Finans Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Finans Norge
Type Forening
Org.nummer 994 970 925
Stiftet 1. januar 2010
Hovedkontor Oslo
Adm. dir. Idar Kreutzer[1]
Virkeområde Norge
Medlemmer Ca. 200 foretak[2]
Nettside www.fno.no

Finans Norge er en norsk hovedorganisasjon som ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen. Finans Norge har som målsetning å legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring i Norge.

Historie[rediger | rediger kilde]

Finans Norge ble dannet 1. januar 2013 etter en avtale om sammenslutning mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. Finansnæringens Fellesorganisasjon ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Dagens situasjon[rediger | rediger kilde]

Finans Norge representerer 200 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske markedet. Foretakene driver finansiell virksomhet av ulik karakter og består av sparebanker, forretningsbanker, livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, finansieringsforetak, fondsforvaltningsselskaper, verdipapirforetak og finanskonsern.

Finans Norge er avtalepart i finansbransjens tariffavtaler som er inngått med Finansforbundet og LO. Finans Norge representerer finansnæringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO, som omhandler lønns- og arbeidsvilkår for omlag 40 000 ansatte.

Finans Norge har til oppgave å ivareta medlemmenes interesser i forhold til myndigheter, andre organisasjoner og massemedia, samt representere medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen skal Finans Norge samle og koordinere medlemsbedriftenes innsats på områder der samarbeid er naturlig og tillatt.

Formål[rediger | rediger kilde]

Finans Norge skal arbeide for:

  • at medlemsforetak og medlemskonsern får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte
  • like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform
  • at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området
  • en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt
  • et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet
  • å ivareta medlemsbedriftenes interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte.

I Finans Norges styre sitter topplederne i mange av de største finanskonsernene i Norge, men også de mindre er representert. Ved siden av styret utgjøres styringsstrukturen av bransjestyrer, fagutvalg, prosjektstyrer og styringsgrupper.

Idar Kreutzer er administrerende direktør fra 1. september 2012.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]