Liste over stortingsrepresentanter 1862–1864

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1862 til 1864. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 74 representanter fra 17 landkretser (amt) og 37 representanter fra 25 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Sibbern
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh Døde 10. mars 1863[1]
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund Suppleant, møtte etter Berghs død fra 21. mars 1863 og i 1864[1]

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Overrettssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Sorenskriver Sivert Christensen Strøm
Overrettssakfører Harald Heyerdahl
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker Nils Jacobsen Hoel

Christians amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker. lensmand Arne Hansen Baggerud
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker,overrettssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker Christian Gundersen Fougner
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Klokker Nils Nilsen Hilsen
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker Olaus Olsen Færden

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge Permittert 16. mars 1864[2]
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Jakob Olsen Schjerven Var syk i 1862, møtte i 1864[2]
Sogneprest Jens Hovland Otterbech Suppleant, møtte for Schjerven fra 10. november 1862.
Døde 28. juli 1863[2]
Kapteinløitnant Christian Torber Hegge Geelmuyden Suppleant, møtte for Enge fra 16. mars 1864.[2]

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen

Nedenæs og Robygdelagets amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, havnefoged, indrulleringsbetjent Jacob Svendsen
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker Hans Andreas Ormsen Øverland
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhuus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Sogneprest Hans Jensen Krog
Gaardbruker Gotskalk Mathiassen Seim

Nordre Bergenhuus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Sogneprest Hans Jensen Blom
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim
Gaardbruker, landhandler Sølfest Hansen Urdahl

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Overrettssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen Fritatt fra 14. oktober på grunn av sykdom. Møtte i 1864[3]
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Gaardbruker, kirkesanger og lærer John Larsen Haaven
Gaardbruker, sparebankkasserer Rasmus Rasmussen Aarflot Suppleant, møtte for Olafsen fra 22. oktober 1862[3]

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Brukseier Johan Richard Krogness
Hytteskriver Carl Aas
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Lærer Diderik Iversen Tønseth

Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, bankdirektør Peder Strand Rygh
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz
Handelsmand, gaardbruker Marcus Morten Normann
Sogneprest, kunstner Frederik Nicolai Jensen

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Lensmand Karl Gylche

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Even Saxlund

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Johan Lauritz Eitzen

Frederiksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Ole Peter Larsen

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik Julius Holst

Christiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt Møtte ikke på grunn av sykdom, Kildal møtte.[4]
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Statsråd Christian Birch-Reichenwald
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal Suppleant, møtte i stedet for Motzfeldt.

Gjøvik, Hamar og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Rektor Frederik Messel Olsen Permittert 18. april 1863, døde 24. april[5]
Kasserer, dispachør Christian Gjessing Suppleant, møtte etter Olsens død fra 27. april 1863 og i 1864

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Jens Landmark

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Wilhelm Nielsen

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibsfører Laurentius Føyn

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Henrik Carsten Albretsen

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsrederm skibsbygger Thomes Thomesen

Østerriisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Henrik Laurentius Helliesen Utnevnt til statsråd 22. juni 1863, Foss møtte.[6]
Kjøbmand Wilhelm Foss Suppleant, møtte i stedet for Helliesen i 1864.[6]

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen Døde 11. april 1863[7]
Læge Johan Andreas Kraft Suppleant, møtte etter Børresens død fra 28. april og i 1864.[7]

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen
Læge Henrik Andreas Zetlitz Lassen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl
Rektor Hans Holmboe

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm

Christianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Throndhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram Valgt inn i Lagtinget i 1864[8]
Maaler og vraker Johan Peter Bye Døde 25. september 1863[8]
Handelsmand, vicekonsul, direktør Hans Peter Jenssen Ble syk i 1864[8]
Overlæge Ove Høegh Døde 7. februar 1863[8]
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck Suppleant, møtte etter Høeghs død fra 26. februar og i 1864[8]
Kjøbmand Hans Jenssen Suppleant, møtte etter Bye fra 16. mars 1864[8]
Borgermester Emil Aubert Suppleant, møtte for Jenssen i 1864[8]

Hammerfest, Tromsø, Vadsø og Vardø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl side 317
  2. ^ a b c d Lindstøl side 314
  3. ^ a b Lindstøl side 316
  4. ^ Lindstøl side 311
  5. ^ Lindstøl side 312
  6. ^ a b Lindstøl side 309
  7. ^ a b Lindstøl side 313
  8. ^ a b c d e f g Lindstøl side 318

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."