Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dag Terje Andersen leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2017–2021

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er en fagkomitéStortinget. Den behandler blant annet saker relatert til kontroll av regjeringen samt konstitusjonelle spørsmål.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om: statsrådets protokoller mv., jf. Grunnloven § 75 bokstav f, herunder regjeringens melding om embetsutnevnelser, regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen, og om behandlingen av private forslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse, dokumenter fra Riksrevisjonen, og andre saker om Riksrevisjonens virksomhet, meldinger fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen for forvaltningen, og andre saker om ombudsmannens virksomhet, meldinger fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, og andre saker om utvalgets virksomhet, rapporter fra stortingsoppnevnte granskingskommisjoner.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgjør i det enkelte tilfelle om den skal forelegge utkast til innstilling for vedkommende fagkomité til uttalelse før innstillingen avgis.

Videre behandler komiteen grunnlovssaker, valglovgivning, bevilgninger til Stortinget og til Det kongelige hoff.

Komiteen kan dessuten foreta de undersøkelser i forvaltningen som den anser nødvendig for Stortingets kontroll med forvaltningen. Slik beslutning fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer. Før komiteen selv foretar slike undersøkelser, skal vedkommende statsråd underrettes og anmodes om å fremskaffe de ønskede opplysninger. Komiteen skal avgi innstilling om de saker den tar opp til behandling.

En tredjedel av komiteens medlemmer kan kreve at det avholdes komitéhøring i kontrollsaker etter § 21. Komiteen fastsetter nærmere regler for sitt sekretariat, herunder om sekretariatets arbeidsoppgaver, og den bruk de enkelte medlemmer kan gjøre av det.

Antall høringer i 2015 var åtte.[1]

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ni medlemmer i perioden 2017–2021:[2]

2013-2017[rediger | rediger kilde]

Martin Kolberg ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2013–2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde 12 medlemmer i perioden 2013–2017.

Karin Andersen (SV) var medlem av komiteen til 15. oktober 2014.

Medlemmer 2009 - 2013[rediger | rediger kilde]

Anders Anundsen ledet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 2009 - 2013

Kontroll- og konstitusjonskomitéen har 11 medlemmer i perioden 2009 - 2013.

Fra Arbeiderpartiet
Fra Fremskrittspartiet
Fra Høyre
Fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre (i rekkefølge)

2005-2009[rediger | rediger kilde]

Inge Ryan var første nestleder 2005-2007

Kontroll- og konstitusjonskomitéens hadde følgende medlemmer[3]

2001-2005[rediger | rediger kilde]

Martin Engeset var første nestleder 2001-2005

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]