Hopp til innhold

Liste over stortingsrepresentanter 1824–1826

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1824 til 1826. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt skulle det velges 77 representanter fra 33 valgkretser, hvorav 50 representanter fra 17 landkretser (amt) og 27 representanter fra 16 bykretser. Valget i Drammen ble forkastet, så 75 representanter møtte til Stortinget.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Marcus Gjøe Rosenkrantz
Sorenskriver Hans Christian Smith
Sogneprest Halvor Torkildesen Aschehoug

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Ludvig Stoud Platou
Lensmand Jess Diderichsen Koren
Eier av møllebruk Hans Fredrik Gruener

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, lenand Ole Olsen Evenstad
Gaardbruker Jacob Pedersen Bolstad
Gaardbruker Svenning Olsen Kongsgaard

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Christian Christopher Weidemann
Lensmand og gaardbruker Ole Olsen Qvam
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad

Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Johan Collett
Gaardbruker, trælasthandler Gudbrand Eriksen Tandberg
Gaardbruker Hans Nilsen Gubberud

Jarlsberg og Laurviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Sorenskriver Bothel Nielsen
Kst. amtmand Jens Erichstrup

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Viceadmiral Jens Schow Fabricius
Gaardbruker Nils Halvorsen Dahl
Gaardbruker, forlikskommissær Ole Christophersen Blom

Nedenes og Robygdelagets amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Thorgrimsen Fennefoss
Gaardbruker Øven Jensen Birkedal

Lister og Mandals amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, veiispektør og vaksinatør Michael Sevald Præstrup Aamodt
Foged Ulrik Frederik Jonstrup Barth
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Christen Mølbach
Gaardbruker, kirkesanger, forlikskommissær Diderik Sigbjørnsen (Moy)
Sorenskriver Niels Arntzen Sem

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker, lensmann, forlikskommissær Johannes Pedersen Aga
Foged Christian Ulrik Kastrup

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant Ole Elias Holck
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Gaardbruker Ola Olsson Hjemsæter

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hilmar Meincke Krohg
Boktrykker, lensmann, postaapner Rasmus Sivertsen Aarflot
Gaardbruker og postaapner Henrik Jonsen Remmem

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sorenskriver Anders Rambech
Sorenskriver Mads Møller Dessen

Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, forlikskommissær Tørris Johnsen Worum
Gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Sogneprest Hans Christian Ulrik Midelfart

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Christen Styhr Nannestad
Provst Arnoldus Schytte
Proprietær Jonas Greger Walnum

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Vogelius Deinboll
Amtmand Johan Caspar Krogh
Foged og sorenskriver Niels Raanes Schjoldager

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsprokurator Johan Ernst Mejdell

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. sorenskriver Gregers Winther Wulfsberg

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nicolai Andresen
Kjøbmand, senere mægler Christian Eger
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Professor Georg Sverdrup

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Valget var uavgjort mellom Pierre Poumeau Flor, Elling Mathias Holst, Peder von Cappelen, og David Dietrichs Møtte ikke, da Stortinget forkastet tre valg
og vedtok at kretsen ikke kunne sende representanter.[1]
tom plass nummer to Møtte ikke, som over

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bergmester Poul Steenstrup

Tønsberg og Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Carl Peter Stoltenberg

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Georg Jacob Bull

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og skibsreder Carl Deichmann Møller Møller ble syk og møtte ikke. I stedet møtte først Bredo von Munthe af Morgenstierne, som ble avvist, og deretter Jens Gasmann.

Kragerø og Øster-Risør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Cæsar Læsar Boeck

Arendal[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og skibsreder Jonas Kraft
Kst. assessor Thor Rogstad

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fattigforstander(?) Peder Pedersen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
2den raadmand Henrik Leganger
Overfiskevraker Frederik Meltzer
Amtmand Edvard Hagerup
Handelsmand August Konow

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Edvard Eilert Christie

Throndhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Sorenskriver Ingelbrecht Knudssøn
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv.

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 112-113.