Liste over stortingsrepresentanter 1868–1870

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1868 til 1870. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 74 representanter fra 17 landkretser (amt) og 37 representanter fra 25 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, møller Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Aanon Hansen Vik


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Gaardbruker Ole Christensen Walstad

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fuldmægtig Ole Olsen Nyhuus Møtte ikke på grunn av sykdom, 1. suppleant møtte[1]
Gaardbruker Morten Mortensen
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Fuldmægtig Hans Henrik Schreiber Schultze
Sorenskriver Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug Suppleant, møtte for Nyhuus[1]


Christians amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker Iver Olsen Lunde
Gaardbruker John Svendsen Vaalen
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Peter Olsen Horgen


Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Asle Madsen Strand
Gaardbruker, lærer David Dietrichs Swensen
Sorenskriver og byfoged Mathias Andreas Rye

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker. Lensm Nils Nilsen Enge
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Lærer og kirkesanger Knud Taraldsen
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Peder Elingsen Voje

Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker, lensmand Knud Larsen Liestøl
Gaardbruker Nils Pedersen Igland Permittert fra 4. juni 1869[2]
Gaardbruker Peder Thomassen Landvig Suppleant, møtte for Igland fra 9. juni[2]


Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss


Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Gaardbruker Gotskalk Mathiassen Seim
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Sorenskriver Otto Martin Dahl


Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Amtmand John Collett Falsen
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup


Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Overrettssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Brukseier Johan Richard Krogness
Lærer Diderik Iversen Tønseth
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Norbye

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gårdbruker og lærer Ole Sivert Welde
Høyesterettsadvokat Ole Richter
Gårdbruker Jakob Velde

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Lærer, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen Møtte ikke på grunn av sykdom[2]
Sogneprest Vilhelm Sandberg
Gaardbruker Martinus Bertinius Henriksen Heggelund
Foged Oluf Siversen Nergaard Suppleant, møtte for Nielsen fra 12. november 1868[2]

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Holmboe
Provst Carl Theodor Rode

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Disponent Andreas Melchior Glückstad Wiel


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen


Frederikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Secondløitnant Kristian Kornelius Hagemann Brandt

Christiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch Utnevnt til statsråd 8. mars 1869[3]
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Justitiarius Morten Diderik Emil Lambrechts Suppleant, møtte for Broch fra 12. mars[3]

Gjøvik, Hamar og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder og fabrikeier Bernhard Aabye Broch
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant, direktør Jens Landmark


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen


Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stationsbestyrer Peder Christian Bjørnsgaard


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Morten Smith Petersen


Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Knud Geelmuyden Fleischer Maartmann


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bankchef Jørgen Breder Faye
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Skoleinspektør Ole Irgens
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bokhandler Johannes Aarflot


Christianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor


Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck
Direktør Einar Gram
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt
Resid. kapellan Aage Schavland

Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og politimester Christian Collett Kjerschow

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl side 347
  2. ^ a b c d Lindstøl side 349
  3. ^ a b Lindstøl side 345

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."