Liste over stortingsrepresentanter 2013–2017

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mandatfordeling etter valget i 2013. Figuren viser bare partifordeling, ikke plassering i salen.

Liste over stortingsrepresentanter 2013–2017 omfatter de som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2013 avholdt 9. september 2013. Listen opplyser også om fast møtende vararepresentanter for dem som er statsråder eller statssekretærer i regjeringen eller som har permisjon på grunn av verv i utlandet. Vararepresentanter som møter på grunn av svangerskapspermisjon, sykdom eller andre private forhold, er ikke med. Stortinget har totalt 169 representanter. Av disse er 150 distriktsmandat. I tillegg er det ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19).

Olemic Thommessen var stortingspresident i denne perioden.

Valgresultatet gav følgende partifordeling:

Alder og kjønn[rediger | rediger kilde]

Gjennomsnittsalderen til representantene ved Stortingets åpning høsten 2013 var 46,4 år, omtrent det samme som etter de to foregående valgene.[1] En større andel av stortingsrepresentantene var i aldersgruppen 45–60 år enn for befolkningen for øvrig. SVs representanter var de yngste med en gjennomsnittsalder på 39,0 år, mens Høyres representanter var de eldste med 48,7 år i snitt. Miljøpartiet De Grønnes ene representant var 59 år ved åpningen.[2] Den yngste representanten var Sivert Bjørnstad (Frp) fra Sør-Trøndelag, født 3. oktober 1990 (23 år ved åpningen), mens den eldste var Svein Flåtten (H) fra Vestfold, født 14. oktober 1944 (68 år ved åpningen).[3]

Det var 42 nye representanter. Gjennomsnittsalderen for disse var 43,9 år ved valgperiodens begynnelse.[4]

67 av de valgte representantene, altså 39,6 prosent, var kvinner. Dette var like mange som i perioden før.

Presidentskapet[rediger | rediger kilde]

Presidentskapet, som består av en stortingspresident og fem visepresidenter, er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid. Det velges ved konstitueringen av Stortinget hver høst, men det er vanlig at de samme velges alle fire år i perioden.

Presidentskapet består av:


Samtidig med valget av presidentskap velger Stortinget en sekretær og en visesekretær, som har ansvaret for føring av Stortingets forhandlingsprotokoller. Disse vervene innehas av henholdsvis Jette F. Christensen og Sylvi Graham.

Fordeling på komiteer[rediger | rediger kilde]

Stortinget velger ved sammentreden en valgkomite med 37 medlemmer. Valgkomiteen fordeler så – etter forslag fra partigruppene – representantene (utenom stortingspresidenten) på de ulike fagkomiteene. Undervegs i stortingsperioden forekommer det at valgkomiteen gjør endringer i sammensetningen av fagkomiteene.[5]

For perioden 2013–17 fattet valgkomiteen sitt hovedvedtak 18. oktober 2013.[6] Endringer er gjort av komiteen 22. april, 19. juni, 2. oktober og 15. oktober 2014, samt 10. juni og 17. juni 2015.[7]

Samtlige partier skal være representert i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. For partier med få representanter er det derfor vanlig at medlemmet i denne komiteen også sitter i en annen komite.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen pluss Stortingets president og de gruppelederne som ikke allerede er medlemmer av komiteen. Valgkomiteen kan oppnevne flere medlemmer dersom hensynet til partienes forholdsmessige representasjon tilsier det.[8] I perioden 2013–17 er det ingen slike ekstramedlemmer.

Gruppestyrer[rediger | rediger kilde]

Partigruppene på Stortinget har gruppestyrer. Lederen for en slik gruppe betegnes gjerne som partiets parlamentariske leder. I perioden har det vært disse vært gruppenes ledere og nestledere:

Parti Gruppas leder Gruppas nestleder(e) Merknad
Arbeiderpartiet (Jens Stoltenberg)
Jonas Gahr Støre
Helga Pedersen Støre fra 18. juni 2014
Høyre Trond Helleland Nikolai Astrup
Fremskrittspartiet Harald T. Nesvik (1) (Gjermund Hagesæter)
(2) Ulf Leirstein[9]
Hagesæter ble statssekretær 19. juni 2015
Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide Hans Olav Syversen
Senterpartiet (Liv Signe Navarsete)
Marit Arnstad
(Trygve Slagsvold Vedum)
Janne Sjelmo Nordås
Arnstad og Nordås fra 9. april 2014
Venstre Trine Skei Grande Ola Elvestuen
Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken Bård Vegar Solhjell
Kirsti Bergstø[10]
Miljøpartiet De Grønne Rasmus Hansson

Representantene[rediger | rediger kilde]

Nedstående liste viser de 169 representantene som er valgt inn på Stortinget for perioden 2013–17. Nummereringen følger Stortingets rekkefølge med fylkene plassert alfabetisk, dog slik at begge Agder-fylkene er under A og begge Trøndelags-fylkene under T. Innen hvert fylke er det partienes oppslutning som avgjør rekkefølgen, idet en benytter en modifisert versjon av Sainte-Laguës metode til fordeling av plassene. Det siste mandatet i hvert fylke er et utjevningsmandat, markert med et kryss i kolonnen «Utj». Representantene har sete i salen i samme rekkfølge som den oppgitte nummereringen.

Tabellen kan sorteres etter samtlige kolonner ved å klikke på pilene i overskriftsfeltet.

Komiteenes fulle navn er: Arbeids- og sosialkomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Justiskomiteen, Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Kontroll- og konstitusjonkomiteen, Næringskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen.

Sete Navn Utj Parti Valgkrets (fylke) Komite Merknad/Suppleant
1 Ruiter, Freddy deFreddy de Ruiter Ap Aust-Agder Helse
2 Harberg, SveinSvein Harberg H Aust-Agder Familie Komiteens leder
3 Godskesen, IngebjørgIngebjørg Godskesen Frp Aust-Agder Transport
4 Ropstad, Kjell IngolfKjell Ingolf Ropstad X KrF Aust-Agder Justis Komiteens 2. nestleder
5 Foss, IngunnIngunn Foss H Vest-Agder Næring
6 Henriksen, KariKari Henriksen Ap Vest-Agder Justis
7 Michaelsen, ÅseÅse Michaelsen Frp Vest-Agder Transport
8 Grøvan, Hans FredrikHans Fredrik Grøvan KrF Vest-Agder Transport + Kontroll
9 Benestad, Norunn TveitenNorunn Tveiten Benestad H Vest-Agder Kirke
10 Omland, OddOdd Omland X Ap Vest-Agder Næring
11 Sanner, Jan ToreJan Tore Sanner H Akershus Justis Statsråd; Hårek Elvenes møter
12 Huitfeldt, AnnikenAnniken Huitfeldt Ap Akershus Utenriks Komiteens leder
13 Kjos, Kari KjønaasKari Kjønaas Kjos Frp Akershus Helse Komiteens leder
14 Graham, SylviSylvi Graham H Akershus Utenriks Stortingets visesekretær
15 Myrli, SverreSverre Myrli Ap Akershus Transport
16 Trøen, Tone W.Tone W. Trøen H Akershus Helse
17 ÅsenMarianne Aasen Ap Akershus Kirke
18 Limi, Hans AndreasHans Andreas Limi Frp Akershus Finans
19 Mathisen, Bente SteinBente Stein Mathisen H Akershus Arbeid
20 Raja, AbidAbid Raja V Akershus Transport + Kontroll Komiteens 2. nestleder
21 Aukrust, ÅsmundÅsmund Aukrust Ap Akershus Energi
22 Asheim, HenrikHenrik Asheim H Akershus Kirke
23 Thomsen, IbIb Thomsen Frp Akershus Familie
24 Eldegard, GunvorGunvor Eldegard Ap Akershus Kontroll
25 Jegstad, Nils AageNils Aage Jegstad H Akershus Transport
26 Tønder, MetteMette Tønder H Akershus Familie
27 Solhjell, Bård VegarBård Vegar Solhjell X SV Akershus Utenriks + Kontroll[11]
28 Kolberg, MartinMartin Kolberg Ap Buskerud Kontroll Komiteens leder
29 Helleland, TrondTrond Helleland H Buskerud Utenriks Parlamentarisk leder
30 Rytman, JørundJørund Rytman Frp Buskerud Næring
31 Christoffersen, LiseLise Christoffersen Ap Buskerud Arbeid
32 Werp, Anders B.Anders B. Werp H Buskerud Justis Komiteens 1. nestleder
33 Micaelsen, TorgeirTorgeir Micaelsen Ap Buskerud Helse Komiteens 2. nestleder
34 Wold, MortenMorten Wold Frp Buskerud Helse
35 Johnsen, Kristin ØrmenKristin Ørmen Johnsen H Buskerud Helse
36 Lundteigen, Per OlafPer Olaf Lundteigen X Sp Buskerud Arbeid + Kontroll
37 Pedersen, HelgaHelga Pedersen Ap Finnmark Kommunal Komiteens 1. nestleder
38 Bakke-Jensen, FrankFrank Bakke-Jensen H Finnmark Næring Statsråd 20. desember 2016; Laila Davidsen møter
39 Simensen, KåreKåre Simensen Ap Finnmark Utenriks
40 Fredriksen, Jan-HenrikJan-Henrik Fredriksen Frp Finnmark Energi
41 Bergstø, KirstiKirsti Bergstø X SV Finnmark Arbeid
42 Storberget, KnutKnut Storberget Ap Hedmark Næring
43 Trettebergstuen, AnetteAnette Trettebergstuen Ap Hedmark Familie[12] Komiteens 2. nestleder
44 Gundersen, GunnarGunnar Gundersen H Hedmark Næring Komiteens 2. nestleder
45 Johnsen, Tor AndreTor Andre Johnsen Frp Hedmark Arbeid
46 Sønsterud, ToneTone Sønsterud Ap Hedmark Kirke
47 Vedum, Trygve SlagsvoldTrygve Slagsvold Vedum Sp Hedmark Finans
48 Andersen, KarinKarin Andersen X SV Hedmark Kommunal[13] Komiteens 2. nestleder
49 Solberg, ErnaErna Solberg H Hordaland Kontroll Statsminister; Erik Skutle møter
50 Henriksen, Per RunePer Rune Henriksen Ap Hordaland Energi
51 Hagesæter, GjermundGjermund Hagesæter Frp Hordaland [14] Laila Marie Reiertsen møtte mens Hagesæter var statssekretær juni 2015–desember 2016.
52 Halleraker, ØyvindØyvind Halleraker H Hordaland Utenriks Komiteens 1. nestleder
53 Christensen, Jette F.Jette F. Christensen Ap Hordaland Kontroll Stortingets sekretær
54 Frølich, Peter ChristianPeter Christian Frølich H Hordaland Justis
55 Hareide, Knut ArildKnut Arild Hareide KrF Hordaland Utenriks Parlamentarisk leder
56 Njåstad, Helge AndreHelge Andre Njåstad Frp Hordaland Kommunal Komiteens leder
57 Rommetveit, MagneMagne Rommetveit Ap Hordaland Transport
58 Eidsheim, TorillTorill Eidsheim H Hordaland Transport
59 Breivik, TerjeTerje Breivik V Hordaland Finans
60 Grung, RuthRuth Grung Ap Hordaland Helse
61 Lysbakken, AudunAudun Lysbakken SV Hordaland Helse Parlamentarisk leder
62 Hille, SigurdSigurd Hille H Hordaland Finans
63 Toppe, KjerstiKjersti Toppe Sp Hordaland Helse Komiteens 1. nestleder
64 Trellevik, OveOve Trellevik X H Hordaland Næring
65 Orten, HelgeHelge Orten H Møre og Romsdal Transport
66 Botten, Else-MayElse-May Botten Ap Møre og Romsdal Næring
67 Nesvik, Harald T.Harald T. Nesvik Frp Møre og Romsdal Utenriks[15] Parlamentarisk leder
68 Nørve, Elisabeth RøbekkElisabeth Røbekk Nørve H Møre og Romsdal Helse
69 Bjørdal, Fredric HolenFredric Holen Bjørdal Ap Møre og Romsdal Arbeid
70 Grimstad, OskarOskar Grimstad Frp Møre og Romsdal Energi
71 Eide, Rigmor AndersenRigmor Andersen Eide KrF Møre og Romsdal Energi
72 Klinge, JennyJenny Klinge Sp Møre og Romsdal Justis
73 Farstad, PålPål Farstad X V Møre og Romsdal Næring
74 Berg-Hansen, LisbethLisbeth Berg-Hansen Ap Nordland Finans
75 Henriksen, OddOdd Henriksen H Nordland Energi
76 Svendsen, KennethKenneth Svendsen Frp Nordland Kontroll Komiteens 2. nestleder; 2. visepresident
77 Sivertsen, EirikEirik Sivertsen Ap Nordland Transport[16] Komiteens 1. nestleder
78 Ebbesen, MargunnMargunn Ebbesen H Nordland Justis
79 Ljunggren, Anna-KristinAnna-Kristin Ljunggren Ap Nordland Energi
80 Ellingsen, Jan ArildJan Arild Ellingsen Frp Nordland Justis
81 Juvik, Kjell-IdarKjell-Idar Juvik Ap Nordland Transport
82 Nordås, Janne SjelmoJanne Sjelmo Nordås X Sp Nordland Transport
83 ÅsrudRigmor Aasrud Ap Oppland Arbeid[17]
84 Hagebakken, ToreTore Hagebakken Ap Oppland Finans
85 Thommessen, OlemicOlemic Thommessen H Oppland Stortingspresident
86 Johansen, Morten ØrsalMorten Ørsal Johansen Frp Oppland Næring
87 Wøien, Anne T.Anne T. Wøien Sp Oppland Kirke Komiteens 2. nestleder
88 Håheim, Stine RenateStine Renate Håheim Ap Oppland Kommunal
89 Kjenseth, KetilKetil Kjenseth X V Oppland Helse
90 Stoltenberg, JensJens Stoltenberg[18] Ap Oslo Finans[19] Permisjon; Truls Wickholm møter
91 Søreide, Ine Marie EriksenIne Marie Eriksen Søreide H Oslo Finans Statsråd; Heidi Nordby Lunde møter
92 Tajik, HadiaHadia Tajik Ap Oslo Justis Komiteens leder
93 Astrup, NikolaiNikolai Astrup H Oslo Energi Komiteens 2. nestleder
94 Jensen, SivSiv Jensen Frp Oslo Kommunal Statsråd; Mazyar Keshvari møter
95 Støre, Jonas GahrJonas Gahr Støre Ap Oslo Utenriks[20] Parlamentarisk leder
96 Tetzschner, MichaelMichael Tetzschner H Oslo Kontroll Komiteens 1. nestleder
97 Grande, Trine SkeiTrine Skei Grande V Oslo Utenriks Parlamentarisk leder
98 Holmås, HeikkiHeikki Holmås SV Oslo Energi
99 Marthinsen, MarianneMarianne Marthinsen Ap Oslo Finans Komiteens 1. nestleder
100 Vinje, KristinKristin Vinje H Oslo Kirke
101 Hansson, RasmusRasmus Hansson MDG Oslo Energi + Kontroll Parlamentarisk leder
102 Tybring-Gjedde, ChristianChristian Tybring-Gjedde Frp Oslo Utenriks Komiteens 2. nestleder[21]
103 Bøhler, JanJan Bøhler Ap Oslo Kommunal
104 Kapur, MudassarMudassar Kapur H Oslo Kommunal
105 Nybakk, MaritMarit Nybakk Ap Oslo Utenriks 1. visepresident
106 Elvestuen, OlaOla Elvestuen V Oslo Energi Komiteens leder
107 Heggelund, StefanStefan Heggelund H Oslo Arbeid
108 Syversen, Hans OlavHans Olav Syversen X KrF Oslo Finans Komiteens leder
109 HzieBent Høie H Rogaland Helse Statsråd; Sveinung Stensland møter
110 Sund, EirinEirin Sund Ap Rogaland Kommunal[22]
111 Horne, SolveigSolveig Horne Frp Rogaland Kontroll Statsråd; Helge Thorheim møter
112 Meling, Siri A.Siri A. Meling H Rogaland Finans
113 Bollestad, OlaugOlaug Bollestad KrF Rogaland Helse
114 Solberg, Torstein TvedtTorstein Tvedt Solberg Ap Rogaland Finans
115 Thorsen, BenteBente Thorsen Frp Rogaland Kirke
116 Kambe, ArveArve Kambe H Rogaland Arbeid Komiteens leder
117 Liadal, Hege HaukelandHege Haukeland Liadal Ap Rogaland Familie
118 Bru, TinaTina Bru H Rogaland Energi
119 Steffensen, RoyRoy Steffensen Frp Rogaland Transport
120 Pollestad, GeirGeir Pollestad Sp Rogaland Næring[23] Komiteens leder
121 Toskedal, GeirGeir Toskedal KrF Rogaland Kommunal
122 Nybø, IselinIselin Nybø X V Rogaland Kirke Komiteens 1. nestleder
123 Heggø, IngridIngrid Heggø Ap Sogn og Fjordane Næring
124 Navarsete, Liv SigneLiv Signe Navarsete Sp Sogn og Fjordane Utenriks
125 Lødemel, BjørnBjørn Lødemel H Sogn og Fjordane Kommunal
126 Rotevatn, SveinungSveinung Rotevatn X V Sogn og Fjordane Arbeid
127 ÅslandTerje Lien Aasland Ap Telemark Energi Komiteens 1. nestleder
128 Isaksen, Torbjørn RøeTorbjørn Røe Isaksen H Telemark Finans Statsråd; Solveig Sundbø Abrahamsen møter
129 Hoksrud, BårdBård Hoksrud[24] Frp Telemark Helse
130 Vågslid, LeneLene Vågslid Ap Telemark Justis
131 Bjørnø, Christian TynningChristian Tynning Bjørnø Ap Telemark Kirke
132 Bekkevold, GeirGeir Bekkevold X KrF Telemark Familie Komiteens 1. nestleder
133 Henriksen, MartinMartin Henriksen Ap Troms Kirke
134 Aspaker, ElisabethElisabeth Aspaker H Troms Utenriks Regina Alexandrova møtte mens Aspaker var statsråd 16. oktober 2013–20. desember 2016
135 Korsberg, ØyvindØyvind Korsberg Frp Troms Næring Komiteens 1. nestleder
136 Knutsen, Tove KarolineTove Karoline Knutsen Ap Troms Helse
137 Gudmundsen, KentKent Gudmundsen H Troms Kirke
138 Fylkesnes, Torgeir KnagTorgeir Knag Fylkesnes X SV Troms Kirke
139 Kjerkol, IngvildIngvild Kjerkol Ap Nord-Trøndelag Helse[25]
140 Grande, ArildArild Grande Ap Nord-Trøndelag Familie
141 Arnstad, MaritMarit Arnstad Sp Nord-Trøndelag Energi[26] Parlamentarisk leder
142 Agdestein, ElinElin Agdestein H Nord-Trøndelag Utenriks
143 Skjelstad, André N.André N. Skjelstad X V Nord-Trøndelag Kommunal
144 Giske, TrondTrond Giske Ap Sør-Trøndelag Kirke Komiteens leder
145 Helleland, Linda HofstadLinda Hofstad Helleland H Sør-Trøndelag Transport Statsråd fra 16. desember 2015; Torhild Aarbergsbotten møter
146 Hansen, Eva KristinEva Kristin Hansen Ap Sør-Trøndelag Energi
147 Sandberg, PerPer Sandberg Frp Sør-Trøndelag Utenriks Statsråd fra 16. desember 2015; Lill Harriet Sandaune møter
148 Jenssen, FrankFrank Jenssen H Sør-Trøndelag Kommunal
149 Asphjell, JoroddJorodd Asphjell Ap Sør-Trøndelag Justis
150 Tung, Karianne O.Karianne O. Tung Ap Sør-Trøndelag Transport[27]
151 Greni, HeidiHeidi Greni Sp Sør-Trøndelag Kommunal
152 Bjørnstad, SivertSivert Bjørnstad Frp Sør-Trøndelag Kirke
153 Valen, SnorreSnorre Valen X SV Sør-Trøndelag Finans
154 Flåtten, SveinSvein Flåtten H Vestfold Finans Komiteens 2. nestleder
155 Andersen, Dag TerjeDag Terje Andersen Ap Vestfold Arbeid Komiteens 2. nestleder
156 Anundsen, AndersAnders Anundsen Frp Vestfold Finans Tom Holthe møtte mens Anundsen var statsråd 16. oktober 2013–20. desember 2016
157 Løvaas, Kårstein EidemKårstein Eidem Løvaas H Vestfold Familie
158 Mandt, SonjaSonja Mandt Ap Vestfold Familie
159 Stordalen, MortenMorten Stordalen Frp Vestfold Familie
160 Tyvand, AndersAnders Tyvand X KrF Vestfold Kirke
161 Hansen, Svein RoaldSvein Roald Hansen Ap Østfold Utenriks 3. visepresident
162 Schou, IngjerdIngjerd Schou H Østfold Kommunal 4. visepresident
163 Leirstein, UlfUlf Leirstein Frp Østfold Justis
164 Johansen, IreneIrene Johansen Ap Østfold Finans
165 Wenstøb, Bengt MortenBengt Morten Wenstøb H Østfold Arbeid
166 Lauvås, Stein ErikStein Erik Lauvås Ap Østfold Kommunal
167 Wiborg, ErlendErlend Wiborg Frp Østfold Arbeid Komiteens 1. nestleder
168 Milde, EirikEirik Milde H Østfold Energi
169 Hjemdal, Line HenrietteLine Henriette Hjemdal X KrF Østfold Næring 5. visepresident

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder 1900–2013» på Stortingets nettsted; besøkt 7. juli 2015.
 2. ^ «Stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder fordelt på partigruppe 1961-2013» på Stortingets nettsted; besøkt 7. juli 2015.
 3. ^ Se diagram over aldersfordelingen for hvert parti.
 4. ^ «Nye stortingsrepresentanters gjennomsnittsalder 2013-2017» på Stortingets nettsted; besøkt 7. juli 2015.
 5. ^ Se Stortingets forretningsorden, kapittel 3; besøkt 29. juni 2015.
 6. ^ «Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer», datert 18. oktober 2013.
 7. ^ Se de ulike innberetningene fra valgkomiteen til Stortinget.
 8. ^ Se Stortingets forretningsorden § 16; besøkt 9. juli 2015.
 9. ^ Frps stortingsgruppe har første og andre nestleder.
 10. ^ SVs stortingsgruppe har to nestledere.
 11. ^ Bård Vegar Solhjell overtok 15. oktober 2014 plassen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter partifellen Karin Andersen.
 12. ^ Anette Trettebergstuen var fram til 17. juni 2015 medlem i Arbeids- og sosialkomiteen, før hun flyttet over til Familie- og kulturkomiteen.
 13. ^ Karin Andersen var i utgangspunktet også medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men overlot 15. oktober 2014 denne plassen til partifellen Bård Vegar Solhjell.
 14. ^ Gjermund Hagesæter var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 19. juni 2015 til 20. desember 2016. Før dette var han medlem av Finanskomiteen.
 15. ^ Harald T. Nesvik var medlem av Helse- og omsorgskomiteen fram til 10. juni 2015, da han gikk over i Utenriks- og forsvarskomiteen.
 16. ^ Eirik Sivertsen var medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen inntil 17. juni 2015, da han flyttet over til Transport- og kommunikasjonskomiteen.
 17. ^ Rigmor Aasrud var fram til 17. juni 2015 andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen, før hun flyttet over til Arbeids- og sosialkomiteen.
 18. ^ Jens Stoltenberg tiltrådte fra oktober 2014 som Natos generalsekretær. Han trådte fra 16. juni samme år ut av Stortinget for å forberede oppdraget. Dette ble godtatt av Stortinget samme dag, se referat. Ved Stortingets sammentreden 1. oktober forelå permisjonssøknad for perioden fram til 30. september 2015. Denne ble innvilget, se referat. Truls Wickholm møter som vararepresentant.
 19. ^ Jens Stoltenberg hadde i utgangspunktet plass i Utenriks- og forsvarskomiteen. Per 19. juni 2014 byttet han plass med Jonas Gahr Støre og gikk over i Finanskomiteen. Dette ble da også komiteplassering for vararepresentant Truls Wickholm.
 20. ^ Jonas Gahr Støre hadde i utgangspunktet plass i Finanskomiteen. Per 19. juni 2014 byttet han plass med Jens Stoltenberg og gikk over i Utenriks- og forsvarskomiteen.
 21. ^ Christian Tybring-Gjedde ble 2. nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen fra 10. juni 2015.
 22. ^ Eirin Sund var medlem (første nestleder) i Transport- og kommunikasjonskomiteen fram til 17. juni 2015, da hun gikk over til Kommunal- og forvaltningskomiteen.
 23. ^ Geir Pollestad var i utgangspunktet medlem av Energi- og miljøkomiteen, men byttet 22. april 2014 plass med Marit Arnstad og flyttet over til Næringskomiteen, der han også overtok ledervervet.
 24. ^ Bård Hoksrud var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 16. oktober 2013 til 5. juni 2015. Vararepresentanten Kristian Norheim møtte i denne tiden. Norheim var da 2. nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen.
 25. ^ Ingvild Kjerkol var medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen fram til 17. juni 2015, da hun flyttet over til Helse- og omsorgskomiteen.
 26. ^ Marit Arnstad var fram til 22. april 2014 medlem og leder av Næringskomiteen. Hun byttet så til Energi- og miljøkomiteen, mens partifellen Geir Pollestad gikk motsatt vei.
 27. ^ Karianne O. Tung var medlem av Helse- og omsorgskomiteen inntil 17. juni 2015, da hun flyttet over til Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]