Liste over stortingsrepresentanter 1821–1823

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1821 til 1823. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 77 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 50 representanter fra 18 landkretser (amt) og 27 representanter fra 16 bykretser. Det senere Jarsberg og Larviks Amt bestod av to valgkretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Sogneprest Thorkild Aschehoug
Krigsassessor Peter Elieson

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av møllebruk Hans Fredrik Grüner
Gaardbruker Anders Halvorsen Haneborg
Provst Peder Willumsen Juell

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jacob Pedersen Bolstad
Premierløitnat Jacob Nielsen Hoel
Gaardbruker, trælasthandler, landhandler Ole Olsen Aaset

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Østen Paulsen Skaaden
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Lensmand og gaardbruker Ole Olsen Qvam

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, forlikskommissær Even Tollefsen Nubberud
Gaardbruker Erik Ellingsen Lundesgaarden
Sorenskriver Jens Jensen Gram

Jarlsberg Grevskab[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jan Rasmussen Sande
Tidl. fuldmægtig Hans Hovbrænder Møtte ikke på grunn av sykdom fra 6. februar 1821. Møtte i 1822.[1]
Eiendomsbestyrer Gabriel Smith Suppleant, møtte for Hovbrænder fra 20. februar 1821.[1]

Laurvig Grevskab[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. amtmand Jens Erichstrup

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christophersen Blom
Gaardbruker Hans Jacob Gasmann
Kjøbmand og stadshauptmand Henrik Georg Tønder

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av jernverk. Jacob Aall
Foged Nils Astrup (1778–1835)

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og politimester Søren Gottfried Bøckmann Møtte ikke i 1822 på grunn av sykdom[2]
Gaardbruker, handlesmand og skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland
Gaardbruker, lærer Ole Johnsen Næsset Suppleant, møtte for Bøckmann i 1822[2]

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Hans Leierdahl Nansen Døde 15. mai 1821[note 1]
Gaardbruker Nils Trulsen Bru
Lensmand og gaardbruker Orm Hansen Øverland
Res.kap Ole Schaveland Suppleant, møtte etter Nansen i 1822[3]

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Johanesen Spjeldnæs
Foged Christian Ulrik Kastrup
Lærer og klokker Arne Brynildsen Leqve

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Sorenskriver Nils Landmark
Gaardbruker Absalon Olsen Wereide Møtte ikke i 1822 på grunn av sykdom[4]
Lensmann og gaardbruker Hans Arnesen Urdahl Suppleant, møtte for Wereide

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Andreas Landmark
Foged Peder Ludvig Munthe Bull Møtte ikke, suppleanten Tonning møtte[note 2]
Gaardbruker Ole Carl Olsen Frøsøie
Postmester Peder Tonning Suppleant, møtte for Bull fra 20. mars 1821 og 25. september 1822[5]

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sekondløitnant Abraham Dreyer Mosling
Gaardbruker Jens Jenssen Loddgarden

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Lunke
Gaardbruker Anders Bertelsen Aasved
Ritmester/amtmann Frederik Heidmann

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Johan Ernst Berg Møtte ikke i 1822 på grunn av sykdom[2]
Sogneprest Jens Aars
Lensmand Ole Ivar Evjenth
Provst Arnoldus Schytte Suppleant, møtte for Berg i 1822[2]

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Vogelius Deinboll Deinboll og Nilsen møtte ikke i 1822
Foged Jan Roland Nilsen Ingen reserve møtte
Handelsmand og gaardbruker Nicolai Olsen Normann Møtte først fra 12. oktober 1822

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forretningsmand Carsten Tank

Frederiksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Andreas Martin Seip

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Momme Peterson

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jørgen Young
Cand.jur. Andreas Arntzen
Trælasthandler Marcus Pløen
Kjøbmand Even Bernhardt Stenersen

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Landmand Pierre Poumeau Flor
Kjøbmand Elling Mathias Holst

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver og skifteforvalter Hans Wølner Kofoed Var syk i 1821 og møtte ikke. Møtte i 1822.[1]
Direktør August Christian Baumann Suppleant, møtte for Kofoed fra 13. februar 1821[1]

Tønsberg og Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overbirkedommer, veier, maaler og vraker Nils Brinck Bendz

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og stadskaptein Jens Hansen Blom

Kragerø og Øster-Risør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Joachim Paycken

Arendal[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardeier og kjøbmand Peter Didrik Stilling Steen Herlofsen

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fuldmægtig Toruf Foss
Handelsmand Wincents Lassen Sebbelow

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stadshauptmand, overvraker Peder Valentin Rosenkilde

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Magnus Falsen
Overfiskevraker Fredrik Meltzer
Chef for handelshus Johan Ludwig Mowinckel
Byfoged Georg Jacob Bull

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og byfoged Ingelbrecht Knudssøn

Trondhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Lorentz Johannsen
By- og raadstuskriver Carl Valentin Falsen Innvalgt i Lagtinget 10. mars 1821[3]
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Handelsmand og direktør Johan Mølmann Lysholm Møtte ikke i 1822, suppleanten møtte[3]
Assessor Jacob Roll Suppleant, møtte for Lysholm fra 7. oktober[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Etter Hans Leierdahl Nansens død 15. mai 1821 ble Ole Schaveland innkalt med 38 mot 36 stemmer. Han meldte sykdomsforfall og dermed ble det 7. juli mot 6 stemmer besluttet ikke å kalle inn reservesuppleant, da denne «efter sandsynlighet ikke vilde kunde ta sæte i tinget, førend dets vigtigste forretninger var avsluttet». Ole Schaveland møtte i 1822. (Lindstøl side 87)
  2. ^ Peder Ludvig Munthe Bull møtte ikke i 1822 på grunn av sykdom og i 1821 på grunn av en sak ved domstolene. Det ble ansett at hans stemme var suspendert. Stortinget besluttet 5. februar at Peder Tonning skulle innkalles. Denne møtte fra 20. mars 1821 og 25. september 1822. (Lindstøl side 86)
  1. ^ a b c d Lindstøl side 84
  2. ^ a b c d Lindstøl side 85
  3. ^ a b c d Lindstøl side 87
  4. ^ Lindstøl s. 80
  5. ^ Lindstøl s. 86

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."