Hopp til innhold

Liste over stortingsrepresentanter 1880–1882

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1880 til 1882. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget.

Det var totalt 114 representanter fra 44 valgkretser; 76 representanter fra 18 landkretser (amt) og 38 representanter fra 26 bykretser. Antall representanter var øket fra 111 i foregående perioder. To nye bykretser var kommet til ved at den tidligere kretsen Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø og Bodø nå var delt i to; Tromsø og Bodø og Hammerfest, Vardø og Vadsø.

Perioden omfatter det 29., 30. og 31. ordentlige Storting 1880, 1881 og 1882 samt det 7. overordentlige Storting 1882.[1] Det 29. Storting var samlet 2. februar 1880–23. juni 1880, det 30. 1. februar 1881–22. juni 1881 og det 31. var samlet 1. februar 1882–21. juni 1882. Det overordentlige Storting var samlet 16. januar 1882–31. januar 1882.[1]

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Andreas Andersen Borge
Gaardbruker Johannes Einar Christensen Lien
Gaardbruker Amund Olsen Huser
Gaardbruker Lauritz Johnsen

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker Gunder Paulsen Frilseth
Gaardbruker Hans Christian Amundsen Furulund
Redaktør Hagbart Emanuel Berner

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Lars Pedersen Hektoen
Kaptein Albert Marius Jacobsen
Verkseier Morten Mortensen
Gaardbruker Ole Evensen Hjelmstad
Gaardbruker Even Larsen Glestad

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Telegrafist og postmester Anders Jørgensenveum
Gaardbruker Nils Trondsen Thune Døde 29. desember 1879[2]
Lærer og gaardbruker Iver Larsen Hvamstad
Gaardbruker Lars Kristian Blilie
Gaardbruker Thomas Hansen Jørstad
Gaardbruker Christian Gundersen Fougner 1. suppleant, møtte i stedet for Thune.[2]

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Reiar Nilsen Leer
Overrettssakfører Ole Larsen Skattebøl
Gaardbruker Hans Olsen Hurum

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Peder Svendsen Goverud
Gaardbruker, lensmand Hans Christian Jahnsen
Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Halvor Andreas Bentsen
Gaardbruker og kirkesanger Knud Taraldsen
Sorenskriver Ole Thomesen
Bestyrer, skibsreder, trælasthandler. Gaardbruker Peder (Eilertsen) Rinde

Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Kontorfuldmægtig Ole Reiersen Lilleholt
Gaardbruker Andreas Theodor Holm

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Johan Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Skibsreder og gaardbruker Johan Julius Olsen

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Lensmand Hans Andreas Ormsen Øverland
Gaardbruker, lensmand Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland Permittert på grunn av sykdom 23. februar 1880.[3]
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker, lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland 1. suppleant, møtte for G.O. Ueland fra 8. mars 1880 samt i 1881–1882.[3]

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Gaardeier Wollert Konow (SB)
Gaardbruker, bankadministrator Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg Permittert 20. mars–5. april 1880, møtte 1881–1882[4]
Gaardbruker Nils Juel
Gaardbruker Hans Larsen Saakvitne 1. suppleant, møtte for Løberg fra 5. april 1880[4]

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Sogneprest Jakob Liv Rosted Sverdrup
Overrettssakfører Livius Smitt
Gaardbruker, kirkesanger Knut Rasmussen Kirkhorn
Kirkesanger og lærer Edvard Apolloniussen Liljedahl

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lensmand Ole Nilssen
Kaptein Nils Jørgen Gregersen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker Hans Peter Bjering

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, postaapner og dampsibsekspeditør Fredrik Berg
Lærer Diderik Iversen Tønseth
Gaardbruker Mikkel Rasmussen Vindal
Brugseier Lauritz Jenssen

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Ole Sivert Mortensen Welde Permittert 15. mai 1882[5]
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam
Folkehøiskolebestyrer, gaardeier Lars Martinius Bentsen
Gaardbruker Lars Soelberg
Sogneprest Vilhelm Andreas Wexelsen 1. suppleant, møtte for Welde fra 23. mai 1882.[5]

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postekspeditør Sivert Andreas Nielsen
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig Møtte ikke på det overordentlige Storting i 1882.[6]
Overrettssakfører Sofus Anton Birger Arctander
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid Døde 6. januar 1880.[6]
Kirkesanger og lærer Ole Andreas Syrenus Anderssen
Handelsmand Jens Olsen Dahl 1. suppleant, møtte i hele perioden 1880 i stedet for Seljelid. I 1881 ble Dahl permittert fra 22. april. Møtte ikke på det overordentlige Storting og det møtte ingen suppleant for ham. I 1882 møtte han fra 6. februar.[7]
Lærer, gaardbruker Otto Steen Olsen Holm 2. suppleant, møtte i stedet for Dahl i 1881 fra 3. mai og på det overordentlige Storting i stedet for Havig. Var da medlem av Lagtinget.[7]

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Samuel Georg Simeon Wennberg
Gaardbruker Henning Martinius Olsen Skog Døde 7. april 1881.[8]
Gaardbruker Ole Tollefsen 1. suppleant, innkalt for Skog, men meldte sykdomsforfall. Han møtte i 1882.[8]
Gaardbruker Ludvig Bernhoff Drevland 2. suppleant, møtte i stedet for Tollefsen fra 20. april 1881.[8]

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Christian Andreassen Døde 15. oktober 1879[9]
Kirkesanger og lærer Peder Eilertson
Kst. foged og sorenskriver Gustav Julius Flor 1. suppleant, møtte i stedet for Andreassen 1880–1882[9]

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Johan Lauritz Rasch

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Fredrik Sigismund Schiørn

Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skolebestyrer Jan Christian Johanssen

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Ole Theodor Harboe Helliesen

Christiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Generalmajor Christian Semb Grimsgaard
Riksarkivar Michael Birkeland
Assessor Morten Diderik Emil Lambrechts

Hamar, Lillehammer og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Seminarbestyrer Oluf Saxe

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Thomas Cathinco Bang
Grosserer Svend Adolph Solberg Permittert i 1881 fra 16. mai[9]
Overrettssakfører Ole Ambrosius Rolfsen 1. suppleant, møtte for Solberg i 1881 fra 23. mai[9]

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Obertsløitnant Jens Landmark Døde 9. juli 1880[10]
Adm.dir Carl Ferdinand Andresen 1. suppleant, møtte for Landmark 1881–1882[10]

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Johannes Winding Harbitz

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Politimester Jens Thuesen

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler og skibsreder Mads Olsen Helland

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Johan Christian Tandberg Castberg

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Lars Anton Nicolai Larsennaur

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Apoteker Søren Hess Lem Hille

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ole Schrøder

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Peder Ferdinand Reinhardt Syk i 1882[2]
Ingeniørkaptein Peter Rasmus Krag
Auditør Hans Maartmann Fleischer 1. suppleant, møtte for Reinhardt til det overordentlige Storting i 1882[2]

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsborger Elias Didrichsen

Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Kjøbmand Henrik Svendsen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein og kvartermester Gerhard Christopher Krogh
Fabrikeier og konsul Peter Jebsen Ble fritatt for å møte på det overordentlige Storting.[11]
Politifuldmægtig Frederik Martin Budtz Steen Møtte til det overordentlige Storting først 23. januar 1882.[11]
Repslager, fabrikeier Engelbrekt Christen Bruun Møtte ikke til det overordentlige Storting, ingen suppleant møtte for ham.[11]
Overrettssakfører Hans Langsted Christie 1. suppleant, møtte for Jepsen 23.–31. januar 1882[11]

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Ferdinand Nicolai Roll Permittert i 1881 fra 31. mai, møtte i 1882.[1]
Bokhandler Johannes Aarflot 1. suppleant, møtte for Roll fra 9. juni 1881.[1]

Christianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ole Andreas Furu

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Christian Worm Sommerschild Hirsch
Stiftsprovst Bernhard Ludvig Essendrop
Guldsmedsvend Anton Bye
Skoledirektør Jakob Aall Bonnevie

Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob Sverdrup Smitt

Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Johan Blackstad

Kilder[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d Lindstøl side 414
 2. ^ a b c d Lindstøl side 418
 3. ^ a b Lindstøl side 424
 4. ^ a b Lindstøl side 416
 5. ^ a b Lindstøl side 426
 6. ^ a b Lindstøl side 422
 7. ^ a b Lindstøl side 423
 8. ^ a b c Lindstøl side 425
 9. ^ a b c d Lindstøl side 419
 10. ^ a b Lindstøl side 421
 11. ^ a b c d Lindstøl side 415