Hopp til innhold

Smeltepunkt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Smeltepunkt er den temperaturen hvor et stoff endrer fase fra faststoff til væske.

Hvis fasen endres motsatt vei (fra væske til faststoff) brukes betegnelsene størkningspunkt om den samme temperaturen. For vann og enkelte andre stoffer brukes betegnelsen frysepunkt istedenfor størkningspunkt.

Smeltepunkt er i motsetning til kokepunkt relativt uavhengig av trykk. Frysepunktet for vann ved 1 bar er definisjonen av null grader celsius (0 ℃).

For de fleste stoffer er smeltepunkt og størkningspunkt like. Vann har smeltepunkt og frysepunkt på 0 ℃. Det finnes imidlertid noen unntak, for eksempel enkelte typer agar smelter ved 85 ℃ og størkner mellom 32 og 40 ℃. Dette fenomenet kalles hysterese. Jod har den særegenheten at det ikke går til flytende form, men fra krystallinsk til gassform. Dette kalles å sublimere.