Liste over stortingsrepresentanter 1851–1853

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1851 til 1853. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 106 representanter fra 40 valgkretser, hvorav 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 39 representanter fra 23 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Ulrik Anton Motzfeldt
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Lars Randby Bærøe

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Gaardbruker Christian Halvorsen Svenkerud
Eier av Odals verk og av jordegods John Collet Bredesen

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Georg Peter Rasch Permittert fra 31. mai[1]
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner
Gaardbruker, teglverkseier Hans Borgersen Dahler Suppleant, møtte for Rasch fra 11. juni[1]

Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Kapteinløitnant, tøimester, konsulent marinedep. Henrik Steffens Hagerup
Gaardbruker Peder Martinsen Fadum
Underrettssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer i forsikringsselska Hans Eleonardus Møller
Gaardbruker Christopher Olsen Blom
Gaardbruker Aasmund Larsen Grave

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lensmand Halvor Olsen Stamsø
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Lærer Simon Pedersen Lie
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Sogneprest Ulrik Bugge

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt
Sogneprest Hans Jensen Blom

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kst. lensmand Johannes Olsen Veseth
Sogneprest Niels Koren
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Haldor Pedersen Helland
Gaardbruker Gjermund Nilsen Skaar

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Christian Frederik Fasting
Gaardbruker Ole Antonsen Holsen
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup (sogneprest)

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jørgensen Aandahl
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Oberstløitnant og chef for det sundalske kompani Dominicus Nagell Lemvig Brun
Sogneprest og provst Aage Schaveland

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Lensmand Johan Grøn Lund
Res. kapellan Nils Nilssøn Dahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Anders Henriksen Sandstad
Lærer, gaardbruker Jacob Staalesen Velde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand Peder Strand Rygh

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Sorenskriver Michael Conrad Sophus Emil Aubert
Sogneprest Agathon Bartholomæus Hansteen
Kjøbmand Christian Albrecht Jackhelln

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Nils Frederik Julius Aars
Sorenskriver Even Saxlund
Læge Ove Guldberg Høegh
Handelsmand Nicolai Normann Dons

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, mægler Jens Christian Bertelson
Malermester, gaardeier Gustav Christian Gjøs

Fredrikstad og Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger, trælasthandler Daniel Trulsen Leegaard

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Snekkermester Christen Frederik Ellefsen

Christiania og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Kjøbmand Ole Mathæus Hauge
Amtmand Erik Røring Møinichen
Kjøbmand Nils Jensen Ytteborg

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Thomas Reiart Reiersen
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch
Malermester Ole Nilsen

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Direktør Peder Christian Holst

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Baker og kjøbmand Hans Henrik Wærenskjold

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Avisutgiver Hans Gottfried Wang

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Johan Sverdrup

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kontorist Jakob Conrad Christopher Parnemann

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fuldmægtig Thorvald Olsen

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Hans Biørn Wenneberg

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kateket Peter Holm

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
handelsfuldmægtig Svend Olaus Stray
Premierløitnant Einar Terkel Christian Tamberskjelver Rosenqvist
Brandispektør Johan Nicolai Tønnesen

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Johnsen
Navigationslærer Thomas Natvig
Snekker Erik Johnsen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Jens Schydtz
Chef Carl Konow Permisjon i juni, 1. suppleant møtte i hans sted[2]
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Georg Wallace
Kjøbmand Herman von Tangen Suppleant, møtte for Konow fra 3. juli[2]

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Andreas Mathias Sanne

Christiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Christian Folkman Schaanning

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kobberslager og branddirektør Johan Peter Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness
Overretsprokurator Frederik Georg Lerche
Handelsmand, vicekonsul Hans Peter Jenssen

Tromsø og Hammerfest[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Anton Theodor Harris Permittert i juni, suppleanten møtte[3]
Kjøbmand, konsul Andreas Zacharias Aagaard Suppleant, møtte for Harris fra 14. juli[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl side 247
  2. ^ a b Lindstøl side 245
  3. ^ a b Lindstøl side 253

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."