Jens Stoltenbergs andre regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013. Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005. Etter forhandlinger ble partiene enige om en regjeringsplattform, Soria Moria-erklæringen, og presenterte en regjeringserklæring 13. oktober 2005. Regjeringen fikk fornyet sitt parlamentariske flertallsgrunnlag i stortingsvalget i 2009.

Regjeringen bestod pr. 2012 av stats- og utenriksministeren og 18 statsråder. Regjeringsmedlemmene ble bistått av 45 statssekretærer[1] og 21 politiske rådgivere.[2]

Etter stortingsvalget 2013 varslet statsministeren at han ville søke avskjed for regjeringen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 14. oktober 2013.[3] Stoltenberg søkte og fikk innvilget avskjed i ekstraordinært statsråd den 14. oktober 2013.[4] Regjeringen fortsatte som forretningsministerium inntil Erna Solbergs regjering under ledelse av Høyres leder Erna Solberg overtok 16. oktober 2013.[5]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Dette er første gang siden samlingsregjeringen etter krigen at Arbeiderpartiet gikk til valg med et regjeringsalternativ som innebar samarbeid med andre partier. På siste halvdel av 1900-tallet hadde Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i lange perioder, men ofte med mindretall i Stortinget. Foran dette valget inngikk partiet imidlertid et samarbeid med Sp og SV med formål å kunne danne en flertallsregjering, som en motvekt til den borgerlige Bondevik II-regjeringen.

Dette var også første gang Sp inngikk et regjeringssamarbeid med partier som befant seg til venstre for seg på den politiske høyre–venstre-aksen. Tidligere hadde partiet sittet i regjering en rekke ganger, men da i ulike konstellasjoner med partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

For SV var dette første gang i partiets 30 år lange historie at det tok sete i en regjering.

Soria Moria-forhandlingene[rediger | rediger kilde]

Etter valgseieren 12. september ble de tre partiene enige om å innlede regjeringsforhandlinger på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Forhandlingene begynte 26. september og ble avsluttet med en pressekonferanse der regjeringserklæringen ble presentert den 13. oktober.

Blant temaene det ble forhandlet om var:

Soria Moria-erklæringen[rediger | rediger kilde]

Wikisource Wikikilden: Soria Moria-erklæringen – originaltekst


Statsråder[rediger | rediger kilde]

Ap fikk ved stortingsvalget 2005 ti statsråder inkludert statsministeren, mens SV fikk fem statsråder og Sp fire. Regjeringen besto av ti menn og ni kvinner.

Ved stortingsvalget 2009 fikk Ap til sammen 64 (+3) mandater. SV fikk 11 (-4), Sp fikk også 11 (-). Ap fikk da tolv ministre, mens SV og Sp fikk fire hver. Regjeringen bestod av ti menn og ti kvinner. Etter 2009-valget sa Kristin Halvorsen fra seg posten som finansminister, og denne gikk da til Arbeiderpartiets Sigbjørn Johnsen. I tillegg opprettet regjeringen en egen statsrådsstilling for samordning ved Statsministerens kontor – en stilling som erstattet den statssekretærstillingen som stod for forberedelse av regjeringsmøtene og koordineringen av det politiske avklaringsarbeidet mellom departementene.

11. november 2011 gikk Knut Storberget ut av regjeringen og Espen Barth Eide kom inn. 23. mars 2012 ble tre av SVs statsråder byttet ut med nye.[6] 18. juni 2012 ble to av Senterpartiets statsråder byttet ut med nye.[7] 21. september 2012 ble det endringer blant Arbeiderpartiets statsråder ved at fire medlemmer av regjeringen byttet poster, Hanne Bjurstrøm gikk ut og Hadia Tajik kom inn.[8]

I løpet av regjeringsperioden ble det gjort endringer på alle statsrådsposter og utenriksministerposten slik at statsminister Jens Stoltenberg som den eneste hadde samme posisjon i hele perioden. Fem andre var medlem av regjeringen i hele perioden 2005–2012, men i ulike posisjoner: Kristin Halvorsen, Liv-Signe Navarsete, Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen.[9]

Navn Parti Fra Til
Statsminister Jens Stoltenberg Ap 17. oktober 2005 16. oktober 2013
Utenriksminister Espen Barth Eide Ap 21. september 2012 16. oktober 2013
Jonas Gahr Støre Ap 17. oktober 2005 21. september 2012
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Arbeidsdepartementet
(Arbeids- og inkluderingsdepartementet til og med 31. desember 2009)
(Arbeids- og sosialdepartementet til og med 31. desember 2005)
Anniken Huitfeldt Ap 21. september 2012 16. oktober 2013
Hanne Bjurstrøm Ap 21. desember 2009 21. september 2012
Rigmor Aasrud (settestatsråd) Ap 20. oktober 2009 21. desember 2009
Bjarne Håkon Hanssen (settestatsråd) Ap 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Dag Terje Andersen Ap 20. juni 2008 2. oktober 2009
Bjarne Håkon Hanssen Ap 17. oktober 2005 20. juni 2008
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(Barne- og likestillingsdepartementet til og med 31. desember 2009)
(Barne- og familiedepartementet til og med 31. desember 2005)
Inga Marte Thorkildsen SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Kristin Halvorsen (konstituert) SV 5. mars 2012 23. mars 2012
Audun Lysbakken SV 20. oktober 2009 5. mars 2012
Tora Aasland (konstituert) SV 29. november 2010 20. mars 2011
Anniken Huitfeldt Ap 29. februar 2008 20. oktober 2009
Trond Giske (settestatsråd) Ap 15. februar 2008 29. februar 2008
Manuela Ramin-Osmundsen Ap 18. oktober 2007 15. februar 2008
Karita Bekkemellem Ap 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Finansdepartementet Sigbjørn Johnsen Ap 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Kristin Halvorsen SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Fiskeri- og kystdepartementet Lisbeth Berg-Hansen Ap 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Sylvia Brustad (settestatsråd) Ap 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Helga Pedersen Ap 17. oktober 2005 2. oktober 2009
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(Fornyings- og administrasjonsdepartementet til og med 31. desember 2009)
(Moderniseringsdepartementet til og med 31. desember 2005)
Rigmor Aasrud Ap 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Heidi Grande Røys SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Forsvarsdepartementet Anne-Grete Strøm-Erichsen Ap 21. september 2012 16. oktober 2013
Espen Barth Eide Ap 11. november 2011 21. september 2012
Grete Faremo Ap 20. oktober 2009 11. november 2011
Anne-Grete Strøm-Erichsen Ap 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Helse- og omsorgsdepartementet Jonas Gahr Støre Ap 21. september 2012 16. oktober 2013
Anne-Grete Strøm-Erichsen Ap 20. oktober 2009 21. september 2012
Bjarne Håkon Hanssen Ap 20. juni 2008 20. oktober 2009
Sylvia Brustad Ap 17. oktober 2005 20. juni 2008
Justis- og beredskapsdepartementet
(Justis- og politidepartementet til og med 31. desember 2011)
Grete Faremo Ap 11. november 2011 16. oktober 2013
Knut Storberget Ap 17. oktober 2005 11. november 2011
Grete Faremo (konstituert) Ap 1. januar 2011 31. mars 2011
Trond Giske (settestatsråd) Ap 26. februar 2009 30. mars 2009
Kommunal- og regionaldepartementet Liv Signe Navarsete Sp 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Magnhild Meltveit Kleppa Sp 21. september 2007 20. oktober 2009
Åslaug Haga Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Kulturdepartementet
(Kultur- og kirkedepartementet til og med 31. desember 2009)
Hadia Tajik Ap 21. september 2012 16. oktober 2013
Anniken Huitfeldt Ap 20. oktober 2009 21. september 2012
Trond Giske Ap 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Kunnskapsdepartementet
(Utdannings- og forskningsdepartementet til og med 31. desember 2005)
Kristin Halvorsen SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Øystein Djupedal SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker) Kristin Halvorsen SV 20. oktober 2009 23. mars 2012
Bård Vegar Solhjell SV 18. oktober 2007 20. oktober 2009
Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningssaker) Tora Aasland SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Landbruks- og matdepartementet Trygve Slagsvold Vedum Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Lars Peder Brekk Sp 20. juni 2008 18. juni 2012
Terje Riis-Johansen Sp 17. oktober 2005 20. juni 2008
Miljøverndepartementet Bård Vegar Solhjell SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Erik Solheim SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Helen Bjørnøy SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Nærings- og handelsdepartementet Trond Giske Ap 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Sylvia Brustad Ap 20. juni 2008 20. oktober 2009
Dag Terje Andersen Ap 29. september 2006 20. juni 2008
Odd Eriksen Ap 17. oktober 2005 29. september 2006
Olje- og energidepartementet Ola Borten Moe Sp 4. mars 2011 16. oktober 2013
Terje Riis-Johansen Sp 20. juni 2008 4. mars 2011
Åslaug Haga Sp 21. september 2007 20. juni 2008
Odd Roger Enoksen Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Samferdselsdepartementet Marit Arnstad Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Magnhild Meltveit Kleppa Sp 20. oktober 2009 18. juni 2012
Liv Signe Navarsete Sp 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Utenriksdepartementet (utviklingssaker) Heikki Holmås SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Erik Solheim SV 17. oktober 2005 23. mars 2012
Statsministerens kontor («samordningsminister») Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Ap 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Statsråd (bistod statsråd Erik Solheim med internasjonale klimaforhandlinger) Hanne Bjurstrøm Ap 20. oktober 2009 21. desember 2009

Regjeringens underutvalg[rediger | rediger kilde]

Regjeringens underutvalg består av partileder Jens Stoltenberg (Ap), nestleder Bård Vegar Solhjell (SV) og partileder Liv Signe Navarsete (Sp). Senterpartiet var først representert ved Åslaug Haga inntil 20. juni 2008, deretter av fungerende leder Lars Peder Brekk inntil Liv Signe Navarsete ble valgt til partileder på et ekstraordinært landsmøte i partiet 12. september 2008. SV var representert ved Kristin Halvorsen inntil 23. mars 2012. Nestleder Bård Vegar Solhjell representerer SV i regjeringens underutvalg ettersom partileder Audun Lysbakken ikke er medlem av regjeringen.

Endringer i departementsstrukturen[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med regjeringsskiftet i 2005 ble det foretatt enkelte endringer i departementsstrukturen, både rene navneendringer og overførsel av saksområder mellom departementene. Disse endringene trådte formelt i kraft fra 1. januar 2006, men statsrådene fikk allerede fra tiltredelsen ansvar for saksfeltene i samsvar med endringene.

 • Utdannings- og forskningsdepartementet fikk overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endret navn til Kunnskapsdepartementet.
 • Barne- og familiedepartementet endret navn til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Arbeids- og sosialdepartementet endret navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fikk overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig ble seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk overført til Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Moderniseringsdepartementet endret navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

18. oktober 2007 ble det gjort flere statsrådsskifter med konsekvenser for departementsstrukturen:

 • Kunnskapsminister Øystein Djupedal ble erstattet av Tora Aasland, ny minister for forskning og høyere utdanning, og Bård Vegard Solhjell, ny sjef i Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker.
 • Statsråd Erik Solheim overtok samtidig Miljøverndepartementet, samtidig som han beholdt ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet. Helen Bjørnøy gikk av som miljøvernminister.
 • Manuela Ramin-Osmundsen ble utnevnt til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2010 ble det opprettet fire nye departementer til erstatning for fire som ble nedlagt: Arbeidsdepartementet (AD) består av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandrings-, integrerings- og mangfolds- og same- og minoritetspolitiske saker. Departementet fikk også ansvar for oppgaver knyttet til offentlige tjenestepensjoner som tidligere lå i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) består av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) består av det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet med unntak av offentlige tjenestepensjonsordninger, kirkesaker som ble overført fra det tidligere Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitiske saker ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kulturdepartementet (KUD) består av det tidligere Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker. I tillegg fikk Justis- og politidepartementet overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.[10]

1. januar 2012 byttet Justis- og politidepartementet navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Begrunnelsen var at ansvaret for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid skulle styrkes og tydeliggjøres.[11]

Statssekretærer[rediger | rediger kilde]

Statsministerens kontor[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Finansdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Bjørn Arild Gram (Sp) – avskjed 12. oktober 2007, avløst av Geving
 • Kjersti Markusson (SV) – avskjed fra 22. oktober 2007, gikk til Statsministerens kontor
 • Geir Axelsen (Ap) – avskjed 20. oktober 2009
 • Roger Østlie Sandum (SV)- gikk til Kunnskapsdepartementet.
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Miljøverndepartementet. Avskjed 20. oktober 2009, gikk til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Ole Morten Geving (Sp) – utnevnt 12. oktober 2007, avløste Gram. Avskjed 17. desember 2010.

Samferdselsdepartementet[rediger | rediger kilde]

 • Lars Erik Bartnes (Sp) – utnevnt 20. oktober 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 8. oktober 2008, kom fra Olje- og energidepartementet, avskjed i nåde fra 1. oktober 2009,[19] utnevnt på nytt 28. september 2012,[16] avskjed i nåde fra 1. oktober 2013.

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Steinulf Tungesvik (Sp) – permisjon fra 17. oktober 2007, avskjed 29. februar 2008
 • Hege Solbakken (Sp) – utnevnt 3. mars 2008, kom fra Statsministerens kontor, permisjon 29. september 2008 – 29. juni 2009, gikk til Kommunaldepartementet
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 12. september 2008 (vikar for Solbakken)
 • Erik Lahnstein (Sp) – konstituert 17. oktober 2007, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed i nåde fra 4. januar 2010[20], utnevnt på nytt 3. februar 2012[1], til Statsministerens kontor 28. september 2012[16]

Utenriksdepartementet[rediger | rediger kilde]

Utenrikssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Utviklingssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kunnskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kommunal- og regionaldepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Forsvarsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Miljøverndepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Heidi Sørensen (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Stortinget, avskjed i nåde 27. april 2012

Landbruks- og matdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Arbeidsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Helse- og omsorgsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Wegard Harsvik (Ap) – avskjed 3. desember 2007, gikk til Kultur- og kirkedepartementet
 • Arvid Libak (Ap) – utnevnt 13. oktober 2006, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, gikk til Nærings og handelsdepartementet 20. juni 2008
 • Kari Henriksen (Ap) – utnevnt 3. desember 2007, avskjed 3. april 2009
 • Rigmor Aasrud (Ap) – avskjed i nåde fra 1. oktober 2009[19]
 • Dagfinn Sundsbø (Sp) – utnevnt 20. juni 2008, avskjed 20. oktober 2009, til Statsministerens kontor
 • Ellen B. Pedersen (SV) – utnevnt 27. juni 2008, avskjed 20. oktober 2009
 • Ketil Lindseth (Ap) – avskjed 20. oktober 2009
 • Roger Ingebrigtsen (Ap) – utnevnt 20. oktober 2009, til Forsvarsdepartementet 28. juni 2010.
 • Tone Helen Toften (Ap) – utnevnt 20. oktober 2009, til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 30. september 2011[29]
 • Lotte Grepp Knutsen (Ap) – utnevnt 27. desember 2011, avskjed i nåde 20. april 2012
 • Ragnhild Mathisen (Ap) – utnevnt 23. oktober 2009

Justis- og beredskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kulturdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Nærings- og handelsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Olje- og energidepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Anita Utseth (Sp) – statssekretær for Odd Roger Enoksen til 21. september 2007
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Kommunal- og regionaldepartementet, avskjed 20. juni 2008
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 20. juni 2008, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed 8. oktober 2008.
 • Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Utenriksdepartementet, avskjed 27. mars 2009
 • Robin Martin Kåss (Ap) – utnevnt 8. oktober 2008, gikk til Helse og Omsorgsdepartementet 25 juni 2010
 • Sigrid Hjørnegård (Sp) – utnevnt 27. mars 2009
 • Eli Blakstad (Sp) – avskjed i nåde 28. september 2012[16]
 • Per Rune Henriksen (Ap) – utnevnt 3. september 2010[31], avskjed i nåde 7. mai 2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Kjell Erik Øie (Ap) – avskjed i nåde 27. mars 2009
 • Krishna Chudasama (Ap) – utnevnt 28. oktober 2005[21], avskjed i nåde 1. desember 2006
 • Lotte Grepp Knutsen (Ap) – utnevnt 27. mars 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, etterfulgte Øie, gikk til Kulturdepartementet 20. oktober 2010
 • Kirsti Bergstø (SV) – utnevnt 26. november 2010, avskjed i nåde 5. mars 2012[32]
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 20. oktober 2009, avskjed i nåde 30. mars 2012

Fiskeri- og kystdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Politiske rådgivere[rediger | rediger kilde]

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)

For helseminister Jonas Gahr Støre (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)

For utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 3. februar 2012. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Endringar blant dei politiske rådgjevarane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 3. ^ Statsministeren varsler avskjed
 4. ^ Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013, regjeringen.no.
 5. ^ «Erna fikk regjeringsoppdraget», Aftenbladet, 14. oktober 2014.
 6. ^ Tre nye statsråder har tatt plass ved kongens bord Dagbladet, 23. mars 2012
 7. ^ Andreas Slettholm: Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005 Aftenposten, 21. september 2012
 8. ^ Endringer i regjeringen Statsministerens kontor, pressemelding 21. september 2012
 9. ^ Andreas Slettholm: Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005 Aftenposten, 21. september 2012
 10. ^ «Endringer i departementsstrukturen fra nyttår». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 11. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/endringer-i-regjeringen.html?id=662965 Endringer i regjeringen
 12. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 13. januar 2010. 
 13. ^ a b c d e f «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 21. september 2012. 
 14. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 20. november 2009. 
 15. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 16. ^ a b c d e f g «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 28. september 2012. 
 17. ^ a b «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 16. oktober 2009. 
 18. ^ a b c «Terje Moland Pedersen forlater JD». Statsministerens kontor. 20. januar 2012. 
 19. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 25. september 2009. 
 20. ^ a b c «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 21. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 28. oktober 2005. 
 22. ^ a b c «Endring blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. juni 2010. 
 23. ^ «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 11. november 2011. 
 24. ^ a b «Skifte av statssekretær i KD». Statsministerens kontor. 6. mars 2009. 
 25. ^ a b c «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 26. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 12. oktober 2012. 
 27. ^ «Offisielt fra statsråd 23. september 2011». Statsministerens kontor. 23. september 2011. 
 28. ^ «Ny statssekretær». Statsministerens kontor. 30. oktober 2009. 
 29. ^ a b «Offisielt fra statsråd 30. september 2011». Statsministerens kontor. 30. september 2011. 
 30. ^ a b «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 7. desember 2012. 
 31. ^ «Ny statssekretær i OED». Statsministerens kontor. 3. september 2010. 
 32. ^ «Statsråd Audun Lysbakken har gått av». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 5. mars 2012. 
 33. ^ a b «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 34. ^ «Ny politisk rådgiver i KRD». Statsministerens kontor. 30. november 2009. 
 35. ^ «Ny politisk rådgiver i NHD». Statsministerens kontor. 3. november 2009. 
 36. ^ a b c d e f «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 29. februar 2012. 
 37. ^ «Ivar Vigdenes ansatt som politisk rådgiver». OED. 26. mars 2010. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons Commons: Jens Stoltenbergs andre regjering – bilder, video eller lyd