslet regjeringen forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning. Regelverk og prosedyrer skal forenkles og fjernes, og byråkratiet reduseres. En årsrapport om identifisering av tidstyver og forslag til endringer, skal legges frem innen 1. september 2014.[62][63] Den 17. januar 2014 varslet kommunal- og moderniseringsministeren enklere regler for plan- og byggesaker, for å senke byggekostnadene.[64] Den 10. juni 2014 varslet regjeringen fjerning av regler som tvinger utbyggere i å søke på nytt dersom oppstarten forsinkes.[65] Videre ble det 18. februar 2014 foreslått å kutte i klageretten til kommuner.[66] Den 8. mai ble det varslet forenkling av reglene for enklere bygg ved at man kan bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter på egen tomt - uten å spørre naboen eller søke kommunen;[67] den 11. juni ble det klart at Krf støttet regjeringens forslag.[68]

Et forslag om lovendringer vil legges frem for Stortinget i 2014.

Differensiert arbeidsgiveravgift[rediger | rediger kilde]

Den 13. mars 2014 varslet regjeringen en utvidelse av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde 31 nye kommuner i 10 ulike fylker. Årsaken er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.[69][70] Den 3. juni 2014 godkjente EFTAs overvåkningsorgan en utvidelse av ordningen frem til år 2020,[71] og 6. juni kunngjorde Finansdepartementet nye regler fra 1. juli 2014.[71]

Landbruksoppgjøret 2014[rediger | rediger kilde]

Bønder protesterer mot Solberg-regjeringas landbrukspolitikk; foran Stortinget 20. mai 2014

Den 13. mai 2014 brøt forhandlingene sammen i årets landbruksoppgjør, etter at staten tilbød bøndene en ramme som tilsvarer en lønnsøkning på 3,5%.[72] Regjeringen ønsket også å fjerne en rekke utjevningsordninger mellom små og store bruk. Saken medførte demonstrasjoner fra 3000 bønder organisert av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag,[73] uten at landbruksminister Sylvi Listhaug ville fire på statens tilbud.[74][75][76][77] Den 23. mai ble det brudd mellom KrF, Venstre og regjeringen. Arbeiderpartiet forsøkte å komme frem til en alternativ avtale med de to mellompartiene, men ble avvist. Istedet fortsatte de to partiene å forhandle med regjeringen.[77][78][79][80] Den 28. mai ble de fire partiene enige om en ny jordbruksavtale, som innebar 250 millioner kroner mer til bøndene enn det opprinnelige tilbudet fra staten.[81][82][83][84] Stortinget avga sin innstilling 17. juni 2014.[85]

Reservasjonsretten mot abort[rediger | rediger kilde]

Fra kvinnedagen 2014 i Oslo.

Under regjeringsforhandlingene fikk Krf gjennomslag for at fastleger skal få mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.[86] Det var delte meninger om hvorvidt det har eksistert en reservasjonsmulighet tidligere, før Helse- og omsorgsdepartementet under Stoltenberg II den 31. oktober 2011 eksplisitt fastslo at en reservasjonsrett ikke finnes.[87] Et forslag fra SV om å ikke innføre reservasjonsrett, ble nedstemt i Stortinget 27. februar 2014 med 61 mot 48 stemmer.[88]

Motstanden mot reservasjonsretten var stor i befolkningen og ga rekordhøy oppslutning under kvinnedagen i 2014.[89] Den 7. mai trakk regjeringen forslaget tilbake. Etter å ha signert en ny avtale med Krf, forklarte helseminister Bent Høie at fastleger ikke lenger skal henvise kvinner til abort i det hele tatt. Kvinner skal kunne begjære abort selv, uten henvisning fra lege, slik at fastlegens delaktighet forsvinner.[90]

«Sexkjøpsloven»[rediger | rediger kilde]

Den såkalte «sexkjøpsloven», eller straffeloven § 202 a, ble tilføyd 12. desember 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009 under Jens Stoltenbergs andre regjering. Høyre, Frp og Venstre lovet å oppheve bestemmelsen før Stortingsvalget 2013, dersom de fikk flertall på Stortinget.[91][92] Krf er tilhenger av å beholde bestemmelsen, og var en av pådriverne for dens etablering.[93] I desember 2013 såvel som i juli 2014 presset Venstre på for å få den fjernet.[94][95] I regjeringserklæringen står det at bestemmelsen skal evalueres, og at det skal legges frem en stortingsmelding. Det uavhengige analyseselskapet Vista Analyse AS fikk oppdraget med å evaluere loven, og la frem en 200 siders rapport den 11. august 2014.[96][97][98] Rapporten konkluderte med at prostitusjonen i Norge var blitt redusert med 20–25% etter innføringen av loven.[98]

Datalagringsdirektivet[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Datalagringsdirektivet

EU-domstolen i Luxembourg fastslo 8. april 2014 at Datalagringsdirektivet strider mot EUs charter om grunnleggende rettigheter (bildet).

Det såkalte datalagringsdirektivet (DLD) ble vedtatt av Europaparlamentet den 15. september 2005,[99] og av Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet den 15. mars 2006.[100] Det trådte i kraft 3. mai 2006. Direktivet oppstod i sammenheng med kampen mot terrorisme, og la opp til omfattende datalagring av borgernes trafikkdata for ulike typer telefoni, e-post og internett-tilgang.

Direktivet var omstridt. Debatten dreide seg om hvorvidt det var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 8, som omhandler retten til personvern og ytringsfrihet, og da spesielt bestemmelsen om at inngrep i privatlivet skal være forholdsmessige.[101] I Norge var Det norske Arbeiderparti tilhenger av direktivet, mens SV og Senterpartiet tok dissens. Også Venstre, Krf og Fremskrittspartiet var mot, og dermed trengte Arbeiderpartiet støtte fra Høyre for å få det vedtatt i Stortinget. DLD ble vedtatt av Stortinget den 4. april 2011 under Jens Stoltenbergs andre regjering[102][103] med 89 mot 80 stemmer.[103][104] 5 representanter fra Høyre stemte mot.[103]

Den 8. april 2014 erklærte EU-domstolen i Luxembourg direktivet ugyldig, fordi det strider mot EUs charter om grunnleggende rettigheter.[105][106][107] Den 11. april 2014 kunngjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen hadde stanset gjennomføringen av direktivet.[108][109][110]

Endringer av arbeidsmiljøloven[rediger | rediger kilde]

Den 10. juni 2014 varslet regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven.[111] Forslaget gikk ut på å innføre en en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 9 eller 12 måneder. Videre å fjerne eller redusere kollektiv søksmålrett, åpning for mer overtid gjennom individuelle ordninger, utvidelse av arbeidstilsynets adgang til dispensasjon for alternative arbeidstidsordninger, åpning for mer søndagsjobbing og heving av aldersgrensen for jobbing fra 70 til 72 år eller mer.[111][112][113]

LO har varslet demonstrasjoner mot forslaget foran Stortinget 19. juni,[114] og den rødgrønne blokken varslet reversering av lovendringene ved et regjeringsskifte.[115]

Helsereform[rediger | rediger kilde]

Den 15. juni 2014 la regjeringen frem et forslag til en helsereform.[116] Forslaget innebærer fritt behandlingsvalg, i første rekke innenfor psykiatri og rusbehandling, en offensiv strategi fra Helseregionene for økt bruk av private gjennom anbud og fjerning av systemet som hindrer offentlige sykehus i å behandle flere pasienter, selv om de både har kapasitet og økonomi til det.[116][117] Deler av reformen trer i kraft allerede i 2015.[116]

Sentralisering av akuttfunksjoner i Telemark[rediger | rediger kilde]

Sykehuset Telemarks avdeling i Skien.

Den 6. juni 2014 kunngjorde helseminister Bent Høie at han støttet Helse Sør-Østs vedtak om å legge ned Sykehuset Telemarks akutt- og døgnfunksjoner i Rjukan og Kragerø, og samle akuttfunksjonene i Skien.[118] Den 16. juni 2014 medførte dette demonstrasjoner mot regjeringens forslag.[119] Arbeiderpartiet støttet forslaget, og demonstrantene appellerte til partiet om å endre sitt standpunkt.[120] Det skjedde imidlertid ikke.[120]

Forbud mot tigging[rediger | rediger kilde]

Tigging var tidligere forbudt i Norge, gjennom Løsgjengerloven av 31. mai 1900. Under Kjell Magne Bondeviks andre regjering, fremmet justisminister Odd Einar Dørum i 2004 et forslag om å oppheve loven. Loven ble opphevet 1. januar 2006, med unntak av § 11 (tigging), som ble opphevet 1. juli 2006. Høyres landsmøte vedtok 24. mai 2012 å arbeide for å gjeninnføre forbudet mot tigging.[121]

Den 10. juni 2014 inngikk regjeringspartiene en avtale med Senterpartiet om å danne et flertall for tiggeforbud.[122] Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2014.[123] Den 1. juli ble det opp til den enkelte kommune å innføre et lokalt forbud, mens et nasjonalt forbud ble varset i 2015.[122] Lillesand og Arendal vedtok å innføre forbud 19. juni,[124][125] mens andre store byer valgte å stille seg avventende.[125]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Frank Ertesvåg, Sigrid Helene Svendsen, Synnøve Åsebø, Ingeborg Huse Amundsen, Nilas Johnsen og Lars Joakim Skarvøy (7. oktober 2013). «Vil ikke hete Solberg-regjeringen». VG Nett. Besøkt 15. november 2013. 
 2. ^ Lars Glomnes, Marie Melgård og Karen Tjernshaugen (30. september 2013): Høyre og Frp går i forhandlinger Aftenposten.
 3. ^ a b NTB: «Erna fikk regjeringsoppdraget», Aftenbladet, 14. oktober 2013.
 4. ^ a b NTB (10. september 2013): Stoltenberg blir parlamentarisk leder. Stavanger Aftenblad.
 5. ^ a b c d Brita Skogly Kraglund og Jan Arild Holbek: Full oppslutning om folkekirken i regjeringen. Den nye regjeringen har ingen medlemmer som tilhører andre tros- eller livssynssamfunn enn Den norske kirke, Vårt Land, 30. oktober 2013
 6. ^ Statsbudsjettet 2014. Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014, Finansdepartementet, regjeringen.no, 8. november 2013
 7. ^ NRK: Krf og Venstre flyttet 2,2 milliarder, NRK tekst-TV, 15. november 2013
 8. ^ Siv Sandvik, Lars Nehru Sand: Slik har KrF og Venstre endret budsjettet, NRK, 15. november 2013
 9. ^ Pressemelding fra Statsministerens kontor: Erna Solbergs regjering utnevnt, pressemelding nr. 120/2013, 16. oktober 2013; besøkt 15. november 2013.
 10. ^ Statsministerens kontor: Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00, pressemelding 16. oktober 2013; besøkt 15. november 2013.
 11. ^ Statsrådenes rang framkommer av statsrådslisten på regjeringens nettsted (besøkt 1. juni 2014) og gjenspeiles blant annet i plasseringen rundt bordet ved statsråd på Slottet. I henhold til Statsministerens kontor: Om statsråd (Oslo, august 2013), punkt 1.10, skal rangordningen normalt fastsettes ved kongelig resolusjon. Statsminister Solberg har imidlertid uttalt at hun er mot hele rangordningssystemet, se ««Testosterongreier» å rangere statsråder», abc nyheter 23. oktober 2013; besøkt 1. juni 2014.
 12. ^ Ansvarsfordelingen i Erna Solbergs regjering
 13. ^ «Endringer i departementsstrukturen», pressemelding fra Statsministerens kontor 16. oktober 2013; besøkt 17. oktober 2013.
 14. ^ http://www.vl.no/samfunn/historisk-farvel-til-kirkeminister/
 15. ^ Kilde for statssekretærer som ble oppnevnt ved regjeringens tiltredelse er Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00; besøkt 10. juni 2014. Kilde for politiske rådgivere ansatt 16. oktober 2013 er pressemelding nr 123/2013 fra Statsministerens kontor, datert 16. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014. Kilde for øvrige tiltredelser og fratredelser er oppgitt som anførsel ved den enkelte.
 16. ^ a b c d Offisielt frå statsrådet 25. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 17. ^ a b Offisielt frå statsrådet 22. november 2013; besøkt 10. juni 2014.
 18. ^ a b Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014; besøkt 10. juni 2014.
 19. ^ a b Offisielt frå statsrådet 4. april 2014; besøkt 10. juni 2014.
 20. ^ Pressemelding nr. 137, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 11. november 2013; besøkt 10. juni 2014.
 21. ^ a b Pressemelding nr. 132, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 31. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 22. ^ Pressemelding nr. 131, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 30. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 23. ^ NTB: Sonderingene om ny regjering er i gang, Sunnmørsposten, 16. september 2013
 24. ^ a b Bjørn S. Kristiansen, Anne Marte Blindheim og Cornelia Kristiansen: - Nå starter Høyre og Frp reelle forhandlinger, Dagbladet, 30. september 2013
 25. ^ a b c d e f g h i j k Martin Aasen Wright: Her er avtalen mellom de borgerlige partiene, Aftenposten, 30. september 2013
 26. ^ Anne Marte Blindheim, Geir Barstein: - Det blir tøffe tak. Høyre og Frp har startet regjeringsforhandlingene, Dagbladet, 1. oktober 2013
 27. ^ Mats Bleikelia, Fredrik Hager-Thoresen: De viktigste kursendringene med Solberg-regjeringen, Aftenposten, 7. oktober 2013
 28. ^ a b c d Politisk plattform for Høyre og Frp
 29. ^ a b c Øyvind Gustavsen, Bjørn-Martin Nordby, Fredrik Svendsen, Tim Peters, Maria Mikkelsen, Ingrid Hvidsten, Helge Mikalsen: Her har Solberg-regjeringen vært hos Kongen for første gang, VG, 1. oktober 2013
 30. ^ a b c Statsbudsjettet 2014. Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014, Finansdepartementet, regjeringen.no, 8. november 2013
 31. ^ NRK: Krf og Venstre flyttet 2,2 milliarder, NRK tekst-TV, 15. november 2013
 32. ^ a b c Siv Sandvik, Lars Nehru Sand: Slik har KrF og Venstre endret budsjettet, NRK, 15. november 2013
 33. ^ Statsbudsjettet 2014: Vedtatte endringer på skatte- og avgiftsområdet, NARF, 13. desember 2013
 34. ^ a b c d e f NTB, Line Kaspersen, Einar Takla og Marit Tronier Halvorsen: Alt om revidert nasjonalbudsjett, Dagens Næringsliv, 14. mai 2014
 35. ^ Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014, sidene 11, 28, 63, 70
 36. ^ Roar Østgårdsgjelten: Regjeringen søker bred støtte for kommunereform, Aftenposten, 22. november 2013
 37. ^ a b Ole Petter Pedersen: Sanner: Kommunereformen klar i mai, Kommunal rapport, 4. januar 2014
 38. ^ a b c Kommunal- og Moderniseringsdpartementet: Ekspertutvalget er i gang med arbeidet med kommunereformen, regjeringen.no, 14. januar 2014
 39. ^ Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Pressemelding, 26.03.2014. Priv. til red. Rapport - kommunereform, 26. mars 2014
 40. ^ a b c Bent Tandstad: - Kommunar bør ha minst 15.000-20.000 innbyggjarar,NRK, 31. mars 2014
 41. ^ a b c Delrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur, mars 2014
 42. ^ a b c d Kommunal og moderniseringsdepartementet:Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalg, mars 2014, Rapport 31.03.2014, regjeringen.no
 43. ^ ANB-NTB:I mai legger han fram tidsplanen for kommunereformen. Kommunalministeren ber kommunepolitikerne tenke på barnebarna når kommuner foreslås slått sammen., Avisa Nordland, 25. februar 2014
 44. ^ a b Rune Fredriksen: Gir kommunene to års fusjonsfrist, NRK Østfold, 14. mai 2014
 45. ^ Anne Linn Kumano-Ensby, David Krekling, David Vojislav Krekling, Vilde Helljesen: Slik skal kommunene lokkes til sammenslåing. – Dette har jeg gledet meg til. Slik innledet Jan Tore Sanner pressekonferansen med dokumentet som kan forandre hele kommune-Norge., NRK,14. mai 2014
 46. ^ Kommunal og moderniseringsdepartementet: Prop. 95 S (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommuneproposisjonen 2015, 14. mai 2014
 47. ^ Pressemelding, 03.07.2014
 48. ^ Jan Inge Krossøy: Stor fart i kommunereformen - 110 utreder nå, kommunal rapport.no, 25. juni 2014
 49. ^ a b Samferdselsdepartementet: Færre bompengeselskap og meir effektiv innkrevjing, Pressemelding Nr. 69/14, 14. mai 2014
 50. ^ E6 Møllnes-Kvenvik (Parsell 6, Alta vest), Statens vegvesen
 51. ^ Transport- og kommunikasjonskomiteen: Innst. 177 S (2010–2011): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes–Kvenvik–Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark, 1. februar 2011
 52. ^ a b Jan Arve Ødeård: Her blir det snart gratis å kjøre. Stortinget vedtok sletting av bompengegjelda på E39 Astad - Knutset i Gjemnes i dag Motornytt, Tidens krav, 17. desember 2013
 53. ^ Samferdselsdepartementet:Prop. 201 S (2012–2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 4. oktober 2013
 54. ^ Samferdselsdepartementet: Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 12. desember 2013
 55. ^ a b Transport- og kommunikasjonskomiteen: Innst. 178 S (2013–2014): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 6. mai 2014
 56. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, regjeringen.no, 3. juni 2014
 57. ^ a b Samferdselsdepartementet: Bompengereform: 13 vedtatte vegprosjekt kan få lågare bomtakstar, Pressemelding, 6. juni 2014, Nr.: 82/14
 58. ^ Samferdselsdepartementet: Vegpakke Harstad: Redusert bompengeandel og anleggsstart 2014, Pressemelding Nr. 83.14, 6. juni 2014
 59. ^ Samferdselsdepartemenet: Nå blir det forenklet transfer på Oslo Lufthavn, Pressemelding Nr.: 103/14, 30. juni 2014
 60. ^ NTB:Samferdselsministeren åpner for private togselskaper, VG, 19. mars 2014
 61. ^ a b Lars Joakim Skarvøy: Ny jernbanereform: Slik vil Høyre knuse NSBs togmonopol. Regjeringen i møter med flere utenlandske togselskaper, VG, 4. september 2014
 62. ^ Kommunal- og Regionaldepartementet: Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014 P-6/2013, 18. desember 2013
 63. ^ Kommunal- og Regionaldepartementet: Skal lete etter og fjerne tidstyver i hele staten, 23. desember 2013
 64. ^ Pressemelding: Varsler enklere plan- og byggeregler, 17. januar 2014, regjeringen.no
 65. ^ Bjarne Johnsen og Terje Bringedal: Regjeringen letter på byggefrister. Nye regler skal få fart på boligbyggingen, VG, 10. juni 2014
 66. ^ Bjarne Johnsen og Roger Neumann: Sanner kutter i klageretten, VG, 18. februar 2014
 67. ^ Alf Bjarne Johnsen og Eivind Griffith Brænde: Så stor garasje kan du snart bygge - uten å søke, VG, 8. mai 2014
 68. ^ Alf Bjarne Johnsen: «Sanner-bua» trenger ikke nabovarsel. Regjeringen får flertall med KrF, VG, 11. juni 2014
 69. ^ Finansdepartementet:Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift, Pressemelding 13. mars 2014, Nr.: 08/2014
 70. ^ NTB: Regjeringen vil gi flere nedsatt arbeidsgiveravgift, VG, 13. mars 2014
 71. ^ a b Finansdepartementet: Differensiert arbeidsgiveravgift: Nye kommuner inn og full kompensasjon, Pressemelding, 6. juni 2014, Nr.: 28/2014
 72. ^ NTB: Bøndene fikk beskjed: Ikke mer å hente i jordbruksoppgjøret, VG, 18. mai 2014
 73. ^ Frank Ertesvåg: Kan fylle Oslo sentrum med traktorer, VG, 18. mai 2014
 74. ^ NTB: Frp-Sylvi møtt med stille protest fra rasende bønder i Oslo, VG, 20. mai 2014
 75. ^ Alf Bjarne Johnsen, Trond Solberg: Listhaug hadde 100 mill. mer til bøndene, VG, 20. mai 2014
 76. ^ NTB: Bøndenes inntekt vokser raskere enn for folk flest, VG, 22. mai 2014
 77. ^ a b Nilas Johnsen: Regjeringen viker ikke i jordbruksforhandlingene, VG, 23. mai 2014
 78. ^ NTB: Nye jordbrukssamtaler på borgerlig side mandag, VG, 26. mai 2014
 79. ^ NTB: Ap vil sende jordbruksoppgjøret til nye runder, VG, 27. mai 2014
 80. ^ NTB: Dragkampen om jordbruksavtalen fortsetter, VG, 27. mai 2014
 81. ^ Frank Ertesvåg: Håper ny jordbruksavtale blir klar i kveld, VG, 28. mai 2014
 82. ^ Frank Ertesvåg, Camilla Bergland: Overprøver Sylvi - gir bøndene 250 mill. mer, VG, 28. mai 2014
 83. ^ Frank Ertesvåg: Listhaug om oppgjøret: - Nå får bøndene noe mer penger enn de burde fått Overprøver Sylvi - gir bøndene 250 mill. mer, VG, 28. mai 2014
 84. ^ NTB: De rødgrønne dypt skuffet over KrF og Venstre, VG, 29. mai 2014
 85. ^ Landbruks- og matdepartementet: Jordbruksoppgjøret behandlet i Stortinget, Nyhet, 17. juni 2014
 86. ^ Leder: Troverdighet står på spill, Dagen, 3. februar 2014
 87. ^ Avsnitt 20.3 Reservasjonsrett i arbeidsforhold, i NOU 2013:1, Stålsett-utvalget, Det livssynsåpne samfunn
 88. ^ Silje Rognsvåg: SVs reservasjonsforslag nedstemt, Dagen, 27. februar 2014
 89. ^ ABC Nyheter - Oslo massemønstret til forsvar for kvinnerettigheter (8.3.2014)
 90. ^ Kjetil Magne Sørenes: Her er Høies nye reservasjonsforslag, Dagbladet, 7. mai 2014
 91. ^ Høyre, Frp og Venstre vil fjerne sexkjøploven - mener den er umulig å håndheve, TV2, 16. mars 2013
 92. ^ Karen Tjernshaugen: Sikker på at Stortinget fjerner sexkjøploven, Aftenposten, 7. januar 2014
 93. ^ NTB: KrF vil slåss for å beholde forbud mot sexkjøp, Aftenposten, 3. januar 2014
 94. ^ Karen Tjernshaugen, Lars Molteberg Glomnes: Venstre presser på for å gjøre sexkjøp lovlig igjen, Aftenposten, 9. desember 2013
 95. ^ NTB: Politisk flertall for å fjerne sexkjøpsloven, VG, 22. juli 2014
 96. ^ NTB: Evaluering av sexkjøpsloven legges fram neste uke, Dagens Næringsliv, 4. august 2014
 97. ^ NTB: Sexkjøpsloven kan ende på skraphaugen, Hengnar.no, 8. august 2014
 98. ^ a b Stella Bugge, Cathrine Ekehaug: Ny rapport: Prostitusjonen i Norge redusert etter sexkjøpsloven. Evaluering av sexkjøpsloven lagt frem, VG, 11. august 2014
 99. ^ Privacy International: European Parliament approves communications data retention, 15. desember 2005
 100. ^ Summary of final legislative act 15/Mar/2006, Europaparlamentet.
 101. ^ IKT-meldingen, St.meld.nr. 17 (2006-2007) kap 8, Personvern etter 9/11, Civita
 102. ^ Hvor er saken nå? Stortinget Prop. 49 L (2010-2011)
 103. ^ a b c Eva-Therese Grøttum: Norge innfører datalagringsdirektivet, VG, 4. april 2011
 104. ^ NTB: Stortinget vedtok datalagring, NRK, 4. april 2011
 105. ^ Grundrechte: EuGH kippt EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung (spiegel.de)
 106. ^ Den Europæiske Unions Domstol, PRESSEMEDDELELSE NR. 54/14
 107. ^ EU-domstolen: Datalagringsdirektivet er ulovlig.Aftenposten 8. april 2014.
 108. ^ Arild Færaas: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hei_-statsminister---her-far-du-noen-alternativer-til-datalagringsdirektivet-7531944.html#.U0haoLmKCh0 Hei, statsminister - her får du noen alternativer til Datalagringsdirektivet, Aftenposten, 11. april 2014
 109. ^ NTB: Legger datalagringsdirektivet på is, Dagens Næringsliv, 11. april 2014
 110. ^ Varg Aamo: Datalagringsdirektivet skrotes i Norge. Det bekrefter samferdselsministeren, hardware.no, 11. april 2014
 111. ^ a b Bjørn Haugan og Lars Joakim Skarvøy: LO-Gerd: - Dette er en krigserklæring. Regjeringen vil øke muligheten for flere midlertidige ansettelser, VG, 10. juni 2014
 112. ^ Bjørn Haugan: Unio-Folkestad advarer mot nytt, «dramatisk» forslag: - Vil fjerne tryggheten for norske arbeidstakere, VG, 11. juni 2014
 113. ^ Bjørn Haugan: Her er ditt nye arbeidsliv - med Frp. - Vi skal stramme inn bruken av midlertidig ansatte i det offentlig, VG, 11. juni 2014
 114. ^ Bjørn Haugan: «I fagbevegelsen har vi gått fra å ha lua i hånda til å ha den på hue. Det er der den skal være og det skal vi kjempe for». Demonstrasjon mot Eriksson utenfor Stortinget 19. juni, VG, 12. juni 2014
 115. ^ NTB: De rødgrønne vil reversere frislipp av midlertidige ansettelser, VG, 13. juni 2014
 116. ^ a b c Nilas Johnsen, Synnøve Åsebø og Kyrre Lien: Slik skal de kutte helsekøene. Regjeringen legger frem reform om fritt behandlingsvalg, VG, 15. juni 2014
 117. ^ Nilas Johnsen: SV om helsereformen: - En bløff, VG, 15. juni 2014
 118. ^ NTB: Høie legger ned akuttmottak i Telemark, VG, 6. juni 2014
 119. ^ Synnøve Åsebø og Nilas Johnsen: Friskmeldt Flatland kjemper for lokalsykehus, VG, 16. juni 2014
 120. ^ a b Alf Bjarne Johnsen: Sykehusaksjonen får nei hos Ap, VG, 16. juni 2014
 121. ^ Forbud mot tigging, hoyre.no, 24. mai 2012
 122. ^ a b Lars Joakim Skarvøy og Cato Husabø Fossen: Blir forbudt å tigge i hele landet. Regjeringen inngår tigge-avtale med Senterpartiet, VG, 10. juni 2014
 123. ^ Alf Bjarne Johnsen: Ekspert: Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene, VG, 16. juni 2014
 124. ^ NTB: Lillesand først ut med tiggeforbud, Kommunal rapport, 19. juni 2014
 125. ^ a b NTB: Ordføreren tror Arendal innfører tiggeforbud 1. juli, VG, 11. juni 2014

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]