Hopp til innhold

Liste over stortingsrepresentanter 1818–1820

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1818 til 1820. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 78 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 51 representanter fra 18 landkretser (amt) og 27 representanter fra 16 bykretser. Det senere Jarsberg og Larviks Amt bestod av to valgkretser. Fredrikstad fikk før første gang en egen representant på Stortinget.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Tidl. statsraad og formand for regjeringen Marcus Gjøe Rosenkrantz
Provst Poul Fredrik Vilhelm Schnitler

Agershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Prokurator Knud Carl Krogh
Gaardbruker Ole Jacobsen Nordbye
Sorenskriver Laurentius Borchsenius Borchsenius møtte ikke på grunn av sykdom.[1]
Gaardbruker Anders Halvorsen Haneborg Suppleant, møtte for Borchsenius

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Premierløitnat Jacob Nielsen Hoel
Gaardbruker Michael Andersen Saxlund
Overrettssakfører Johan von Aphelm Jarmann

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Overretsprokurator Johan Ernst Mejdell
Proprietær og landhandler Christian Syvertsen Hilstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Jens Jensen Gram
Overretsprokurator Erik Otto Knoph
Amtmand Johan Collett

Jarlsberg Grevskab[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. overbirkedommer, overinspektør, auktionsforva Nils Christian Nilsen
Proprietær Frederich Johannes Grønvold

Laurvig Grevskab[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg Valget forkastet med 64 mot 6 stemmer[note 1]
Proprietær Joseph Albert Moss Suppleant, møtte for Wedel-Jarlsberg fra 12. februar

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og skibsreder, vicekonsul Bent Blehr
Gaardbruker, lærer, prestens medhjelper Tollef Olsen Huvestad
Sorenskriver Ole Juell

Nedenæs og Robygdelagets amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Søren Georg Abel
Gaardbruker Ole Halvorsen Ribe
Gaardbruker og postaapner Ole Thorsen Røed

Lister og Mandals amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Isaach Isaachsen
Gaardbruker og postaapner Samuel Simonsen Fedde
Foged Jens Erichstrup

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Eriksen Malmin
Gaardbruker Gabriel Jonassen (Østraad)
Gaardbruker, guldsmed og smed Svend Ingebretsen Mossige

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Christopher Benedict Bøgh Valget forkastet med 52 mot 19 stemmer[note 2]
Gaardbruker og forlikskommissær Johannes Pedersen Aga
Sorenskriver, birkedommer Arnoldus von Westen Sylow Koren
Fuldmægtig Johan Andreas Budtz Suppleant. Møtte for Ch. B. Bøgh fra 31. mars da Bøghs valg ble forkastet.

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Major Ole Elias Holck
Gaardbruker og landhandler Lars Jacobsen Thingnæsset
Amtmand Christian Magnus Falsen Valget forkastet med 37 mot 32 stemmer.[note 3]
Gaardbruker Absalon Olsen Wereide Suppleant, møtte i stedet for Falsen.

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jakob Pedersen Birkedal
Sogneprest Peter Thams Buschmann
Sorenskriver Augustinius Neldal Lossius

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Anders Rambech
Gaardbruker Ole Olsen Teslien
Foged Peder Ludvig Munthe Bull

Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Peder Martin Ottesen
Ritmester Frederik Heidmann
Provst Michael Nissen Luytkis

Nordlands amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Peder Klykken
Sorenskriver Alexander Holst
Lensmand Ole Ivar Evjenth

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tolder Harrier Heiberg Mejer
Handelsmand og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Provst Gunnar Berg Berg meldte sykdomsforfall og suppleanten Klæboe møtte i hans sted[2]
Handelsmand Hans Christoffer Klæboe Suppleant

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, sorenskriver Carl Adolph Dahl Dahl meldte sykdomsforfall og Faye møtte i hans sted[2]
Kjøbmand David Faye Suppleant

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Hans Jacob Arnold Jensen

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmabnd og gaardbruker Henrik Gerner

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Vinhandler, vicekonsul Henrich Jørgen Resch
Cand.jur. Andreas Arntzen
Eier av Borregaard Paul Thrane Thrane meldte sykdomsforfall og Nicolai Andresen møtte i hans sted fra 10. februar[3]
Professor Georg Sverdrup
Grosserer og bankmann Nicolai Andresen Suppleant, møtte for Thrane

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Landmand Pierre Poumeau Flor
Kommisionær Nicolai Scheitlie

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Auktionsforvalter Olav Olavsøn

Tønsberg og Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Nils Otto Bull

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Brukseier og skibsreder Edvard Greisel Herlofsen

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Ole Hansen Cudrio Cudrio meldte fravær på grunn av sykdom, Taraldsen møtte fra 23. februar[4]
Kateket og lærer Tønnes Taraldsen Suppleant

Kragerø og Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Cæsar Læsar Boeck

Arendal[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Dispachør Adam Gottleb Ferdinand Jæger

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Wincents Lassen Sebbelow
Overretsprokurator Thor Rogstad

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtskonduktør, forlikskommissær Michael Smith

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Michael Djurhus Prahl
Stiftamtmand Wilhelm Frimann Koren Christie
Overfirskeveier Abraham Normann
Gaardbruker og skibsreder Christopher Hansen Sødring

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og byfoged Ingelbrecht Knudssøn

Throndhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Johan Mølmann Lysholm
Grosserer Lorentz Johannsen
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz
By- og raadstuskriver Carl Valentin Falsen

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg hadde ikke oppholdt seg i Norge på 5 år. Forholdet ble tatt opp av ham selv og valget forkastet 4. februar med 64 mot 6 stemmer. 1. suppleant Joseph Albert Moss innkalt, møtte fra 12. februar. (Fra Lindstøl side 56)
  2. ^ Som ved forrige valg bodde Christopher Benedict Bøgh i Bergen og ikke i Søndre Bergenhus Amt. Denne gang ble valget forkastet 1. februar 1818 med 52 mot 19 stemmer. Johan Andreas Budtz, som var 1. suppleant ble dermed kalt inn og møtte fra 31. mars. (Fra Lindstøl side 53)
  3. ^ Som ved forrige valg bodde Christian Magnus Falsen i Bergen og ikke i Nordre Bergenhus Amt. Denne gang ble valget ikke godkjent, men forkastet 4. februar 1818 med 37 mot 32 stemmer. Suppleant ble dermed kalt inn og møtte fra 13. april. (Fra Lindstøl side 52)
  1. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet, 1814-1914. B. 1 D. 1 : Biografier A-K, Laurentius Borchsenius digital utgave side 115-116
  2. ^ a b Lindstøl side 55
  3. ^ Lindstøl side 53
  4. ^ Lindstøl side 57

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."