Liste over stortingsrepresentanter 1833–1835

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1833 til 1835. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 95 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 64 representanter fra 17 landkretser (amt) og 31 representanter fra 17 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker John Hansen Sørbrøden
Gaardbruker Ole Corfitsen Lund
Gaardbruker Jacob Christensen Bjørnerød

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Høiesteretsassessor Lorentz Lange
Forpagter Lars Petter Selboe
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby
Gaardbruker Ole Olsen Evenstad
Lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Hans Hansen Schikkelstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Jørgen Martinus Dahll
Gaardbruker Borger Hansen Ulveland
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)

Jarlsberg og Laurviks Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jørgensen Carlsvigen
Gaardbruker Hans Olsen Hafsrød
Gaardeier Gabriel Smith

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg
Sogneprest Peder Monrad

Nedenes og Robygdelagets amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forvalter, Gaardbruker Christian Holm
Gaardbruker Gjeruld Rasmussen Hunsdal
Gaardbruker Christen Andersen Vallesværd

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker Ole Olsen Fidje
Gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Sorenskriver Gunder Aas

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Ingebrigt Olsen Nordaas

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Even Hanssen
Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet
Handelsmand, haandverker Erik Olsen Nord

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Iversen Grønningsæther
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied
Gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Boktrykker, veiispektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Premierløitnant Frederik Christian Mosling
Gaardbruker Mikkel Nilsson Grendahl
Gaardbruker Ole Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter

Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer, gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Underretsprokurator Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker, bestyrer av godser Peter Johnsen Ertzgaard

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig
Sogneprest Jens Glatved
Fisker og gaardbruker John Andersen Nordhuus

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen
Provst Frederik Rode
Handelsmann og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Sorenskriver Johan Henrik Cappelen

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler Rasmus Abildgaard Leganger

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stabskaptein Georg Carl Buonaparte Heyerdahl
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[1]

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Poul Holst
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Henrik Herman Foss
Byfoged, notarius publicus Niels Andreas Thrap

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler, brukseier, vicekonsul Johan Frederik Thorne
Kjøbmand Elling Mathias Holst

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overførster, kst. magasinforvalter Henrik Vilhelm Tillisch

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jacob Stolt

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Frantz Bull

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, sorenskriver Andreas Schram Olsen

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jacob Bull

Kragerø og Østerisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Heuch Møtte ikke på grunn av sykdom, suppleanten møtte[2]
Kjøbmand, eier av gaard med mølle og sagbruk Johan Mølbach Suppleant

Arendal[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer og overlærer Otto Vincent Lange

Christanssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Kjøbmand, vicekonsul Thomas Stenersen Heyerdahl
Kjøbmand Anders Corneliussen Corneliussen døde i mars 1833. 1. suppleant Boye møtte fra 28. mars.[3]
Rektor Mathias Andreas Boye Suppleant

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Søren Breder Martens
Kjøbmand Georg Wiese

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Throndhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Justituarius Jacob Roll
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommissær Jens Nicolai Jenssen
Res. kapellan Lorentz Angell

Kilder[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave
  2. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 159. 
  3. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 156.