Liste over stortingsrepresentanter 1854–1856

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1854 til 1856. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 107 representanter fra 41 valgkretser; 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 40 representanter fra 24 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Martin Hannestad
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Lars Andersen Humlekjær
Gaardbruker Tollef Olsen Lund

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Hans Grimelund

Kristiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt
Ekspeditionschef Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Overlærer Ludvig Kristensen Daa

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Underretsprokurator Mikael Heggelund Kildal
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Jacob Tollefsen Dieseth

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Provst Niels Christian Nissen
Lensmand, fabrikkeier Ole Hovelsen Mustad
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Torkild Olsen Bjøre
Klokker Nils Nilsen Hilsen

Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Kapteinløitnant, tøimester, konsulent marinedep. Henrik Steffens Hagerup
Gaardbruker Peder Martinsen Fadum
Underrettssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Gaardbruker Tormod Knudsen (Borgjordet)
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave

Nedenes og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Sogneprest Iver Anton Rummelhoff

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Lærer Simon Pedersen Lie
Sogneprest Ulrik Bugge

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Sogneprest Hans Jensen Blom
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kst. lensmand Johannes Olsen Veseth
Sogneprest Niels Koren
Forfatter Wollert Konow
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Haldor Pedersen Helland

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Kaptein Christian Gottfried Reinhardt
Kirkesanger og lærer Mons Andersen Askevold

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Gaardbruker Søren Jørgensen Aandahl

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther
Overstiger Knud Olsen
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Peder Strand Rygh
Res. kapellan Sivert Andreas Fergstad
Lærer, gaardbruker Jacob Staalesen Velde
Kirkesanger, lærer Johannes Tørrissen Worum

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nils Weyer Arveschoug
Handelsmand, gaardbruker Adolph Christian Wetlesen
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen Fraværende fra 15. mai[1]
Sogneprest, provst Agathon Bartholomæus Hansteen
Lensmand Jesper Andreas Arctander Suppleant, møtte for Augustinussen fra 3. august[1]

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Ove Guldberg Høegh
Sorenskriver Frederik Wexels Heyerdahl
Lensmand Ole Peter Schjølberg
Sogneprest Christian Sommerfelt

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Ludvig Michael Glückstad
Byfoged Even Saxlund

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, politimester, postmester Georg Pettersen

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Johannes H. Berg

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Birch-Reichenwald

Lillehammer og Hamar[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ulrik Frederik Lange

Kristiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fhv. ekspedisjonschef Ketil Motzfeldt
Professor Anton Martin Schweigaard
Høiesterettsassessor Ulrik Anton Motzfeldt
Overlærer Ludvig Kristensen Daa

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretssprokurator John Collett Postumus Elieson
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch
Rektor Frederik Messel Olsen

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Søren Wilhelm Thorne

Tønsberg og Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Henrik Dietrichs

Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Johan Sverdrup

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Johan Peder Basberg

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Peter Johan Boyesen

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Hans Biørn Wenneberg

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Oluf Steen Julius Berner
Biskop Jacob von der Lippe
Kjøbmand Anton Carl Hartmann

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen

Stavanger by[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen
Kjøbmand Johan Christian Johnsen
Snekkermester Hans Bernt Myhre

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Herman von Tangen
Stiftsamtmand Jens Schydtz
Kjøbmand Jørgen Breder Faye
Auditør Paul Meyer Smit

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Andreas Mathias Sanne

Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Hans Herluf Dahl

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
Godseier, skibsreder, børskimmisær Jens Nicolai Jenssen
Politimester Samuel Severin Bætzmann
Res.kapellan Christian Petersen

Tromsø og Hammerfest[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretssprokurator Martinus Nissen Dreier

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl s. 266

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."