Liste over stortingsrepresentanter 1886–1888

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1886 til 1888. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 84 til Venstre, 30 til Høyre.

Perioden omfatter det 35., 36. og 37. ordentlige Storting 1886, 1887 og 1888. Det 35. Storting var samlet 1. februar 1886–23. juni 1886, det 36. 1. februar 1887–7. juli 1887 og det 37. var samlet 1. februar 1888–7. juni 1888.[1]

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Statsrevisor, fhv. Oberstløitnant Anton David Svendsen Hjorth Venstre
Gaardbruker Amund Olsen Huser Venstre
Gaardbruker Johannes Einar Christensen Lien Venstre
Overretssagfører Nikolai Julius Sørensen Venstre

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Karender Dieseth Venstre
Statsrevisor Hagbart Berner Venstre
Gaardbruker Hans Christian Amundsen Furulund Venstre
Gaardbruker Gunder Paulsen Frilseth Venstre
Værksfuldmægtig Johan Martinius Staff Venstre

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Skolebestyrer Eivind Torp Venstre
Høiesteretsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruker og Sparebankkasserer Lars Pedersen Hektoen Venstre
Gaardbruger, Cand.jur. Wollert Konow (H) Venstre

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Gaardbruger Oluf Nilsen Kind Venstre
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl Venstre Utnevnt til statsråd 5. mars 1888.[2]
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruger Thomas Hansen Jørstad Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre 1. suppleant, møtte for Dahl fra 12. mars 1888.

Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Reiar Nilsen Leer Venstre
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge Venstre
Statsrevisor, fhv. Kaptein Albert Marius Jacobsen Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Ole Jacob Hansen Sørum Venstre

Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Gaardbruker Hans Christensen Horgen Høyre
Gaardbruger Ole Evensen Sundby Venstre
Gaardbruger Peder Svendsen Goverud Venstre

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre
Skibsreder Peder (Rinde Venstre
Sorenskriver Ole Thomesen Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Viggo Ullmann Venstre

Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre Utnevnt til statsråd 5. mars 1888.[3]
Handelsborger Ole Reiersen Lilleholt Venstre
Gaardbruker Ivar Guttormsen Fløistad Venstre Permittert fra 30. juni 1888.
Gaardbruger Ole Gundersen Lauvland Venstre 1. suppleant, møtte for Liestøl fra 13. mars 1888
Gaardbruger Nils Larsen Røed Venstre 2. suppleant, møtte for Fløistad fra 2. juli 1888.[3]

Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre

Stavanger amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Njeld Larsen Kolbenstvedt Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Venstre
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsen Berge Venstre
Kirkesanger Aasmund Halvorsen Vinje Venstre

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Nils Juel Venstre
Brugseier Wollert Konow (SB) Venstre
Redaktør Nils Nilsson Skaar Venstre
Gaardbruker Hans Larsen Saakvitne Venstre
Gaardbruger Mathias Gotskalksen Dugstad Venstre

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Jakob Jakobsen Myklebust Venstre
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Venstre
Kirkesanger Edvard Liljedahl Venstre
Gaardbruger John Knutsen Hæg Venstre
Overrettssakfører Otto Albert Blehr Venstre

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Bogtrykker Mauritz Aarflot Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Kirkesanger Jørgen Olafsen Venstre
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger, Landhandler Jakob Olsen Løvø Venstre

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver, Bankdirektør Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruker og Skolelærer John Jørgensen Reitan Venstre
Bygselmand og Folkehøiskolelærer Daniel Knudsen Sæter Venstre
Gaardbruker Paul Andreas Olsen Fjermstad Venstre

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Ritmester Peter Theodor Holst Venstre
Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Lars Martinius Bentsen Venstre
Sognepræst Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Gaardbruger Lars Soelberg Venstre

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Christian Møinichen Havig Venstre Permittert fra 23. februar 1888.
Postexpeditør Sivert Andreas Nielsen Venstre Permittert fra 7. april 1888.
Amtsskolebestyrer Ole Andreas Wist Venstre
Handelsmand Carl Martin Ellingsen Venstre Permittert fra 7. juni 1887.
Skolelærer Otto Steen Olsen Holm Venstre
Sogneprest Jakob Jenssen Anderssen Venstre 1. suppleant, møtte for Havig fra 15. mars 1888 og for Ellingsen

fra 18. juni 1887.

Gaardbruger, skolelærer Ernst Christian Gottfried Karlsen Gladsjø Venstre 2. suppleant, møtte for Nielsen fra 23. april 1888.[3]

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ludvig Bernhoff Drevland Venstre
Sagfører Kristian Peter Moursund Venstre

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger Lorentz Jakob Pareli Holmgren Høyre
Sorenskriver Jens Holmboe Høyre Ble valgt etter grunnlovens § 61, ikke godkjent av Stortinget.

Suppleanten ble innkalt.[4]

Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre 1. suppleant, møtte i stedet for Holmboe fra 13. mars 1886.

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Nils Anker Høyre

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Karl Julius Arnesen Høyre

Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Axel Bech Høyre

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Johan Thorne Høyre

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Emil Stang Høyre
Høiesteretsadvokat Jacob Thurmann Ihlen Høyre
Fhv. Statsraad Nils Christian Egede Hertzberg Høyre
Garvemester Jens Andersen Hagen Høyre

Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Seminariebestyrer Oluf Andreas Laurentius Saxe Høyre

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høyre

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overførster Jacob Otto Lange Venstre

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Christian Schweigaard Høyre

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul, Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høyre

Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen Høyre

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Livius Smitt Høyre

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Johan Christian Tandberg Castberg Venstre

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagfører Halfdan Torp Høyre

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Toldskriver Henrik Laurentius Helliesen Høyre Ble valgt i henhold til grunnlovens §61, valgbarheten som forhenværende

statsråd ble forkastet av Stortinget 12. februar 1886. Suppleanten
Ole Schrøder møtte fra 19. februar. Han ble fritatt p.g.a. sykdom i
1888 og nytt ekstraordinært valg ble avholdt 9. februar 1888.
Toldinspektør Thorvald Christian Christensen ble valgt.[5]

Toldinspektør Thorvald Christian Christensen Høyre Valgt etter ekstraordinært valg og møtte fra 18. februar 1888.[5]
Byfoged Ole Schrøder Høyre 1. suppleant, møtte fra 19. februar 1886, fritatt i 1888.

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Redaktør Jørgen Løvland Venstre
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger Elias Didrichsen Høyre Døde 18. april 1888.[4]
Lodsoldermand Nils Eyde Høyre 1. suppleant, møtte i stedet for Didrichsen fra 30. april.

Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Steen Venstre
Grosserer Lars Berentsen Venstre Permittert 19. juni 1888.[6]
Bagermester og Handelsborger Bernt Pedersen Venstre 1. suppleant, møtte for Berentsen fra 23. juni.

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kaptein, Bankadministrator Gerhard Christopher Krogh Venstre
Stadsfysikus Ole Jacob Louis Sparre Venstre
Skolebestyrer, fhv. Adjunkt Bendix Edvard Bendixen Venstre
Direktør for den tekniske Skole Carl Berner Venstre

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Ludvig Daae Høyre

Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overretssagsfører Ole Furu Høyre

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skoledirektør Jacob Aall Bonnevie Høyre
Adjunkt Karl Ditlev Rygh Høyre
Høiesteretsadvokat Karl Ludvig Tørrisen Bugge Høyre
Direktør ved den tekniske Skole Arnulf Schøyen Høyre

Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Klasselærer Torkild Olsen Fosse Venstre

Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skolelærer Karl Akre Venstre

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."

  1. ^ Lindstøl, side 453
  2. ^ Lindstøl, side 457
  3. ^ a b c Lindstøl, side 462
  4. ^ a b Lindstøl, side 458
  5. ^ a b Lindstøl, side 454
  6. ^ Lindstøl, side 464