Wikipedia:Helsemessige forbehold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Helsenotis
Helsenotis

Viktig notis om helserelatert informasjon på Wikipedia


Du bør aldri bruke informasjon fra internett, inkludert Wikipedia, som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål bør du rådspørre apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresykdom bør du rådspørre veterinær.

Artikler på Wikipedia blir redigert hyppig og uten redaksjonell veiledning eller kontroll. Selv om alle bidragsytere gjør sitt beste, kan det forekomme gale opplysninger og i verste fall helsefarlige anbefalinger.

Bruk aldri reseptbelagte legemidler uten råd fra lege! Søk råd på apoteket ved bruk av reseptfrie legemidler og naturmidler, spesielt om du også bruker reseptbelagte midler. Bruk av flere legemidler samtidig kan ha utilsiktet effekt.